Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Topluluk İnovasyon Girişimi Süreç Açıklaması ve Yol Haritası Dokümanı 26 Mayıs 2008 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Topluluk İnovasyon Girişimi Süreç Açıklaması ve Yol Haritası Dokümanı 26 Mayıs 2008 1."— Sunum transkripti:

1 Topluluk İnovasyon Girişimi Süreç Açıklaması ve Yol Haritası Dokümanı 26 Mayıs 2008 1

2 İçerik Topluluk İnovasyon Vizyonu Topluluk İnovasyon Hedef ve Stratejisi Adımları Kuruluşlarda İnovasyon Kuruluş İnovasyon Adımları 2

3 Topluluk İnovasyon Vizyonu Toplulukta, kuruluşların değerini ve sürdürülebilir küresel rekabet gücünü artıracak; ürün, hizmet, teknoloji ve süreçleri geliştirecek inovasyon kültürünün, organizasyonun ve teknik altyapının oluşturulması 3

4 Topluluk İnovasyon Ön Değerlendirme Bulguları Topluluğumuzda inovasyon kültürünün geliştirilmesi gerekmektedir İnovasyon kültür’ünün gelişimi bir ‘değişim yönetimi’ projesidir Değişim hem yukarıdan aşağıya, hem de aşağıdan yukarıya olmalıdır Topluluk, kuruluş ve çalışanlarımızı; bizi bugüne kadar başarılı kılan yetkinliklerimizin yanı sıra; –Risk alabilme, hata yapabilme, açıklık, şeffaflık, inovasyona yönlendirme, ödüllendirme … gibi yaklaşımlarla da zenginleştirmemiz gerekmektedir 4

5 Topluluk İnovasyon Hedefi Değişen küresel rekabet dinamikleri doğrultusunda inovasyon yaklaşımında Toplulukta bütünselliği sağlamak 5

6 Topluluk İnovasyon Stratejisi Adımları 6

7 OECD Bir fikri pazarlanabilir bir ürün, ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim veya dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürmek.

8  ÜRÜNDE “Pazarda rakibi olmayan”,  TEKNOLOJİDE “Verimliliği ve maliyetleri etkileyecek”,  SÜREÇTE “Üretim maliyetlerini düşürecek”,  PAZARLAMADA “Etkileyici pazarlama yöntemleri”,  YENİ İŞ ALANLARINDA “Sektör içinde veya dışında”,  YENİ İŞ BİRLİKLERİNDE “ finansal, bilgi paylaşımı, yatırım “,  YENİ MARKALARDA NEREDE ?................. İnovasyon.

9 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 9

10 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması (Topluluk inovasyon çalışma grubunun oluşturulması, değerlendirmelerin yapılması, iç ve dış inovasyon kaynakları ile görüşmeler)*. 10

11 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi 11

12 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi (İnovasyon konusunda Dünya örneklerinin benchmark alınması, iç kaynaklarla olan farkların belirlenmesi, kritik adımların tespiti, zamanlamaların yapılması) 12

13 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi 3. İnovasyon yetkinliğinin geliştirilmesi ile ilgili planın hazırlanması 13

14 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi 3. İnovasyon yetkinliğinin geliştirilmesi ile ilgili planın hazırlanması (Taslak planın hazırlanması, Mavi Okyanus eğitimlerinin seçimi, inovasyon liderleri toplantılarının yapılması, Topluluk üst yönetim kadrolarının Blue Ocean konusunda eğitimi) 14

15 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi 3. İnovasyon yetkinliğinin geliştirilmesi ile ilgili planın hazırlanması 4. Gönüllü kuruluşlarla öncü çalışmaların başlatılması 15

16 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi 3. İnovasyon yetkinliğinin geliştirilmesi ile ilgili planın hazırlanması 4. Gönüllü kuruluşlarla öncü çalışmaların başlatılması ( Yapı Grubu ve Tüketim Grubu’nda Blue Ocean yaklaşımı doğrultusunda proje ekipİerinin oluşturulması, 6 ay sürecek proje çalışmalarının başlatılması) 16

17 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi 3. İnovasyon yetkinliğinin geliştirilmesi ile ilgili planın hazırlanması 4. Gönüllü kuruluşlarla öncü çalışmaların başlatılması 5. Finansal kaynak altyapısının oluşturulması (risk sermayesi, tohum sermayesi, teşvikler v.s.) 17

18 1. Aşama (2005-2007) 1.İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi 3. İnovasyon yetkinliğinin geliştirilmesi ile ilgili planın hazırlanması 4. Gönüllü kuruluşlarla öncü çalışmaların başlatılması 5. Finansal kaynak altyapısının oluşturulması (risk sermayesi, tohum sermayesi, teşvikler v.s.) (Teşviklerin belirlenmesi, Holding tarafından Topluluk çalışanlarına projeler için tahsis edilecek kaynakların belirlenmesi-Bir Projem Var çalışması ve teşvik sistemi duyuruldu... 18

19 1. Aşama (2005-2007) 1. İnovasyon Bilincinin Oluşması 2. İnovasyon Stratejisinin Belirlenmesi 3. İnovasyon yetkinliğinin geliştirilmesi ile ilgili planın hazırlanması 4. Gönüllü kuruluşlarla öncü çalışmaların başlatılması 5. Finansal kaynak altyapısının oluşturulması (risk sermayesi, tohum sermayesi, teşvikler v.s.) 19

20 2. Aşama (2008-2010) 1.Topluluk içinde inovasyon yetkinliğinin yaygınlaştırılması 20

21 2. Aşama (2008-2010) 1.Topluluk içinde inovasyon yetkinliğinin yaygınlaştırılması Öncü kuruluşlardan başlayarak Topluluk tarafından belirlenen eğitim modeli doğrultusunda çalışanlara inovasyon eğitimlerinin verilmesi... 2010 yılı sonuna kadar Topluluk/kuruluş stratejik insan kaynaklarının tamamının bu eğitimleri almış olması... 21

22 2. Aşama (2008-2010) 1.Topluluk içinde inovasyon yetkinliğinin yaygınlaştırılması 2. Gereksinimler doğrultusunda mevcut elemanların yetkinliğini artırırken inovasyon yetkinliği yüksek elemanlarında istihdamı 22

23 2. Aşama (2008-2010) 1.Topluluk içinde inovasyon yetkinliğinin yaygınlaştırılması 2. Gereksinimler doğrultusunda mevcut elemanların yetkinliğini artırırken inovasyon yetkinliği yüksek elemanlarında istihdamı 23

24 2. Aşama (2008-2010) 1.Topluluk içinde inovasyon yetkinliğinin yaygınlaştırılması 2. Gereksinimler doğrultusunda mevcut elemanların yetkinliğini artırırken inovasyon yetkinliği yüksek elemanlarında istihdamı 3. Know-how kullanımının artırılarak bilgi ve teknolojinin ürüne dönüştürülmesi, katma değeri yüksek, korunan ürünlerle rekabet gücünün kuruluşlara kazandırılması (2008-2009) 24

25 2. Aşama (2008-2010) 3. Know-how kullanımının artırılarak bilgi ve teknolojinin ürüne dönüştürülmesi, katma değeri yüksek, korunan ürünlerle rekabet gücünün kuruluşlara kazandırılması (2008-2009) 25

26 2. Aşama (2008-2010) 1.Topluluk içinde inovasyon yetkinliğinin yaygınlaştırılması 2. Gereksinimler doğrultusunda mevcut elemanların yetkinliğini artırırken inovasyon yetkinliği yüksek elemanlarında istihdamı 3. Know-how kullanımının artırılarak bilgi ve teknolojinin ürüne dönüştürülmesi, katma değeri yüksek, korunan ürünlerle rekabet gücünün kuruluşlara kazandırılması (2008-2009) 26

27 3. Aşama (2010-) 1. İnovasyona dayalı sürdürülebilir küresel rekabet gücü olan Toplululuk 27

28 3. Aşama (2010-) 1. İnovasyona dayalı sürdürülebilir küresel rekabet gücü olan Toplululuk 28

29 Kuruluşlarda İnovasyon Kuruluş çalışanlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi (İK) Çalışanların hayatında fikirlerin ortaya çıkması için gereken uygun ortamın yaratılması. (Liderlik) İnovasyon için gerekli olan çok sesliğin ve farklılığın yaratılması (Kültür) İletişimin ve karşılıklı fikir alışverişinin geliştirilmesi (Süreç) 29

30 Sistematik İnovasyon 30

31 Kuruluş İnovasyon Adımları 1.İnovasyon planının ve düzeninin sağlanması için gerekli hazırlıkların yapılması 2.Kuruluş inovasyon yürütme kurulunun oluşturulması (GM liderliğinde tercihen değişik disiplinlerden yöneticiler) 3.Kuruluş BPV kurulunun oluşturulması (GM, uygun süreç yöneticileri ve Topluluk BPV yöneticisi) 31

32 Kuruluş İnovasyon Adımları 4.İnovasyonla Tanışma Toplantısı’nın yapılması (bkz. eğitim modeli) 5.İnovasyon konusunda eğitilecek öncü ekiplerin seçilmesi 6.Öncü ekiplerin eğitimlerinin tamamlanması 7.Kuruluş içi öneri sisteminin (yoksa) devreye alınması 32

33 Kuruluş İnovasyon Adımları 8.Öncü ekiplerin Blue Ocean süreç yaklaşımı doğrultusunda çalışmalara başlamaları 9.Kuruluşa özel inovasyon ölçüm sisteminin tanımlanması ve performans hedefi haline getirilmeleri 10.Öncü ekiplerin çıktılarının değerlendirilmesi 11.Yeni ekiplerin tespit edilip eğitimi ve süreç döngüsünün tekrarı 33

34 Eczacıbaşı Topluluğu’ndan Örneklerle

35

36

37 Uzaktan kumandalı

38

39

40

41

42 Teşekkürler..... 42


"Topluluk İnovasyon Girişimi Süreç Açıklaması ve Yol Haritası Dokümanı 26 Mayıs 2008 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları