Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık."— Sunum transkripti:

1

2 İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmek, işletmenin zarar ve hasara uğramasına engel olmaktır. İSG yönetim sisteminin amacı çalışanı ve işletmeyi korumaktır.

3 İSG YÖNETİMİNİN AMACI ILO ile WHO İSG ortak komisyonunda işçi sağlığının esasları şöyle belirlenmiştir: Bütün iş kollarında işçinin fiziksel, ruhsal ve sosyoekonomik bakımdan sağlığını en üst düzeye çıkarmak ve bunun devamını sağlamak. Çalışma şartları ve kullanılan zararlı maddeler nedeni ile işçi sağlığının bozulmasını engellemek. Her işçiyi kendi fiziksel ve ruhsal yapısına uygun işte çalıştırmak. Özet olarak işin, işçiye ve işçinin işe uyumunu sağlamaktır

4 İSG YÖNETİMİNİN 3 TEMEL GÖREVİTehlikeleri tanımlamak. Her tehlike için riskin boyutunu tahmin etmek ve saptamak. Riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek ve riski kontrol altına almaktır.

5 RİSK FARKINDALIĞI / RD Yönetmeliği RİSK FARKINDALIĞI / RD Yönetmeliği Riskler gerçekleşmeden önlem al (inisiyatif al) Reaktif x Proaktif Sistemik çözüm üret Risk farkındalığı Riskin kontrol altına alınması Riskin azaltılması Riskin mümkünse yok edilmesi

6 Birinci Yaklaşım İkinci Yaklaşım RİSKİ ORTADAN KALDIRMAK RİSKİ ZAMANINDA SAPTAMAK RİSKİN KÖTÜ SONUÇLARINI EN AZA İNDİRMEK Proaktif Olmak  Ortadan kaldırmak,  Engel olmak; Duyarlı olmak, Tehlikeleri görmek, Bilgi ve deneyimli olmak Reaktif Olmak Proaktif Olmak  Ortadan kaldırmak,  Engel olmak; Duyarlı olmak, Tehlikeleri görmek, Bilgi ve deneyimli olmak Reaktif Olmak Tehlikeli olan bir durumun tehlike olasılığı çok düşük düzeye indirilemiyorsa, tehlikeli durumların-gelişmelerin izlenmesi, kazaların önlenmesi açısından büyük önem kazanır. İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönelik olarak KKD kullanılması gerekir. Proaktif olmakSüreci İzlemek Önlemler Almak Üçüncü Yaklaşım

7 Mevzuat Açısından Risk Değerlendirmesi 2

8 SNKANUN VE YÖNETMELİKLER 16331 Sayılı İSG KanunuEn Önemli 2İSG Risk Değerlendirmesi YönetmeliğiAsıl Yönetmelik 3 Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 4 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 5 Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği Sağlık ve Güvenlik Dokümanı 6Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Sağlık ve Güvenlik Dokümanı 7Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik 8Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 9Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 10Titreşim Yönetmeliği 11Gürültü Yönetmeliği 12Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

9 SNKANUN VE YÖNETMELİKLER 13Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 14İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 15Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 16Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik 17 Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 18Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği 19Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği 20 İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 21Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 22İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 23İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Numaralı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi 24Kalite Yönetim Sistemleri (9001, 14001, 18001)

10 6331 Sayılı İSG Kanunu Madde-10 6331 Sayılı İSG Kanunu Madde-10 İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır;  Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu  Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi  İşyerinin tertip ve düzeni  Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu

11 6331 Sayılı İSG Kanunu Madde-10 6331 Sayılı İSG Kanunu Madde-10  İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak İSG tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.  İşyerinde uygulanacak İSG tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.  İşveren, İSG yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

12 İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik Risk değerlendirme esnasında çalışma ortamında bulunan;  Fiziksel  Kimyasal  Biyolojik  Psikososyal  Ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarından oluşan veya bunların etkileşimi sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alınır.

13 2Durdurma 1 İş Durdurma Hayati Tehlike Oluştuğunda İş Durdurma;  İşyerindeki bina ve eklentilerde  Çalışma yöntem ve şekillerinde  İş ekipmanlarında çalışanlar …..için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş durdurulur. [6331 Sayılı İSG Kanunu Madde-25] 2 İş Durdurma Risk Değerlendirmesi Yapılmadığında İş Durdurma; Çok tehlikeli sınıfta yer alan;  Maden  Metal  Yapı işleri (inşaat işleri)  Tehlikeli kimyasallar  Büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde ….…risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur. [6331 Sayılı İSG Kanunu Madde-25]

14 Tanımlar (Tehlike, Risk, Olay, Kaza, …vb. 3

15 TEHLİKE İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, işyerini, çalışanı veya çevreyi etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli --------------------------- --------------------------- --------------------- İşyerinde var olan = İşyeri + Çalışanlar

16 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR Potansiyel Nedir? Gerçekleşme ihtimali bulunan, fakat gerçekleşmemiş durumdur. Ortada zarar veya hasar yok, sadece (gelecekte-ilerde) zarar veya hasar verme olasılığı (gücü) vardır. Benzer kavramlar; Potansiyel=Uygulama=Kaynak=Durum=İşlem

17 TEHLİKE TEHLİKE Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve uygun olmayan şartları ile insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan ve/veya dışarıdan gelebilecek; ama kapsamı belirlenmemiş; maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir. -------------------------------------------------------------------------- - Çalışma çevresinden, insanlardan veya dışarıdan gelebilecek; maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.

18 TEHLİKE TANIM ÖRNEKLERİ TEHLİKE TANIM ÖRNEKLERİ ‘‘Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli’’ ‘‘Bir maddenin, makinanın veya ekipmanın hasar, yaralama ve zarar verebilme potansiyeli’’ ‘‘Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum’’

19 RİSK RİSK Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile zarar verme şiddetinin bileşkesidir.

20 Risk Nedir? Gerçekleşmiş bir olayın olasılık ve şiddeti Ortada zarar ve hasar vardır. Olay gerçekleşmiştir. Benzer kavramlar; Olasılık=Şiddet Şiddet=Zararın Derecesi AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR

21 RİSK / İSG Kanunu & RD Yönetmeliği RİSK / İSG Kanunu & RD Yönetmeliği Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. ----------------------------------------------------------- ---------------- Tehlikeden kaynaklanacak zararlı sonuç meydana gelme ihtimalidir. ----------------------------------------------------------- ---------------- Zararlı sonuç oluşma ihtimali Tehlikeden kaza oluşma ihtimali

22 İHTİMAL (OLASILIK-OLABİLİRLİK) SKALASI İHTİMAL (OLASILIK-OLABİLİRLİK) SKALASI SNNİCEL DEĞERLERNİTEL DEĞERLER 1Çok küçük (1)Yılda bir 2Küçük (2)Üç ayda bir 3Orta (3)Ayda bir 4Yüksek (4)Haftada bir 5Çok yüksek (5)Her gün

23 SONUÇ (ŞİDDET) SKALASI SONUÇ (ŞİDDET) SKALASI SNNİCEL DEĞERLERNİTEL DEĞERLER 1Çok hafif (1) İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren 2Hafif (2) İş günü kaybı yok, ilk yardım gerektiren 3Ciddi (3)Hafif yaralanma, tedavi gerekir 4Çok ciddi (4) Ölüm, Ciddi yaralanma, meslek hastalığı 5Felaket (5) Birden çok ölüm, sürekli iş göremezlik

24 RİSKİN OLASILIĞINI VE ŞİDDETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER RİSKİN OLASILIĞINI VE ŞİDDETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER RİSK=OLASILIKx ŞİDDET Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı Tehlikeye ne kadar maruz kalındığı Tehlikeye maruz kalanın ustalık düzeyi Kaza yaralanmasının ciddiyet derecesi ŞİDDET

25 TEHLİKE – RİSK – KONTROL ÖNLEMLERİ İLİŞKİSİ TEHLİKE – RİSK – KONTROL ÖNLEMLERİ İLİŞKİSİ Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Her bir riskte birden çok yöntemle kontrol edebilir

26 Çalışma hayatında insan sağlığı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik politika ve tecrübelerin uygulanmasına Risk Yönetimi denir.” Risk yönetimi bir organizasyonda stratejik ve operasyonel seviyede uygulanır RİSK YÖNETİMİ

27 RİSK DEĞERLENDİRMESİ / İSG Kanunu&RD Yönetmeliği RİSK DEĞERLENDİRMESİ / İSG Kanunu&RD Yönetmeliği İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

28 RİSK DEĞERLENDİRMESİ / İSG Kanunu&RD Yönetmeliği RİSK DEĞERLENDİRMESİ / İSG Kanunu&RD Yönetmeliği "Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir

29 KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ / RD Yönetmeliği KABUL EDİLEBİLİR RİSK SEVİYESİ / RD Yönetmeliği – Kabul Edilebilir Risk Düzeyi - KERD – Yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesidir.

30 RAMAK KALA OLAY / İSG Risk Değerlendirme Yönet. RAMAK KALA OLAY / İSG Risk Değerlendirme Yönet. Ramak Kala Olay – Kıl Payı – Hasarsız Olay --------------------------------------------------------------------------- Tehlikeden kaynaklanan ama zarara uğratmayan olay Zarara uğratmayan olay Kazayla sonuçlanmayan olay

31 OLAY / OHSAS 18001 OLAY / OHSAS 18001 Olay: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan (kaza) veya sebep olacak potansiyele sahip (ramak kala) olan işle ilgili olaylar --------------------------------------------------------------------------- «Kazaya sebep olan (kaza) veya kazaya sebep olacak potansiyele sahip (ramak kala) oluşum" --------------------------------------------------------------------------- Olay = Kaza + Ramak Kala

32 İŞ KAZASI / İSG Kanunu & RD Yönetmeliği İŞ KAZASI / İSG Kanunu & RD Yönetmeliği İşyerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen özre uğratan olayıdır.

33 ÖNLEM / ÖNLEME / İSG Kanunu ÖNLEM / ÖNLEME / İSG Kanunu İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür. Önlemlerin Temel Amacı; Riskleri ortadan kaldırmak & Riskleri azaltmak (KERD indirmek)

34 GÜVENLİK GÜVENLİK Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı süresince, kabul edilebilir düzey içerisinde kalmasına güvenlik denir. --------------------------------------------------------------------------- Riskin KERD içerisinde kalması Kaza riskinin olmadığı durum

35 RİSK DEĞERLENDİRME / RD Yönetmeliği RİSK DEĞERLENDİRME / RD Yönetmeliği Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere; 1.Tehlikeleri tanımlama, 2.Riskleri belirleme ve analiz etme, 3.Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, 4.Dokümantasyon, 5.Yapılan çalışmaların güncellenmesi ve 6.Gerektiğinde yenileme ….…aşamaları izlenerek gerçekleştirilmesidir

36 RİSK DEĞERLENDİRMESİ GENEL PRENSİPLERİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ GENEL PRENSİPLERİ  Sadece çalışanlar değil ziyaretçiler, taşeron firma elemanları gibi işyerindeki tehlikelerden etkilenecek herkes dikkate alınır.  Önlemler değerlendirilirken toplu korunma önlemlerine kişisel koruyucu donanımlara kıyasla öncelik verilir.  Önce bilgi toplanmalı ve tehlikeler belirlenmelidir.  İşyerinde rutin ve rutin dışı yapılan faaliyetler dikkate alınır.  Yöntem yapısı ve zamanlamasına göre reaktif değil proaktif olmalıdır.  Kontrol önlemleri belirlenirken mevcut önlemlerin yeterliliği dikkate alınmalıdır.

37 TEHLİKELERİN TANIMLANMASI TEHLİKELERİN TANIMLANMASI – Çalışma ortamında bulunan; 1.Fiziksel, 2.Kimyasal, 3.Biyolojik, 4.Psikososyal, 5.Ergonomik – ………..ve benzeri tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

38 Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği Tehlikeler tanımlanırken çalışma ortamı, çalışanlar ve işyerine ilişkin ilgisine göre asgari olarak aşağıda belirtilen bilgiler toplanır. Tehlikelerin girdileri.

39 Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği  Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları  Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu  İşyerinin teftiş sonuçları  Meslek hastalığı kayıtları  İş kazası kayıtları  İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma/ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar

40 Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği Tehlikelere ilişkin bilgiler toplanırken aynı üretim, yöntem ve teknikleri ile üretim yapan benzer işyerlerinde meydana gelen iş kazaları ve ortaya çıkan meslek hastalıkları da değerlendirilebilir.

41 Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği Tehlikelerin Tanımlanması / İSG RD Yönetmeliği Çalışma ortamında bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarının neden olduğu tehlikeler ile ilgili işyerinde daha önce kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma çalışması yapılmamış ise risk değerlendirmesi çalışmalarında kullanılmak üzere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve çalışanların bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacıyla gerekli bütün kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmalar yapılır.

42 TEHLİKE BELİRLEMEDE [4M] MODELİ Manİnsan 1.Psikolojik Nedenli: (Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü, keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış vb.) 2.Fiziksel Nedenli: (Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.) 3.İşyeri Nedenli; (İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.) Machine Material Makine Ekipman (İşyeri) Bakımsızlık, Kontrolsüzlük, Yıpranma, Koruyucuların olmaması, Eski teknoloji, Hatalı yerleşim, Yetersiz koordinasyon Media Ortam (işyeri) Çevre 1.İç Çevre Unsurları: Çalışanı etkileyebilecek maddi olan (sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, toz, zemin, giriş-çıkışlar, korkuluklar, merdiven vb.) olmayan tüm şartlar. 2.Dış Çevre Unsurları: Jeolojik riskler (deprem vb.), coğrafi riskler (sel, vb.), atmosferik riskler (don, fırtına, çevre işyerlerinden gelen gazlar), çevreden gelen biyolojik, kimyasal riskler. Management Method Yönetim Yöntem (İnsan) Süreçler – Alt süreçler ve İşlemler ile ilgili: Yetersiz yönetim organizasyonu, Yetersiz kurallar ve talimatlar, Yetersiz güvenlik yönetim planı, Eğitim ve öğretim yetersizliği, Yetkin olmayan personel istihdamı,

43 2

44

45 KİŞİSEL RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER KİŞİSEL RİSK ALGILAMASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 1.Riskin korkutuculuk düzeyi 2.Riskin anlaşılabilirlik düzeyi 3.Etkilenecek kişi sayısı 4.Riskin ne derece eşit dağıldığı 5.Riski kişinin ne derece önleyebileceği 6.Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği

46 3

47 RİSKLERİ ANALİZ ETME / İSG RD Yönetmeliği RİSKLERİ ANALİZ ETME / İSG RD Yönetmeliği Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler;  İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri,  İşyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri,  İşyerinin kısıtları (imkanları),  Ulusal veya uluslararası standartlar, ………….esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. Bir başka ifadeyle; Yukarıda sayılanlar riskleri analiz ederken kullanılacak yöntemi seçerken esas alınacak faktörlerdir

48 32

49 RİSKLERİ DEĞERLENDİRME / İSG RD Yönetmeliği RİSKLERİ DEĞERLENDİRME / İSG RD Yönetmeliği Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir. Derecelendirilen risklerin risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin önceden (yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına göre) oluşturulmuş kriterler ile kıyaslaması yapılır.

50 RİSKLERİ DEĞERLENDİRME RİSKLERİ DEĞERLENDİRME Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için, riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar verilir. Ancak bu tamamen yargılara dayanır. İSG POLİTİKASI 21-25

51 RİSKLERİ DEĞERLENDİRME RİSKLERİ DEĞERLENDİRME Risk kontrolünde, belirlenen risk için kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra tespit edilen yeni risk seviyesi yasal yükümlülüklere ve işyerinin önleme politikasına uygun, kayıp veya yaralanma oluşturmayacak risk seviyesinin (KERD) üzerinde ise risk kontrol adımları tekrar edilir.

52 4

53 RİSK KONTROL ADIMLARI / İSG RD Yönetmeliği RİSK KONTROL ADIMLARI / İSG RD Yönetmeliği Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. Planlamadan sonra belirlenen tehlikelerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi (güvenlik) için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir. Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır. Planlamadan sonra belirlenen tehlikelerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi (güvenlik) için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir.

54 TEHLİKE – RİSK – KAZA İLİŞKİSİ TEHLİKE (Büyük) RİSK (Fazla) KAZA (Şiddet) Tehlike ne kadar büyük ise risk o kadar fazla olacak ve meydana gelecek kaza da o kadar şiddetli

55 TEHLİKE (Kaynak-Ortam-Kişi) ÖNLEMLER RİSK (Yok Etme) Alınan önlemler riski ortadan kaldırmalıdır. Risk ortadan kalkınca kaza da oluşmayacaktır. TEHLİKE (Kaynak-Ortam-Kişi) ÖNLEMLER RİSK (KERD) Alınan önlemler riski KERD indirmelidir. Kaza olsa bile hafif atlatılacaktır.

56 RİSK KONTROLÜNDE ÖNCELİK SIRALAMASI (HİYERARŞİSİ) Üretimin planlanmasından sonra……. Kaynakta Koruma Ortamda Koruma Kişide Koruma Elimine Etme (Eliminasyon-Yok Etme-Ortadan Kaldırma, Bertaraf Etme) İkame Etme (Yerine Koyma-Değiştirme-Substitusyon) Tecrit Etme (Yalıtım-Kontrol-İzolasyon) Yönetsel Önlemler (Mühendislik Önlemleri-Proses) Toplu Önlemler (Korumalar) Bireysel Önlemler (Kişisel Önlemler-Korumalar) En etkili korunma İlk başvurulacak korunma Daha öncelikli yaklaşım olan En etkisiz korunma En son başvurulacak korunma Diğerlerine göre daha önceliklidir Öncelik sıralaması nasıl olmalıdır 1 2 3

57

58 RİSK YANITLANMASI RİSK YANITLANMASI Risk yanıtlaması; kurum üst yönetimi tarafından, riske karşılık alınacak tutumun belirlenmesidir. Tüm riskler kontrol edilmek zorunda değildir. Yönetim, kontrol dışında da risk stratejileri belirleyebilir. 4 başlıkta risk yanıtlama planlaması yapılır; 1.Kabullenme (Kabul Etmek – Kabul – Üstlenmek) 2.Kaçınma (Kaçınmak) 3.Azaltma 4.Transfer Etme (Devretme)

59 Riski Kabullenme (Kabul Etmek – Üstlenmek) /KERD? Riski Kabullenme (Kabul Etmek – Üstlenmek) /KERD? Tanımlanan risklerin tümüne önlem almaya çalışmak proje bütçesini yükseltebilir. Bu yüzden göz ardı edilebilecek riskler proje taraflarınca kabul edilir. Bu durumda proje tarafları bu tür riskleri proje boyunca izlerler ve projeyi etkileme olasılığı yükseldiğinde diğer yanıtlama planlarını devreye sokarlar. Kurumun risk alma istekliliği (risk iştahı) sınırları içerisinde bulunan riskler, herhangi bir önlem alınmadan olduğu gibi bırakılabilir

60 Riskten Kaçınma (Kaçınmak) Riskten Kaçınma (Kaçınmak) Riske neden olan faaliyetin sonlandırılması veya mevcut stratejinin terk edilmesidir. Proje planında değişiklikler yaparak, ortaya çıkabilecek riskten uzak durmadır. Kısaca işi gerçekleştirmenin başka yollarını aramadır.

61 Riski Azaltma Riski Azaltma Karşılaşılabilecek riskler tanımlandıktan sonra bu risklerin etkisini veya gerçekleşme olasılıklarını azaltmak için ek önlemler alarak, riske yanıt verme planı oluşturma çalışmasıdır. Örnek; Proje süresinin gecikme riskine karşılık ek insan kaynağı alarak (bütçeyi artırarak) riskin gerçekleşme ihtimalini azaltabiliriz.

62 Riski Transfer Etme (Devretme) Riski Transfer Etme (Devretme) Riski bir başka kuruma veya bireye devretmektir. Bu uygulamada aslında risk yok edilmiş olmayacak, sadece riskin sorumluluğunun başkası tarafından yüklenilmesi sağlanacaktır. Bu şekilde risk yanıtlama planı hazırlanırken sigorta firmaları da projenin bir yüklenicisi konumundadır

63 5

64 Kontrol Önlemlerini Uygulama / İSG RD Yönetmeliği Kontrol Önlemlerini Uygulama / İSG RD Yönetmeliği Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur. Not; Ancak her risk azaltma ve kontrol önlemleri ile ilgili değişiklikler uygulamaya konulmadan önce mümkünse denenmelidir.

65 Kontrol Önlemlerini Uygulama / İSG RD Yönetmeliği Kontrol Önlemlerini Uygulama / İSG RD Yönetmeliği Risk kontrol adımları uygulanırken;  Toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi sağlanmalı  Uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanmalı Belirlenen risklerin kontrol tedbirlerinin hayata geçirilmesinden sonra;  Yeniden risk seviyesi tespiti yapılmalı  Yeni seviye kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde ise işlemler tekrarlanmalı

66 6

67 İZLEME İZLEME Hazırlanan önleme eylem planlarının uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilerek gerekli önleyici ve düzeltici işlemler tamamlanır. Değerlendirme üç kategoride yapılmalıdır:  İşin yapılış biçiminin (süreçlerin) değerlendirilmesi  Önlemlerin etkili olup olmadıklarının değerlendirilmesi  Sonuçların değerlendirilmesi

68 GÖZDEN GEÇİRME GÖZDEN GEÇİRME Eylem planı çerçevesinde tamamlanmış olan önleyici ve düzeltici işlemlerin etkinliği takip edilir. Periyodik gözden geçirmelerde, eğer yeni aksaklık ya da tehlike tespit edilir ise; yeniden veri toplanır, riskin analizi ve derecelendirmesi yapılır, planlama ve uygulama işlem basamakları yeniden tekrarlanarak risk kontrol altına alınır (kabul edilebilir düzeye indirilir.)

69 RG YENİLEME / RD Yönetmeliği RG YENİLEME / RD Yönetmeliği Belirli durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, işyerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak, risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

70 SNYENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI (RD Yönetmeliği) 1Çok tehlikeli işyerlerinde en geç 2 yılda bir yenilenir 2Tehlikeli işyerlerinde en geç 4 yılda bir yenilenir 3Az tehlikeli işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenir 4İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması 5İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi 6Üretim yönteminde değişiklikler olması 7İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi 8Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması 9Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi 10İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması 1İSG ile ilgili teftişlerde gerekli görülmüş olması, 2Risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması, Değilİşyeri dış denetimden geçtiğinde

71 1

72 Çalışanlar Açısından Devlet Açısından İşveren Açısından  Katılım hakkı  Haberdar olma imkanı  Sorumlulukların belirlenmesi  Kayıtlara ulaşabilme imkanı  Bütün çalışanları kapsaması  Kuralların önceden belirlenmesi  Proaktif yaklaşım ve sürekli gelişim  Acil durum hazırlığı  Katılım hakkı  Haberdar olma imkanı  Sorumlulukların belirlenmesi  Kayıtlara ulaşabilme imkanı  Bütün çalışanları kapsaması  Kuralların önceden belirlenmesi  Proaktif yaklaşım ve sürekli gelişim  Acil durum hazırlığı  Tarafların katılımı ile devlet yükünün azalması  Denetim kolaylığı  Sürekli gelişme  Uluslararası SG yönetim sistemine hazırlık  Düzenli veri akışının sağlanması  Çalışma barışına katkı  Kayıpların azalması  Risk kültüründe gelişme  Tarafların katılımı ile devlet yükünün azalması  Denetim kolaylığı  Sürekli gelişme  Uluslararası SG yönetim sistemine hazırlık  Düzenli veri akışının sağlanması  Çalışma barışına katkı  Kayıpların azalması  Risk kültüründe gelişme  Tehlike ve risklerini önceden görebilme  Uluslararası saygınlık, geçerlilik ve olumlu imaj  Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlık  Alınan önlemlerle kayıpların azaltılması  Sorumlulukların-görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı  Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı  Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini  Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer artışı  Yönetimin bilgi kalitesinin iyileşmesi, yasalarla uyum  Tehlike ve risklerini önceden görebilme  Uluslararası saygınlık, geçerlilik ve olumlu imaj  Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlık  Alınan önlemlerle kayıpların azaltılması  Sorumlulukların-görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı  Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı  Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini  Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer artışı  Yönetimin bilgi kalitesinin iyileşmesi, yasalarla uyum

73 2

74 RD Sorumlusu RD Sorumlusu Risk Değerlendirmesini Kim Yapar?

75 İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)

76 3

77 UYGUN METODU/METODLARI SEÇMEK Risk değerlendirmesinde hangi metodun seçileceği en büyük sorudur. Bu konuda uluslararası kabul görmüş eğilim şu yöndedir; 1.Ön tehlike analizinin yapılması 2.Tehlike analizi sonuçlarının gözden geçirilmesi 3.Detaylı analizler için uygun analiz metodunun yada metotlarının seçilmesi Risk değerlendirmesinde hangi metodun seçileceği en büyük sorudur. Bu konuda uluslararası kabul görmüş eğilim şu yöndedir; 1.Ön tehlike analizinin yapılması 2.Tehlike analizi sonuçlarının gözden geçirilmesi 3.Detaylı analizler için uygun analiz metodunun yada metotlarının seçilmesi

78 Risk Değerlendirme Metotları Simülatif Yöntemler Kalitatif Yöntemler Kantitatif Yöntemler Kimyasal Maruziyet Değerlendirme Patlayıcı Ortam Kimyasal Sınıflama Makine, Ekipman risk değ. Güvenlik Bütünlük Derecelendirme Risk Matris, PHA, Birincil Risk Analizi, What If? vb. HTA, FTA, FMEA, Neden Sonuç Analizi, vb. FMEA, TS EN 1050, TS EN 292, TS EN 12100, TS 13849, vb. Monte Carlo Yöntemi, Zürih Tehlike Analizi vb. SIl, AK, PFD vb. ATEX 100a, ATEX 137, DOW F&EI, vb. Mond Index, CEI, vb. NFPA 704, HMIS, LGK, vb. İnsan Eksenli Yöntemler HRA, HEI, THERP, CREAM, vb.

79  Önemsiz:  Önemsiz yaralanma veya sağlık sorunları, işten uzaklaşma yok. Ekipmana veya çevreye zarar vermeden önemsiz fonksiyon ve üretim kaybı,  Hafif:  İlk yardım gerektiren minör yaralanma veya başağrısı, halsizlik, sersemlik ve hafif kaşıntılar, minör tamir gerektiren alet hasarı, üretim kaybı veya çevreye yayılım.  Önemli:  Akut dermatit, akne veya astım veya işten zaman kaybına sebep olabilecek olay, geniş bir tamir gerektiren lokalize ekipman hasarı, belirgin fonksiyon, üretim kaybı veya tazminat ödenmesine sebep olacak önemli kirlilik.  Yüksek: Bir ölüm veya ciddi yaralanma, zehirlenme, allerji, veya tehlikeli hastalık içerir. Üretimin durmasına veya belirgin üretim kaybına neden olabilecek ekipman hasarı, önemli tazminat ödenmesine sebep olabilecek kısa dönem lokalize ciddi kirlenme.  Çok Yüksek: Bir çok ölüm, akciğer hastalıkları, kalıcı sakatlık ve ölüm, çok yüksek tazminat ödenmesine sebep olabilecek uzun süreli majör kirlenme. Kalitatif yöntemler

80 TEHLİKE CİDDİYETİ ÖNEMSİZHAFİFÖNEMLİYÜKSEKÇOK YÜKSEK MEYDANA GELME OLASILIĞI Bir kazanın meydana gelmesi için faktörlerin anormal kombinasyonu gereklidir. DÜŞÜK Bir kazanın meydana gelmesi için faktörlerin az görülen bir kombinasyonu gerekir. DÜŞÜK ORTA Ek Faktörler oluştuğunda olabilir. DÜŞÜK ORTA YÜKSEK Olacağı kesin fakat bir ek faktör kazaya sebep olabilir. DÜŞÜKORTA YÜKSEK Bir kazanın olması neredeyse önlenemez ORTA YÜKSEK

81 KİNNEY METHOD 4

82 RİSK=OLASILIK*FREKANS*ŞİDDET

83 KİNNEY METODU Bu metotta, şans, frekans ve şiddet kavramları kullanılmaktadır. ŞANS: Zararın gerçekleşme olasılığıdır. 0.2, 0.5,1,3,6 ve 10 ile değerlendirilmektedir. FREKANS: Tehlikeye zaman içinde maruz kalma tekrarıdır ve 0.5,1,2,3,6,10 ile değerlendirilmiştir. ŞİDDET: Tehlikenin insan veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarardır. 1,3,7,15,40 ve 100 ile değerlendirilmiştir.

84 KİNNEY METODU RİSK DEĞERİ HESAP TABLOSU Olasılık Değeri ŞANS Zararın Gerçekleşme Olasılığı Frekans değeri FREKANS Tehlikeye Zaman İçinde Maruz Kalma Tekrarı Şiddet Değeri ŞİDDET İnsan veya Çevre üzerinde oluşacak tahmini hasar 10Beklenir, Kesin10Hemen Hemen Sürekli (1 Saatte birkaç kez) 100Birden fazla ölümlü kaza 6Yüksek, Oldukça Mümkün 6Sık (Günde Bir veya Birkaç Defa) 40Öldürücü kaza 3Olası3Ara Sıra (Haftada Bir veya Birkaç kez) 15Kalıcı hasar, yaralanma,iş kaybı 1Mümkün, fakat düşük 2Sık Değil (Ayda bir veya Birkaç kez) 7Önemli hasar, yaralanma 0.5Beklenmez fakat mümkün 1Seyrek (Yılda birkaç kez) 3Küçük hasar, yaralanma 0.2Beklenmez0.5Çok Serek Yılda bir veya daha seyrek 1Ucuz atlatma

85 KİNNEY METODU KİNNEY METODU RİSK DEĞERİ ÖLÇÜ TABLOSU RİSK DEĞERİRİSK DEĞERLENDİRME SONUCU 400 < R TOLERANS GÖSTERİLMEZ RİSK Hemen gerekli önlemler alınmalı 200 400 ESASLI RİSK Kısa dönemde iyileştirilmelidir. (Birkaç ay içinde) 70 200 ÖNEMLİ RİSK Uzun dönemde iyileştirilmelidir (Yıl içinde) 20 70 OLASI RİSK Gözetim altında uygulanmalıdır. R < 20 ÖNEMSİZ RİSK Önlem öncelikli değildir.

86 KİNNEY METODU DEĞERLENDİRME SÜRECİ SONU ALINACAK TEDBİRLER PUANÖNCELİKALINMASI GEREKLİ ÖNLEM 1-16DÜŞÜKDüşük önceliğe rağmen, riskin derecesinin düşürülmesi gerekir. Zaman ve kaynak harcanmayı değer. 18-36ORTAÖnlemler kısa zaman içinde yerine getirilmelidir. Aksiyonun yerine getirilmesi için geçecek zaman içinde geçici tedbirlere ihtiyaç duyulabilir. 40-100YÜKSEKRiskleri kontrol altına alacak aksiyonlar acil bir şekilde yerine getirilmelidir. İş acil tedbirler alınıncaya kadar durdurulmalıdır.

87 RİSK KONTROL ÖNLEMLERİNİ UYGULAMA


"İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG YÖNETİMİNİN AMACI İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları