Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 1. TEMSİLCİLERİ: Dewey, Slavin, Vygotsky. Piaget, Bandura, Sharan, Johonson ÖZELLİKLERİ Olumlu bağlılık, önemlidir. Yardırmalaşma,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 1. TEMSİLCİLERİ: Dewey, Slavin, Vygotsky. Piaget, Bandura, Sharan, Johonson ÖZELLİKLERİ Olumlu bağlılık, önemlidir. Yardırmalaşma,"— Sunum transkripti:

1 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 1

2 TEMSİLCİLERİ: Dewey, Slavin, Vygotsky. Piaget, Bandura, Sharan, Johonson ÖZELLİKLERİ Olumlu bağlılık, önemlidir. Yardırmalaşma, Hoşgörü, dayanışma, iletişim, empati sorumluk, ve işbirliğini kazandırır. Ortak hedefler, ortak amaçlar, amaç birlikteliği esastır. Üst düzey beceriler kazandırılır. Gruplar heterojen - karma gruplardır. Ya birlikte yüzeriz ya birlikte batarız anlayışı vardır. Öğretmen rehberlik yapar. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerde sürece dahil olur. Değerlendirme grup değerlendirmesi ve öğrenci değerlendirmesi şeklindedir. Öğretmen ve öğrenci değerlendirmeyi beraber yapar. Geleneksel rekabetçi yaklaşıma alternatiftir. 2

3 İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME ÖĞRENCİ TİMLERİ TARTIŞMA GRUBU AYRILIP BİRLEŞME BİRLİKTE ÖĞRENMETAKIM OYUNU Heterojen gruplar oluşturulur 1.Öğrenme ünitesi gruba verilir 2.Hangi grup çalışmasının yapılacağı belirlenir 3.Her öğrenciye test verilir 4.Puana göre başarı sırasıyla öğrenciler sıralanır 5.Bireysel başarılara göre grupların aldığı puanlar hesaplanır ve ödüllendirilir 1.Tartışma konusu seçilir 2.Öğrenme ünitesi incelenir 3.Kaynaklardan yararlanılır 4.Grup raporu hazırlanır 5.Grup çalışması sınıf tartışmasına açılır ve değerlendirilir 1.Grupların içinde daha küçük gruplar oluşturulur. 2.Konular parçalanarak küçük gruplara dağıtılır 3.Her küçük grup araştırdığı konuyu bir diğerine öğretir 4.Sonuçlar bireysel çalışmalara göre değerlendirilir. 1.Her bir grup üyesinin ilgi duyduğu konu üzerinde çalışması sağlanır böylelikle güçlü yönler üst düzeye getirilir. 2.Grup üyeleri topladığı bilgileri ve materyali diğer grup üyeleri ile paylaşır. Böylelikle paylaşma ve arkadaşlık duyguları gelişir. 3.Grup değerlendirilir ve gruptaki her bir öğrenci aynı notu alır. 1.Turnuvalar yapılır 2.Her öğrenci turnuvaya grubu temsilen katılır. 3.En çok puan alan grup turnuvayı kazanır 3

4 4

5 İşbirlikli Öğrenmede Öğretmenin Görevleri Öğretimin hedeflerini (öğrenci kazanımlarını) belirlemek ve açıklamakÖğretim öncesi düzenlemeyi yapmakGrubun büyüklüğüne ve üye sayısına karar vermeÖğrenci gruplarını oluşturmaSınıfın düzenlenmesiöğretim materyalinin seçimi ve düzenlenmesiGörev ve rollerin dağılımıDeğerlendirme süreci için ölçütleri belirlemeEtkinlikleri başlatma ve etkili olarak yürütülmesini sağlamaSüreci ve ürünü birlikte değerlendirme 5

6

7 ÖRNEK SORU Âşağıdakilerden hangisi, işbirlikli öğrenmenin kullanılmasını gerekli kılan nedenlerden biri olamaz? A) Öğrencide kaygı düzeyini düşürür. B) Sosyal becerileri geliştirmede zayıf olduğundan öğretimi bireyselleştirir. C) Öğrencileri motive eder. D) Öğrencilerin okul ve öğrenme ile ilgili tutumlarını olumlu yönde etkiler. E)Öğrenciye kendi bilgisini ortaya koyması için cesaret verir. 7

8 ÖRNEK SORU Öğrencilerin ortak bir amacı doğrultusunda, küçük gruplar halinde, birbirinin öğrenmesine yardım ederek çalışması aşağıdaki öğretme - öğrenme yaklaşımlarından hangisiyle açıklanır? A)Programlandırılmış öğretim B)Tam öğrenme C)İşbirlikli öğrenme D)Yapılandırmacılık E)Çoklu zeka 8

9 Sosyal bilgiler öğretmeni, dersinde öğrencilerin proje ödevlerini hazırlamalarına yönelik olarak iş birliğine dayalı öğrenme yaklaşımını uygulamak istemektedir. Öğretmenin, grup üyeleri arasında olumlu bağ oluşturmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? a)Proje ödevi olarak verilen konunun tüm grup üyeleri tarafından öğrenilmesini istemesi b)Grup başarılı olursa grup üyelerinin birlikte aynı ödülü alabileceğini belirtmesi c)Her grup üyesinin farklı kaynaklardan birini seçerek o alanda ulaştıklarını grupla paylaşmaları gerektiğini söylemesi d)Öğrencilerden, kendilerine yakın ve sevdikleri arkadaşlarıyla aynı grupta yer almalarını istemesi e)Her bir grup üyesinin gerçekleştireceği görev ve rol tanımlaması yapılarak birlikte çalışmalarının gerektiğini belirtmesi 2012 KPSS

10 GLASSER’İN TEMEL ÖĞRETME MODELİ Öğretme işinin en iyi okulda sınıfta öğretmen tarafından yapılacağını savunur. iç ve dış pekiştireçler kullanılırDört öğesi vardır. 1.Öğretim Hedefleri Hedefler öğretim süreci sonunda öğrenciye kazandırılmak istenen davranışlardır. Diğer öğeler hedefe göre belirlenir. 10

11 2. Giriş davranışları Öğrencinin öğrenme sürecinin başında sahip oldukları davranışlarıdır Öğrencinin gelişim özellikleri, eğitim ihtiyaçları, özgeçmişi, ilgileri, yetenekleri, gibi öğrenme için gerekli olan faktörlerdir. 3. Öğretim işlemleri Öğretim etkinlikleri, araçları, ilke, yöntem, ve yaklaşımlar belirlenir. 4. Değerlendirme Öğretimin ne düzeyde gerçekleştiğini ifade eder. Yanlışları varsa düzeltilir 11

12 ÖRNEK SORU Bir öğretmen, öğrenme konularına geçmeden önce; öğrencilerinin var olan bilgi düzeylerini belirleyerek dersine başlamaktadır. Bu öğretmenin temel öğretim modeline göre hangi aşamayı gerçekleştirdiği söylenebilir? A) Hedeflerin saptanması B) Giriş davranışlarının tespit edilmesi C) Ortamın düzenlenmesi D) Değerlendirmenin yapılması E)Başarı standardının belirlenmesi 12


"İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME 1. TEMSİLCİLERİ: Dewey, Slavin, Vygotsky. Piaget, Bandura, Sharan, Johonson ÖZELLİKLERİ Olumlu bağlılık, önemlidir. Yardırmalaşma," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları