Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

POSTER TEMPLATE BY: www.PosterPresentations.com. KLAVİKULA DİAFİZ PARÇALI KIRIKLARINDA KİLİTLİ PLAK UYGULAMALARIMIZIN KOMPLİKASYONLARI Giriş: Tartışma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "POSTER TEMPLATE BY: www.PosterPresentations.com. KLAVİKULA DİAFİZ PARÇALI KIRIKLARINDA KİLİTLİ PLAK UYGULAMALARIMIZIN KOMPLİKASYONLARI Giriş: Tartışma."— Sunum transkripti:

1 POSTER TEMPLATE BY: www.PosterPresentations.com. KLAVİKULA DİAFİZ PARÇALI KIRIKLARINDA KİLİTLİ PLAK UYGULAMALARIMIZIN KOMPLİKASYONLARI Giriş: Tartışma ve Sonuç: Konservatif tedavi edilen parçalı klavikula kırıklarında sanılanın aksine sık komplikasyonlar görülerek, cerrahi tedavi ön plana çıkmıştırCerrahi uygulamalarda ensık tespit yöntemi superiorden kitli plak uygulamadır.Çalışmamızda Klavikula diafiz parçalı kırıklarında,kilitli plak uygulamasının; Ameliyat esnasındaki komplikasyonlar açısından güvenli,ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından iyi takip gerektirdiği sonucuna ulaştık. Metod: 2008-2010 yılları arasında Klavikula diafiz parçalı kırığı nedeniyle kilitli plak uygulayarak tedavi ettiğimiz, 23 hasta çalışmaya alındı.Hasta değerlendirmeleri; fizik muayene ve standart grafi ile yapıldı. Cerrahi endikasyonlar; 20mm üstünde kısalığa sebep olacak şekilde kırığın parçalı olması,kapalı redüksiyona izin vermeyecek yumuşak doku interpozisyonu,açık kırıklar ve nörovasküler yaralanmanın eşlik etmesi.Özellikle orta segmentte dik bir parça olan hastalarda bu parçanın öncelikle düzeltilmesine özen gösterildi.Bu dik fragmanın başlı başına cerrahi endikasyon oluşturduğu görüşü vardır.Ortalama ameliyat süresi 33dk(dağılım 25-45).Hastaların 6'sına 6 delikli,17'sine 7 delikli kilitli plak uygulandı.Tüm plak uygulamaları klavikula superioründen uygulandı,anterior uygulama gerekmedi.Sonuçlar;DASH skoru,Constant omuz skoruyla değerlendirildi.Standart grafide; klavikula boyundaki kısalma,kaynamama ve yanlış kaynama ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Hastalarda klavikula kırık kaynamama veya yanlış kaynaması görülmedi.Kaynamama:6. ayda direk grafide kaynamama bulgusu olarak değerlendirilmiştir.(1)Yanlış kaynama direk grafide 15 derece ve üstü açılanma veya parçalı kırığın inferiorden basısı olarak değerlendirildi.(2)Klinik olarakta;hastada ağrı,kuvvet kaybı veya nörovasküler semptomların bulunması kaynamama veya yanlış kaynama bulgusu olarak kabul edildi.(3)Kısalmanın olmaması veya kabul edilebilir sınırlarda olması(5mm altı);abduksion kısıtlılığını ve güç kaybını önledi.Klavikulaya en fazla 7 delikli kilitli plağın uyum gösterdiği görüldü.Hipertrofik skar oluşumu 6 hastada vardı.İki genç zayıf hastada plak cilt altında hissedildiğinden ameliyattan 1 yıl sonra plak çıkarıldı.Hastalarda omuz görünümü ve denge açısından problem oluşmadı.Osteoporozu olan 3 kadın hastada,1.ayda kilitli plağın distalden sıyrıldığı görüldü.Postoperatif 1. yılda Constant omuz skoru:86.8 ve Dash skoru:10.6 olarak ölçüldü iyi ve mükemmel olarak değerlendirildi.Omuzda hareket kısıtlılığı yoktu,hasta memnuniyeti tamdı. Bu çalışmada Klavikula diafiz parçalı kırığı olan hastalarda, kilitli plak uygulamalarımızın komplikasyonları değerlendirildi. 51 YAŞ PARÇALI HUMERUS KIRIĞI AMELİYAT ÖNCESİ GRAFİ. Resim-2. cerrahi endikasyonun haklılığını gösteren resimde 1.dorsal kompartmanda kistik higroma oluşmuş. AYNI HASTANIN AMELİYAT SONRASI 2.AY GRAFİSİ LİTERATÜR; 1-Robinson CM.Court-Brown CM,Mc Queen MM,et al.Estimating the risk of nonunion following non-operative treatment of the clavicle fracture. J Bone Joint Surg AM 2004;67(7):1359-1365 2-Post M. Current concepts in the treatment of fractures of the clavicle. Clin Orthop 1989;89-101 3-Schwarz N,Hocker K.Osteosynthesis of irreducible fractures of the clavicle with 2.7 mm ASIF plates.J Trauma 1992;33:179-183 ı Op.Dr.Murat Saylık 1, Op.Dr.Kemal Gökkuş 2 1 Özel Bahar Hastanesi Bursa, 2 Özel Memorial hastanesi Antalya LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd.2010;154:A2279 2-Zanca P. Shoulder pain:İnvolvement acromioclavicular joint analysis of 1000 cases.Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med.1971;112(3):493-506 3-Gürbüz H,Ünalan H,Sarisaltik H,Sekhavat H.The role of acromioclaviculer arthritis in impingement syndromes.Yonsei Medical Journal,vol 39,no:2,pp97-102,1998 LİTERATÜR: 1-Stroet MA,Schreurs BW,Open Lateral clavicle resection in acromioclaviculer osteoarthritis:favourable results after 1 year Ned Tijdschr Geneeskd.2010;154:A2279 2-Zanca P. Shoulder pain:İnvolvement acromioclavicular joint analysis of 1000 cases.Am J Roentgenol Radium Ther Nucl Med.1971;112(3):493-506 3-Gürbüz H,Ünalan H,Sarisaltik H,Sekhavat H.The role of acromioclaviculer arthritis in impingement syndromes.Yonsei Medical Journal,vol 39,no:2,pp97-102,1998


"POSTER TEMPLATE BY: www.PosterPresentations.com. KLAVİKULA DİAFİZ PARÇALI KIRIKLARINDA KİLİTLİ PLAK UYGULAMALARIMIZIN KOMPLİKASYONLARI Giriş: Tartışma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları