Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MESLEKİ ve GELİŞİM DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ SUNUSU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MESLEKİ ve GELİŞİM DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ SUNUSU"— Sunum transkripti:

1 MESLEKİ ve GELİŞİM DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ SUNUSU
BİLGİ/VERİ TOPLAMA BASAMAKLARI

2 BİLGİ VE BİLİMSEL BİLGİ
BİLGİ:Özne (suje) ile nesne (obje) arasındaki ilişki sonucu ortaya konan ürüne BİLGİ denir. Bir başka deyişle insanın varlığı bilme , tanıma ve anlama isteği sonucu ortaya çıkan ürüne bilgi denir.Burada özne , bilen yani insandır;nesne ile bilinen yani varlığın kendisidir.

3 BİLGİ VE BİLİMSEL BİLGİ
BİLİMSEL BİLGİ: Bilimsel yöntemlerle elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl , deney ve gözleme dayalıdır. Bir bilginin bilimsel olabilme ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel bilgi objektif sistemli, tutarlı ve eleştiriye açıktır.

4 BİLGİ KAYNAKLARI Bilgi edinmek amacıyla kullanılan yayınlara ya da bilgiye ulaşabilecek kaynakların bütününe bilgi kaynakları denir. Hatalı ve yanlış bilgide bulunabilir. Kitaplar kronolojler Ansiklopediler Atlaslar Dergiler Biyografik Almonaklar kaynaklar Sözlükler

5 BİLGİYE ULAŞMA YOLLARI
Bilgi erişimi; kişinin istediği bilgiye ulaşmak için bilgi toplama,veri tarama,sınıflama eylemleri,aranan ve istenen bilgiye ulaşmak için izlediği yol olarak tanımlanılabilir. İnternet ,her türlü bilgiye erişmek için kullanılan en kolay ve en hızlı teknolojidir. Bunun dışında yapılan araştırmalarda farklı erişim araçlarından yaralanılır. Kütüphanede bulunan kaynaklar hakkında bilgi edinmek için kütüphane katoloğu kullanılır. Bir kütüphaneyle kalmayıp sınırlı kalmaksızın herhangi bir konuda yayınlanmış kaynaklar hakkında bilgi edinmek için indekslerden yararlanılır.

6 BİLGİYİ TOPLAMA Kaynakları daha ayrıntılı incelenmesi ve gerekli notların alınmasına bilgi toplama işlemi denir. Bilgi toplarken kaynakların eşit miktarda yararlanmaya ve not alırken özgün cümleler kullanmaya özen gösterilmelidir.

7 BİLGİNİN GÜVENİRLİLİĞİ
Gelişen kitle iletişim araçları , değişen iş dünyası , gelişen şehir yaşamı giderek daha fazla bilgi üretilmesine ve yayılmasına yol açmaktadır. Kaynağın güvenirliliği ,doğruluğu ve güncelliği sorunu ortaya çıkmaktadır.çünkü web üzerinde yayınlana bilgilerin her biri için herhangi bir denetim söz konusu değildir. İnternetteki bilgiler , belli bir yerde değil her yerde mevcuttur bilgiler sürekli artmakta ve yenilenmektedir.

8 BİLGİ KİRLİLİĞİ Doğruluğu veya yanlışlığı tespit edilemeyen ve kasıtlı olarak yapılan bilgidir.

9 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Kullanılacak tekniklerin ve ölçümlerin neler olduğunu , bunların niçin seçildiği ve nasıl uygulanacağı , hangi verilerin , hangi kaynaklardan , hangi yöntemle elde edileceğini ayrıntılı olarak belirlenmesidir.

10 Deneysel araştırma yöntemleri
Herhangi bir materyali işleme tabir tutarak veya işleme tabir tutmadan oluşturulmuş bir ortamda ,değişken ve etkenlerinin denetlenebildiği ,sonucun izlediği araştırma yöntemleridir.Deneysel yöntemde amaç ,incelenen olaydaki neden-sonuç ilişkilerini ortaya çıkarılmasıdır.

11 ALAN ARAŞTIRMALARI İncelemenin incelenen varlıkların doğal ortamlarında yapılması anlamına gelir.Alan araştırmalarının bir niteliğide bir araştırmacının kurduğu hipotezi doğrulamaktan çok hipotez oluşturmaya yönelik olmasıdır.

12 TANITICI ARAŞTIRMALAR
Belirli bir bilgi kümesinin ilgi duyulan bazı özelliklerini ortaya koymayı amaçlar.Bunlar çoğunlukla pratik ihtiyaçları karşılamak amacı ile yapılır.

13 İSTATİSTİK ARAŞTIRMALAR
Araştırma verilerinin sayısal nitelikteki sayısız veriden ifadesi , istatistik yöntemlerinin yardımıyla yorumlanması ve değerlendirilmsini içerir.

14 VERİ ÇEŞİTLERİ ve VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ
İhtiyacımız olduğu halde hazırda bulamadığımız verileri elde etmek amacıyla yapılan çalışmalara veri toplama denir.

15 BİZİ İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
EGEMEN DALKIR YONCA ERDOĞAN


"MESLEKİ ve GELİŞİM DERSİ PERFORMANS ÖDEVİ SUNUSU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları