Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

25.01.2016 www.banuyuksel.com GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ VE SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "25.01.2016 www.banuyuksel.com GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ VE SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI."— Sunum transkripti:

1 25.01.2016 www.banuyuksel.com GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ VE SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI

2 1.OTURUM İç ve Dış Paydaş

3 PAYDAŞLAR KİMLERDİR? 3  Kurumun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?  Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?  Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?  Kurumun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?  Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?  Kurumun faaliyetleri/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?  Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?  Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini kullananlar kimlerdir?  Kurumun faaliyetlerinden/hizmetlerinden etkilenenler kimlerdir?  Kurumun faaliyetlerini/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?

4 İÇ PAYDAŞ NEDİR? Kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kurum/kuruluşlardır. Kurumun çalışanları, yöneticileri iç paydaşlara örnek olarak verilebilir.Kısacası maaşını ve haklarını kurumdan sağlayanlar.

5 DIŞ PAYDAŞ NEDİR? Kurumdan etkilenen veya kurumu etkileyen kurum dışındaki kişi, grup veya kurum/kuruluşlardır. Kurumun faaliyetleriyle ilişkisi olan diğer kamu ve özel sektör kurumları, kuruma girdi sağlayanlar, sendikalar, ilgili sektör birlikleri dış paydaşlara örnek olarak verilebilir.Kısaca kurumun iç dünyasından olmayanlar.

6 Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” prensibi ile çalışılmalıdır. ÖRNEK: Medya Gönüllülük vardır. Vizyona ulaşabilmek için onlarla ortaklık yapmak gerekir. “Kazan Kazan” prensibi ile çalışılmalıdır. ÖRNEK: Medya 6 DIŞ PAYDAŞ (STRATEJİK ORTAK) DIŞ PAYDAŞ (TEMEL ORTAK) Kanunlarla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Valilik,Belediye vb… Kanunlarla bağlı olduğumuz. Hiçbir zaman ayrılamayacağımız. İşbirliği yapmak zorunda olduğumuz ortaklar. ÖRNEK: Valilik,Belediye vb…

7 Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur: Paydaşların tespiti, Paydaşların önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi, Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi Paydaş analizi aşağıda yer alan aşamalardan oluşur: Paydaşların tespiti, Paydaşların önceliklendirilmesi ve değerlendirilmesi, Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi 7 PAYDAŞ ANALİZİ ADIMLARI

8 Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi Etki / Önem Matrisinden yararlanılabilir. Bu matriste Etki, paydaşın GTÜ’nün faaliyet ve hizmetlerini Olumlu (yönlendirme, destekleme ) veya Olumsuz etkileme gücünü, Önem ise, GTÜ’nün ilgili paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder. Öncelikli paydaşlarla gerçekleştirilecek çalışmaların niteliğinin belirlenmesi Etki / Önem Matrisinden yararlanılabilir. Bu matriste Etki, paydaşın GTÜ’nün faaliyet ve hizmetlerini Olumlu (yönlendirme, destekleme ) veya Olumsuz etkileme gücünü, Önem ise, GTÜ’nün ilgili paydaşın beklenti ve taleplerinin karşılanması konusuna verdiği önceliği ifade eder. PAYDAŞ ANALİZİ 8

9 9

10

11 PAYDAŞ ANALİZ FORMU ÖRNEĞİ

12 2.OTURUM SWOT (Strenghts,Weaknesses,Opportunities, Threats) GZFT (Güçlü,Zayıf,Fırsat ve Tehditler)

13 GÜÇLÜ YÖNLERİN BELİRLENMESİ Üstünlükleriniz nelerdir ? Neleri iyi yaparsınız ? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler ? Üstünlükleriniz nelerdir ? Neleri iyi yaparsınız ? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler ?

14 ZAYIF YÖNLERİN BELİRLENMESİ Neleri kötü yapmaktasınız ? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var ? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler ? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta ? Finansal sorunlarınız var mı ? Organizasyonel zayıf noktalarınız var mı? Neleri kötü yapmaktasınız ? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var ? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler ? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta ? Finansal sorunlarınız var mı ? Organizasyonel zayıf noktalarınız var mı?

15 FIRSATLAR Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?Bunlar fırsata dönüştürülebilir nitelikte mi? Fırsat Yaratan Kaynaklar: Teknoloji ve sektörde oluşan değişimler Hükümet politikalarındaki değişiklikler Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler Yerel olaylar Önünüzde duran fırsatlar nelerdir ? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta ?Bunlar fırsata dönüştürülebilir nitelikte mi? Fırsat Yaratan Kaynaklar: Teknoloji ve sektörde oluşan değişimler Hükümet politikalarındaki değişiklikler Sosyo-kültürel yapıdaki değişimler Yerel olaylar

16 TEHDİTLER Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız ? Diğer üniversitelerde de aynı engeller mevcut mu onlar bu durumda ne yapmaktalar ? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu? Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız ? Diğer üniversitelerde de aynı engeller mevcut mu onlar bu durumda ne yapmaktalar ? Değişen teknoloji konumunuzu tehdit ediyor mu?

17 Swot Analizi yapılırken; anket uygulaması, atölye çalışması, toplantı gibi yöntemlerden biri veya bir kaçından faydalanılabilir. Swot Analizi yapılırken; anket uygulaması, atölye çalışması, toplantı gibi yöntemlerden biri veya bir kaçından faydalanılabilir. SWOT (GZFT) Analizi 17

18 SWOT (GZFT) Analizi Kuruluş İçi Analiz G üçlü Yönler Z ayıf Yönler ÇevreselAnaliz F ırsatlar T ehditler

19 ÖRNEK:İSTANBUL ŞEHRİ

20 TEŞEKKÜR EDERİM


"25.01.2016 www.banuyuksel.com GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ PAYDAŞ VE SWOT ANALİZİ ÇALIŞTAYI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları