Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
VEZİRKÖPRÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Bu şablon bir grup ayarında eğitim malzemesi sunmak için başlangıç dosyası olarak kullanılabilir. Bölümler Bölüm eklemek için slaydı sağ tıklatın. Bölümler slaytlarınızı düzenlemenize veya birden çok yazar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Notlar Teslim notları veya izleyicilere ek bilgi sağlamak için Notlar bölümünü kullanın. Sununuz sırasında Sunu Görünümü'nde bu notları görüntüleyin. Yazı tipi boyutuna dikkat edin (Erişilebilirlik, görünürlük, video kaydı ve çevrimiçi üretim için önemlidir) Birlikte kullanılan renkler Grafiklere, çizelgelere ve metin kutularına özellikle dikkat edin. Katılımcılar, siyah ve beyaz veya gri tonlamalıyazdırabilir. Tümüyle siyah ve beyaz ve gri tonlamalıyazdırırken renklerinizin uygun olacağından emin olmak için bir sınama baskısı çalıştırın. Grafikler, tablolar ve çizimler Basit tutun: Mümkünse, tutarlı ve dikkat dağıtmayan stiller ve renkler kullanın. Tüm grafikleri ve tabloları etiketleyin.

2 BÜROLARDA SERBEST YERLEŞME DÜZENLERİ VE İŞ VERİMİ
Fiziksel Koşullar

3 Fiziksel Koşullar Kötü Çalışma Koşulları Nelerdir ?
Yetersiz Aydınlatma Havalandırma Isıtma ve Soğutma Aşırı ve Uzun Çalışma Saatleri Ergonomi Kurallarına Uyulmaması İş Güvenliği Kurallarına Uyulmaması

4 Yetersiz Aydınlatma Büro çalışma ortamında işlerin istenen kalite düzeyinde ve hatasız bir şekilde yapılabilmesi için büro işlerinin ve yapılması gereken faaliyetlerin, kalite standartlarının gerektirdiği tüm ayrıntılarıyla görülebilmesi gerekir. Bunu sağlayacak uygun aydınlatma, iş akışının hızlanmasını, yapılan işlerde hataların ve israfın azalmasını, görsel yorgunluğun ve baş ağrılarının önlenmesini sağlar.

5 Yetersiz Aydınlatma Büro çalışma ortamının aydınlatılmasında dikkate alınması gereken faktörler şunlardır: – Yapılan işin özelliği (işin kabalık ya da hassaslık derecesi), – Büro çalışanlarının yaşları, göz sağlıkları, iş becerileri, – Büro çalışanlarının kendilerini rahat hissettikleri aydınlatma düzeyi.

6 Çeşitli görsel görevler için önerilen en düşük
Yetersiz Aydınlatma Çeşitli görsel görevler için önerilen en düşük aydınlatma değerleri

7 Havalandırma Kapalı alanda çalışılan bir iş ortamının havalandırması kesinlikle olmalıdır. İyi bir havalandırma sistemi her çalışana rahat bir ortam sağlar. Havalandırma sistemlerinin bakımı da oldukça önemlidir. İnsan sağlığı açısından havalandırma ekipmanlarının periyodik bakımları zamanında ve yetkili kişilerce yapılmalıdır.

8 Isıtma ve Soğutma Çalışma ortamında ısının normal sınırların üstünde ya da altında olması insanlar üzerinde çeşitli etkiler yapar. Isının yüksek oluşu; terlemeye bağlı su ve tuz kaybına, genel organik direncin azalmasına, adale kramplarına ve ısı çarpmalarına; böylece verim düşüklüğüne neden olur.

9 Isıtma ve Soğutma Çalışma ortamında ısının düşüklüğü de, deri ısısının düşmesine, dolaşımın yavaşlamasına, titremeye, ürpermeye; sonuçta iş veriminin düşmesine yol açar.

10 Isıtma ve Soğutma Yapılan işin niteliği, çalışma ortamının ısısının belirlenmesinde en önemli etkendir. Değişik türlerde işler için önerilen ısı değerleri

11 Aşırı ve Uzun Çalışma Saatleri
Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir araştırmada, günde 11 saat çalışan insanların günde ortalama 7-8 saat çalışanlara oranla depresyona yakalanma oranlarının daha yüksek olduğu saptandı. Bu sonuç buna benzer başka sorunları da tetikliyor...

12 Aşırı ve Uzun Çalışma Saatleri
Uzun çalışma saatlerinin sebep olduğu sağlık sorunlarını saymamız gerekirse ; Depresyon Kalp Hastalıkları Stres Göz Yorgunluğu Beyin yorgunluğuna bağlı Alzheimer riski

13 Ergonomi Kurallarına Uyulmaması
Ergonominin amacı insan-makine-çevre ilişkilerini incelemek, sistem verimliliğinin ve insan-makine-çevre uyumunun temel kurallarını ortaya koymaktır. Böylece ergonomi, insanların iş ortamlarında sağlıklı ve üretken bir şekilde çalışabilmelerini sağlayacak düzenlemeleri yapar.

14 Ergonomi Kurallarına Uyulmaması
Son yıllarda, işverenler, üreticiler ve araştırmacılar ergonominin iş görenin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerin saptanması üzerine ergonomiye daha fazla önem vermeye başladılar. Ergonomik prensiplerin uygulanmadığı işyerlerinde iş görenler kötü koşullara alışmaya zorlanmaktadır.

15 Ergonomi Kurallarına Uyulmaması
Aşağıdaki örnekte ışıklandırması yapılmış, havalandırması iyi, 20 – 24 derece arasında ısısı bulunan, iş masası ve makinaları standartlara uygun, bel destekli ve tekerlekli sandalyesi ile ergonomik olarak tasarlanmış bir çalışma ortamı görmekteyiz.

16 İş Güvenlik Kurallarına Uyulmaması
İş sağlığı ve güvenliği dünyada en önemli konular arasında yer almaktadır. Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir iş gören hayatını kaybetmektedir. İş kazaları istatistiklerinde Avrupa'da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktayız. Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 50'sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğunu, yüzde 48'inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceğini, yüzde 2'sinin ise önlenemeyeceğini ortaya çıkmıştır. Bu da bizlere iş kazalarının yüzde 98 önlenebileceği gerçeğini ortaya koymaktadır.

17 İş Güvenlik Kurallarına Uyulmaması
Hem iş görenlerin daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak, hem de beden ve ruh sağlıklarını korumak için mutlaka mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve iş görenlerin iş güvenliği kurallarına riayet etmesi gerekmektedir.

18 Hareket Ekonomisi ve Önemi
İşleri bütün ayrıntıları ile analiz ederek en uygun çalışma metotlarını bulmak, çalışanların vücut hareketlerinden en iyi verim almak, hareket ekonomisi tekniğinin amacını oluşturur. Bürolarda, hareket ekonomisi tekniğinin uygulanması sonucunda işlerin kaliteli ve verimini artırma imkanı elde edilir.

19 Hareket Ekonomisi ve Önemi
Hareket ekonomisi tekniğinin uygulanması ile gereksiz hareketleri önleyerek, insan gücünden, zamandan, mesafeden, çalışma yer ve alanları vb. kaynaklardan en verimli sonuç alınabilir. Hareket ekonomisi tekniği ile insan vücudunun hareketlerini en aza indirerek, enerji kullanımı ve yorulmayı en düşük düzeyde tutma amaçlanır. Bu şekilde kazanılan enerjinin, diğer işlerde kullanılarak verimliliğin artması amaçlanır.

20 Hareket Ekonomisi ve Önemi
Yürür, döner, ayarlanabilir sekreter koltuğu, terzilerin prova yaparken iğnedenliklerini kollarına takmaları, hareket ekonomisi tekniğinin uygulama alanına girer.

21 İş Verimliliğinin Sağlanması
İş verimliliği, işletmenin sahip olduğu bütün kaynakları etkin şekilde kullanarak iyi sonuç elde etmesidir. Çağdaş teknolojiden yararlanmak, etkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, bir işletme için verimliliği artırıcı nedenlerdir.

22 İş Verimliliğinin Sağlanması
Verimlilik; bir kuruluşun veya işletmenin faaliyetleri için yaptığı “girdi” (tüm giderler toplamı) ile elde edilen “çıktı” (üretilen hizmet veya malın toplam değerleri) arasındaki oran olarak tanımlanabilir. O halde verimin artması için girdiler azaltılıp çıktılar çoğaltılmaya çalışılmalıdır. Ancak bu ilkenin her zaman geçerli ve doğru olduğu söylenemez.

23 İş Verimliliğinin Sağlanması
Zira hizmet ya da mal üretiminde verimi etkileyen başka faktörler de söz konusudur. Bunlar Zaman, Kalite ve Ekonomi’dir. Diğer bir deyişle; Her türlü hizmet ya da mal üretimi için bir zamana gereksinme vardır. Yapılan her hizmetin ya da üretilen malın kalitesi farklıdır. Üretilen her hizmet ya da malın maliyeti vardır.

24 İş Verimini Etkileyen Faktörler
Birçok faktör verimi ve verimliliği olumlu ya da olumsuz olarak etkiler. Bunlar özet olarak şöyle sıralanabilir: Planlama, örgütlenme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarının uygulama biçimi, İş bölümü-uzmanlık ilişkisi, Zaman ve kaynak kayıpları, Moral durumu, Eğitim durumu,

25 İş Verimini Etkileyen Faktörler
Ücret sistemi, Kanun adedinin çok ve bunların bazılarının uygulamalarında güçlükler oluşu, Fiziksel koşullar (bürolarda ışık, havalandırma, rutubet, ısı, ses-gürültü durumları), Estetik ve dekoratif koşullar (bürolarda renk, müzik, biblo, tablo, dekor, temizlik, çiçek kullanımı vb.), Çalışma yöntemlerinin eskiliği (geleneksel usullere bağlılık).

26 Dinlediğiniz İçin Teşekkürler…..


"T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları