Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Salih Zeki Anadolu Lisesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Salih Zeki Anadolu Lisesi"— Sunum transkripti:

1 Salih Zeki Anadolu Lisesi
İLKE_ İNKILAP Sorular Salih Zeki Anadolu Lisesi Nurdan Gül Kökten

2 I.Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar
II.TBMM’nin açılışı ve anayasalar III.Saltanatın kaldırılması IV.Cumhuriyetin ilânı Yukarıda sözü edilen uygulamalar, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir? A)Millî egemenlik                      D)Çağdaşlaşma B)Ülke bütünlüğü                      E)Halkçılık C)Millî birlik

3 3. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır?
A)Milliyetçilik    B)Lâiklik   C)Devletçilik                            D)İnkılâpçılık   E)Halkçılık

4 Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nda “Devletin dini İslâm’dır” hükmü de yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu hükmün anayasaya konulmasının sebeplerinden biri olamaz? A)Lâik düzene geçişi, tepki yaratmadan aşama aşama gerçekleştirmek B)Cumhuriyet yönetimi aleyhindeki propagandaları etkisiz kılmak C)Halifelik kurumunun kaldırılmasının olumsuz etkilerinden kurtulmak D)Eski yönetimin devamı olduğunu göstermek E)Halka din konusunda güvence vermek

5 6.Amasya Genelgesi’nde yer alan “milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” kararı, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olamaz? A)Milliyetçilikle     B)Millî birlikle C)Devletçilikle                                               D)Bağımsızlıkla E)Millî egemenlikle

6 I.İstiklâl Marşı'nın kabûl edilmesi
II.Türk Dil Kurumu’nun açılması III.Türk Tarih Kurumu’nun açılması IV. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir? A)Lâiklik                                  B)Halkçılık   C)Cumhuriyetçilik D)Milliyetçilik E)İnkılâpçılık

7 I.Saltanatın kaldırılması
II.Cumhuriyetin ilânı III.Halifeliğin kaldırılması Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir? A)İnkılapçılık-Milliyetçilik            B)Milliyetçilik-Lâiklik                    C)Halkçılık-Devletçilik D)Cumhuriyetçilik-İnkılâpçılık E)Cumhuriyetçilik-Lâiklik

8 8.Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir?
A)Devletçilik   C)Halkçılık            E)Akılcılık B)İnkılâpçılık  D)Milliyetçilik

9 I.Sınıf egemenliği yerine, sınıflar arası dengenin kurulması
II.Gelir dağılımında fırsat eşitliğinin sağlanması III.Sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi Yukarıdaki gelişmeler, aşağıda belirtilen Atatürk ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir? A)Devletçilik      B)Cumhuriyetçilik        C)Milliyetçilik D)Halkçılık    E)İnkılâpçılık                     

10 Uluslar arası anlaşmazlıklarda Atatürk’ün izlediği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A)Millî güce dayanma   B)Yurtta barış dünyada barış   C)Bilimsellik  D)Devletlerin eşitliği    E)Bağımsızlığa saygı

11 Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik, aşağıdaki ilkelerden hangisini oluşturur?
A)İnkılâpçılık B)Devletçilik   C)Halkçılık              D)Milliyetçilik E)Çağdaşlık

12 Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme değildir?
A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması   B)Âşâr vergisinin kaldırılması           C)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi D)Medenî Kanun E)Salgın hastalıklarla mücadele

13 I.Çok partili hayata geçiş denemeleri
II.1921 Anayasası’nın kabûl edilmesi Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? A)Devletçilik       B)Halkçılık                            C)Lâiklik D)Milliyetçilik                   E)Cumhuriyetçilik

14 Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin uygulanmasına ortam hazırlayan ilk gelişmedir?
A)Kadınlara siyâsî hak verilmesi B)Saltanatın kaldırılması C)Halifeliğin kaldırılması D)Cumhuriyetçilik İlkesi’nin anayasada yer alması E)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

15 I.Boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlanması
II.Batılı ve Doğulu devletlerle ittifak yapılması III.Hatay’ın anavatana katılması IV Nüfus mübâdelesi yapılması Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki bütünleyici Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir? A)Özgürlük ve bağımsızlık           B)Yurtta barış dünyada barış     C)Millî egemenlik D)Millî birlik ve beraberlik E)İnsan ve insanlık sevgisi

16 Akılcılık ve bilimsellik, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden özellikle hangisinin sonucudur?
A)Milliyetçilik           B)Halkçılık   C)Devletçilik    D)Lâiklik E)İnkılâpçılık

17 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve ardından yapılan tüm yenilikler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A)Halkçılık         B)Cumhuriyetçilik   C)Milliyetçilik             D)İnkılâpçılık E)Devletçilik

18 Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçılıktan çok milliyetçiliğe yöneliktir?
A)Türk Dil Kurumu’nun kurulması           B)Milâdî Takvim’in kabûlü  C)Hukuk Mektebi’nin açılması    D)Tekkelerin kapatılması     E)Medenî Kanun’un kabûlü


"Salih Zeki Anadolu Lisesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları