Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Probleme Dayalı Öğrenme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Probleme Dayalı Öğrenme"— Sunum transkripti:

1 Probleme Dayalı Öğrenme
(J. DEWEY)

2 Probleme Dayalı Öğrenme
Felsefe: ilerlemecilik eğitim felsefesi Strateji: araştırma yoluyla öğrenme Problem ilgi ve merak uyandırıcı olmalı Bütüncül bir yapısı vardır ve özellikle bilişsel düzeyleri vurgular. Üst Düzey düşünme Beceriler: (Karar verme ve eleştirel düşünme gibi) Yaşam boyu öğrenme yeteneği sağlar. Disiplinlerarası (farklı dersler arası kurulan ilişkili ) bir yaklaşım ile uygulanır.

3 Probleme Dayalı Öğrenme
Aşamalar 1.Problemi hissetme, tanıma ve tanımlama 2.Gerekli bilgileri toplama 3.Problemin köküne inme 4.Çözüm yollarını ortaya koyma 5.En iyi çözüm yolunu seçme 6.Problemi çözme

4 Proje Tabanlı Öğrenme Bu modelin ana öğeleri
Örnek olay yada diğer konularla bağlantılı bir problem/senaryo , öğrenci merkezli öğrenme ve küçük gruplarda birlikte öğrenmedir.

5 Proje Tabanlı Öğrenme Öğrenci gerçek problemlerin çözümüne yönelik ders senaryoların içerisinde ağırlıklı olarak, düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiye erişim, sorgulama , uzlaşma gibi aktiviteler yapar ve hem de ekip (grup) çalışması için zaman ayırır. Üst düzey bilişsel beceriler gelişir Bilgi transferi gerçekleşir Her senaryonun sonunda öğrenci tarafından geliştirilmiş ve gerçekçi bir ürün ortaya çıkar.

6 PROJE TABANLI ÖGRENME toplamak İhtiyaç duyulan İş bölümü yapmak
planlama yapmak Zamanı kullanmak Bilgiyi organize etmek İhtiyaç duyulan bilgiyi seçmek toplamak Özgün ürün

7 Proje Tabanlı Öğrenme 1-Öğrenciler
İlgilendikleri konularda kendi başlarına ya da çoğu zaman gruplar halinde çalışırlar. 2-Projeler Belirli bir süre devam eder (zaman gerektirir) ve girdiler (daha önceki öğrenmeleri) gerektirir. 3-Öğretmenler Yönetici ve kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek rehber olurlar.

8 Proje tabanlı öğrenme süreci
. Soru-Sorun Aşaması: Gerçek yaşamla ilgili bir konu seçilerek çalışmaya, önemli ve dikkat çekici bir soruyla başlanmalıdır. Planlama aşaması: öğrencilerin soruyu cevaplarken hangi hedeflere ulaşacağı önceden belirlenmelidir. Öğrencilerin konuyu belirleme, planlama ve projeyi yapılandırma sürecine katılımları sağlanmalıdır. Bu süreçte öğretmen ve öğrenciler araştırmayı destekleyici etkinlikleri beyin fırtınasıyla belirlemelidir. Programlama aşaması: Öğretmen ve öğrenciler proje ile ilgili zaman çizelgesi yapmalı ve kriterler belirlemelidir. Proje içeriği öğrencilerin seviyesine uygun olarak belirlenmelidir. Yönlendirme aşaması: Öğretmen, proje sürecini kolaylaştırmalı, sürece rehberlik etmelidir. Projenin işlemesi: Kaynaklara ulaşılması Proje Sunumu Aşaması: Yapılan çalışmaların raporlaştırılarak sunulması Değerlendirme Aşaması: Bireysel ve grup olarak yansımalara zaman ayrılmalı, duygular ve deneyimler paylaşılmalı, iyi işleyen noktalar, yapılması gereken değişiklikler tartışılmalıdır. Yeni araştırmalar ve projelere zemin hazırlayacak fikirler paylaşılmalıdır.

9 Beyin Temelli Öğrenme Modeli

10 Beyin Temelli Öğrenme Modeli
Beyin Temelli Öğrenmenin İlkeleri Beyin paralel bir işlemcidir Öğrenme fizyoloji ile ilgilidir Anlam arayışı içseldir Anlamı arayışı örüntüleme ile oluşur Örüntülemede duygular çok önemlidir Beyin, parçaları ve bütünleri aynı zamanda ve kendiliğinden işlemler Öğrenme hem odaklanmayı hem de çevresel algıyı gerektirir Öğrenme her zaman bilinçli ve bilinç dışı süreçleri içerir İki bellek sistemi Olgu ve beceriler uzamsal bellekte yer aldığı zaman anlama ve hatırlama en etkili şekilde gerçekleşir Öğrenme teşvikle zenginleşir, tehditle azalır Her beyin bireye özgü ve tektir -

11 Beyin Temelli Öğrenme Modeli
Beyin temelli öğretme-öğrenme yaklaşımında; Ön bilgileri kontrol ederek, bunları ön örgütleyici olarak harekete geçirmek, -Öğrenme için yeterli zaman vermek, -İletişimde tehdit ve yargılamadan uzak dönütler vermek -Kendilerinin yaparak öğrenmelerine fırsat tanımak -Kendi öğrenmelerini kontrol etmeyi öğretmek, -Seçim yapmalarına fırsat tanımak -Dersin hedeflerini öğrencilere açıklamak -Boş zaman sağlamak -Eğitsel oyunlara yer vermek -Stres ve kaygıyı azaltmak -Mümkün olduğunca görsel /işitsel eğitim materyali kullanmak, -Gerekli zamanlarda dönüt vermek önemlidir.


"Probleme Dayalı Öğrenme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları