Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ERENLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE/İSTATİSTİK BİRİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ERENLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE/İSTATİSTİK BİRİMİ."— Sunum transkripti:

1 1 ERENLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE/İSTATİSTİK BİRİMİ

2 KURUM BİLGİ GİRİŞLERİ 2 1- Tüm resmi, özel ve bağımsız anaokulları, ilkokul, ortaokul ve tüm ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi e- Okul Modülünden, tüm kurumların eğitim imkanları bilgi girişleri ise MEİS Modülünden yapılacaktır. 12 KASIM 2012 PAZARTESİ GÜNÜ BİLGİ GİRİŞLERİNİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.

3 3

4 ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ 4 *Öncelikle öğrenci sayılarının net alınabilmesi için aday kayıttaki öğrencilerin kesin kayıta geçirilmesi gerekmektedir. *Öğrencisi olmayıp açık gözüken fazla şubelerin kapatılması gerekmektedir.

5 İLETİŞİM BİLGİLERİ 5 Okul bilgileri güncelle ekranındaki aşağıda kutu içerisinde gösterilen bölüm kesinlikle doldurulacaktır.

6 ÖĞRETİM ŞEKLİ EKRANI 6 Öğretim şekli girişinden bir tanesi mutlaka seçilmeli boş bırakılmamalıdır

7 OKUL/KURUM BİNA EKRANI 7 2012-203 eğitim öğretim yılında e-okul modülü içerisinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve imam hatip orta okullarına ait tahsis durumu, bina durumu, lojman durumu ve bina kullanım ekranlarının boşaltılarak yeniden doldurulması gerekmektedir.

8 8 Bina sahibi kurumlar tahsis bilgileri ekranını yukarıdaki gibi kesinlikle boş bırakıp kaydedecekler. BİNA-TAHSİS EKRANI

9 BİNA DURUMU EKRANI 9 Bina durumu ekranında sadece tek giriş yapılacaktır. Bazı kurumlarımızda 2-3 giriş yapıldığından ve bilgilerin farklı olmasından dolayı sıkıntı oluşmaktadır.

10 LOJMAN EKRANI 10

11 BİNA KULLANIMI EKRANI 11 Toplam derslik sayısının anasınıfı olarak kullanılan derslik sayısı hücresine yazılmaması konusu hususuna dikkat edilmesi.

12 MEİS MODÜLÜ EĞİTİM İMKANLARI 12

13 2-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim merkezleri ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı eğitilebilir zihinsel engellilerin (iş okulu-meslek lisesi) tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden yapılacaktır.

14 PANSİYONLU OKULLAR 3- Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri, pansiyon açma-kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan, değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-Okul Modülünden Kurum İşlemleri/Bilgi Giriş İşlemleri/ Yatılı Öğrenci Bilgileri Bölümünden zamanında yapılacaktır.

15 15 4- Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından dolduracaktır. 6287 sayılı Kanun Kapsamında dönüştürme işlemi yapılan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyor ise, e-Okul Modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi yapılırken; DÖNÜŞEN OKULLARIN TAHSİS ve BİNA BİLGİLERİ

16 16 a)İlgili kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü eğitim bölümü planlama komisyonunca bina mülkiyetinin hangi okula ait olduğu belirlenecektir. b)Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, bu okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları komisyon tarafından belirlenen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul/kurum sadece tahsis ekranına giriş yapacaktır. DÖNÜŞEN OKULLARIN TAHSİS ve BİNA BİLGİLERİ

17 TAHSİS EKRANI 17 Tahsis ekranını; kendisine ait binası bulunmayan kurumlar doldurup, bina sahibi kurumlar ise boş bırakacaklardır. Tahsis ekranını dolduracak olan kurum; hangi kurumda tahsisli ise kurum türüne onu girip kuruma da onun adını seçmelidir. Geçen yıl Dokurcun Lisesi dokurcun ilköğretime tahsisli olduğundan dolayı kurum türüne ilköğretim kurumada Dokurcun İ.Ö.O. gerekirdi.

18 18

19 19 6- Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu, Eğitim Merkezi ve Sosyal Tesisler yatak kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı ekranına, uygulama oteli bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ise yatak kapasitelerini e-Okul Modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki bina kullanımı ekranına girecektir.

20 20 7- 657 sayılı devlet memurları kanununun 191. maddesi gereğince Sağlık Müdürlüğü, PTT, Belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okul öncesi kurumlarda eğitim gören 36-66 ay arası çocuk sayıları MESİ Modülü içerisinde İl ve İlçe formları altındaki bağımsız kurumlar ekranına kurum adları ile birlikte girilecektir. Bu ekrana, bakanlığımıza bağlı resmi ve özel anaokulları/anasınıfları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumları bilgileri dahil edilmeyecektir.

21 İLÇE FORMLARI 21

22 22 TAŞINAN ve BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIF ÖĞRENCİ

23 E-YAYGIN 23 9- Halk Eğitim, Mesleki Eğitim ve Turizm Eğitim Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okulu kursiyer, personel ve bina bilgi girişleri http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim imkanları bilgi girişleri ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır.http://eyaygin.meb.gov.tr

24 ÖZÜRLÜ BİREY 24 10- Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülünden açılacak olan öğrenim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim imkanları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir. http://mebbis.meb.gov.tr

25 BİLGİSAYAR GİRİŞ EKRANLARI 25

26 26 Bilgisayar sayıları; e-okul bina durumu ekranından doldurulacaktır. Bilgisayar sayıları büroda kullanılan bilgisayar sayısı, eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih Projesi kapsamında tablet– akıllı tahta çok fonksiyonlu yazıcı doküman kamera bölümleri mutlaka dikkatli bir şekilde işlenecektir. BİLGİSAYAR GİRİŞ EKRANLARI

27 27 BİLGİSAYAR GİRİŞ EKRANLARI

28 28 MEİS ONAY EKRANI Okul ve Kurumlar bilgi giriş işlemlerini (e- okul/meis) tamamladıktan sonra MEİS Modülünden DURUM ve ONAY butonunun altındaki KURUM ONAY İŞLEMİ butonundan Onay verecektir. (Okul/Kurum Müdürü) İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri de okul ve kurumlar onay işlemlerini tamamlayıp bilgileri kontrol ettikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü tarafından onaylanacaktır.

29 29 MEİS ONAY EKRANI (OKUL/KURUM)

30 ONAY 30 13- MEİS Modülü bilgi girişi işlemleri tamamlandıktan sonra girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve il milli eğitim müdür tarafından 3 aşamalı olarak kontrol edilerek onaylanacaktır.

31 31 Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hata bilgi girişinden başta İl Milli Eğitim Müdürü olmak üzere diğer birinci derecedeki birim amirleri ile okul müdürleri sorumlu olacaktır. Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlemler yapılacaktır.


"1 ERENLER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE/İSTATİSTİK BİRİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları