Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

22 Aralık 2010 Maliye Bakanlığının Planlama ve Kontrol Çemberi Rogier Tesson Thijs Leijen.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "22 Aralık 2010 Maliye Bakanlığının Planlama ve Kontrol Çemberi Rogier Tesson Thijs Leijen."— Sunum transkripti:

1 22 Aralık 2010 Maliye Bakanlığının Planlama ve Kontrol Çemberi Rogier Tesson Thijs Leijen

2 22 December 2010 İçindekiler Planlama & Kontrol Çemberi Performans raporları: ne sunulacak ? Neden perfomans raporu? Yönetim raporu Birinci Ek bütçe Fayda analizi Sorular

3 22 Aralık 2010 3 İç planlama & Kontrol Çemberi Yıllık çalışma planları ve bütçe uygulama / performans raporları, iç planlama/kontrol çemberinin bir parçasıdır. Kasım-09Mayıs '10Eylül '10 Yıllık plan 2010 Birinci Performans ve Yönetim raporu İkinci Performans ve Yönetim raporu

4 22 December 2010 4 Performans raporları: 1 Mayıs ve 1 Eylül tarihlerindeki durum Raporlar bütçe uygulamasına ilişkin istisnalara odaklanmalıdır. Nitel boyut: BSC’deki temel hedeflerin netleştirilmesi BSC’nin ötesindeki gelişmeler Risk analizi Değerlendirme araştırması Nicel boyut: program-gelir ve –giderler bürokrasi/ofis gerekliliklerine ilişkin harcamalar ve –tahsilatlar Bütçe kesintileri, kurum dışı işe alımlar ve ödeme koşullarına ilişkin zorunlu izleme raporları

5 22 Aralık 2010 5 Neden performans raporlarına ihtiyaç duyuyoruz? Nitel: Yönetimin, bakanlığın temel hedeflerinden hangisi ile daha fazla ilgilenmesi gerektiği hususuna doğru bir şekilde dikkat çekilmesi (gelişmeler plan doğrultusunda olmazsa) Nicel: Bütçelerin beklenen sonuç/çıktıları karşılaması. Kaçınılmaz bütçe ayarlamaları bir sonraki yıla ait ulusal bütçeye dahil edilir. Küçük bütçe marjinleri nedeniyle, tüm daire başkanlarından karşılaştıkları problemlere ilişkin kendi çözüm önerilerini getirmeleri istenir. Önemli bilgi: ilk bütçe performans raporu ile nihai ulusal bütçe arasında dört aylık bir zaman dilimi vardır! Dolayısıyla, bu zaman zarfında bir ayarlama yapılması gerekli olabilmektedir. Bütçe yöneticilerinin, düzenleme toplantılarında bu gibi ayarlamalar konusunda bilgi vermeleri istenmektedir.

6 22 Aralık 2010 6 Yönetim raporu Çeşitli performans raporları temelinde, BFC “yönetim raporunu” hazırlar. Yönetim raporunda, BFC performans raporlarını inceler ve Maliye Bakanlığının genel müdürler kuruluna bütçe uygulamasına ilişkin çeşitli konularda tavsiyelerde bulunur. Performans raporları genel sekreterin de katıldığı genel müdürler kurulunda yönetim raporu ile birlikte tartışılır. Bu toplantılarda, BFC yöneticisi de bulunur ve kurula tavsiyelerde bulunur.

7 22 December 2010 7 Birinci ek bütçe Bütçe kuralları: - Bahar döneminde 1 temel karar anı - Katı harcama sınırları (Merkezi Yönetim Bütçesi, Sağlık Hizmetleri ve Sosyal Güvenlik) - Açıklar “bütçe yardımları” ve/veya bütçe kapsamının arttırılması yoluyla karşılanır; politika artışları da kapsam artırma yoluyla karşılanacaktır. Merkezi yönetim bünyesinde her düzeyde bütçe kurallarına riayet edilir. Harcama tavanı her bakanlık için ayrı belirlenir. Ulusal bütçede, yalnızca bahar döneminde yapısal düzenleme yapılmasına izin verilir.

8 22 December 2010 8 Fayda Analizi- 1 - Ocak ve Şubat aylarında, BFC, Maliye Bakanlığı bünyesindeki müdürlüklerden yeni politika planlarını toplar. - Toplanan politika planları, FEZ uzmanları ve yönetim tarafından incelenir/kontrol edilir. - FEZ, planları kontrol ederken beş önemli soru sorar: 1) Yeni bir politika/plan ile çözülmesi gereken problem nedir? 2) Bu problem neden piyasa tarafından değil de hükümet tarafından çözülmek zorundadır? 3) Yeni politika/plan ile tam olarak gerçekleştirilmek istenen nedir? 4) Söz konusu hedeflerin gerçekleştirilmesi için neler yapılacaktır? 5) Ne kadar süre için, ne kadar bütçe gereklidir?

9 22 Aralık 2010 9 Fayda analizi- 2 - İhtiyaç duyulan bütçenin ne boyutlarda olması gerektiğinin ortaya konması bakımından dördüncü soru büyük önem taşımaktadır! - ‘bedel’ * “tutar” hesaplanması yoluyla gerçekleştirilen kontrol - Mümkünse ve faydalı olacaksa: Olurluk incelemeleri ile çalışılması - Elde edilen sonuç hedefin gerçekleştirilmesi için yapılacaklara ilişkin açıklamalara uygun ve makul ise; BFC/FEZ, IRF’e olumlu görüş yazar. - Yazılan olumlu görüş belgesi, IRF (Maliye Bakanlığı Bütçe Müfettişleri) ile tartışılacaktır. - Yalnızca güvenilir olduğu kanıtlanan planlar, Maliye Bakanlığı politika belgesinde yer alacaktır.

10 22 December 2010 10 Sorular? Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Dairesi e-posta: m.j.t.leijen@minfin.nl Telefon: + 31 70 342 8719 websitesi: www.minfin.nl


"22 Aralık 2010 Maliye Bakanlığının Planlama ve Kontrol Çemberi Rogier Tesson Thijs Leijen." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları