Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 7 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ. BÖLÜM 7 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 7 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ. BÖLÜM 7 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 7 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ

3 SERTLİK Sertlik terimi iyi köpürmeyen, banyo küvetinde kir tabakası oluşumuna neden olan ve çaydanlık, su ısıtıcılarında sert, beyaz kalıntılara (tortu) sebebiyet veren suları karakterize etmek için kullanılır. İyi köpürmeme ve banyo küvetinde kir tabakası oluşumu, kalsiyum ve magnezyumun sabunla verdiği reaksiyonun bir sonucudur.

4 SERTLİK

5 SERTLİK

6 SERTLİK

7 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ
Amaçlar Kireç-Soda Yumuşatma Yönteminin Kimyası Alt Başlıklar Çözünürlük. Le Chatelier Prensibi. Yumuşatma Reaksiyonları. Prosesi Sınırlayan Faktörler ve Ampirik Değerlendirmeler.

8 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ

9 YUMUŞATMA PROSESİ

10 YUMUŞATMA PROSESİ Kireçle Yumuşatma Aşırı Kireçle Yumuşatma
Kireç-Soda İle Yumuşatma Uygulanabilir Sınırlara Kadar Yapılan Yumuşatma Kısmi Bölünmüş Arıtma Rekarbonizasyon

11 YUMUŞATMA PROSESİ

12 STOKİYOMETRİYE BAĞLI KİMYASAL DOZLAR
Kimyasal doz tahmini kimyasal depolama siloları, kimyasal besleme sistemleri ve çamur bertaraf tesislerini tasarlamak için kullanılır.

13 STOKİYOMETRİYE BAĞLI KİMYASAL DOZLAR
Tahmini CO2 Konsantrasyonu Hesaplaması Seçici Kalsiyum Giderimi Uygulanabilir Sınırlara Kadar Yapılan Yumuşatma İşlemi Kısmi Bölünmüş (Split) Arıtma Diğer Hesaplama Yöntemleri Kostik Soda Kullanımı

14

15 DİĞER BİLEŞENLERİN EŞZAMANLI GİDERİLMESİ
Arsenik Demir ve Mangan Doğal Organik Madde (DOM) Bulanıklık Diğer Kirletici Maddeler

16 DİĞER BİLEŞENLERİN EŞZAMANLI GİDERİLMESİ

17 PROSES KONFİGÜRASYONU VE TASARIM KRİTERLERİ
Yaygın kullanılan üç yumuşatma işlemi için proses akım şemaları, Şekil 7-13’te gösterilmiştir.

18

19

20 PROSES KONFİGÜRASYONU VE TASARIM KRİTERLERİ
Yukarı Akışlı Katı Madde Temas Havuzları Çoğunlukla eski tesislerde geleneksel yumuşatma havuzları bulunmaktadır. Bu havuzlar yüksek derecede proses stabilitesi sağlamalarına rağmen, havuzların büyüklüğü ve sayısı yüksek yatırım maliyeti ile sonuçlanabilir. Şekil 7-14’te gösterildiği gibi 1960’ların sonundan itibaren yukarı akışlı katı madde temas havuzları bulunduran yeni tesisler inşa edilmiştir.

21 Devamı sonraki slaytta…

22 PROSES KONFİGÜRASYONU VE TASARIM KRİTERLERİ
Yukarı Akışlı Katı Madde Temas Havuzları

23 İŞLETME VE BAKIM Yumuşatmada en önemli işletme ve bakım görevi, ham su kalitesini ve tesisteki su akışını kontrol etme amaçlı uygun kimyasal maddelerin seçimi ve dozlarının ayarlanmasıdır. Hatlarda tıkanma olup olmadığını saptamak için kimyasal madde besleme sisteminin gözetimi ve karıştırıcıların bakımı ikinci sırada yer alır ve yakından izlenmesi gereken bir İ&B görevidir.

24 İŞLETME VE BAKIM Kabuklanma önemli bir sorundur. Geleneksel olarak düşük akımlı mevsimsel dönemlerde kalsiyum karbonat birikiminin yıllık giderimi gerçekleştirilir.

25 STABİLİZASYON Stabil bir su ne kireç tortusu oluşturur ne de korozif özellikler sergiler. Su endüstrisinde, stabil su, çözünmeyen ve kalsiyum birikimine yol açmayan su olarak kabul edilir.

26 pH değerini ayarlamaktır.
STABİLİZASYON Su stabilizasyonunun asıl amacı, ince film şeklinde kalsiyum karbonat tabakası ile koruyucu kaplama yaparak, su dağıtım sistemi borularında korozyonu önlemek için arıtılmış suyun pH değerini ayarlamaktır.

27


"BÖLÜM 7 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ. BÖLÜM 7 KİREÇ-SODA YUMUŞATMA YÖNTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları