Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER"— Sunum transkripti:

1 ANTALYA İLİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ PLANLAMA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
İller ile bakanlık arasındaki birlikteliğin sağlanması açısından, bilgilerin elektronik ortamda doğru alınabilmesi ve güvenilir tutarlı istatistikler üretilebilmesi için İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Okul-Kurumlarımızın yapması gereken işlemler aşağıda açıklanmıştır.

3 EĞİTİM KADEMELERİ Okul öncesi İlkokul Ortaokul Ortaöğretim (Liseler)
Yaygın Eğitim Özel Öğretim

4 MEİS Modülü ekranları yenilenip güncellendiğinden her kurum, kullanıcı adı ve şifresini girildikten sonra karşısına gelen ekranlardan sadece Kurum Genel Bilgileri altındaki ilgili ekranlara ve bağlı olduğu genel müdürlük altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri yapılacaktır.

5 BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK MODÜLLERİ
MEİS MODÜLÜ E-OKUL MODÜLÜ E-YAYGIN MODÜLÜ ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜ(Mebbis.meb.gov.tr) ÖZEL ÖĞRETİM MODÜLÜ İle yapılmaktadır.

6 MEİS MODÜLÜ Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezlerinin tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden girilecektir. Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Eğitim Merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına girilecektir. PTT, Belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi kurumlarında eğitim gören ay arası çocuk sayıları, Meis Modülü içerisinde il ve ilçe formları altındaki bağımsız kurumları ekranına kurum adları ile birlikte girilecektir. Bu ekrana resmi-özel anaokulu/anasınıfı ve SHÇEK bağlı kurumların bilgileri dahil edilmeyecektir.

7 MEİS MODÜLÜ Eğitim olanakları ekranlarına tüm resmi-özel kurumlar, öğretmen bilgileri ekranına ise Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurumlar, kursiyer bilgileri ekranına sadece özel dershaneler, özel mtsk ve özel muftelif kurslar bilgi girişlerini yapacaklardır. Daha önce e-okul üzerinden ‘Tahsis Durumu-Bina Kullanımı ve Lojman Durumu’ bilgileri giren kurumlar MEİS Modülü üzerinden gireceklerdir. Önceki yıllarda olduğu gibi Halk Eğitim, Mesleki Eğitim,Turizm Eğitim Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okul eğitim olanakları bilgi girişleri MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır.

8 E-OKUL MODÜLÜ -Resmi-Özel Bağımsız Anaokulları, İlkokul, Ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumlarındaki anasınıfları, Ortaokul ve tüm Ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci bilgi girişleri yapılacaktır. Taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitime tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak tanımlamalarının yapılarak bilgi girişinin yapılması gerekmektedir.

9 E-YAYGIN MODÜLÜ: Halk Eğitim, Mesleki Eğitim, Turizm Eğitim Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okulu kursiyer, personel ve bina bilgi girişleri e-yaygın modülünden girilecektir.

10 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Meis Modülü bilgi girişleri için Okul müdürleri onay vermeden önce bilgileri mutlaka kontrol etmelidir. Bilgi girişi yapılan bütün modüllerde birinci derecede sorumlu kişiler okul/kurum müdürleridir. İstatistik bilgilerinin önemini anlamaları için okul/kurum müdürlerince yapılan eksik ve hatalı bilgi girişlerinde, zamanında yapılan uyarıya rağmen, gerekli düzeltmeler yapılmadığı takdirde Müdürlüğümüzce hakkında gerekli işlem yapılacaktır.

11 İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime başladığında hizmete giriş tarihi olarak ilk açıldığı tarih işlenecektir. Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır. Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam sayı alınamamaktadır.

12 BİNA BİLGİLERİ DERSLİK DURUMU
öğretim yılında başlayan sisteminde okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır.Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır Sayılı Kanun kapsamından dönüştürme işlemi yapılmış olan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, Meis Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken,

13 BİNA BİLGİLERİ DERSLİK DURUMU
İlgili kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca, bina mülkiyetinin ilkokula mı, Ortaokula mı ait olduğu belirlenmiş okul müdürlüğüne bildirilmiştir. Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, aynı binada eğitim yapan okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları. komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacak, aynı binada eğitim yapan diğer okul ise sadece tahsis ekranına hangi okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.

14 Bilgiler girilmeden önce tablolardaki AÇIKLAMALAR MUTLAKA okunmalıdır.
Kurum Genel Bilgileri kontrol edilerek kurum tipi ve yerleşim yeri bilgisi eksik olanlar işlenecektir.

15 PANSİYONLU OKULLARLA İLGİLİ BİLGİ GİRİŞLERİ: Pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili Genel Müdürlükce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından, e-okul modülünden kurum işlemleri/bilgi giriş işlemleri/yatılı öğrenci bilgileri bölümünden zamanında girilecektir.

16 VERİ ÇEKME MODÜLÜ (Meis Sorgu Modülü)
Eğitim ve Öğretim yılı ilgili veri giriş işlemleri 19 Ekim 2015 Pazartesi günü başlamış olup 27 Kasım 2015 Cuma günü tamamlanmış olacaktır.Verilen süre içerisinde ilçelerimiz sık sık Meis Sorgu Modülünden rapor alarak, ilçelerinin hatalarını görüp düzeltme yapabilirler. İlçelerden Gelen Bilgilerle İlin istatistik verileri Oluşturulacak, Hazırlanan Bu Bilgiler Yeni Öğretim Yılı Bilgileri alınana kadar kullanılacağı için İlçeler bazında hazırlanan bilgilerin hatasız ve net olması gerekmektedir. Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi girişinden başta ilçe milli eğitim müdürü olmak üzere diğer birinci derecede birim amirleri ve okul-kurum müdürleri sorumlu olacaklardır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.

17 Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticileri.kendilerine bağlı okul ve kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca bilgilerini girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli önlemleri alacaklardır. MEİS Modülü bilgi giriş işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdürü tarafından üç aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

18 İki türlü okullaşma oranı kullanılmaktadır.
BRÜT OKULLAŞMA ORANI NET OKULLAŞMA ORANI

19 Okullaşma oranları, 31 Aralık (2015) tarihi itibariyle,
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemin- deki çağ nüfusları ve Bakanlığımız e-okul veri tabanından alınan eğitim kademeleri ve doğum yıllarına göre öğrenci sayıları kullanılarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.

20 Öğrencilerin bitirdiği yaş baz alınarak; eğitim öğretim Yılında Okulöncesi teorik yaş 3-5 ( doğumlular) İlköğretimde (ilkokul+ortaokul) teorik yaş 5-13 (2001…2009 doğumlular) İlkokulda teorik yaş 5-9 ( doğumlular) Ortaokulda teorik yaş ( doğumlular) Ortaöğretimde teorik yaş ( doğumlular) Yükseköğretimde teorik yaş (1994…1997 doğumlular)

21 Brüt Okullaşma Oranı : İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Toplam öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A BRÜTokullaşma oranı = x 100 B

22 Net Okullaşma Oranı İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A NET okullaşma oranı = x 100 B

23 İLÇELERİMİZDE İSTATİSTİK BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZA
ÖĞRETİM YILINDA İLÇELERİMİZDE İSTATİSTİK BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR DİLİYORUZ.


"İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları