Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zor hasta ile iletişim PROF. DR. HAMIT ACEMOĞLU TıP EĞITIMI AD 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zor hasta ile iletişim PROF. DR. HAMIT ACEMOĞLU TıP EĞITIMI AD 2016."— Sunum transkripti:

1 Zor hasta ile iletişim PROF. DR. HAMIT ACEMOĞLU TıP EĞITIMI AD 2016

2 Amaç ve Öğrenim Hedefleri Amaç: Zor hasta iletişim hakkında bilgi vermek Hedefler Bu dersin sonunda 2. sınıf Tıp Fakültesi öğrencileri, ◦Zor hastayı tanımlaya bilir ◦Zor hasta nedenlerini açıklayabilir ◦Zor hastayla iletişim yaklaşımlarını açıklayabilir

3

4 “zor hasta”  Hekimler günlük uygulamalarında ◦kendilerini zor durumda bırakan, ◦ sinirlendiren, ◦çaresizlik ve yetersizlik duygusu yaşamalarına yol açan hasta  Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların yaklaşık %37’si zor hasta

5 ZOR HASTA KİMDİR? Sürekli isteklerde bulunan, çok soru soran, ağlayan, öfkeli, tedaviyi reddeden, sessiz, her şeyi kabul eden, ölümle ilgili konuşan, ağrısı olan, cinsel davranışlarda bulunan, özel durumundan dolayı iletişimi zor olan hastadır.

6 ZOR HASTA KİMDİR?  İçinde bulundukları beklenmeyen ve ani durumdan dolayı şaşkınlık, öfke, korku yaşayan paniklemiş kişiler,  Geçmişte veya şu anki algısı bozulmuş kişiler,  Psikolojik durumu bozulmuş; saldırmaya, hakaret etmeye, suçlamaya yatkın kişiler  Gerçekten çok acı çeken kişiler,

7 ZOR HASTA KİMDİR?  Korkmuş, paniklemiş kişiler,  Beklenti ve umutları tükenme noktasına gelmiş, çaresizlik ve tükenmişlik duygusu yaşayan kişiler,  Madde veya ilaç kullanan, bağımlı hasta ve yakınları,  Özel durumundan dolayı (işitme görme engelliler, bilinci kapalı hastalar ve akli dengesi olmayan) iletişim kurulamayan hastalar

8 Zor Hasta: Problemler  Klinik uygulamalarda fazla sorun  Gerektiği biçimde hasta-hekim ilişkisi kuramadığı  Bakımın etkili bir şekilde yürütülememesi  Hekimde psikolojik tükenme  Tedavinin gecikmesi  İki taraflı hoşnutsuzluk  Sağlık kuruluşlarının daha fazla kullanılması  Fazla ilaç yazılması, daha fazla laboratuvar tetkiki  Düşük kaliteli sağlık hizmeti, maliyet artışı  Hekim tedaviyi red edebilir

9 uygun bir hasta-hekim ilişkisi ◦hastanın ve hekimin hoşnutluğunu artırmakta, ◦hastanın prognozunun daha iyi seyretmesini sağlamakta, ◦hastanın ve yakınlarının sağlık çalışanları hakkında yakınmalarını azaltmaktadır. zor hasta-damgalama

10

11 Hasta-hekim iletişiminde yaşanan güçlük nedenleri Hekime İlişkin Etmenler ‘kuzu gibi hasta beklentisi’, ‘aşırı iş yükü’, ‘iletişim becerilerinin yetersiz oluşu’, ‘danışmanlık konusunda bilgi ve beceri eksikliği’, ‘mesleki doyumun olmayışı’, ‘deneyimsizlik’, ‘stres yaşamaya yatkın kişilik yapısı’ ‘hastanın yakınmalarındaki belirsizlik’

12 Etkili iletişim ve ilişki kuramama İletişim kurma ve danışmanlık yapabilme becerilerine sahip olmayan hekimler, danışmanlık gereksinimleri olan ve ruhsal rahatsızlıkları ya da kişilik özellikleri nedeniyle özel iletişim tekniklerinin kullanılmasını gerektiren hastalar ile baş edememektedir.

13 Beklentiler Hekimlerin genellikle hastalarının nazik, kibar, saygılı ve uysal davranmalarını bekledikleri, fakat günlük uygulamalarda böyle davranmayan çok sayıda hasta olduğu görülmektedir. «eksiksiz, yanlışsız ve fazlasız bilgi veren, kendisinin yapılmasını istediği tetkikleri hiç sorgulamadan yaptıran ve kendisinin verdiği tedavi uygulamalarını aksatmadan yerine getiren hasta»

14 Hastaların psikososyal gereksinimlerini dikkate almama Hastaların psikososyal gereksinimlerini dikkate almayan hekimler, hastaların daha tepkisel olmalarına neden olmaktadırlar. Psikolojik gereksinimleri (örneğin adam yerine konulmak)

15 Aşırı iş yükü Aşırı iş yükünün uzun süreli olması kişide tükenmişlik sendromu gelişmesine yol açabilmektedir. Hekimlerin iş yükü, özlük hakları, çalışma güvenlikleri, maddi ve mesleki doyumları dikkate alınmadığında, hekimler daha tepkisel olabilmekte ve hastaları daha kolay zor hasta olarak değerlendirebilmektedirler.

16 Hastaya İlişkin Etmenler  Hastanın hastalığına karşı gösterdiği psikolojik tepkiler  Kişilik yapısı  bağımlı kişilik bozukluğu  Ruhsal rahatsızlıklar  depresif bozukluklar,  anksiyete bozuklukları  somatoform bozukluklar

17 Sağlık Sistemi ve Kurumla İlgili Etmenler Hastalar, kurumdan kaynaklanan sorunlardan hekimi sorumlu tuttuyor haksız yere sorumlu tutulan hekimlerin ise bu duruma tepkili İyi işleyen bir sağlık sistemi ve kurumların hasta hekim ilişkisinde yaşanan sorunları azaltması beklenir

18 Ne Yapılabilir / İlişkinin Yönetilmesi Görev hekimde: mesleksel ve etik sorumluluk Sorunun kaynağı doğru saptanmalıdır. Hastadaki psikopatoloji değerlendirilmelidir. Hasta-hekim ilişkisinin dinamikleri çözümlenmelidir. Tepkisel davranılmamalıdır

19

20 Genel öneriler 1. Hekim, iletişim ve ilişki kurma, ilişkiyi yönlendirme becerilerini geliştirmelidir. 2. Hekim kendini iyi tanımalı 3. Hastanın sorunu nasıl algıladığı, yorumladığı ve beklentileri anlaşılmaya çalışılmalıdır. 4. Hastanın beklentileri olanaklar ölçüsünde karşılanmaya çalışılmalı, karşılanamayacak olanlarla ilgili açıklamalarda bulunulmalıdır. 5. Hastada anlaşıldığı duygusu yaratılmalıdır.

21 6. Hastanın uyumsuz tutum ve davranışlarına yönelik psikolojik girişimlerde bulunulmalıdır. 7. Psikiyatrik bozukluklar tedavi gerekirse sevk edilmeli 8. Kişilik yapısı tedavi edilmeli 9. Konsültasyon 10. Daha çok zaman ayırmanın yollarını bulmaya çalışmalıdır 11. Hastaya tepkisel davranılmamalı, kovulmamalı, fırçalanmamalı, aşağılanmamalıdır.

22 Özet Zor hasta? Nedenler? Zor hastayla iletişim yaklaşımları?


"Zor hasta ile iletişim PROF. DR. HAMIT ACEMOĞLU TıP EĞITIMI AD 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları