Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır"— Sunum transkripti:

1 Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır
Prof. Dr. Şeref İNAL

2 Kompost ahırlar Serbest ve duraksız

3 Kompost ahırlar Duvarsız ve kompost altlıklı
100 sağmal inek kapasiteli kompost ahır ölçüleri

4 Kompost ahır Geniş ve yanları açık dinlenme alanı

5 Kompost ahır Yüksek saçak ve çatı

6 Kompost ahır Küçük sürüler için Büyük sürülerde gruplar için
Daha rahat, özgür Uzun süre ve doğal pozisyonda yatabilirler Zemin yumuşak

7 Kompost ahırlar İnekler sağımdayken günde 2 kere ≈ 10 dk kompost karıştırılır Karıştırma çok ÖNEMLİDİR…

8 Kompostlama Aerobik bir süreç – Oksijenli yanma
Dışkı ve idrar mikroorganizmalar tarafından parçalanır Yeterli organik madde olmalıdır

9 Avantajları; İnekler daha dirençli Zararlılar ölür Daha az kokar
Patojen mikroorganizmalar Virüsler Larvalar Tohumlar Daha az kokar Tohumlar ölür

10 Kompostlama %50-60 nem Oksijensiz yanma olursa; Kurursa soğur
Aşırı ıslaksa soğur Oksijensiz yanma olursa; Kötü kokular Soğuma

11 Kompost ahırlar Homojen karışım Mikroorganizmalar Fazla nem Isınma
Topaklanma Çamurlaşma

12 Dışkı Yönetimi Dışkının %25-40 kadarı yem yeme yolunda
Yaklaşık %60-75 kadarı kompost içinde Ahır temizliği; Yılda bir kere sonbaharda Yılda iki kere ilkbahar ve sonbaharda Depolama giderini azaltır Yanmış gübre olarak değerlendirilir 12-20:1 C/N oranı

13 Verimlilik İnekler daha temiz (2,66) Süt veriminde artış (%89)
Ortalama 955 kg kg 29,3 kg dan 30,7 kg a Sürüden çıkarma oranı azalır %25,4 den %20,9 a Verimli hayat süresi uzar

14 Topallık Ayak hastalıkları daha az Klinik topallık (hareket skoru ≥ 3)
Daha fazla yatma ve yumuşak zemin Klinik topallık (hareket skoru ≥ 3) Serbest duraklı %24,6 – 27,8 Bağlı duraklı %19,6 Kompost ahırda %7,8 2 ahırda hiç ayak hastalığı yok Bir başka çalışmada Serbest duraklı %13,1-15,9 Kompost ahırda %4,4

15 Lezyonlar Tarsal eklemlerde lezyon 7 ahırda lezyon yok
Kompost ahırda %25,1 %24,1 kıl dökülmesi ve %0,97 şişlik Serbest duraklı ahırlarda %73 %14,1 şişlik Kum duraklı ahırlarda %1,8 şişlik 7 ahırda lezyon yok

16 Döl verimi Kızgınlık gösterme ve gözleme Gebelik oranı Dönme oranı
%25,9 artmış Gebelik oranı %34,5 artmış Dönme oranı %25,4 den 20,9 a düşmüş Buzağılama aralığı kısalmış 14,3 aydan 13,7 aya

17 Rahatlık Yatma süresi 9,34 saat Yatma sayısı 11 Yatış süresi 50,8 dk
Daha fazla adım atar %43,3 yatıyor kg süt / lak 73 inek / işletme

18 Mastitis 12 çiftlikte çalışılmış Daha az mastitis
%67 sinde mastitis azaldı %43 ünde SHS azaldı Birinde Str, Agalactiae Birinde Staph, Aureus Beşinde coliform Altısında non-aga, Str, Daha az mastitis %12 düşmüş %35,4 den %27,7 ye

19 Kaliteli süt Daha az SHS 88, ,000 Ortalama 325,000

20 Bakteri Sayısı Altlıkta bakteri miktarı
Ortalama 9,122,700 cfu/cm3 2,035,562 ile 22,562,604 arası Altlıkta 1,000,000 koloni/ml koliformdan fazladır Sağım öncesi temizlik iyi yapılmalı

21 Kompostlama 30 cm derinlikte 55 - 65 °C ısı gereklidir
Isı düşerse çamurlaşır Isı artarsa kurur Kurursa toz artar göz tahrişine pnömoniye

22 Kompostun yapısı Ortalama Değişim Aralığı Tavsiye Edilen
Kompost Isısı (° C) 42 24–59 54-66 Nem (%) 54,4 28–78,9 50–60 pH 8,5 6,5–9,9 6,5–8,0 Azot (%) 2,54 0,57–4,22 Fosfor (ppm) 3247 378–6668 Potasyum (ppm) 15,27 2,57–29,57 C:N oranı 19,5:1 10,9–87,5 25:1–30:1 Elektrik İletkenliği (mmhols/cm) 9,6 2,4–20,5 Maksimum 10

23 Havalandırma Ahırın havalandırılması Kompostun havalandırılması
İneklerin ısısı ve nemi Kompostun ısısı ve nemi 8 adet 90 cm çapında fan Yan duvarlar perde

24 Altlık Bıçkı tozu Hızar talaşı Kuru ve kaliteli olmalı %18 nem
Çam veya yumuşak ağaçlar Mısır koçanı, soya samanı, keten samanı kullanılabilir

25 Kompostlama Sedir ve Karaceviz talaşı kullanılmamalı
Mısır sapları, atık saman ve hububat samanı su tutar

26 Alternatif Altlıklar Çin’de 2.000 başlık İsrail’de Bazı yetiştiriciler
Pirinç kabuğu (çeltik) ve Pamuk samanı kullanılmış İsrail’de Bazı yıllar hiç Bazı yetiştiriciler Mısır sapı ile buğday sapını karıştırarak

27 Kompost yönetimi Başlangıçta 45-60 cm serilebilir
İneklere yapışacak kadar nemliyse cm eklenir

28 Kompost yönetimi Kompost 120 cm birikebilir
En az cm en çok cm karıştırılır

29 Kompost yönetimi Parmaklık olmalı Duvar beton ve sağlam olmalı
35-50 m de bir çıkış yolu bırakılmalı

30 Kompost yönetimi Yem yeme yolu temizlenmeli
2-5 haftada 18 ton talaş temini Talaşın depolanması 1-1,8 TL/inek/gün

31 Bazı ölçüler İnek başına en az 7 m2 kompost alanı Fresh grupta 9-11 m2

32 Bazı ölçüler Yem yeme yolu 3,6-4,2 m Kompost duvarı 120 cm
Ahır saçak yük. 480 cm Mahya aralığı 300 cm taban genişliği için 5 cm Saçak çıkıntısı 90 cm

33 Suluklar 15-20 ineğe 60 cm suluk Yemliğe bitişik
Dinlenme alanına bitişik


"Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları