Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ YÖNTEMLERİ Mustafa Niğdeli

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ YÖNTEMLERİ Mustafa Niğdeli"— Sunum transkripti:

1 UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ YÖNTEMLERİ Mustafa Niğdeli
1,

2 KAPSAMI -Bilanço Analizi Yöntemleri -Gelir- Gider Tablosu Analizi
-Net İşletme Sermayesi Tablosu Analizi -Fon Akım Tablosu Analizi -Nakit Akış Tablosu Analizi -Rasyo Analiz Teknikleri -Proforma Finansal Tablolar ve Planlama Teknikleri -FX Finansal Analiz Yöntemleri 1,

3 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ VE BAŞLICA FİNANASAL TABLOLAR
Ayrıntılı finansal analiz için bir işletmenin bilanço ( aktifler = borçlar + net özvarlıklar ) yapısının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. İkinci adım gelir- gider tablosu analizlerinde yapılması ; özellikle maliyetlerin iyi sorgulanması gerekmekte oluo :özellikle giderlerde yıllara yaygın gider analizi ile finans giderleri arasında ertelenmiş finans giderler ve ana para taksitlerinin olup olmadığı iyi irdelenmelidir. Üçüncü adım net işletme sermayesi analizinin iyi yapılması ve bunun analizin hangi devrelerde pozitif hangi devrelerde negatif olarak izlendiğinin gözlenmesi (fx kontrolünün hangi bazda ve hangi risklerle match edildiği izlenmelidir.) Dördüncü adım işletmenin fon akış tablodunun net işletme sermayesinin sonucu ile örtüşüp örtüşmediğ, tutarlılık açısından kontrol edilmelidir. ++ 1,

4 Beşinci adım nakit akış tablosunu oluşturmak ve bunu sürekli nakit değişimle paralel izlemektir. Nakit akış tablosu değişimi bir şekilde kasadaki nakit değişimin farkı olup; iki zaman diliminde bunun açıklanması zorunludur. Ayrıca nakit akış tablosu kapsamınsa işletmenin döviz riskini nasıl karşıladığı ve takip edildiğidir.( Fx hedging) Altıncı adım tüm rasyoların bazında işletmenim (likidite, faaliyet, finansal kaldıraç, karlılık ve pazar rasyoları Du-Pont finansal kontrol sistemi içimde nasıl izlenip nasıl kontrol edililerek değerlendiğidir. Finansman tarihi karlılığı yüksekken likidite kontrolünün yanlış yapılması ile borçlanan ve yanlış pozisyon alan firmaların vade farkı ve döviz riski yüksek değilken (kısa ve uzun vade borllanma riskilerini) arasında yanlış yapması ve döviz riskleri ile faiz riskle arasında yanlış pozisyon almaları deneyimleri ile doludur. Bir firma treasurer’ı ile banka treasurer’ı arasımdaki fark paranın velositesinde ve pozisyon alımındaki uluslararası pazarlara yakınlık ve uzaklık ile açıklanabilir. Günümüzde yine finansman uzmanları bazı finansal tekniklerini kullanma konusunda finansman bölümlerini kendi labaratuarları olarak görmemeleridir. 1,

5 Finansal değerlendirme ve işletme performansının ölçülmesinde ‘’net işletme sermayesini’’sürekli reel olarak artırılması en önemli değerlendirme ve bakış açılarından birisidir. Bu değerlendirmenin özü ; uzun vadeli ve düşük maliyetli , düşük riskli fonlarla net işletme sermayesinin fonlanmasıdır :Buda ancak özkaynaklarla veya maliyetsiz fonlarla yani net işletme sermayesini hızlı çevirip;başkasının taşı ile başkasının kuşunu vurmakla mümkündür 1,

6 GELENEKSEL VE MODERN FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
Geleneksel ve modern finansal tablolar yöntemleri başlıca üçe ayrılır: 1-Yatay ve Dikey Eğilim Analizleri -Sabit Yüzdeler Yöntemi -Değişken Yüzdeler Yöntemi 2-Rasyolar Analiz Yöntemi 3-Proforma Tablolar Analiz Yöntemi

7 YATAY VE DİKEY EĞİLİM YÜZDELERİ ANALİZİ
Sabit ve değişken olarak kullanılan işletme tabloları yüzdeleri analizi işletme bilanço ve ve gelir tablolarına uygulanan bir analiz yöntemi olup; iki ayrı şekilde uygulanır: Birinci yöntemde işletme bilanço ve gelir tabloları sabit olarak 100 ‘e bölünmesi sonucu bulunana değerlerin sabit olarak eğilim yüzdelerinin bulunması sonucu bulunan değerin analizine dayanır. Bu yöntemde işletme bilanço ve gelir tablolarına bölünmesi sonucunda bulunana yüzdesel değer eğilimi ölçülür. Bu yöntemde tüm bilanço ve gelir tabloları alt toplamları önce ayrı olarak 100’e bölünür ve yıllara göre sabit eğilim yüzdesi bulunur .Bu yönteme alternatif olan değişken yüzdeler analizi olp ; bu yöntemde sadece başlangıç yılı 100 olarak kabul edilir. Takip eden yıllar toplamı eğilim olarak başlangıç yılına göre bölünmesiyle bulunur.

8 1,

9 1, XYZ ŞİRKETİ S.P.K. KURULUNCA İSTENİLEN BİLANÇO ÖRNEĞİ (Bin TL)
(Bin TL) PASİFLER(KAYNAKLAR) 2003 % 2005 I.KISA VADELİ BORÇLAR 16 22 19 A-FİNANSAL BORÇLAR 4 8 B-TİCARİ BORÇLAR 6 7 5 C-DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 2 3 D-İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 18.295 E-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 71.723 1 84.541 65.674 F-DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZ. HAKEDİŞLERİ 223 G-ERTELENEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 629 F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 84.699 II.UZUN VADELİ BORÇLAR 12 13 A.FİNANSAL BORÇLAR 19.619 440 C-İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 18.885 D-DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR 1.789 1.136 840 84.282 III.AZINLIK PAYLARI IV.ÖZ SERMAYE 70 67 A-SERMAYE 44.352 B-SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-) C-EMİSTON PRİMİ 24.918 D-YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI 39.299 56.710 E-YEDEKLER 10 F-SERMAYE YEDEKLERİ 32 G-KARŞILIKLIİŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ H-NET DÖNEM KARI I-DÖNEM ZARARI J-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI / ZARARLARI K-SERMAYE KALEMLERİNDEKİ İNDEKS FARKI 50 35 PASİFLER TOPLAMI 100 1,

10 1, XYZ A.Ş. S.P.K. KURULUNCA İSTENİLEN TEK TİP GELİR TABLOSU ÖRNEĞİ
Bin TL Bin TL 2003 % 2004 2005 A-SATIŞ GELİRLERİ 100 B-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) -92 -76 -89 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 8 24 11 C-HİZMET GELİRLERİ 8.115 D-FAALİYET GİDERLERİ (-) -4 -5 D-ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 4 19 6 E-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR 13 9 F-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR -2 G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -1 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 15 23 H-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR 6.093 16.238 I-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR(-) -3 J-NET PARASAL POZİSYON KARI / ZARAR K-ANA ORTAKLIK DIŞI KAR / ZARAR 11.176 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 12 21 7 L-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-) NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI 18 5 M-AZINLIK PAYLARIN DOĞAN KAR / ZARAR -3.915 NET KONSOLİDE KAR / ZARAR 1,

11 1, XYZ A.Ş.S.P.K. KURULUNCA İSTENİLEN BİLANÇO ÖRNEĞİ
Aktiflerdekiİ Büyüme Trendi % 2003 2004 2005 AKTİFLER( VARLIKLAR) % I.DÖNEN VARLIKLAR 27 50 53 A-HAZIR DEĞERLER 7 16 11 B-MENKUL DEĞERLER 1 5 C-KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR (NET) 6 10 15 D-İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 2 E-DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR F-STOKLAR 12 19 G-DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN A / C H-ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI I -DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 3 II.DURAN VARLIKLAR 73 75 93 A-UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR B-DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR C-FİNANSAL DURAN VARLIKLAR D-MADDİ DURAN VARLIKLAR, (NET) 86 84 89 E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR F-ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI G-POZİTİF / NEGATİF ŞEREFİYE -16 -13 H-DİĞER DURAN VARLIKLAR AKTİFLER TOPLAMI 100 126 146 1,

12 PASİFLER (KAYNAKLAR) % I.KISA VADELİ BORÇLAR 16 27 A-FİNANSAL BORÇLAR 4 10 12 B-TİCARİ BORÇLAR 6 8 7 C-DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 2 3 D-İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR E-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 1 F-DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZ. HAKEDİŞLERİ G-ERTELENEN VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ F-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI II.UZUN VADELİ BORÇLAR 19 A.FİNANSAL BORÇLAR 5 17 C-İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR D-DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR III.AZINLIK PAYLARI IV.ÖZ SERMAYE 70 88 97 A-SERMAYE B-SERMAYE TAAHHÜTLERİ(-) C-EMİSTON PRİMİ D-YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞI E-YEDEKLER 15 9 F-SERMAYE YEDEKLERİ 46 G-KARŞILIKLIİŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ H-NET DÖNEM KARI I-DÖNEM ZARARI J-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI / ZARARLARI 28 K-SERMAYE KALEMLERİNDEKİ İNDEKS FARKI 50 44 PASİFLER TOPLAMI 100 126 146

13 Aktif Büyüme Endeksi % 100 126 146 XYZ A.Ş.S.P.K. KURULUNCA İSTENİLEN GELİR TABLOSU Satışların Artış Trendi (Artan Oranlı) 2003 2004 2005 A-SATIŞ GELİRLERİ 140 133 B-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) -92 -107 -118 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 8 33 15 C-HİZMET GELİRLERİ D-FAALİYET GİDERLERİ (-) -4 -6 -7 D-ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 4 27 E-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR 13 12 F-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR -2 -5 G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -1 -3 FAALİYET KARI VEYA ZARARI 32 H-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR 1 I-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR(-) J-NET PARASAL POZİSYON KARI / ZARAR K-ANA ORTAKLIK DIŞI KAR / ZARAR DÖNEM KARI VEYA ZARARI 30 9 L-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜM. (-) NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI 25 6 M-AZINLIK PAYLARIN DOĞAN KAR / ZARAR NET KONSOLİDE KAR / ZARAR Gelir Artış Endeksi %

14 Aşağıda bu yöntemlerlele ilgili örnek tablolar görülmektir:
Yukarıdaki tablodanda görüleceği gibi bilanço ve gelir tablosundan izleneceği üzere bilanço son 3 yılda % 46 artış gösterdiği görüşmekle birlikte ;reel olarak bakıldığında gelir ve gider yönüden işletmemizin satışlarını arttıramadığı;aksine son yılda gerileme gösterdiği görülmektedir. Trend analizinde bir diğer bakış açısı yıllara göre değişimi döviz kurlarındaki değişime paralel analiz etmek ve döviz riski açısından bilanço ve gelir - gider tablosu bazında incelemektir. Ayrıca short-cut yöntemlerde bir diğeri ise net işletme sermayesi ve rasyolar analizi olarak görülmektedi Aşağıda bu yöntemlerlele ilgili örnek tablolar görülmektir: 1,

15 1,

16 1,

17 1,

18 Aşağıdaki finanasal tablo analizlerinde görüleceği gibi bir işletmenin gerek sabit gerekse değişken rasyolar trend uygulamalarımda -enflasyonist olmayan koşullarda – varlık ve gelir gider ve karlılık performanslarını arttırdığı dikkat çekmekte olup; özkaynak verimliliğini arttırdığı dikkat çekmektedir. Bu durumda en önemli göstergelerden biriside rasyolar içindeki aktif değer devir hızı ile satış karlılığı ve ortakdeğer karlılığında ki mükemmelikte aranmalıdır. Bir şirket sabit ve trendsel olarak çok karlı bir performans ve büyüme gerçelleştiriyorsa yüksek olasılıkla ya aktif karllılığı (Aktif Karlılığı=Satış Karlılığı /Aktif Devir Hızı ) yada satış karlılığı (Satış Karlılığı =Katkı Payı Yüzdesi /Emniyet Marjı ) ile veta aktif sevir hızı oranı (Aktif Devir Hızı =İşletme Sermayesi Devir Hızı / İşletme Sermayesi Oranı) ile açıklaabilir buda bizi ortak değer karlılığla götürür .(Ortak Değer Karlılığı = Aktif Karlılğı = Borç / Özsermaye oranı = Aktif Karlılığı / Borçlar Maliyeti ) formüllerinde özetlenebilir. Günümüz finans dünyasında özellikle Avrupalı ve A.B.D li çok uluslu şirketlerin başarısızlığında bu rol oynamaktadır.

19 Günümüz de finansal raporlar analizi kapsamında çeşitli finansal tablolar kullanılmakla birlikte kullanıldığı alan ve işlevlerine ve bize anlatmak istediği işlevlerine göre aşağıdaki şekilde özetlenebilir: Öncelikle finanasal raporlar kullanım çeşitliliğine göre aşağıdaki şekilde özetlenebilir: a-İşletmenin belirli bir dönem açılış ve dönem sonu kapanış hesaplarının fotoğranı çeken raporlar :bilanço b-işletmenin belirli bir dönemine ait performansını gösterir tablolar: gelir – gide tablosu c-fon akım tablosu :bilançonun net işletme sermayesi kalemlerindeki değişimi:net gösterir d-özsermaye değişim tablosu :özvarlık değişim tablolu olup şirkrt sermayesindeki nakti ve gayrı nakti değişimi gösterdiğini gösterir e-nakit akım tablosu : bir şirketin tüm tüm nakit açılışını + nakit giriş ve çıkışları + kapanış nakit bakiyesini gösterir.

20 AYRINTILI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ
Şimdi bir örnek üzerinde tüm finansal tabloların ne ifade ettiğini şirkete ait neyi gösterdiğini ve nasıl yorumlanması gerektiği konusunu araştıralım. Başlıca finansal tablolar basit olarak aşağıda olduğu gibi 5 tür veya 5 değişi biçimdedir. Bu tabloları incelediğimizde başlıca değişik finanasa tablo vardır: a-Bilanço ve Aktifler -Borlanmalar ve Özkaynaklar Tablosu) b-Gelir -Gider Tablosu c-Net işletme Sermayesi Tablosu d- Fon Kaynakları Fon Kullanımları Tablosu f-Finansal Oranlar ve Rasyolar olarak incelenebilir. Aşağıda bu finansal tablolarla ilgili uygulamalara ait bilgisayar uygulamaları ve bu tablolar hazırlarnırken dikkat etmemiz gereken noktalar ve gereken balanslar konusunda bilgilere yer verilmiştir: 1,

21 ortaklıklarda dahil) açıktır.
Bu bölümde finansal tablolar ile ilgili olarak nasıl hazırlanması ve hazırlarken neleri dikkate alınması gerektiği konusunda bazı genellemelerde bulunulmuştur:Aktifler ve Aktif kalemleri oluşturan kalemlerin finansmanı iki şekilde olmak zorundadır:Yabancı finansal kaynaklar ve özkaynaklar; bunun başka bir yönteminin olamıyacağıdır (Halka açık ortaklıklarda dahil) açıktır. İşletmenin aktif yapısı işletmenin nakit akış tablosuna ışık tutar ve gelir tablosunun / satılan malın maliyeti tablosu ile olan bağlantısı işletmenin hem işletmenin maliyetlerine hemde finansal borçlanmalarına ışık tutar. Bir işletmenin alacak tahsil gün sayısı düşerken stokları dönüş gün sayısı hızlanırsa İşletmenin nakit gücü artar;ancak bu nakit akışının nasıl değerlendirildiği bazı ekonomik şartlarda önem kazanır. Bir işletmenin kaynak bulma maliyeti ve kaynak kullanma oranı iki önemli rasyoyoda özetlenir ağırlıklı ortalama finansman maliyeti ve işletmenin finansal kaldıraç oranı önemlidir. 1,

22 BİLANÇO ANALİZİ Bir işletmede bilanço temel kaynakları ve kaynakların nasıl kullanıldığı ve nasıl sağlandığı bir işletmenin bilanço analizinin temel taşlarını oluşturur: Aktiflerin nasıl kullanıldığı ve nasıl ve hangi kaynaklardan sağlandığı sadece bilançonun aktif ve pasif yapısına ışık tutmaz;aynı zamanda fonlama yapısı olarak genel de maliyetlerinin yapısınıda etkiler; ama bilanço maliyetleri göstermez sadece fonlama yapısı ile ışık tutar. Bir bilançoda denklemsel olarak aktiflerin nelerden oluştuğu ve bu fonların nasıl ve nereden fonlandığı temel denklemimizi oluşturur: Aktifler = Pasifler Aktifler =Kısa Vadeli Aktifler + Uzun Vadeli Aktifler(Sabit Yatırımlar) Kısa Vadeli Aktifler = Nakit Fonlar + Kısa Vadeli Alacaklar + Stoklar Pasifler = Aktifler = Kısa ve Uzun Vadeli Borçlar + Özvarlıklar (*) Sözün özü bir işletmede özsermaye katkı payı / Pasifler kadar bu kaynakların nasıl ve hangi vadelerde kullanıldığı denklemimizin özünü oluşturur.

23 Bir bilanço analizinde öncelikle test edilmesi gereken : aktif pasif yapısın ve oluşum biçimidir. Öncelikle aktifler ile pasifler birbirini tutmaktamıdır ve karşılıklar ayrılmışmıdır. Daha sonra aşağıdaki sorularıma cevap ararım : -Aktifler içindeki cari aktiflerin oranı nedir ve bunlar nakit (kasa ) / kısa vadeli alacaklar / stoklar olarak nasıl dağılım göstermektedir . -Uzun vadeli aktifler bilanço içinde nasıl dağılmaktadır ;bunlar içinde sabit yatırımların payı nedir ve gerekli karşılıklar ayrılmışmıdır. Bilançonun finansmanı hangi kalemlerden oluşmaktadır: -Öncslikle bu kaynaklar içinde özkaynakların oranı nedir kısa vadeli yabancı kaynakların oranı nedir ;uzun vadeli kaynakların oranı nedir Bu sorulara cevap ararken ve eleştirel bir gözle bakarken şunu unutmamalıyız Özellikle son yıllardaki ana gündemi kamu kesimi tahvil bono ve özel kesim fonları Bunlar arasında ne oranlarda yer almaktadır -Bilanço ve bilançonum finansmanı bir çok konuda bizi aydınlatır -İşletmede finansman ağırlıklı olarak hangi kaynaklardan yapılmaktadır ve bunun yapısı nedir gerekli karşılıklar ayrılmışmıdır -Dönem net karı fimamsmanda kullanılmışmır -Gereki karşılıklar ayrılmışmıdır -Yeniden değerlemeler yapılmışmıdır

24 1, XYX ŞİRKETİ S.P.K. KURULUNCA İSTENİLEN BİLANÇO ÖRNEĞİ (Bin TL)
(Bin TL) (Bin TL) AKTİFLER( VARLIKLAR) 2004 % 2005 I.DÖNEN VARLIKLAR 76 A-HAZIR DEĞERLER 22.887 2 34.492 11.605 B-MENKUL DEĞERLER 19 C-KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 96.154 9 47.970 3 48.184 D-DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR 2.755 4.331 1.576 E-STOKLAR 39 44 F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 67.706 6 94.983 II.DURAN VARLIKLAR 24 A-UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 2.470 2.641 171 B-DİĞER UZUN VADELİ ALACAKLAR 389 671 282 C-FİNANSAL DURAN VARLIKLAR 566 10 -556 D-MADDİ DURAN VARLIKLAR, (NET) 23 20 E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR F-DİĞER DURAN VARLIKLAR 63.774 AKTİFLER TOPLAMI 100 1,

25 1,

26 GELİR TABLOSU ANALİZİ Bir işletmede işletmenin tüm satış ve gelir gider yapısı gelir tablosunda ve bunun tutuluş amaç ve şekli bu tablonun tutuluş şeklinde gizlidir. Örnek olarak tüm halka açık şirletler ve maliyet muhasebesi uygulayan işletmeler 7/ A seçeneğine göre maliyet muhasebesi uygulayan işletmeler ister maliyet muhasebesini genel muhasebesi içinde tutsunlar veya aynı anda uygulasınlar;ya fiili maliyet yada önceden saptanmış malitet yaklaşımına göre maliyetlerini saptarlar bu tüt işletmeler 7/A türüne göre çalışırlar. Diğer tür işletmele ticari işletmeler olup 7/B türüne göre çalışan ticari işletmelerdir. Bir işletmede gelir tablosunun yapısı bir anlamda satış ve maliyetlerinden etkilendiği ve belirlendiği gibi finansman giderlerinin kaldıraç etkisiyle - eğer yüksek katkı payı ile çalışan bir firma ise- kar marjınını olumlu yönde bile etkileyebilir. Bir işletmenin gelir tablosu sadece bilançosundaki toplam fon kaynakları / özkaynaklar Yapısından değil ; alacaklarını tahsil süresinden stok devir hızunza kadar maliyer yapısını ve karlılığını etkiler ve bu yapılardan etkilenir. Aşağıda bir gelir tablosu bir işletmenin aktif pasif yapısını nasıl etkilediğine ait bir örnek görülmekte ve %50 üstü bir özkaynakla çalışan bir işletmenin gelir tablosu incelenmektedir. Ayrıca incelenen işletmenin kısa vadeli aktif kaynakları yapısını kullanış biçimide karlılığının yapısını etlileyen bir başka unsurdur.

27

28 1,

29 NET İŞLETME SERMAYESİ ANALİZİ
Bir işletmede net işletme sermayesinin yapısı bazı işletmeleri uçuran en önemli unsurlardan birisidir. Bu tür işletmeler gerek borsalarda ayrı bir gözle incelenir ve değerlendirilirler.Çünkü gerek optimum fonlanma yapısı gerekse net işletme sermayesini kullanma biçimi bu tür işletmelere ayrı bir avantaj sağlar. Buradaki sır bilanço yapısının kuvvetli özkaynak yapısı ile bilançoda cari aktiflerin kısa süreli alacak tahsil süresi ve hızlı stok devir sürede si den kaynaklanmaktadır. Aşağıdaki tablonun enalt satırındaki Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar yapısınaın yüksekliğinede dikkatinizi çekelim -2,64. ve 2,88. Net İşletme Sermayesi Analizi bir işletmede alacak tahsil gün sayısı + stok geri dönüş Süresi -borç ödeme gün sayısı sürecini maksimize eden en önömli süreç olup ; işletmeler kontrol sürecini optimize etmeede kullanılan süreçtir. Net İşletme Sermayesi Analizinde dikkat çeken bir noktta son yıllarda işletmelerin öncelikle Net İşletme Sermayesi Yatırımlarını güçlü tutup; özkaynaklarını güclendirdikçe ve uzun vadeli fonlama buldukça sabit yatırım yapmayı tercih ederek işletme verimliliğine katkı sağlarıkları görülmektedir.

30 NET İŞLETME SERMAYESİ TABLOSU
2004 2005 (Bin TL) (Bin TL) DÖNER DEĞERLER A-HAZIR DEĞERLER 23.382 34.492 B-MENKUL DEĞERLER C-KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR 96.154 47.970 D-DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR 2.755 4.331 E-STOKLAR F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 67.706 KISA VADELİ BORÇLAR(-) A-FİNANSAL BORÇLAR 32.335 25.183 B-TİCARİ BORÇLAE 23.860 87.156 C-DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR 35.940 51.536 D-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 50.906 58.779 E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI NET İŞLETME SERMAYESİ

31 FON KAYNAK VE FON KULLANIM TABLOSU ANALİZİ
Fon Kaynakları ve Fon Kulanımları Tablosu analizinde temel fakrör: fon kaynaklarını ve fon kullanımlarını doğru analiz etmektir: Bir işletmrdr fon kaynakları 3 şekilde oluşur : 1-Faaliyet sonucu yaratılan kaynaklardan 2-Aktif değerlerdeki azalışlardan 3-Borç ve özkaynaklardaki artışlardan Bu oluşan kaynakların bir işletmede kullanımı ise 2 şekilde kullanılır: 1-Aktif değerlerdeki artışlar (yeni aktif değer edinimleri) 2-Borç ve özkaynaklardaki azalışlar Aşağıdaki örnekte fon kaynakları ve fon kullanımlarına ait bir örnek görülmektedir:

32 XYZ ŞİRKETİ S.P.K KURUMUNCA İSTENİLEN FON AKIM TABLOSU 2004 -2005 (Bin TL)
A-FON KAYNAKLARI ( ) 1 Net Kar 2 Amortismanlar(+) 3 Finansal Duran Varlıklarda Azalışlar 60 4 Borç ve Gider Karşılıklarında Artış 99.262 5 Finansal Borçlarda Artışlar 819 6 Emisyon Primi Artışları 11.251 7 Yeniden Değerleme Artışları B-KAYNAK KULLANIMLARI ( ) Temettü Ödemeleri 74.878 Uzun Vadeli Ticari Alacaklaeda Artış 171 Diğer Uzun Vadeşi Ticari Varlıklarda Artış 282 Maddi Duran Varlıklarda Brüt Artış Diğer Duran Varlıklarda Artış 63.774 Net İşletme Sermatesi Artlşı

33 Bizim ülkemiz gibi uluslararası büyük şirketlerin açık pazarı olmuş bir pazarda
ayakta kalmanın yöntemleri kesinlikle denetime çok yönlü açık olmak hem fx hem uluslararası risk ve faiz farkı simulasyonlarına açık finansal modeller uygulayan bir şirket olmak gerekmektedir. Bir şirketin net işletme sermayesi takibi nasıl yapılmakta ve stokları devir hızları nasıl izlenmekte ve değerlenmesi nasıl yapılmaktadır. Yine şirketlerde alacak tahsiı süreleri ile borç ödeme süreleri nasıl izlenmekte ve nasıl değerlendirilmektedir. Bir şirketin alacak tahsil süresi + stok devir hızı-borçları ödeme süresi bir anlamda şirketin performansını gösterir. Finansal Tablolarda başlıca kontrol eldeki nakit ile nakit akış tablosundaki bakiyenin birbirini doğrulaması ve kaynak kullanım tablosundaki dengenin bunu sağlamasıdırç; zira tüm çalışmanın doğrulanmasını sağlamaktasır. Ayrıca rasyolarda şirketler açısından yatırılan özsermayenin nasıl değerlendirildiğinin en güzel göstergesi R.O.E. ile ifase edilen rasyodor.Bu rasyoyu iyi kontrol etmek halka açık şirketlerde özsermaye ve aktif verimliliğinin en önemli konusudur.

34 LİKİDİTE RASYOLARI 2004 2005 2 Asit Test Rasyosu 1,28 1,23 (Döner Değerler -Stoklar) / Kısa Vadeli Borçlar 3 Nakit Rasyosu 0,74 0,80 (Hazır Değ.+ Menkul Değ.) / Kısa Vadeli Borçlar FAALİYET RASYOLARI 1 Alacak Devir Hızı 11 37 Net Satışlar / Ticari Alacaklar Alacak Tahsil Süresi 33,10 9,95 (365 / Alacak Devir Hızı) Stok Devir Hızı 1,38 1,31 S.M.M./ Ortalama Stoklar 4 Stok Geri Dönüş Gün Sayısı 264 278 365 / Stok Devir Hızı 5 Ticari Borçlar Devir Hızı 44 20 (S.M.M./ Kısa Vadeli Ticari Borçlar 6 Ticari Borçlar Ödeme Süresi 8 18 (365/ Kısa Vadeli Ticari Borçlar Devir Süresi 7 Dönen Varlıklar Devir Hızı 1,30 1,21 Net Satışlar / Dönen Varlıklar Net İşletme Sermayesi Devir Hızı 2,09 1,85 Net Satışlar /(Cari Aktifler-Kısa Vadeli Borçlar) 9 Maddi Duran Varlıklar Devir Hızı 4,28 4,59 Net Satışlar / Maddi Duran Varlıklar 10 Toplam Varlıklar Devir Hızı 0,99 0,92 Net Satışlar / Toplam Aktifler Özsermaye Devir Hızı 1,76 1,54 Net Satışlar / Özsermaye

35 FİNANSAL KALDIRAÇ ORANI
1 Finansal Kaldıraç Oranı 0,44 0,40 Yabancı Kaynaklar Toplamı / Toplam Kaynaklar D / A 2 Borç / Özkaynak Rasyosu 0,77 0,67 Toplam Borçlar / Özkaynaklar D / E 3 Faiz Ödeme Gücü Rasyosu 5,79 14,23 F.V.Ö.K. / Finansman Giderleri T.I.E. 4 Toplam Varlıklar / Özkaynaklar 1,77 1,67 EM 5 Orta Vadeli Borçlar / Özkaynaklar 0,26 0,22 Orta Vadeli Borçlar / Özvarlıklar 6 Kısa Vadeli Borçlar / Toplam Kaynaklar 0,29 Kısa Vadeli Borçlar /Toplam Kaynaklar 7 Orta Vadeli Borçlar /Toplam Kaynaklar 0,15 0,13 Orta Vadel Borçlar / Toplam Kaynaklar KARLILIK RASYOLARI Brüt Kar Marjı 1,00 Brüt Satış Karı / Net Satışlar Net Kar Marjı 0,25 Net Kar Marjı / Net Satışlar P.M. Toplam Varlıklar Verimlilik Oranı 0,24 Net Kar / Toplam Varlıklar Özsermaye Verimlilik Oranı 0,45 0,39 Net Kar / Özsermaye R.O.E S.M.M./ Net Satışlar -0,55 -0,62 Satışların Maliyeti / Net Satışlar

36 FİNANSAL ANALİZDE DİĞER TEKNİKLER
Finansal analizde değinmek ve örnek vermek istediğimiz tablolar aşağıda özetlenmiştir: -işletme bütçeleri , proforma tablo analizi ve FX risk analiz yöntemi ile bir işletmenin döviz varlıkları döviz borçları ile işletme gelir ve işletme giderlerini döviz riskleri açısından test etmeye yönelik bir uygulama olup ; aşağıda örneklere ait uygulamalar görülmektedir:

37 1,

38 1,

39 1,

40 1,

41 1,

42 1,

43 1,

44 1,

45 1,

46 1,

47 1,

48 1,

49 1,

50 1,

51 1,

52 1,

53 Bu çalışmada finansal değerleme /planlama tekniklerinden birisi de döviz riski' ni nasıl ''mach'' ediledeği konusunda yapılacak çalışma ilgili çalışma hakkında bilgi vermek döviz riski konusunda bilgilendirmektir. 1,

54 1,

55 1,

56 1,

57 1,

58 1,

59 KAYNAKLAR 1.Excel ile Finanas -Fulya Alpan –Gürman Tevfik - Arman T. Tevfik 2.Finans Raporlarını Okuma Metodları – Ahmet Tokaç 3.Fundementals of Corporate Finans - Richard A.. Brealey – Stewart C. Myers -Alan J.Marcus 4.Mali Tabloları Uygulama Kılavuzu - Bülent Üstünel 5.Hesap Planı Uygulamaları – Bülent Üstünel 6.Genel Bankacılık Bilgileri – Hakan Şakar 7.Banka İşlemleri Muhasebesi – Hakan Şakar 8.Bankalarda Kredilendirme Teknikethurleri – Hakan Şakar 9.Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi – Hakan Şakar 10.Muhasebe Denetimi I- II -Arthur W. Holmes- Wayne S. Overmyer 11.Uygulamalı Mali Tablolar Tahlili - Dr. Oktay Güvenli 12.Bilanço Kuramları ve Çözümlemeleri -Dr .Mehmet Yazıcı 13.Yöneticiler için Finans Notları -Dr .Özer Ertuna 14.Company Acconts-A Guide- David Fannin- Maurice Pendlebury


"UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZ YÖNTEMLERİ Mustafa Niğdeli" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları