Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır Prof. Dr. Şeref İNAL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır Prof. Dr. Şeref İNAL."— Sunum transkripti:

1 Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır Prof. Dr. Şeref İNAL

2 Kompost ahırlar Serbest ve duraksız

3 Kompost ahırlar Duvarsız ve kompost altlıklı 100 sağmal inek kapasiteli kompost ahır ölçüleri

4 Kompost ahır Geniş ve yanları açık dinlenme alanı

5 Kompost ahır Yüksek saçak ve çatı

6 Kompost ahır Küçük sürüler için Büyük sürülerde gruplar için Daha rahat, özgür Uzun süre ve doğal pozisyonda yatabilirler Zemin yumuşak

7 Kompost ahırlar İnekler sağımdayken günde 2 kere ≈ 10 dk kompost karıştırılır Karıştırma çok ÖNEMLİDİR…

8 Kompostlama Aerobik bir süreç – Oksijenli yanma Dışkı ve idrar mikroorganizmalar tarafından parçalanır Yeterli organik madde olmalıdır

9 Avantajları; İnekler daha dirençli Zararlılar ölür –Patojen mikroorganizmalar –Virüsler –Larvalar –Tohumlar Daha az kokar Tohumlar ölür

10 Kompostlama %50-60 nem –Kurursa soğur –Aşırı ıslaksa soğur Oksijensiz yanma olursa; –Kötü kokular –Soğuma

11 Kompost ahırlar Homojen karışım Mikroorganizmalar Fazla nem Isınma Topaklanma Çamurlaşma

12 Dışkı Yönetimi Dışkının %25-40 kadarı yem yeme yolunda Yaklaşık %60-75 kadarı kompost içinde Ahır temizliği; –Yılda bir kere sonbaharda –Yılda iki kere ilkbahar ve sonbaharda Depolama giderini azaltır Yanmış gübre olarak değerlendirilir –12-20:1 C/N oranı

13 Verimlilik İnekler daha temiz (2,66) Süt veriminde artış (%89) –Ortalama 955 kg –395 - 1331 kg –29,3 kg dan 30,7 kg a Sürüden çıkarma oranı azalır –%25,4 den %20,9 a Verimli hayat süresi uzar

14 Topallık Ayak hastalıkları daha az –Daha fazla yatma ve yumuşak zemin Klinik topallık (hareket skoru ≥ 3) –Serbest duraklı %24,6 – 27,8 –Bağlı duraklı %19,6 –Kompost ahırda %7,8 2 ahırda hiç ayak hastalığı yok Bir başka çalışmada –Serbest duraklı %13,1-15,9 –Kompost ahırda %4,4

15 Lezyonlar Tarsal eklemlerde lezyon –Kompost ahırda %25,1 %24,1 kıl dökülmesi ve %0,97 şişlik –Serbest duraklı ahırlarda %73 %14,1 şişlik –Kum duraklı ahırlarda %1,8 şişlik 7 ahırda lezyon yok

16 Döl verimi Kızgınlık gösterme ve gözleme –%25,9 artmış Gebelik oranı –%34,5 artmış Dönme oranı –%25,4 den 20,9 a düşmüş Buzağılama aralığı kısalmış –14,3 aydan 13,7 aya

17 Rahatlık Yatma süresi 9,34 saat Yatma sayısı 11 Yatış süresi 50,8 dk Daha fazla adım atar %43,3 yatıyor 10.457 kg süt / lak 73 inek / işletme

18 Mastitis 12 çiftlikte çalışılmış –%67 sinde mastitis azaldı –%43 ünde SHS azaldı –Birinde Str, Agalactiae –Birinde Staph, Aureus –Beşinde coliform –Altısında non-aga, Str, Daha az mastitis –%12 düşmüş –%35,4 den %27,7 ye

19 Kaliteli süt Daha az SHS –88,000 - 658,000 –Ortalama 325,000

20 Bakteri Sayısı Altlıkta bakteri miktarı –Ortalama 9,122,700 cfu/cm 3 –2,035,562 ile 22,562,604 arası Altlıkta 1,000,000 koloni/ml koliformdan fazladır Sağım öncesi temizlik iyi yapılmalı

21 Kompostlama 30 cm derinlikte 55 - 65 °C ısı gereklidir Isı düşerse çamurlaşır Isı artarsa kurur Kurursa toz artar –göz tahrişine –pnömoniye

22 Kompostun yapısı OrtalamaDeğişim AralığıTavsiye Edilen Kompost Isısı (° C)4224–5954-66 Nem (%)54,428–78,950–60 pH8,56,5–9,96,5–8,0 Azot (%)2,540,57–4,22 Fosfor (ppm)3247378–6668 Potasyum (ppm)15,272,57–29,57 C:N oranı19,5:110,9–87,525:1–30:1 Elektrik İletkenliği (mmhols/cm)9,62,4–20,5Maksimum 10

23 Havalandırma Ahırın havalandırılması Kompostun havalandırılması İneklerin ısısı ve nemi Kompostun ısısı ve nemi 8 adet 90 cm çapında fan Yan duvarlar perde

24 Altlık Bıçkı tozu Hızar talaşı Kuru ve kaliteli olmalı %18 nem Çam veya yumuşak ağaçlar Mısır koçanı, soya samanı, keten samanı kullanılabilir

25 Kompostlama Sedir ve Karaceviz talaşı kullanılmamalı Mısır sapları, atık saman ve hububat samanı su tutar

26 Alternatif Altlıklar Çin’de 2.000 başlık –Pirinç kabuğu (çeltik) ve –Pamuk samanı kullanılmış İsrail’de –Bazı yıllar hiç Bazı yetiştiriciler –Mısır sapı ile buğday sapını karıştırarak

27 Kompost yönetimi Başlangıçta 45-60 cm serilebilir İneklere yapışacak kadar nemliyse 10-20 cm eklenir

28 Kompost yönetimi Kompost 120 cm birikebilir En az 25-30 cm en çok 40-45 cm karıştırılır

29 Parmaklık olmalı Duvar beton ve sağlam olmalı 35-50 m de bir çıkış yolu bırakılmalı Kompost yönetimi

30 Yem yeme yolu temizlenmeli 2-5 haftada 18 ton talaş temini Talaşın depolanması 1-1,8 TL/inek/gün

31 Bazı ölçüler İnek başına en az 7 m 2 kompost alanı Fresh grupta 9-11 m 2

32 Bazı ölçüler Yem yeme yolu 3,6-4,2 m Kompost duvarı 120 cm Ahır saçak yük. 480 cm Mahya aralığı 300 cm taban genişliği için 5 cm Saçak çıkıntısı 90 cm

33 Suluklar 15-20 ineğe 60 cm suluk Dinlenme alanına bitişik Yemliğe bitişik


"Sütçü Sığırlar için Kompost Ahır Prof. Dr. Şeref İNAL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları