Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTANE ENFEKSİYONLARI. TANIM Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkubasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTANE ENFEKSİYONLARI. TANIM Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkubasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine."— Sunum transkripti:

1 HASTANE ENFEKSİYONLARI

2 TANIM Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkubasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonrada ortaya çıkabilen infeksiyonlara hastane infeksiyonları denir. Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkubasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine rağmen bazen taburcu olduktan sonrada ortaya çıkabilen infeksiyonlara hastane infeksiyonları denir.

3 Bu tür enfeksiyonlar genellikle hastaneye yattıktan 48-72 saat sonra ve taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içerisinde oluşurlar.

4 İKİ ÖZEL DURUM İKİ ÖZEL DURUM 1-Hastanede edinilen ancak hasta taburcu olana dek ortaya çıkmayan enfeksiyonlar 1-Hastanede edinilen ancak hasta taburcu olana dek ortaya çıkmayan enfeksiyonlar 2-Bebeğin doğum kanalında edindiği enfeksiyonlar da 2-Bebeğin doğum kanalında edindiği enfeksiyonlar da HASTANE ENFEKSİYONU SINIFLAMASINA GİRER HASTANE ENFEKSİYONU SINIFLAMASINA GİRER

5 İKİ ÖZEL DURUM DAHA İKİ ÖZEL DURUM DAHA 1-Başvuru sırasında var olan bir enfeksiyon,patojende veya semptomlarda değişiklik olduğu kanıtlanana kadar, 1-Başvuru sırasında var olan bir enfeksiyon,patojende veya semptomlarda değişiklik olduğu kanıtlanana kadar, 2-Transplasental geçtiği bilinen veya kanıtlanmış olan ve doğumda veya ilk 48 saat içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar 2-Transplasental geçtiği bilinen veya kanıtlanmış olan ve doğumda veya ilk 48 saat içinde ortaya çıkan enfeksiyonlar HASTANE ENFEKSİYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZLER HASTANE ENFEKSİYONU OLARAK DEĞERLENDİRİLEMEZLER

6 HASTANE ENFEKSİYON TANISININ TEMELLERİ HASTANE ENFEKSİYON TANISININ TEMELLERİ KLİNİK BULGU KLİNİK BULGU Direkt gözlem (yara yeri bakısı) Direkt gözlem (yara yeri bakısı) Hemşire çizelgeleri (ateş) Hemşire çizelgeleri (ateş) LABORATUAR TESTLERİ LABORATUAR TESTLERİ Kültür sonuçları Kültür sonuçları Antijen antikor değerlendirme testleri Antijen antikor değerlendirme testleri Mikroskopi sonuçları Mikroskopi sonuçları (Yenidoğan ve bebeklerde farklı kriterler geliştirilmiştir.) (Yenidoğan ve bebeklerde farklı kriterler geliştirilmiştir.)

7 HASTANE ENFEKSİYONKAYNAKLARI HASTANE ENFEKSİYONKAYNAKLARI I 1-Toplum tabanlı enfeksiyonların hastanedeki başka başka hastalara bulaşı 1-Toplum tabanlı enfeksiyonların hastanedeki başka başka hastalara bulaşı Solunum yolu: Tüberküloz ve respiratuar viruslar Solunum yolu: Tüberküloz ve respiratuar viruslar Kan yolu: Viral hepatit ve HIV Kan yolu: Viral hepatit ve HIV Feçes: Salmonella Feçes: Salmonella Cilt yolu: Herpes,Stafilakok,Streptokok,suçiçeği Cilt yolu: Herpes,Stafilakok,Streptokok,suçiçeği

8 HASTANE ENFEKSİYON KAYNAKLARI II HASTANE ENFEKSİYON KAYNAKLARI II Operatif girişimler ve invaziv uygulamalar nedeni ile hastaların hastanede tedavi sırasında edindikleri enfeksiyonlar Operatif girişimler ve invaziv uygulamalar nedeni ile hastaların hastanede tedavi sırasında edindikleri enfeksiyonlar Hastanın kendi florasının enfeksiyonları Hastanın kendi florasının enfeksiyonları Sağlık çalışanlarının florası veya başka hastanın florası ile edinilen enfeksiyonlar Sağlık çalışanlarının florası veya başka hastanın florası ile edinilen enfeksiyonlar Sağlık çalışanlarının eli ile hastadan hastaya taşınan enfeksiyonlar Sağlık çalışanlarının eli ile hastadan hastaya taşınan enfeksiyonlar Kontamine gereçler,iğneler,örtüler Kontamine gereçler,iğneler,örtüler İnfüzyonlar İnfüzyonlar

9 HASTANE ENFEKSİYON KAYNAKLARI III HASTANE ENFEKSİYON KAYNAKLARI III Savunma mekanizmaları zayıflamış yüksek risk altındaki hastalara bulaş Savunma mekanizmaları zayıflamış yüksek risk altındaki hastalara bulaş Yoğun bakım gibi uzun yatışların olduğu birimler Yoğun bakım gibi uzun yatışların olduğu birimler

10 HASTANE ENFEKSİYON TİPLERİ HASTANE ENFEKSİYON TİPLERİ Cerrahi yara yeri enfeksiyon Solunum yolu enfeksiyonları Solunum yolu enfeksiyonları Üriner enfeksiyonlar Üriner enfeksiyonlar İntravasküler katetere bağlı enfeksiyonlar İntravasküler katetere bağlı enfeksiyonlar

11 HASTANE ENFEKSİYON ETKENLERİN DAĞILIMI HASTANE ENFEKSİYON ETKENLERİN DAĞILIMI Cerrahi YaraÜriner enf Cerrahi YaraÜriner enf Staf.aureusE.coli Staf.aureusE.coli Gr(-) Gr(-) Gr(-) Gr(-) Solunum Yolu Enterococ Solunum Yolu Enterococ K. PneumoniaKateter enf K. PneumoniaKateter enf Gr (-) Gr (-) Candida Candida

12 MRSA MRSA ESBL (Beta Laktamaz) Gr(-) ESBL (Beta Laktamaz) Gr(-) VRE (Vankomisine Dirençli Enterokok) VRE (Vankomisine Dirençli Enterokok) Penisiline Dirençli Pnömokoklar Penisiline Dirençli Pnömokoklar

13 Hastane infeksiyonları niçin önemlidir?

14 Hastada enfeksiyon gelişmesi sonucu Hastanın hastanede kalış süresi uzar. Hastanın hastanede kalış süresi uzar. Hastanın yaşam kalitesi bozulur. Hastanın yaşam kalitesi bozulur. Mortalitede artış olur. Mortalitede artış olur. İş gücü ve üretkenlik kaybı olur. İş gücü ve üretkenlik kaybı olur. Maliyet artışına neden olur. Maliyet artışına neden olur. Antibiyotik drencinde artışa neden olabilir. Antibiyotik drencinde artışa neden olabilir.

15 Hastanede yatış süresinin 10 gün uzaması %16 mortalite ve hasta başına 1500 $ ek maliyete yol açmaktadır.

16 KISACASI ! HASTANE ENFEKSİYONLARI KLASİK İNFEKSİYON HASTALIKLARINDAN DAHA AĞIR TEDAVİSİ DAHA GÜÇ TEDAVİ MALİYETİ DAHA YÜKSEK İNFEKSİYONLARDIR.

17 Hastane Enfeksiyonlarının Risk Faktörleri Konakçıya ait faktörler( Yaş, altta yatan hastalık,bilinç değişiklikleri vs.) Konakçıya ait faktörler( Yaş, altta yatan hastalık,bilinç değişiklikleri vs.) Cerrahi girişimler( trekeostomi) Cerrahi girişimler( trekeostomi) İnvaziv işlemler ve solunum cihazlarının kullanımı( orofarengial kolonizasyona yol açmakta) İnvaziv işlemler ve solunum cihazlarının kullanımı( orofarengial kolonizasyona yol açmakta) Enfekte eden ajanın virülansı ve miktarı Enfekte eden ajanın virülansı ve miktarı Çevresel faktörler Çevresel faktörler Enteral beslenme Enteral beslenme Çapraz enfeksiyonlar Çapraz enfeksiyonlar

18 Cerrahi işlemdeki risk faktörleri Cerrahi işlemdeki risk faktörleri  Kötü cerrahi teknik  Barsaktan kaza ile etrafa bulaştırma  Kontamine veya infekte dokunun ameliyatları  Transpalant ve inplant ameliyatları  Ameliyatın uzun sürmesi  Hemoraji ve hematomlar  Dren kullanılması

19 Ameliyat öncesi hasta bakımı Uygun olmayan antibiyotik proflaksisi Yetersiz deri bakımı

20 Personel,ameliyathane düzeni ve planı Personel,ameliyathane düzeni ve planı Ameliyathanede deri inf olan kişilerin bulunması Personelin gelişigüzel hareketleri Ameliyathane giysilerinin kuralına uygun kullanılmaması Çözelti şişelerinin açık bırakılması Ameliyathane havalandırmasının yetersiz olması Aynı odada aynı zamanda yapılan ameliyatlar

21 Araç gereç Araç gereç  Yetersiz dezenfeksiyon ve sterlizasyon  Yetersiz işlem görmüş cerrahi araçların tekrar kullanımı

22 Alınacak önlemler Eşlik eden hastalık durumunda ameliyat ertelenmeli ve tedavi edilmeli Eşlik eden hastalık durumunda ameliyat ertelenmeli ve tedavi edilmeli Kirli ve kontamine ameliyatlarda antibiyotik proflaksisi( anesteziye başlarken tek doz) Kirli ve kontamine ameliyatlarda antibiyotik proflaksisi( anesteziye başlarken tek doz) Deri ameliyattan hemen önce traş edilmeli mümkünse traş bıçağı kullanılmamalıdır. Deri ameliyattan hemen önce traş edilmeli mümkünse traş bıçağı kullanılmamalıdır. Ameliyathanede gereksiz personel bulunmamalı sayı olabildiğince az tutulmalı Ameliyathanede gereksiz personel bulunmamalı sayı olabildiğince az tutulmalı Açık çözelti ve dezenfektan şişeleri kullanılmamalı Açık çözelti ve dezenfektan şişeleri kullanılmamalı

23 Ameliyattan önce hasta serviste yatırılmaktan kaçınılmalı, bu gerekli ise hasta temiz bir ortamda tutulmalı Ameliyattan önce hasta serviste yatırılmaktan kaçınılmalı, bu gerekli ise hasta temiz bir ortamda tutulmalı Araç sterlizasyonu uygun olmalı,yırtık,ıslak,zamanı geçmiş paketler kullanılmamalı Araç sterlizasyonu uygun olmalı,yırtık,ıslak,zamanı geçmiş paketler kullanılmamalı Eller çok iyi yıkanmış olmalı ve eldiven sterlitesine dikkat edilmeli Eller çok iyi yıkanmış olmalı ve eldiven sterlitesine dikkat edilmeli Uygun ameliyathane kıyafeti( maske,bone) Uygun ameliyathane kıyafeti( maske,bone)


"HASTANE ENFEKSİYONLARI. TANIM Hastalar hastaneye başvurduktan sonra gelişen ve başvuru anında inkubasyon döneminde olmayan veya hastanede gelişmesine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları