Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Parametrik Hipotez Testleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Parametrik Hipotez Testleri"— Sunum transkripti:

1 Parametrik Hipotez Testleri
Maliye’de SPSS Uygulamaları Doç. Dr. Aykut Hamit Turan SAÜ İİBF/ Maliye Bölümü

2 Öğrenme Hedefleri Bu konuyu çalıştıktan sonra:
Parametrik Hipotez testleri öğrenecek T Testi Öğrenilecek Bağımsız iki örnek t testi öğrenilecek Bağımlı iki örnek t testi öğrenilecek Tek örnek t testi öğrenilecek

3 İçindekiler Parametrik Hipotez Testleri
Parametrik Hipotez Testleri Varsayımları T Testi 3.1. Bağımsız iki örnek t testi 3.2. Bağımlı iki örnek t testi 3.3. Tek örnek t testi Konunun Özeti Değerlendirme Soruları

4 Parametrik Hipotez Testleri
Parametrik Hipotez testleri öğrenecek Parametrik Hipotez Testleri Hipotez testleri örnek verilerinden hareketle ana kütle parametreleri hakkındaki iddiaların belirli bir anlamlılık düzeyinde araştırılması konularını içerir Söz konusu farklılığın anlamlı olması durumunda sıfır hipotez ret, aksi durumda kabul edilir Hipotez testlerinde her zaman test edilen hipotez sıfır hipotezidir.

5 Parametrik Hipotez Testleri Varsayımları
Parametrik Hipotez testleri öğrenecek Parametrik Hipotez Testleri Varsayımları Veriler aralıklı ya da oransal olmalıdır Veriler normal dağılıma uymaktadır. (Basıklık ve çarpıklık değerleri -1 ila +1 arasında olmalıdır) Grup varyansları eşit olmalıdır (Varyanlar arasında dört kattan fazla fark olmamalıdır)

6 Parametrik Hipotez Testleri Varsayımları
Parametrik Hipotez testleri öğrenecek Parametrik Hipotez Testleri Varsayımları Grup Sayısı Grupların Durumu Varsayımlar Kullanılacak test 2 Bağımsız gruplar Her üçü de karşılanıyorsa Bağımsız t testi Üç varsayımdan en az biri ihlal edilmişse Mann-Whitney U testi (Non-parametrik test) Bağımlı gruplar En az 1. Ve 2. Varsayım karşılanıyorsa Bağımlı t testi 1. Ya da 2. varsayım ihlal edilmişse Wilcoxon Testi (Non-parametrik test) Normal veri kullanılıyorsa Ki-kare testi 3 ve üzeri ANOVA Testi Kruskal – Wallis Testi (Non-parametrik test)

7 T Testi Öğrenilecek T Testi t testi iki örneklem grubu arasında ortalamalar açısından fark olup olmadığını araştırmak için kullanılır T testi analizinde gruplar arasındaki farklılıkların anlamlılık düzeyleri incelenirken tek kuyruklu (one tailed) veya çift kuyruklu (two tailed) olmaları söz konusudur. Dolayısıyla tek kuyruklu t testi uygulanacaktır. SPSS üç farklı t testi alternatifi sunmaktadır. Independent Sample t Test (bağımsız iki örnek t testi), Paired Samples t Test (bağımlı iki örnek t testi – eşleştirilmiş), One Sample t Test (tek örnek t testi). Uygulamada en çok kullanılan analiz genellikle bağımsız iki örnek t testidir.

8 Bağımsız iki örnek t testi öğrenilecek
Bağımsız Örnek t Testi Bağımsız iki örnek t testi iki farklı örneklem grubunun ortalamalarını karşılaştırır. İki grubun üyeleri birbirinden ayrıdır Gruplar arasında kesinlikle ortak üye olmamalıdır. Analyze > Compare Means > Independent Sample t test menüsü seçilir Test edilecek değişken test variable kutucuğuna taşınır Gruplama değişkeni – cinsiyet vb Grouping Variable kutucuğuna taşınır Define variables seçeneği ile gruplama değişkeninin tanımı yapılır Anlamlılık derecesi olarak kabul ettiğimiz değerden (Genellikle %5) küçük bir p değeri elde edersek H0 hipotezini ret ederiz. Yani değişkenler arasında önemli ve istatistiki bir fark olduğunu söyleriz

9 Bağımlı İki Örnek t Testi
Bağımlı iki örnek t testi öğrenilecek Bağımlı İki Örnek t Testi Bağımlı iki örnek t testinde de yine ortalamalar karşılaştırılmaktadır. Ancak burada iki ayrı örneklem grubu yoktur Aynı örneklem grubu üzerinde analizler yapılır. Örneğin grubun iki farklı zaman diliminde beklentileri, başarıları, hızları vb ölçülür. Analyze > Compare Means > Paired Sample t Test seçenekleri seçilir Bağımlı iki ölçüm değişkeni de (Örneğin Vize Notları ve Final Notları) Paired Variables kutucuğuna taşınır Anlamlılık derecesi olarak kabul ettiğimiz değerden (Genellikle %5) küçük bir p değeri elde edersek H0 hipotezini ret ederiz. Yani değişkenler arasında önemli ve istatistiki bir fark olduğunu söyleriz.

10 Tek örnek t testi öğrenilecek
Tek örnek t testi herhangi bir örneklem grubuna ait ortalamanın, daha önce belirlenmiş bir değerden önemli derecede farklı olup olmadığını belirlemek için kullanılır Analizi Yapacak kişinin grup ortalamasına ilişkin beklediği veya istediği değerle, grubun ortalaması karşılaştırılır Örneğin performans değerlendirilmeleri, bir gruba ait başarı oranlarının belirlenmesi, sınavda belirli bir nottan anlamlı bir şekilde grubun farklı not alıp, almadığı gibi unsurlar tek örnek t testi ile istatistiksel olarak test edilir Analze > Compare Means > One Sample t Test seçenekleri seçilir Test edilecek değişken örneğin final notu test Variable kutucuğuna taşınır Test Value kutucuğuna test edilen değişkenin hangi değerden farklı olup, olmadığını anlamak istiyorsak o değer girilir


"Parametrik Hipotez Testleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları