Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 13 DEPRESYON VE İNTİHAR DAVRANIŞI DEPRESYON “Duygusal bozukluğun” federal tanımı, depresyonu da içeren içselleştirilmiş problemleri olan gençlerin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 13 DEPRESYON VE İNTİHAR DAVRANIŞI DEPRESYON “Duygusal bozukluğun” federal tanımı, depresyonu da içeren içselleştirilmiş problemleri olan gençlerin."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 13 DEPRESYON VE İNTİHAR DAVRANIŞI

3 DEPRESYON “Duygusal bozukluğun” federal tanımı, depresyonu da içeren içselleştirilmiş problemleri olan gençlerin özel eğitim almaları gerektiğini önerir, ancak bu tanım, depresyon ve ilişkili bozuklukları belirsiz bir şekilde betimler.

4 DEPRESYON Çocukluk depresyonu ancak çok yakın geçmişte ciddi araştırma konusu hâline gelmiştir. Depresyonun, yetişkinlikteki depresyonla birçok yönden paralellikleri olan başlıca çocukluk bozukluklardan biri olduğu, ancak depresif duygulanıma karşı gösterilen belirli davranışların gelişimsel olarak yaşa uygun olduğu konusunda görüş birliği oluşmaktadır.

5 DEPRESYON Depresyon, daha geniş bir kategori olan duygudurum bozukluğu kategorisinin bir parçasıdır ve keyifli ve depresif duygudurumu içeren tek uçlu ve çift uçlu bozuklukları içerirler.

6 Depresyonun belirtileri çoğu etkinlikten zevk alamamayı, depresif duygudurumu veya sinirliliği, uyku veya iştah bozukluklarını, psikomotor gerginliği veya psikomotor gerilemeyi, enerji kaybını veya yorgunluğu, kendini değersizleştirmeyi veya umutsuzluk duygularını, düşünmede veya konsantre olmada zorluğu ve intihar planını veya intihar girişimini içerir. DEPRESYON

7 Depresyonun yaygınlığı, yaşı büyük ergenlerde küçük çocuklara göre daha fazladır ve büyük yaşlarda kızlar depresyondan daha çok etkilenir. Depresyonun çocuk ve ergen nüfusunun %3 ile %5’i arasında ortaya çıktığı tahmin edilmektedir, ancak araştırmacılar birçok olgunun tanımlanmadığından şüphelenmektedirler.

8 DEPRESYON Değerleme Depresyonun değerlemesi çok yönlü olmalı ve öz değerlendirmeleri, anne-baba değerlendirmelerini, akranların aday göstermesini, gözlemleri ve klinik görüşmeleri içermelidir.

9 DEPRESYON Öğretmenlerin yargıları da göz ardı edilmemelidir. Öğretmenler dört kategorideki problemlere dikkat etmelidirler: duygusal, bilişsel, motivasyonal ve fizyolojik. Değerleme

10 DEPRESYON Nedensel Etmenler, Diğer Bozukluklarla İlişkisi ve Önleme Depresyondaki bazı olgular açıkça bilinmeyen biyolojik etmenlerin sonucudur, ancak çoğu olguda nedensel etmenler belirlenemez.

11 DEPRESYON Nedensel Etmenler, Diğer Bozukluklarla İlişkisi ve Önleme Bazı olgularda, depresyon stresli veya travmatik çevresel olaylara tepkiyi yansıtır. Anne-babanın depresyonu ile çocuklarının depresyonu da dahil olmak üzere çeşitli problemleri arasında belirgin korelasyon vardır.

12 DEPRESYON Eğitimciler, depresyonun ve okul başarısızlığının birbirlerini nasıl karşılıklı olarak etkileyen nedensel etmenler olabileceğine dikkat etmelidirler. Nedensel Etmenler, Diğer Bozukluklarla İlişkisi ve Önleme

13 DEPRESYON Müdahale ve Eğitim Depresyonun önlenmesi önemlidir, çünkü ağır kronik depresyon yetişkinlikteki uyumsuzlukla ve intihar davranışıyla ilişkilendirilir.

14 DEPRESYON Müdahale ve Eğitim Depresyonu önleme; stresi azaltmayı, anne-baba eğitimini veya belirli bilişseldavranışsal becerileri öğretmeyi içerebilir. Antidepresan ilaçlar, bazı depresyon olgularında yararlı olabilir ancak etkileri ve yan etkileri çocukluk depresyonu tedavisinde uzmanlaşmış doktorlar veya psikiyatristler tarafından dikkatlice izlenmelidir.

15 DEPRESYON Müdahale ve Eğitim Davranışsal veya bilişsel-davranışsal müdahaleler, depresyonu, yetersiz sosyal becerilere, uyumsuz düşünce kalıplarına ve öz kontrolün olmamasına bağlayan kuramlara dayanır.

16 DEPRESYON Müdahale ve Eğitim Öğretmenler, öğrencilere sosyal becerileri öğretmede ve onların daha yüksek düzeyde üretken etkinliklerle meşgul olmalarını sağlamada ve diğer yaklaşımları desteklemede önemli bir rol oynayabilirler.

17 İNTİHAR DAVRANIŞI Çocukların ve gençlerin intiharı ve intiharımsı davranışı dünyada önemli halk sağlığı sorunlarından biridir.

18 İntihar davranışı riskini arttıran etmenler, özellikle okulda zorlanma veya başarısızlık geçmişi, ailedeki işlev bozukluğu veya istismar, madde kötüye kullanımı, tamamlanmış intiharı olan ya da depresyon ve umutsuzluk duyguları ve saldırgan davranışları olan aile üyelerinin veya tanıdıkların olması gibi hem biyolojik hem çevresel etmenleri içerir. İNTİHAR DAVRANIŞI

19 Yanlış negatif ve yanlış pozitiflerle ilişkili problemler nedeniyle intiharı önlemek çok zordur. Önleme programları genellikle okuldaki bütün okul öğrencilerini hedefler ve öğretim ilkelerinden, öğretmenler için hizmet içi eğitimden, öğrenciler ve anne-babalar için öğretim programlarından oluşur.

20 İNTİHAR DAVRANIŞI Değerleme İntihar riskini değerleme, tehlike işaretlerini fark etmeyi ve bireyin umutsuzluk hissini değerlendirmeyi içerir. İstatistiklere dayandırılan risk etmenlerinin değerlendirilmesi ve öğrencinin belirli başa çıkma görevlerini yerine getirme becerileri, intihar girişiminin yakın olup olmadığını belirlemek açısından gereklidir.

21 İNTİHAR DAVRANIŞI Müdahale ve Eğitim Öğretmenler ve yetişkinler tüm intihar tehditlerini ve girişimlerini ciddiye almalıdırlar, kendilerini yabancılaşmış hisseden öğrencilerle iletişimi yeniden kurmaya çalışmalılar, çevrelerindeki yakınlarıyla olabildiği kadar çok bağlantı kurmaları için onlara yardımcı olmalı ve duygusal yardım ve destek sağlamalıdırlar.

22 İNTİHAR DAVRANIŞI Müdahale ve Eğitim Bir intihar olduğunda ise okulların izleme müdahalesi için bir planları olmalıdır.

23


"BÖLÜM 13 DEPRESYON VE İNTİHAR DAVRANIŞI DEPRESYON “Duygusal bozukluğun” federal tanımı, depresyonu da içeren içselleştirilmiş problemleri olan gençlerin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları