Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genel Öğretim İlkeleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genel Öğretim İlkeleri"— Sunum transkripti:

1 Genel Öğretim İlkeleri
Prof.Dr. Mustafa ERGÜN

2 Gerek ders kitaplarının yazılmasında gerekse o dersin sınıflarda öğretmenler tarafından işlenmesinde esas alınan ilkeler

3 Çocuğa görelik (veya öğrenciye görelik) ilkesi Ders programının hazırlanmasında veya dersin işlenmesinde, öğrencinin fizyolojik ve psikolojik özelliklerinin, bireysel farklılıklarının esas alınmasıdır.

4 Ortaçağ: “kitap merkezli” eğitim Sanayi devrimi "öğretmen merkezli" eğitim Bu ilke okul binası, sınıftaki oturma düzeni, ders kitabı ve dersin işlenişi sırasında "öğrenci merkezli" bir öğretim istiyor.

5 Bu ilkeye "çocuğa uygunluk“ (seviyeye uygunluk) veya “öğretimi bireyselleştirme" ilkesi de denir.

6 Örnek uygulamalar: Helen Parkhurst: "Dalton Plânı“ C. W
Örnek uygulamalar: Helen Parkhurst: "Dalton Plânı“ C.W.Washburn: “Winnetka Plânı Peter Petersen: "Jena Plânı"

7 2. "Bilinenden bilinmeyene" ilkesi öğrencinin o zamana kadarki bilgi ve tecrübelerinden hareket etmek, yeni bilgi ve tecrübelerin bunlar üzerine kazandırılması

8 3. "Soyuttan somuta" ilkesi Çocuktaki zihin gelişimi somuttan soyuta doğrudur. Somut daha kolay öğrenilir. (eşya ve nesneler; model, fotoğraf veya simgeler) Bilgisayardan faydalan!

9 4. "Yakından uzağa" ilkesi Yer, yaşayış ve zaman açısından öğrencinin en yakınından hareket etmek. "Çevreye görelik", "topluma görelik" gibi bazı ilkeler de bu çerçevede düşünülebilir.

10 5. Tasarruf (ekonomi) ilkesi Her türlü eğitim-öğretim faaliyeti en az zaman, en az emek ve enerji sarf edilerek, en yüksek verim elde edilecek şekilde düzenlenmelidir (plânlı ders)

11 6. Açıklık ilkesi Somut örnekler, malzemeler Sade, anlaşılır konuşma Çok duyu organına hitabetme Seviyeye uygunluk

12 7. Aktivite İlkesi Buna, "öğrenci eylemi" veya "iş ilkesi" de denmektedir. Derste aktif olmak hem daha iyi öğrenme sağlar hem de sorumluluk, girişimcilik, bağımsızlık vs. gibi bazı ahlâkî erdemleri daha iyi geliştirir.

13 8. Hayata yakınlık ilkesi Okul ve öğretim ortamı hayattan kopuk, yapay bir ortam olmamalı. Okul hayata hazırlamalı, hayatın kendisi olmalıdır.

14 9. Bütünlük İlkesi G. Kerschensteiner'in üzerinde durduğu bu ilke, çocuğun eğitilecek yönlerinin (zihin, beden, ruh) bir bütün olarak alınıp değerlendirilmesini ister.

15 Marxist eğitim teorisi Gestaltçı zihin (algı) anlayışı “Toplu öğretim”

16 10. Otoriteye itaat ve özgürlük ilkesi (sosyallik ilkesi) Çocukları dengeli olarak sosyalleştirmek. Okul sosyalleşmesi, büyük toplumsal örgüye hazırlık

17 11- Bilgi ve becerinin güvence altına alınması ilkesi Bilgi ve beceriler kitap, ses ve görüntü kayıt ortamları sayesinde güvence altına alınmıştır. Bunları gerçek hayatta tam değerlendirmek ve daha da geliştirmek için, çocuk ve gençlerin beyinlerine ve bedenlerine yerleştirilmelidir.


"Genel Öğretim İlkeleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları