Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd."— Sunum transkripti:

1 LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd .2010;154:A2279 2-Zanca P. Shoulder pain:İnvolvement acromioclavicular joint analysis of 1000 cases.Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med.1971;112(3): 3-Gürbüz H,Ünalan H,Sarisaltik H,Sekhavat H.The role of acromioclaviculer arthritis in impingement syndromes.Yonsei Medical Journal ,vol 39,no:2,pp97-102,1998 LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd .2010;154:A2279 2-Zanca P. Shoulder pain:İnvolvement acromioclavicular joint analysis of 1000 cases.Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med.1971;112(3): 3-Gürbüz H,Ünalan H,Sarisaltik H,Sekhavat H.The role of acromioclaviculer arthritis in impingement syndromes.Yonsei Medical Journal ,vol 39,no:2,pp97-102,1998 LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd .2010;154:A2279 2-Zanca P. Shoulder pain:İnvolvement acromioclavicular joint analysis of 1000 cases.Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med.1971;112(3): 3-Gürbüz H,Ünalan H,Sarisaltik H,Sekhavat H.The role of acromioclaviculer arthritis in impingement syndromes.Yonsei Medical Journal ,vol 39,no:2,pp97-102,1998 Akromioklavikuler eklem osteoartritli hastalarda klavikula distal uç rezeksionu Uygulamalarımız. Op.Dr.Murat Saylık 1, Op.Dr.Kemal Gökkuş2 1 Özel Bahar Hastanesi Bursa , 2 Özel Memorial hastanesi Antalya Giriş: Bu çalışmada amaç;sıkışma sendromuna sebep olmuş Akromioklavikuler(AC) osteoartritli hastalarda, klavikula distal uç rezeksiyonu uygulamalarımızın fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesidir. Metod: yılları arasında sıkışma sendromu ve A.C eklem OA'i olan, klavikula distal uç rezeksiyonu uyguladığımız 21 hasta çalışmaya alındı. Öncelikle AC OA' in klinik ve radyolojik bulguları açısından tüm hastalar değerlendirildi.AC OA 'in klinik bulguları;AC eklemde ağrı ve hassasiyet,horizontal adduksion testinin ve lidokain injeksiyon testinin olumlu çıkmasıydı.AC OA ‘in radyolojik bulgusu; eklemde daralma ve osteofit varlığı olarak kabul edildi. Impıngement tanısında;ımpıngement bulgularının olması ve enjeksion testi kullanıldı.Hastalar ortalama 75gün (dağılım )kadar cerrahi dışı tedavi gördü.Hastaların cerrahiye uygunluk degerlendirilmesi:fizik muayene,radyografik görüntü,UCLA skoru ile yapıldı.Hastaların ortalama yaşı 54'tü(44-67 arası).Hastalar ortalama 25 ay(dağılım14-40 ay) takip edildi.Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası değerlendirmelerinde UCLA ve VAS skoru kullanıldı H.A 67 YAŞ AMELİYAT ÖNCESİ VE SONRASI GRAFİLERİ Bulgular: Ortalama insizyon uzunluğu 2.8cm(dağılım ),Ortalama klavikula distal uç rezeksionu 14.6mm idi(dağılım 5.6mm-19.1mm).Radyolojik değerlendirme;Standart A.P omuz grafisi ve hastanın kolunun 100 derece abduksiyonunda AP grafisiyle değerlendirildi.(1) AC eklemin inferiorden basısını daha iyi görebilmek için Zanca grafisi çekildi.(2)AC OA Radyolojik tanısında;AC eklem aralığında daralma ve osteofitler görüldü.Eklem aralığı daralması direk grafide hastaların 18'inde(%87.5) ve osteofit bulgusu 11'inde(%52) mevcuttu.Lidokain testi ve AC eklem ağrısı tüm hastalarda (+)ti.Hastaların 6 sında kronik rotator kılıf yırtığı vardı.Hastalarda cerrahiye bağlı ağrı ve analjezik ihtiyacı ameliyat sonrası 2.günden itibaren anlamlı azaldı.Ameliyat öncesi UCLA skoru ortalama 11, sonrasında 19 hastada 27 ve üstü ölçüldü.(p<0.05)fark anlamlıydı,iyi ve mükemmel olarak değerlendirildi(%92),2 hasta(%8) kötü sonuçlandı.Bu 2 hastada ileri evre kronik rotator hasar vardı.Ortalama VAS skoru ameliyat öncesi 85'ten,ameliyat sonrası 35'e düşmüştür LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd .2010;154:A2279 2-Zanca P. Shoulder pain:İnvolvement acromioclavicular joint analysis of 1000 cases.Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med.1971;112(3): 3-Gürbüz H,Ünalan H,Sarisaltik H,Sekhavat H.The role of acromioclaviculer arthritis in impingement syndromes.Yonsei Medical Journal ,vol 39,no:2,pp97-102,1998 Tartışma ve Sonuç: AC OA’in tedavisi konservatiftir.AC OA varlığında eşlik eden sıkışma sendromu varsa hastaların tedavisi cerrahidir ve klavikula distal uç rezeksiyonuyla başarılı sonuçlar alınmaktadır.(3) Klavikula distal uç rezeksiyonuyla geç dönemdeki rotator kılıf yırtığı önlenmiş olur. K.L 59 YAŞ AMELİYAT ÖNCESİ. VE SONRASI GRAFİLERİ.


"LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları