Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

I.Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar II.TBMM’nin açılışı ve anayasalar III.Saltanatın kaldırılması IV.Cumhuriyetin ilânı Yukarıda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "I.Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar II.TBMM’nin açılışı ve anayasalar III.Saltanatın kaldırılması IV.Cumhuriyetin ilânı Yukarıda."— Sunum transkripti:

1

2

3 I.Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar II.TBMM’nin açılışı ve anayasalar III.Saltanatın kaldırılması IV.Cumhuriyetin ilânı Yukarıda sözü edilen uygulamalar, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle daha çok ilgilidir? A)Millî egemenlik D)Çağdaşlaşma B)Ülke bütünlüğü E)Halkçılık C)Millî birlik

4 3. Aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi, günümüzde geçerliliğini yitirmeye başlamıştır? A)Milliyetçilik B)Lâiklik C)Devletçilik D)İnkılâpçılık E)Halkçılık

5 Cumhuriyet Dönemi’nin ilk anayasası olan 1924 Anayasası’nda “Devletin dini İslâm’dır” hükmü de yer almıştır. Aşağıdakilerden hangisi, söz konusu hükmün anayasaya konulmasının sebeplerinden biri olamaz? A)Lâik düzene geçişi, tepki yaratmadan aşama aşama gerçekleştirmek B)Cumhuriyet yönetimi aleyhindeki propagandaları etkisiz kılmak C)Halifelik kurumunun kaldırılmasının olumsuz etkilerinden kurtulmak D)Eski yönetimin devamı olduğunu göstermek E)Halka din konusunda güvence vermek

6 6.Amasya Genelgesi’nde yer alan “milletin geleceğini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” kararı, aşağıdaki ilkelerden hangisiyle ilgili olamaz? A)Milliyetçilikle B)Millî birlikle C)Devletçilikle D)Bağımsızlıkla E)Millî egemenlikle

7 I.İstiklâl Marşı'nın kabûl edilmesi II.Türk Dil Kurumu’nun açılması III.Türk Tarih Kurumu’nun açılması IV. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir? A)Lâiklik B)Halkçılık C)Cumhuriyetçilik D)Milliyetçilik E)İnkılâpçılık

8 I.Saltanatın kaldırılması II.Cumhuriyetin ilânı III.Halifeliğin kaldırılması Yukarıdaki inkılâplar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangileriyle doğrudan ilgilidir? A)İnkılapçılık-Milliyetçilik B)Milliyetçilik-Lâiklik C)Halkçılık-Devletçilik D)Cumhuriyetçilik-İnkılâpçılık E)Cumhuriyetçilik-Lâiklik

9 8.Aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biri değildir? A)Devletçilik C)Halkçılık E)Akılcılık B)İnkılâpçılık D)Milliyetçilik

10 I.Sınıf egemenliği yerine, sınıflar arası dengenin kurulması II.Gelir dağılımında fırsat eşitliğinin sağlanması III.Sosyal devlet anlayışının geliştirilmesi Yukarıdaki gelişmeler, aşağıda belirtilen Atatürk ilkelerinden hangisi ile yakından ilgilidir? A)Devletçilik B)Cumhuriyetçilik C)Milliyetçilik D)Halkçılık E)İnkılâpçılık

11 Uluslar arası anlaşmazlıklarda Atatürk’ün izlediği en önemli ilke aşağıdakilerden hangisidir? A)Millî güce dayanma B)Yurtta barış dünyada barış C)Bilimsellik D)Devletlerin eşitliği E)Bağımsızlığa saygı

12 Cumhuriyetçilik ve Milliyetçilik, aşağıdaki ilkelerden hangisini oluşturur? A)İnkılâpçılık B)Devletçilik C)Halkçılık D)Milliyetçilik E)Çağdaşlık

13 Aşağıdakilerden hangisi, Halkçılık İlkesi’nin uygulanmasıyla ilgili bir gelişme değildir? A)Tekke ve zâviyelerin kapatılması B)Âşâr vergisinin kaldırılması C)Kadınlara siyâsî haklar verilmesi D)Medenî Kanun E)Salgın hastalıklarla mücadele

14 I.Çok partili hayata geçiş denemeleri II.1921 Anayasası’nın kabûl edilmesi Atatürk ilkelerinden hangisi doğrultusunda gerçekleştirilmiştir? A)Devletçilik B)Halkçılık C)Lâiklik D)Milliyetçilik E)Cumhuriyetçilik

15 Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyetçilik İlkesi’nin uygulanmasına ortam hazırlayan ilk gelişmedir? A)Kadınlara siyâsî hak verilmesi B)Saltanatın kaldırılması C)Halifeliğin kaldırılması D)Cumhuriyetçilik İlkesi’nin anayasada yer alması E)Medenî Kanun’un kabûl edilmesi

16 I.Boğazlar üzerinde kesin egemenlik sağlanması II.Batılı ve Doğulu devletlerle ittifak yapılması III.Hatay’ın anavatana katılması IV Nüfus mübâdelesi yapılması Yukarıdaki gelişmeler, aşağıdaki bütünleyici Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir? A)Özgürlük ve bağımsızlık B)Yurtta barış dünyada barış C)Millî egemenlik D)Millî birlik ve beraberlik E)İnsan ve insanlık sevgisi

17 Akılcılık ve bilimsellik, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden özellikle hangisinin sonucudur? A)Milliyetçilik B)Halkçılık C)Devletçilik D)Lâiklik E)İnkılâpçılık

18 Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması ve ardından yapılan tüm yenilikler, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? A)Halkçılık B)Cumhuriyetçilik C)Milliyetçilik D)İnkılâpçılık E)Devletçilik

19 Aşağıdakilerden hangisi, çağdaşçılıktan çok milliyetçiliğe yöneliktir? A)Türk Dil Kurumu’nun kurulması B)Milâdî Takvim’in kabûlü C)Hukuk Mektebi’nin açılması D)Tekkelerin kapatılması E)Medenî Kanun’un kabûlü


"I.Amasya genelgesi ve Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar II.TBMM’nin açılışı ve anayasalar III.Saltanatın kaldırılması IV.Cumhuriyetin ilânı Yukarıda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları