Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

2 SUNUŞ SUNUŞ Üniversitemizin hedefi bilgi ve teknoloji ışığında, sorumluluk bilinci yüksek, güvenilir, akılcı, çözüm üreten, tarih ve kültürüne sahip çıkan vizyon sahibi öğrenciler yetiştirmektir. Evrenselliğin ön plana geçtiği, sınırların kalmadığı dünyamızda, bilim alanında ön sıralarda yerimizi almak büyük önem taşımaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2010 tarihli 6005 sayılı Kanun ile kurulmuş ve hızlı bir yapılanma süreci içine girmiştir. 2014 yılları içinde temizlik, güvenlik, kalorifer yakma, araç kiralama, akaryakıt, büro mefruşatı ve makine teçhizatı gibi alımlar Başkanlığımızca temin edilmiştir. İhtiyaçlarımızı karşılarken saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, denetimini sağlamaya özen gösterilmiştir. İhtiyaçların, kıt kaynaklarla etkin ve verimli kullanılmasına çalışılmıştır. Ayşe YILDIZ ÖZKURT Daire Başkanı Daire Başkanı 2 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

3 GENEL BİLGİLER GENEL BİLGİLER Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Başkanlığımız 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 3

4 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ MİSYON Üniversitemizin kurum misyonu doğrultusunda; sahip olduğumuz mevcut kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanarak değişime ve gelişmelere açık, katılımcı, etik davranışları hazmetmiş güçlü, bilimsel, kaliteli, pratik, güvenilir, çağdaş politikalar üreten, özgürlük ve disiplini birlikte gözeten bir idari ve mali işler yapısına sahip olmak. VİZYON Üniversitemizin kurum misyonu doğrultusunda, işinin uzmanı, çağdaş, bilimsel düşünen, teknolojiye ayak uyduran, değişime ve gelişime açık elemanları ile kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan, örnek bir model oluşturarak kamu kurumları içinde rehber bir İdari ve Mali İşler Birimi olmak. 4

5 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1-Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. 2- Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek ve Rektörlük bütçesinde ödeneği toplu olarak verilen tüm birimlerin demirbaş, makine-teçhizat satın alımları yapılarak ihalelerini gerçekleştirmek. 3-Temizlik, güvenlik, personel taşımacılığı, aydınlatma, akaryakıt alımı, resmi araç işlemleri ve benzeri hizmetleri yürütmek ve ihalelerini gerçekleştirmek. 4-Rektörlük ve bağlı birimlerinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi işlemlerini yürütmek. 5

6 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YAPILAN İŞLER : Güvenlik hizmetiGüvenlik hizmeti Temizlik HizmetiTemizlik Hizmeti Personel Servis HizmetiPersonel Servis Hizmeti Akaryakıt AlımıAkaryakıt Alımı Resmi Araç İşlemleriResmi Araç İşlemleri Büro Malzemesi AlımıBüro Malzemesi Alımı Kira, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleriKira, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri Basın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ödemeleriBasın İlan Kurumu ve Kamu İhale Kurumu ödemeleri Laboratuvar ve tıbbi cihaz alımlarıLaboratuvar ve tıbbi cihaz alımları Makine ve teçhizat alımıMakine ve teçhizat alımı Resmi araç ve büro malzemelerinin bakım-onarımıResmi araç ve büro malzemelerinin bakım-onarımı Aydınlatma işleriAydınlatma işleri Resmi posta pulu ve kırtasiye malzemesi alımlarıResmi posta pulu ve kırtasiye malzemesi alımları 6

7 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Örgüt YapısıÖrgüt Yapısı 7 Daire Başkanı İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Şef Yazı İşleri ve Arşiv Sor. Bilgisayar İşletmeni VHKİ Memur Taşınır Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü Şef Taşınır Kayıt Sorumlusu Bilgisayar İŞletmeni VHKİ Memur Mali Hizmetler Şube Müdürlüğü Şef Satın Alma Sorumlusu Bilgisayar İşletmeni VHKİ Memur Tahakkuk Şube Müdürlüğü Şef Tahakkuk İşleri Sorumlusu Bilgisayar İşletmeni VHKİ Memur Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şef Savunma Uzmanı Sivil Savunma Uzmanı Bilgşsayar İşletmeni Bekçi İç Hizmetler Şube Müdürlüğü Şef Bilgisayar İşletmeni Şoför Teknisyen Yardımcısı Hizmetli

8 PERSONEL DURUMU 8 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ ÜNVANIKİŞİ SAYISI DAİRE BAŞKANI1 MÜDÜR2 MEMUR4 YARDIMCI HİZMETLER HİZMETLİ1 ŞOFÖR5

9 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari Personelin Eğitim Durumu 9 İdari Personelin Hizmet Süresi

10 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 10

11 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İdari Personel Hizmet Alanları 11 Sayısı (Adet) Alanı (m2) Kullanan Sayısı Çalışma Odası3607 Toplam3607

12 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ KULLANILAN YAZILIMLAR KULLANILAN YAZILIMLAR Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Üniversite bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar yürütülen e-bütçe sistemiMaliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce Üniversite bütçesinin ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar yürütülen e-bütçe sistemi Gelen Giden Evrak süreci uygulamalarını yerine getirmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen SGB.net programıGelen Giden Evrak süreci uygulamalarını yerine getirmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından geliştirilen SGB.net programı Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi ve Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi (KBS)Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Kamu Harcama ve Bilişim Sistemi ve Taşınır Kayıt Kontrol Sistemi (KBS) Kamu İhale Kurumu tarafından elektronik ortamda (Elektronik Kamu Alımları Platformu) İhale sürecini takip ve şartnamelere erişim sağlamak üzere ‘‘EKAP’’ programıKamu İhale Kurumu tarafından elektronik ortamda (Elektronik Kamu Alımları Platformu) İhale sürecini takip ve şartnamelere erişim sağlamak üzere ‘‘EKAP’’ programı Ayrıca Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi,Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı,Resmi Gazete Bilgi Sistemi, Sayıştay, YÖK, diğer üniversiteler ve tüm kamu kurumlarının sistemlerinden yararlanılmaktadır.Ayrıca Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi,Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Devlet Teşkilatı Veri Tabanı,Resmi Gazete Bilgi Sistemi, Sayıştay, YÖK, diğer üniversiteler ve tüm kamu kurumlarının sistemlerinden yararlanılmaktadır. 12

13 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI TAŞITLAR 13 TAŞITLAR Resmi TaşıtlarYılı MİDİBÜS2012 MODEL PİCK-UP 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL KAMYONET 2013 MODEL MİNİBÜS 2014 MODEL BİNEK 2014 MODEL Kiralık Taşıtlar BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL BİNEK 2012 MODEL

14 GÜVENLİK VE TEMİZLİK HİZMETLERİ 14 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YILGÜVENLİKTEMİZLİK 20143442

15 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILINDA YAPILAN İHALELER : 2014 YILINDA YAPILAN İHALELER : 15 İHALENİN ADITARİHTUTARI 2014 YILI 4 AYLIK (EYLÜL-ARALIK AYLARI ARASI) ÖZEL GÜVENLİK 27.05.2014356.883,85 2014 YILI 7 AYLIK (HAZİRAN-ARALIK) PERSONEL SERVİSİ02.05.2014107.844,00 2014 YILI ÜNİVERSİTEMİZİN HİZMET TAŞITLARINA AKARYAKIT YAKIT ALIMI İHALESİ 07.03.201465.450,00 TIBBİ PATOLOJİ DERSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 20 KALEM EĞİTİM MATERYALİ 27.08.201484.725,00 FEN FAKÜLTESİ DEKANLIĞININ İHTİYACI OLAN LABORATUVAR CİHAZLARI (29 KALEM) MAL ALIMI İHALESİ 09.10.2014174.334,00 2015 YILI ÜNİVERSİTEMİZİN HİZMET TAŞITLARINA AKARYAKIT26.11.201465.300,00 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI 8 AYLIK (01/01/2015-31/08/2015) ÖZEL GÜVENLİK İHALESİ 02.12.2014772.388,58 2015 YILI 12 AYLIK GENEL TEMİZLİK, KALORİFER HİZMETİ İLE TAŞIMA İŞLERİNE AİT İHALESİ. 03.12.2014855.456,00 2015 YILI 6 AYLIK (OCAK- HAZİRAN AYLAR ARASINDA) PERSONEL SERVİSİ İHALESİ 30.12.2014107.500,00

16 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖDENEK DURUMU 2014 YILI ÖDENEK DURUMU 16 TERTİP GELEN ÖDENEK HARCAMAKALANHARC.% 01 - PERSONEL GİDERLERİ 519.000,00516.491,912.508,0999,52 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 82.000,0081.476,68523,3299,36 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ4.904.000,004.592.917,97311.082,0393,66 05 - CARİ TRANSFERLER 167.000,00 0,00100 06 - SERMAYE GİDERLERİ 2.361.252,152.162.058,25199.193,9091,56

17 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı17 TEŞEKKÜRLER Ayşe YILDIZ ÖZKURT İdari ve Mali İşler Daire Başkanı


"1İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı1 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 T.C. İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları