Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı Engellenebilir mi?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı Engellenebilir mi?"— Sunum transkripti:

1 Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı Engellenebilir mi?

2 Serbest dolaşım hakkı? 1) İşçilerin serbest dolaşımı: Bağımlı bir işte, başka birisi için çalışan ve bu çalışma karşılığında maaş veya ücret alan kişileri kapsar. 2) Yerleşme özgürlüğü: Serbest meslek erbabı ile şahıs şirketleri ve ortaklıkların iş kurma veya şube açma şeklinde, risk alarak, kendi hesaplarına faaliyet göstermelerine imkan sağlar. 3) Hizmetlerin serbest dolaşımı: Yerleşme şartı aranmaksızın verilecek müteahhitlik hizmetleri gibi hizmet edimlerini kapsar.

3 AB Hukukunda Serbest dolaşım hakkı? Avrupa Birliği Anlaşması’nın 39-42. Maddeleri Birlik içersinde emeğin veya işgücünün serbest dolaşımını düzenlemektedir. 39. Maddenin 1. Fıkrasına göre: “topluluk içerisinde işçilerin serbest dolaşımı güvence altına alınır” 39. Maddenin 2. Fıkrasına göre ise bu hakkın kapsamı kısaca tanımlanmıştır; “AB üyesi ülkelerin işçilerine, işe alınma, ücret ve işe ilişkin tüm diğer koşullar bakımından, ulusal kimliklerinden kaynaklanan ayırımcı bir muamele yapılamayacağını emreder”.

4 Sağladığı Somut Haklar 39. Madde 3. Fıkrasına göre işçilerin: a) Üye ülkelerde boş bulunan işlere başvurmaya b) Bu amaçla üye ülke sınırları içerisinde serbestçe hareket etmeye, c) Bulduğu bu işte çalışmak için o ülkede kalmaya, d) İş ilişkisi sona erdikten sonra o ülkede kalmaya devam etmeye, yani yerleşmeye hakları vardır. “Serbest dolaşım hakkı, üye ülkeler tarafından ancak kamu düzeni, kamu sağlığı ve kamu güvenliği gerekçe gösterilerek sınırlanabilir”

5 Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı? Ankara Anlaşması’nın (1964) 12. maddesi; “..anlaşmaya taraf olan ülkeler, aralarındaki serbest işçi akımını kademeli olarak gerçekleştirmek için Topluluğu kuran Anlaşma’nın 48, 49 ve 50. maddelerinden esinlenmek konusunda uyuşmuşlardır.”

6 Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı? Katma Protokol’ün (1973) 36. maddesi; “Topluluk ile topluluk üyesi Devletler arasında işçilerin serbest dolaşımı, Ankara Anlaşması’nın 12. maddesinde yer alan ilkelere uygun şekilde, Anlaşma’nın yürürlüğe girişinden sonraki on ikinci yılın sonu ile yirmi ikinci yılın sonu arasında kademeli olarak gerçekleştirilecektir.”

7 Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı? Ortaklık Konseyi Kararları; 80/1 sayılı karar; Yasal olarak üye ülkede bulunan Türk işçilerin hakları - O üye devlette bir yıllık yasal çalışmadan sonra, eğer iş mevcut ise, aynı işverenin yanında çalışma iznini yeniletme hakkına sahiptir. - O üye devlette, üç yıllık yasal çalışmadan sonra dilediği bir işveren yanında, ancak aynı meslek için bir iş teklifine başvurma hakkına sahiptir. - - O üye devlette, dört yıllık yasal çalışmadan sonra, dilediği bütün ücretli işlere serbestçe girme hakkına sahiptir.

8 Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı? Ortaklık Konseyi Kararları; 80/3 sayılı karar; Yasal olarak üye ülkede bulunan Türk işçilerin ailelerinin hakları ‘üye devletlerden birinin sınırları içinde ikamet eden ve yukarıda tanımlanan kişinin, herhangi bir üye devletin mevzuatı ile öngörülen yükümlülüklere, o üye devletin vatandaşları ile aynı koşullarda tabi olacağı ve yardımlardan aynı koşullarda faydalanacağı...”

9 Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı? Avrupa Adalet Divanı Kararları Meryem Demirel Davası Ankara anlaşmasının 12. maddesi otomatik olarak yürürlüğe girmez Ankara Anlaşması AB hukukunun bir parçasıdır. Zeki Sevince Davası Doğrudan uygulanabilmesi için açık, seçik ve herhangi bir koşula bağlı olmayan bir yükümlülük içermelidir OKK’nın AB hukukunun parçasıdır.

10 Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı? Avrupa Adalet Divanı Kararları Kazım Kuş Davası Ortaklık Konseyi kararlarını yorumlama hakkı var Ortaklık Konseyi kararları taraflar açısından bağlayıcıdır Abdulnasır Savaş Katma Protokolün yürürlüğe girdiği 1 Ocak 1973 tarihinden sonra 41. madde gereği ulusal seviyede herhangi bir kısıtlamaya gidilemez.

11 Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı? Temel Haklar Bildirgesi açısından Anlaşmalardan doğan haklar bakımından (Ankara Anlaşması, Katma Protokol, OKK) Serbest dolaşım hakkımız engellenemez

12 Geri Kabul Anlaşması ve Vize Muafiyeti? 16 Aralık 2013 tarihinde imzalandı. Geri kabul anlaşmaları, genel olarak, bir ülkede veya sınırları belirlenmiş bir grup ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin anlaşma yapılmış kaynak ülkeye veya en son transit geçiş yaptıkları ülkeye geri gönderilmesini düzenler. Danimarka, İngiltere ve İrlanda hariç tüm ülkeler için

13 Geri Kabul Anlaşması? 71 adet gerçekleştirilmesi gereken düzenleme (ev ödevleri) - Biyometrik pasaportlar - Daha sıkı sınır güvenliği - Mülteci barınma tesisleri - Özel sınır güvenlik birimleri vb…. Ekim 2016’dan itibaren vizesiz Avrupa’ya seyahat


"Türk İşçilerin Serbest Dolaşım Hakkı Engellenebilir mi?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları