Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu"— Sunum transkripti:

1 Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu
ÇEKMEKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2. Gün Sinem TATARLI Özel Eğitim Bölüm Başkanı Ahmet KAHRAMAN Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Abbas BOZKURT RAM Müdürü

2 Özel Eğitime İhtiyacı Olan Çocukların Eğitim Ortamları
ÖZEL EĞİTİM OKULLARI ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI DESTEK EĞİTİM ODALARI REHABİLİTASYON MERKEZLERİ EV HASTANE

3 K TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA (Normal Sınıf) HAFİF ÖĞRENME ORTAMI
YATILI ÖZEL EĞİTİM OKULU/ HASTANE SINIFI GÜNDÜZLÜ ÖZEL EĞİTİM OKULU ÖZEL SINIF TAM ZAMANLI KAYNAŞTIRMA (Normal Sınıf) DESTEK EĞİTİM ODASI AZ SINIRLI HAFİF ÖĞRENME ORTAMI ÇOK SINIRLI AĞIR

4 ÖZEL EĞİTİM OKULLARI

5 Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Özel Eğitim Sınıfı Orta Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik Özel Eğitim Sınıfı Hafif Düzeyde Otizm Özel Eğitim Sınıfı Orta Ağır Düzeyde Otizm Özel Eğitim Sınıfı ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI

6 Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur?
Destek Eğitim Odası Nedir? “Destek Eğitim Odası”, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır. Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur? Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve kurumlarda “Destek Eğitim Odası” açılması zorunludur. DESTEK EĞİTİM ODALARI

7 Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır?
Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Bu kapsamda izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıda yer almaktadır. • İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında okul/kuruma yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için her tür ve kademedeki okul/kurumlar bünyesinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır. • Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. • Açılış onayları, açılacak her bir destek eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde bir defa alınır. • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okulun fiziki şartları, öğrenci sayıları, yetersizlik türleri ve yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir. • Fiziki şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı doğrultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir. DESTEK EĞİTİM ODALARI

8 Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?
Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. Destek Eğitim Odasında Hangi Öğrencilerin Hangi Derslerden Ne Zaman Eğitim Alacağı Nasıl Belirlenir? Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı dersler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmetleri yürütme komisyonunca eğitim öğretim yılı başında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eğitim öğretim yılı içerisinde revize edilebilir. Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanır. Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan derse ilişkin eğitim verilir. Ancak; destek eğitim odasından yararlanacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için hazırlanan program doğrultusunda öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan dersten farklı bir ders, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders saatleri tamamlanmak kaydı ile verilebilir. DESTEK EĞİTİM ODALARI

9 Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir?
Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu planlama en fazla 12 ders saati (30x40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır. Destek Eğitim Odasında Öğrencilere Grup Oluşturularak Eğitim Verilebilir Mi? Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılır. Ancak; BEP geliştirme birimi gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle birebir eğitimin yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılması için karar verebilir. DESTEK EĞİTİM ODALARI

10 REHABİLİTASYON MERKEZLERİ

11 EVDE EĞİTİM Evde Eğitim Hizmeti Nedir?
Sağlık problemi nedeniyle örgün eğitim kurumlarından doğrudan yararlanama-yacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren okul öncesi, ilkokul, orta-okul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için evde sunulan eğitim hizmetidir. Evde Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanabilir? En az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlanamayacak durumda olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren özel eğitim ihtiyacı olan öğren-ciler bu hizmetten yararlanabilir. Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Nereye Başvuru Yapılır? Evde eğitim hizmetinden yararlanılabilmesi içinbireyin velisi tarafından öğren-cinin kayıtlı olduğu okulun bulunduğu bölgeye hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezine (RAM) gerekli belgelerle müracaat edilmesi gerekmektedir. EVDE EĞİTİM

12 Öğrencinin Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmasına Nasıl Karar Verilir?
Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmak İçin Hangi Belgelerle Başvuru Yapılır? a. Bireyin en az dört ay süreyle örgün eğitim kurumundan doğrudan yararlan-masının mümkün olmadığı ya da yararlanması hâlinde olumsuz sonuçlar doğuracağını belirten sağlık raporu, b. Veli başvuru dilekçesi, c. Öğrenci belgesi ile müracaat yapılması gerekmektedir. Öğrencinin Evde Eğitim Hizmetinden Yararlanmasına Nasıl Karar Verilir? RAM’ın bünyesinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulunca yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucuna göre il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca alınan karar doğrultusunda öğrencilere evde eğitim hizmeti sunulmaktadır. EVDE EĞİTİM

13 Evde Eğitim Hizmetinin Nasıl Sunulur?
Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun Değerlendirme Sürecinde Esas Alınan Belgeler Nelerdir? İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu; RAM tarafından düzenlenen ‘Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu’, ‘Ev Ortamı Durum Tespit ve Değerlendirme Formu’ ,‘Veli Sözleşmesi’ ile sağlık raporunu esas alarak öğrencinin evde eğitim hizmetinden yararlanmasına karar vermektedir. Evde Eğitim Hizmetinin Nasıl Sunulur? a. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından evde eğitim hizmetine ilişkin alınan karar ilgili rehberlik ve araştırma merkezine, okula ve veliye yazılı olarak bildirilir, b. Evde eğitim hizmetine ilişkin planlama, bireyin ihtiyacı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak ve haftalık ders saati sayısı 10 (on) saatten az olmamak üzere il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulca yapılır EVDE EĞİTİM

14 c. Evde eğitim kararı alınan öğrenciler için takip edecekleri/takip ettikleri eğitim programı esas alınarak belirlenen dersler için kaç ders saati eğitim verileceğine karar verilir. d. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından yapılan planlama doğrultusun-da il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce evde eğitim hizmeti sunmak üzere öğretmen görevlendirilir. EVDE EĞİTİM

15 Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Programı Nasıl Hazırlanır?
Evde Eğitim Hizmeti Sunmak Üzere Kimler Görevlendirilir ve Ek Ders Ücretleri Nasıl Ödenir? Evde eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürüt-mek üzere görevlendirilir. Evde eğitimde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176’ıncı maddesi gereğince ek ders ücret-leri %25 fazlasıyla ödenir. Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Programı Nasıl Hazırlanır? Evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere, kayıtlı bulunduğu okulda/ku-rumda uygulanan eğitim programlarının uygulanması esastır. Ancak BEP geliştir-me birimince, bu programlara dayalı olarak öğrencilerin eğitim performanslarına göre, ihtiyaç duydukları alanlarda BEP hazırlanır. EVDE EĞİTİM

16 Evde Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Başarısının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır?
Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu oldukları eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Öğren-cilerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler, kayıtlı olunan okul idaresi tarafından yürütülür. Sunulan Evde Eğitim Hizmetinin İzlenmesi ve Sonlandırılması Nasıl Yapılır? İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca öğretim yılının başlamasından 30 (otuz) gün önce evde eğitimi gerekli kılan şartlar yeniden değerlendirerek öğrencinin, o öğretim yılında evde eğitim hizmetinden yararlanıp yararlanamayacağına karar verilir. Şartların ortadan kalkması durumunda evde eğitim hizmeti sona erdirilir ve alınan karar ilgili RAM’a ve okula bildirilir. EVDE EĞİTİM

17 HASTANEDE EĞİTİM Hastanede Eğitim Hizmeti Nedir?
Sağlık problemi nedeniyle sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi gören özel eği-tim ihtiyacı olan öğrenciler için hastanede sunulan eğitim hizmetidir. Hastanede Eğitim Hizmetinden Kimler Yararlanır? Sağlık kuruluşlarında yatarak tedavi görmesi nedeniyle örgün eğitim kurumla-rından doğrudan yararlanamayan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bu hizmetten yararlanır. Öğrencinin Hastanede Eğitim Hizmetinden Yararlanması Nasıl Sağlanır? Hastanede eğitim hizmeti özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin velisinin yazılı başvuru ve öğrencinin tedavisinden sorumlu hekim/hekimlerin yazılı görüşü ile sağlanır. Hastanede tedavi süresince eğitim hizmeti verilebilmesi için ilgili he - kimin ve velinin onayının yer aldığı ‘Öğrenci Kayıt ve Bilgi Formu’nun alınması gerekmektedir. HASTANEDE EĞİTİM

18 HASTANEDE EĞİTİM Hastanede Eğitim Hizmeti Nasıl Sunulur?
Hastanede eğitim hizmetinin sağlık kuruluşları bünyesinde valiliklerce açılan hastane sınıflarında sunulması esastır. Hastane sınıfına gelemeyecek durumdaki öğrencilere odalarında eğitim hizmeti sağlanır. Hastane sınıfında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve sınıf mevcudu en fazla; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede 10 öğrenciden oluşur. Hastane sınıfı normunda bulunan sınıf öğretmenleri genel ilköğretim programını takip eden öğ-rencilerin eğitim hizmetlerini yürütür ve sınıfa kayıtlı olan diğer öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülebilmesi için il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği içinde çalışır. Hastanede Eğitim Hizmetinden Ne Kadar Süreyle Yararlanılır? Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci hastanede yatarak tedavi gördüğü sürece eğitim hizmetinden yararlanır. Eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi herhangi bir süreye bağlı kalmaksızın il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca yapılır. HASTANEDE EĞİTİM

19 Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunun Hastanede Eğitim Hizmetlerinin Planlanması Sürecindeki Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? Hastanede eğitim hizmeti alacak özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin hastalığı ve eğitim ortamına ilişkin şartlar dikkate alınarak öğrencilerin haftalık ders saatleri 10 (on) saatten az olmamak üzere planlanır. İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu; hastanede eğitim hizmeti sunulacak öğrencilerin haftalık ders saati, sınıfta eğitim ve öğretim yapılacak saatler, öğretmenlerin eğitim verecekleri ders saati sayısı, eğitim ortamının ve programlarının düzenlenmesi gibi hususlarla ilgili plan-lamayı yapar. Kurul planlama sürecinde hastane sınıfı normunda bulunan sınıf öğretmenleri iş birliği içinde çalışır. HASTANEDE EĞİTİM

20 Hastanede Eğitim Hizmetinde Hangi Eğitim Programı Uygulanır?
Hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilere kayıtlı bulundukları okul-da uygulanan eğitim programlarının uygulanması esastır. Hastanede Eğitim Hizmeti Sunmak Üzere Kimler Görevlendirilir ve Ek Ders Ücretleri Nasıl Ödenir? Hastanede eğitim hizmetinden yararlanacak öğrencilerin özelliği ve öncelikli eğitim ihtiyacına göre özel eğitim öğretmenleri ile bireyin kayıtlı bulunduğu okul ve diğer okullardaki okul öncesi, sınıf ve diğer alan öğretmenleri eğitim hizmetlerini yürütmek üzere il/ilçe milli eğitim müdürlüğünce görevlendirilir. Hastanede eğitim hizmetinde görevlendirilen tüm kadrolu öğretmenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 176’ıncı maddesi gereğince ek ders ücretleri %25 fazlasıyla ödenir. HASTANEDE EĞİTİM

21 Hastanede Eğitim Hizmeti Ne Zaman Sona Erer?
Hastanede Eğitim Hizmeti Alan Öğrencilerin Başarısının Değerlendirilmesi Nasıl Yapılır? Öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi, sorumlu oldukları eğitim programının uygulandığı okullardaki değerlendirme ölçütlerine göre yapılır. Öğrencilerin başarı değerlendirme sonuçları öğretmenler tarafından, öğrencinin kayıtlı bulunduğu okul idaresine not çizelgeleri esas alınarak bildirilir. Sınıf geçme ve diğer işlemler, kayıtlı olunan okul idaresi tarafından yürütülür. Hastanede bir aydan daha az süre yatarak tedavi gören bireylerin eğitimleri takip ettikleri eğitim programları esas alınarak sunulur ancak bu kapsamda sunulan eğitimin başarı değerlendirmesi yapılmaz. Hastanede Eğitim Hizmeti Ne Zaman Sona Erer? Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin hastanede yatarak tedavi gördüğü sürecin tamamlanması hâlinde veya özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin velisinin isteği ya da öğrencinin tedavisinden sorumlu hekimin/hekimlerin eğitim hizmetinin sona erdirilmesine ilişkin görüşü doğrultusunda hastanede bireye verilen eğitim hizmeti sona erdirilir. HASTANEDE EĞİTİM

22 Tam Zamanlı Kaynaştırma-Özel eğitim sınıfı- Oçem
Öğrencinin kendi sınıfında eğitim görmesi uygunsa ( Performansına göre) Tam Zamanlı Kaynaştırma raporu Eğer öğrenci Özel eğitim sınıfında eğitim görmesi uygunsa özel eğitim sınıfı raporu verilir. Otistik tanısı olan bir öğrenci performansına göre ya Tam Zamanlı Kaynaştırma ya da Hafif/Orta Ağır Otizm sınıfına yönlendirilir.

23

24

25 E-Okul sistemi 2009 dan sonra Ram modülü ile e okul entegre olmuştur.
Özel Eğitim gereksinimli öğrenciler listesinden ulaşılabilir. Onay işlemleri Oçemler Özel Eğitim sınıfı Hafif Otizm Özel Eğitim sınıfı Hafif ÖES (eskiden yarı zamanlı kaynaştırma ) Orta- Ağır Özel eğitim sınıfı

26 BAŞARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
MADDE 24; Bulunduğu okulun eğitim programını ve ya denkliği olan bir program izleyen öğrencilerin başarıları; devam ettikleri okulun «sınıf geçme ve sınavlarla» ilgili hükümlerine göre değerlendirilir. Ancak; öğrencinin BEP’leri dikkate alınır.

27 BAŞARININ DEĞERLENDRİLMESİ
MADDE 24/9; İşitme ve Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler ilköğretim ve ortaöğretimde istekleri doğrultusunda yabancı dil programında bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden ve ya dersin tamamından muaf tutulurlar.

28 BEP Kaynaştırma öğrencileri için bep hazırlanması zorunludur.
Bep hazırlanırken öğrencinin yetersiz olduğu alanlar göz önünde bulundurulur.

29 İLKÖĞRETİM SONRASI YÖNLENDİRME
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Ortaöğretim Tam Zamanlı Kaynaştırma

30 TEOG TEDBİRİ TEOG’a GİRİŞTE ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDA YER ALAN ŞARTLAR İLGİLİ TARİHTE KILAVUZLA AÇIKLANACAKTIR. Hangi Özür Gruplarına TEOG da önlem alınacak? Az Gören Öğrenciler Görmeyen Öğrenciler İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ruhsal-Duygusal Davranış Bozukluğu(DEHB,ÖÖG) Yaygın Gelişimsel Bozukluk(otizm,rett sendromu, asperger sendromu,atipik otizm) Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

31 2. Gün Sonu


"Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları