Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ. ARAŞTIRMA DESENİ Araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ. ARAŞTIRMA DESENİ Araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen."— Sunum transkripti:

1 NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ

2 ARAŞTIRMA DESENİ Araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen plandır.

3 İÇ GEÇERLİK Araştırmanın bağımlı değişkeninde gözlenen değişmelerin, bağımsız değişkenle açıklanabilirlik derecesidir.

4 DIŞ GEÇERLİK Araştırmanın sonuçlarının deneklerin seçildiği büyük gruplara, evrene genellenebilirlik derecesidir.

5 İÇ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER Deneklerin seçimi: Benzer geçmişlere sahip olma. Deneklerin olgunlaşması: Yansız atama. Veri toplama aracı: Araçların farklı olması, kişinin farklı olması, farklı değerlendirme. Deneklerin geçmişi: Aynı deneyime sahip kişi seçme.

6 İÇ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER Denek kaybı: Daha büyük denek grupları. Ön-test Etkisi: Kovaryans analizi. İstatistiksel regresyon: Şans faktörü dahilinde Uç değerleri almama. Etkileşme: Diğer değişkenlerin etkisini Yansız atama ile kaldırma. Beklentilerin Etkisi: Bilgi vermeme.

7 DIŞ GEÇERLİĞİ TEHDİT EDEN FAKTÖRLER Örnekleme Etkisi: Denek sayısını artırma. Beklentilerin etkisi: Haber vermeme. Ön-test deneysel değişken etkileşim etkisi: sonuçları genellerken dikkatli olma.

8 DENEYSEL DESENLER Değişkenler arasında oluşturulan neden sonuç ilişkisini test etmeye yönelik araştırmalardır. Tek denekli Çok denekli

9 DENEYSEL DESENLERDE DENEME KOŞULLARI Gruplariçi Gruplararası Karışık

10 DENEK SEÇİMİ Eşleştirme –Denekleri Eşleştirme –Grup Eşleştirme Seçkisiz Atama

11 DENEYSEL DESENLERİN TEMEL ÖZELLİKLERİ Genelde İki Grubu karşılaştırma Bağımsız değişkenin manipüle edilmesi Seçkisizlik Dışsal değişkenlerin kontrolü.

12 DENEYSEL DESENLER Zayıf deneysel desenler Yarı deneysel desenler Gerçek deneysel desenler Faktöryel desenler

13 ZAYIF DENEYSEL DESENLER Tek grup öntest-sontest desen Statik grup karşılaştırmalı desen Statik grup öntest-sontest desen

14 TEK GRUP ÖNTEST-SONTEST DESEN Tek grup Tek ölçek Ön ölçüm Son ölçüm Ön-son karşılaştırma

15 STATİK GRUP KARŞILAŞTIRMALI DESEN Deney ve Kontrol grubu İki tane grup (sınıf) Seçkisiz atama yok Son ölçüm İki grubun son ölçümlerini karşılaştırma

16 STATİK GRUP ÖNTEST- SONTEST DESEN Deney ve Kontrol grubu İki tane grup (sınıf) Seçkisiz atama yok Ön ve Son ölçüm İki grubun ön ve son ölçümlerini karşılaştırma

17 YARI DENEYSEL DESENLER Eşleştirilmiş desen Zaman serisi desen

18 EŞLEŞTİRİLMİŞ DESEN Yansız atama yok. İki grup Grup eşleştirme ve grupları Seçkisiz atama Ön ve son ölçüm ya da sadece son ölçüm Ölçümleri karşılaştırma

19 ZAMAN SERİSİ DESEN Tek bir grup. Ön ölçüm (çok sayıda) Son ölçüm (çok sayıda) Ölçümleri karşılaştırma

20 GERÇEK DENEYSEL DESENLER Öntest-sontest kontrol gruplu seçkisiz desen Sontest kontrol gruplu seçkisiz desen Eşleştirilmiş seçkisiz desen

21 ÖNTEST-SONTEST KONTROL GRUPLU SEÇKİSİZ DESEN Deney ve kontrol grubu. Seçkisiz atama Ön ölçüm Son ölçüm Ölçümleri ve grupları karşılaştırma

22 SONTEST KONTROL GRUPLU SEÇKİSİZ DESEN Deney ve kontrol grubu. Seçkisiz atama Son ölçüm Grupların son ölçümlerini karşılaştırma

23 EŞLEŞTİRİLMİŞ SEÇKİSİZ DESEN Deney ve kontrol grubu. Önteste göre denek çiftleri Seçkisiz atama Ön ve son ölçüm ya da sadece Son ölçüm Ölçümleri ve grupları karşılaştırma

24 FAKTÖRYEL DESENLER Gruplararası faktöryel desen Gruplarariçi faktöryel desen Karışık desen

25 GRUPLARARASI FAKTÖRYEL DESEN Birden fazla grubun karşılaştırılması Birden fazla bağımsız değişken 2x3 gruplararası faktöryel desen Tek ölçüm Grupların ölçümlerini karşılaştırma

26 GRUPLARARİÇİ FAKTÖRYEL DESEN Birden fazla ilişkili ölçümün karşılaştırılması Birden fazla bağımsız değişken 2x2 gruplariçi faktöryel desen Çok ölçüm Grubun farklı ölçümlerini karşılaştırma

27 KARIŞIK DESEN Birden fazla grubun karşılaştırılması Bağımlı değişkenin birden fazla ölçümü 2x2 karışık desen (gruplariçi+gruplararası) Çok grubun çoklu ölçümü Grupların ve ölçümlerinin karşılaştırılması

28 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA Bir ya da çok az sayıda denekle yapılan yarı deneysel bir araştırmadır.

29 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ Genellikle tek bir denekle araştırma yürütülür. Birden çok aşamadan oluşur. Başlama düzeyi ve deneysel işlem örneği. Tekrarlı ölçümler olur. Uzun sürelidir. Faktörler kontrol edilmeli

30 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN DESENLERİ AB ABA ABAB ABCB BAB

31 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN AB DESENİ İki aşamalıdır. Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması Başlama düzeyi ile işlem sürecindeki ölçüm Grafikle verileri zamana bağlı yorumlama

32 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ABA DESENİ Üç aşamalıdır. Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması İkinci başlama düzeyinin belirlenmesi Neden sonuç yorumlama. Sorunun tekrar ortaya çıkmasını sağlama.

33 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ABAB DESENİ AB deseninin tekrar edilmesi. Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması İkinci başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması Neden sonuç yorumlama.

34 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN ABCB DESENİ İki farklı yöntem kullanımı. Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması ve ölçüm Farklı deneysel işlem uygulaması Bağımlı değişken ölçümü Karşılaştırma.

35 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN BAB DESENİ Ön ölçüm olmadan çözüm üretme. Deneysel işlem uygulaması ve ölçüm Başlama düzeyinin belirlenmesi Deneysel işlem uygulaması ve ölçüm Çözüm olup olmadığı tekrar denenme.

36 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI Başlama düzeyinin belirlenmesi (zorunlu değil) Deneysel işlem uygulaması. Veri toplama ve Analiz. Yorumlama Rapor oluşturma

37 TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA Evren ve örneklem alınmaz. Tüm veri toplama araçları kullanılır. Veri toplamada özenli olunmalıdır. Tüm analiz yöntemleri kullanılabilir. Kararlı bir ölçüm olmalıdır.

38 KORELASYONEL ARAŞTIRMA İki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin değişkenler manipüle edilmeden incelendiği bir araştırmadır.

39 KORELASYONEL ARAŞTIRMANIN ÖZELLİKLERİ Neden-sonuç ilişkisi kurulamaz. Korelasyon katsayısı hesaplanır. Katsayı +1 ve – 1 arasında değer alır. Katsayı 1’e yaklaştıkça ilişki artar uzaklaştıkça azalır. 1-0.7=yüksek; 0.69-0.3=orta; 0.29-0=düşük

40 KORELASYONEL ARAŞTIRMA TÜRLERİ Keşfedici: Değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeye çalışır. Yordayıcı: Değişkenler arası ilişkinin belirlenip bir değişkenin bilinen değerinden diğer değişkenin bilinmeyen değerini tespit

41 KORELASYONEL ARAŞTIRMA AŞAMALARI Problemi belirleme. Örneklem seçimi. Veri toplama. Veri analizi ve yorumlama. Rapor oluşturma.

42 KORELASYONEL ARAŞTIRMA EVREN VE ÖRNEKLEM Seçkisiz olarak seçme. Katmanlı örnekleme. Ölçümde en az 30. Nicel veri toplama araçları. Korelasyon katsayısı.

43 TARAMA ARAŞTIRMASI Çok sayıdaki katılımcının görüşlerinin ya da özelliklerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmalardır.

44 TARAMA ARAŞTIRMASININ ÖZELLİKLERİ Evren, örneklem ve örnekleme önemlidir. Veri toplamada örneklem üzerinde çalışılır. Farklı veri toplama araçları kullanılabilir. Yanıtlar oldukça önemlidir.

45 TARAMA ARAŞTIRMA TÜRLERİ Kesitsel: Bir kez veri toplanır. Boylamsal: Birden çok zaman aralığında veri toplanır. Geçmişe dönük: Önceden yaşamış oldukları deneyimleri ile ilgili görüşler toplanır.

46 TARAMA ARAŞTIRMA AŞAMALARI Problemi belirleme. Hedef kitle belirlenir. Veriler nasıl toplanacak. Örneklem seçimi. Veri toplama, veri analizi ve yorumlama, Rapor oluşturma.

47 TARAMA ARAŞTIRMA EVREN VE ÖRNEKLEM Seçkisiz olarak seçme. Her türlü örnekleme yöntemi. Ölçümde en az 30. Nicel ve nitel veri toplama yöntemleri. Genelleme önemlidir.

48 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI Ortaya çıkan bir durum ya da olayın nedenlerinin belirlenmeye çalışıldığı araştırmalardır.

49 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMALARININ ÖZELLİKLERİ Bağımsız değişken manipüle edilemez. Araştırma soruları daha esnek olmalıdır. Evren ve örneklem seçkisiz olarak belirlenmelidir.

50 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASININ TÜRLERİ Nedenlerin belirlendiği Etkilerin belirlendiği Sonuçların belirlendiği Bir durum varsa nedensel araştırma, iki grup varsa nedensel karşılaştırma

51 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMA AŞAMALARI Problemi belirleme. Sorular tasarlanır. Varsayımlar yazılır. Önceki araştırmalar incelenir. Veri toplama, veri analizi ve yorumlama, Rapor oluşturma.

52 NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMA EVREN VE ÖRNEKLEM Evren seçilemez. Olayla ilgili kişiler evreni ve örneklemi oluşturur. Nicel ve nitel veri toplama yöntemleri.


"NİCEL ARAŞTIRMA DESENLERİ. ARAŞTIRMA DESENİ Araştırmanın sorularını cevaplamak ya da hipotezlerini test etmek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları