Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME."— Sunum transkripti:

1 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME

2 TEMSİLCİLERİ: ÖZELLİKLERİ
Dewey, Slavin, Vygotsky. Piaget, Bandura, Sharan, Johonson ÖZELLİKLERİ Olumlu bağlılık, önemlidir. Yardırmalaşma, Hoşgörü, dayanışma, iletişim, empati sorumluk, ve işbirliğini kazandırır. Ortak hedefler, ortak amaçlar, amaç birlikteliği esastır. Üst düzey beceriler kazandırılır. Gruplar heterojen - karma gruplardır. Ya birlikte yüzeriz ya birlikte batarız anlayışı vardır. Öğretmen rehberlik yapar. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerde sürece dahil olur. Değerlendirme grup değerlendirmesi ve öğrenci değerlendirmesi şeklindedir. Öğretmen ve öğrenci değerlendirmeyi beraber yapar. Geleneksel rekabetçi yaklaşıma alternatiftir.

3 Heterojen gruplar oluşturulur
İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ÖĞRENCİ TİMLERİ TARTIŞMA GRUBU AYRILIP BİRLEŞME BİRLİKTE ÖĞRENME TAKIM OYUNU Heterojen gruplar oluşturulur Öğrenme ünitesi gruba verilir Hangi grup çalışmasının yapılacağı belirlenir Her öğrenciye test verilir Puana göre başarı sırasıyla öğrenciler sıralanır Bireysel başarılara göre grupların aldığı puanlar hesaplanır ve ödüllendirilir Tartışma konusu seçilir Öğrenme ünitesi incelenir Kaynaklardan yararlanılır Grup raporu hazırlanır Grup çalışması sınıf tartışmasına açılır ve değerlendirilir Grupların içinde daha küçük gruplar oluşturulur. Konular parçalanarak küçük gruplara dağıtılır Her küçük grup araştırdığı konuyu bir diğerine öğretir Sonuçlar bireysel çalışmalara göre değerlendirilir. Her bir grup üyesinin ilgi duyduğu konu üzerinde çalışması sağlanır böylelikle güçlü yönler üst düzeye getirilir. Grup üyeleri topladığı bilgileri ve materyali diğer grup üyeleri ile paylaşır. Böylelikle paylaşma ve arkadaşlık duyguları gelişir. Grup değerlendirilir ve gruptaki her bir öğrenci aynı notu alır. Turnuvalar yapılır Her öğrenci turnuvaya grubu temsilen katılır. En çok puan alan grup turnuvayı kazanır

4

5 İşbirlikli Öğrenmede Öğretmenin Görevleri
Öğretimin hedeflerini (öğrenci kazanımlarını) belirlemek ve açıklamak Öğretim öncesi düzenlemeyi yapmak Grubun büyüklüğüne ve üye sayısına karar verme Öğrenci gruplarını oluşturma Sınıfın düzenlenmesi öğretim materyalinin seçimi ve düzenlenmesi Görev ve rollerin dağılımı Değerlendirme süreci için ölçütleri belirleme Etkinlikleri başlatma ve etkili olarak yürütülmesini sağlama Süreci ve ürünü birlikte değerlendirme

6 Yapılan Araştırmalar İşbirlikli öğrenme üzerinde en fazla araştırma yapılmış öğretim yaklaşımlarından biridir. Yapılan tüm çalışmalar da, işbirlikli öğrenmenin diğerlerine oranla kişisel başarıyı yükselttiğini göstermiştir. Örneğin okul notu 50 olan bir öğrenci işbirlikli öğrenme sonucunda bu notu 69’a yükseltmiştir. Farklı kültür, ırk, dil ya da sosyal sınıflarda olmalarına rağmen öğrenciler arası nitelikli ilişkilerin gelişmiş olduğu görülmüştür. İşbirlikli çalışmanın psikolojik sağlıkla da ilişkisi görülmüştür. İşbirlikli grup üyelerinin, bireysel ya da rekabetle çalışan öğrencilere göre sosyal becerileri daha fazla gelişmiştir. İşbirliği üzerindeki laboratuar araştırmaları, işbirlikli öğrenen insanların grup içindeki diğerlerinden hoşlandığını göstermektedir. İşbirlikli öğrenmenin geleneksel öğrenmeye göre daha etkili olduğu görülmüştür.

7 ÖRNEK SORU Âşağıdakilerden hangisi, işbirlikli öğrenmenin kullanılmasını gerekli kılan nedenlerden biri olamaz? A) Öğrencide kaygı düzeyini düşürür. B) Sosyal becerileri geliştirmede zayıf olduğundan öğretimi bireyselleştirir. C) Öğrencileri motive eder. D) Öğrencilerin okul ve öğrenme ile ilgili tutumlarını olumlu yönde etkiler. E)Öğrenciye kendi bilgisini ortaya koyması için cesaret verir.

8 ÖRNEK SORU Öğrencilerin ortak bir amacı doğrultusunda, küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışması aşağıdaki öğretme -öğrenme yaklaşımlarından hangisiyle açıklanır? A) Programlandırılmış öğretim B) Tam öğrenme C) İşbirlikli öğrenme D) Yapılandırmacılık E) Çoklu zeka

9 2012 KPSS Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir. Öğretmenin, grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmesi

10 GLASSER’İN TEMEL ÖĞRETME MODELİ
Öğretme işinin en iyi okulda sınıfta öğretmen tarafından yapılacağını savunur. iç ve dış pekiştireçler kullanılır Dört öğesi vardır. 1. Öğretim Hedefleri Hedefler öğretim süreci sonunda öğrenciye kazandırılmak istenen davranışlardır. Diğer öğeler hedefe göre belirlenir.

11 2. Giriş davranışları 3. Öğretim işlemleri 4. Değerlendirme
Öğrencinin öğrenme sürecinin başında sahip oldukları davranışlarıdır Öğrencinin gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, özgeçmişi, ilgileri, yetenekleri, gibi öğrenme için gerekli olan faktörlerdir. 3. Öğretim işlemleri Öğretim etkinlikleri, araçları, ilke, yöntem, ve yaklaşımlar belirlenir. 4. Değerlendirme Öğretimin ne düzeyde gerçekleştiğini ifade eder. Yanlışları varsa düzeltilir

12 ÖRNEK SORU Bir öğretmen, öğrenme konularına geçmeden önce; öğrencilerinin var olan bilgi düzeylerini belirleyerek dersine başlamaktadır. Bu öğretmenin temel öğretim modeline göre hangi aşamayı gerçekleştirdiği söylenebilir? A) Hedeflerin saptanması B) Giriş davranışlarının tespit edilmesi C) Ortamın düzenlenmesi D) Değerlendirmenin yapılması E)Başarı standardının belirlenmesi


"İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları