Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ VE SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ VE SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI"— Sunum transkripti:

1 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ VE SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI

2 1.OTURUM İç ve Dış Paydaş

3 PAYDAŞLAR KİMLERDİR? Kurumun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir? Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir? Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir? Kurumun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir? Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir? 3

4 İÇ PAYDAŞ NEDİR? Kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kurum/kuruluşlardır. Kurumun çalışanları, yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.Kısacası maaşını ve haklarını kurumdan sağlayanlar.

5 DIŞ PAYDAŞ NEDİR? Kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya kurum/kuruluşlardır. Kurumun faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kurumları, kuruma girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.Kısaca kurumun iç dünyasından olmayanlar.

6 DIŞ PAYDAŞ (STRATEJİK ORTAK) DIŞ PAYDAŞ (TEMEL ORTAK)
Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” prensibi ile çalışılmalıdır. ÖRNEK: Medya DIŞ PAYDAŞ (TEMEL ORTAK) Kanunlarla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Valilik,Belediye vb…

7 PAYDAŞ ANALİZİ ADIMLARI
Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur: Paydaşların tespiti, Paydaşların önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi, Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi

8 PAYDAŞ ANALİZİ Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi Etki / Önem Matrisinden yararlanılabilir. Bu matriste Etki, paydaşın GTÜ’nün faaliyet ve hizmetlerini Olumlu (yönlendirme, destekleme ) veya Olumsuz etkileme gücünü, Önem ise, GTÜ’nün ilgili paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder.

9 PAYDAŞ ANALİZİ

10

11 PAYDAŞ ANALİZ FORMU ÖRNEĞİ

12 2.OTURUM SWOT (Strenghts,Weaknesses,Opportunities, Threats) GZFT (Güçlü,Zayıf,Fırsat ve Tehditler)

13 GÜÇLÜ YÖNLERİN BELİRLENMESİ
Üstünlükleriniz nelerdir ? Neleri iyi yaparsınız ? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler ?

14 ZAYIF YÖNLERİN BELİRLENMESİ
Neleri kötü yapmaktasınız ? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var ? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler ? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta ? Finansal sorunlarınız var mı ? Organizasyonel zayıf noktalarınız var mı?

15 FIRSATLAR Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ?
Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?Bunlar fırsata dönüştürülebilir nitelikte mi? Fırsat Yaratan Kaynaklar: Teknoloji ve sektörde oluşan değişimler Hükümet politikalarındaki değişiklikler Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler Yerel olaylar

16 TEHDİTLER Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız ?
Diğer üniversitelerde de aynı engeller mevcut mu onlar bu durumda ne yapmaktalar ? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu?

17 SWOT (GZFT) Analizi Swot Analizi yapılırken; anket uygulaması,
atölye çalışması, toplantı gibi yöntemlerden biri veya bir kaçından faydalanılabilir.

18 SWOT (GZFT) Analizi Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler
Kuruluş İçi Analiz Güçlü Yönler Zayıf Yönler Çevresel Analiz Fırsatlar Tehditler

19 ÖRNEK:İSTANBUL ŞEHRİ

20 TEŞEKKÜR EDERİM


"GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ VE SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları