Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BÖLÜM 7 AHLAKİ GELİŞİM, DEĞERLER ve DİN. BÖLÜM 7 AHLAKİ GELİŞİM, DEĞERLER ve DİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BÖLÜM 7 AHLAKİ GELİŞİM, DEĞERLER ve DİN. BÖLÜM 7 AHLAKİ GELİŞİM, DEĞERLER ve DİN."— Sunum transkripti:

1

2 BÖLÜM 7 AHLAKİ GELİŞİM, DEĞERLER ve DİN

3 AHLAKİ GELİŞİM, DEĞERLER VE DİN
ANA BAŞLIKLAR Ahlaki Gelişimin Alanları Ahlaki Gelişim Ortamları Değerler, Din ve Maneviyat

4 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Düşünce Ahlaki Gelişim: Doğru ve yanlışın standartlarına ilişkin düşünceler, duygular ve davranışlar.

5 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Düşünce Kohlberg, provokatif bir ahlaki akıl yürütme kuramı geliştirmiştir. Ahlaki gelişimin üç düzey ve altı aşamadan (her düzeyde iki aşama) oluştuğunu ileri sürmüştür.

6 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Düşünce Gelenek öncesi Geleneksel Gelenek sonrası

7 Ahlaki Gelişimin Alanları Gelenek Öncesi Akıl Yürütme:
Ahlaki Düşünce Gelenek Öncesi Akıl Yürütme: Kohlberg’in ahlaki gelişimindeki en alt düzeydir. Bu düzeyde ahlak çoğunlukla ödül ve ceza üzerine odaklanır. Gelenek öncesi akıl yürütmedeki iki aşama, ceza ve itaat yönelimi (birinci evre) ve bireysellik, araçsal amaç ve karşılıklılıktır (ikinci evre).

8 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Düşünce Adalet Perspektifi: Bireylerin haklarına odaklanan ahlaki bir bakış açısı. Bireyler ahlaki kararlarını bağımsız biçimde verirler.

9 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Düşünce Koruyucu Perspektif: İnsanları, diğerlerine bağlılıkları açısından ele alan ve kişiler arası iletişimi, başkalarıyla ilişkileri ve onlar için kaygı duymayı vurgulayan Carol Gilligan’ın ahlaki bakış açısıdır.

10 Ahlaki Gelişimin Alanları Sosyal Geleneksel Akıl Yürütme:
Ahlaki Düşünce Sosyal Geleneksel Akıl Yürütme: Etik konuları vurgulayan ahlaki akıl yürütmenin karşıtı, toplumsal uzlaşım ve geleneklere ilişkin düşünceler.

11 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Davranış Davranışçılar, ahlaki davranışın pekiştirme, ceza ve taklit süreçleri ile açıklanabileceğini iddia ederler. Ahlaki gelişimde durumsal değişkenlik davranışçılar tarafından vurgulanmıştır.

12 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Davranış Hartshorne ve May’in klasik çalışmasında, farklı durumlardaki ahlaki davranışlarda dikkate değer farklılıklar bulunmuştur.

13 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Davranış Ahlaki gelişimin sosyal bilişsel kuramı, ahlaki yetenek (ahlaki davranış yapma becerisi) ve ahlaki performans (belli bir durumda bu tür davranışları gösterme) arasındaki farkı ortaya koyarlar.

14 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Davranış Sosyal bilişsel kuramcılar, Kohlberg’in ahlak davranışa ve durumsal değişkenlere yeterli ilgiyi göstermediğini ifade ederler.

15 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Davranış Olumlu sosyal davranış, özellikle özgecilik üzerinde durmuştur. Ergenler, çocuklardan, kızlar ise erkeklerden daha fazla olumlu sosyal davranışla ilgilenmektedirler.

16 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Davranış Bağışlayıcılık ve minnettarlık, olumlu sosyal davranışın önemli yönleridir.

17 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Duygu Freud’un kuramında süperego-kişiliğin ahlaki yönü- kişiliğin üç ana yapısından biridir. Freud, özdeşim kurmada çocukların bir ebeveynin doğru ve yanlış standartlarını içselleştirdiğini de ileri sürmektedir.

18 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Duygu Freudyen görüşte, çocuklar, suçluluktan kaçınmak için ahlaki standartlara uyum gösterebilirler. Süperego’nun iki temel bileşeni ego ideali ve vicdandır.

19 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Duygu Empati gelişimsel olarak değişir. Duygular ve ahlaki gelişime ilişkin günümüz yaklaşımı hem olumlu duyguların (empati gibi) hem de olumsuz duyguların (suçluluk gibi) ergenlerin ahlaki gelişimine katkı sağladığını kabul etmektedir.

20 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Duygu Duygular, ahlaki gelişimin bilişsel ve sosyal boyutlarıyla iç içe geçmiştir.

21 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Kişilik Son dönemde ahlaki kişilik çalışmalarına ilgide büyük bir artış olmuştur. Bu ilgi, ahlaki kimlik, ahlaki karakter ve ahlak timsalleri üzerine yoğunlaşmaktadır.

22 Ahlaki Gelişimin Alanları
Ahlaki Kişilik Ahlaki Kişilik Bliasi, ahlaki kimliğe ilişkin görüşünde irade (öz-kontrol), bütünlük ve ahlaki arzuyu vurgulamaktadır. Ahlaki karakter, inanç, ısrar etme, dikkat dağıtıcı şeylerin ve engellerin üstesinden gelme gücüne sahip olmayı ifade etmektedir.

23 Ahlaki Gelişim Ortamları
Ebeveynlik Sevgiyi Çekme: Bir ebeveynin, ilgisini ya da sevgisini ergenden çekmesini ifade eden disiplin tekniği. Güç Kullanımı: Bir ebeveynin ergen ya da ergenin kaynakları üzerinde kontrol sağlamayı amaçlayan disiplin tekniği.

24 Ahlaki Gelişim Ortamları
Ebeveynlik Disiplin teknikleri, sevgiyi çekme, güç uygulama, açıklamayı içermektedir. Açıklama özellikle orta sosyo ekonomik seviyedeki çocuklarda en etkili tekniktir.

25 Ahlaki Gelişim Ortamları
Okullar Örtük Program: Her okulu nitelendiren yaygın ahlaki atmosfer.

26 Ahlaki Gelişim Ortamları
Okullar Karakter Eğitimi: Öğrencilerin ahlaki olmayan davranışlarla ilgilenmesini ve diğerlerine zarar vermesini önlemeye yönelik temel ahlaki bilgiler öğretmeyi amaçlayan doğrudan ahlaki eğitim yaklaşımıdır.

27 Ahlaki Gelişim Ortamları
Okullar Değer Açıklama: Bireylerin, onlar için önemli olan en iyi işleyen, yaşam amaçlarına en iyi hizmet eden hizmet eden şeylerin neler olduğunu belirginleştirmelerine yardımcı olmaya odaklanan eğitsel yaklaşım.

28 Ahlaki Gelişim Ortamları Topluma Hizmet Uygulamaları:
Okullar Topluma Hizmet Uygulamaları: Sosyal sorumluluk ve topluma hizmeti geliştirmeye yönelik eğitim biçimi.

29 Değerler, Din ve Maneviyat
Değerler, yapılması gereken şeylere ilişkin inanç ve tutumlardır. Son yirmi yıldır, ergenlerin, kişisel iyi oluşa ilgileri artarken, diğerlerinin refahına ilgileri azalmaktadır.

30 Değerler, Din ve Maneviyat
Son zamanlarda, ergenler toplum değerleri ve sosyal konulara daha az ilgi göstermektedirler.

31 Değerler, Din ve Maneviyat
Din, dindarlık ve maneviyat kavramları arasında ayrım yapılmaktadır. Pek çok çocuk, ergen ve beliren yetişkin dine ilgi gösterir ve dini kurumlar dini inançları onlara tanıtmak için kurulmuştur.

32 Değerler, Din ve Maneviyat
Din ve maneviyatın farklı yönleri ergenlerin gelişimindeki olumlu sonuçlar ile bağlantılıdır. Bilişsel değişimler -soyut, idealist ve mantıksal düşünmenin artışı gibi- ergenlerin dini ve manevi gelişimlerini etkiler.

33 Değerler, Din ve Maneviyat
Ergenlik ve genç yetişkinlikte, dine ilginin artışını anlamak için Erikson’un kimlik üzerine ortaya koyduğu fikirlere başvurulabilir.

34 Değerler, Din ve Maneviyat
Eğer ergenlerin ebeveynleri ile olumlu bir ilişkisi varsa onlara güvenli bağlanır, genellikle ebeveynlerinin dini inançlarını benimserler.

35 Değerler, Din ve Maneviyat
Ergen/beliren yetişkin cinselliği ile dindarlığı arasında bağlantı olduğu bulunmuştur.


"BÖLÜM 7 AHLAKİ GELİŞİM, DEĞERLER ve DİN. BÖLÜM 7 AHLAKİ GELİŞİM, DEĞERLER ve DİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları