Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü"— Sunum transkripti:

1

2 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
1. PROJENİN ADI 2. PROJENİN TÜRÜ 3. PROJE SAHİBİ 1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE Yerel Proje İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

3 4. PROJENİN DÖNEMİ 5. PROJENİN BAŞLANGIÇ/BİTİŞ TARİHİ
Eğitim Öğretim Yılı

4 PROJENİN AMAÇLARI Eğitimin Tüm Paydaşlarında farkındalık oluşturmak hedeflenmektedir. Eğitimin niteliğini geliştirmek için tüm eğitim paydaşlarının işbirliğini artırmak, ekip çalışmasını geliştirmek. Eğitim faaliyetlerinin farklı mekânlarda daha geniş kesimlere yayılmasını sağlayarak fırsat eşitliği oluşturmak. Projeler ile idareci, öğretmen, veli ve öğrencilerin, kısacası toplumun tüm kesimlerinin eğitime bakış açılarını daha olumlu hale getirmek. Eğitimde iyi örnek olarak kabul edilen başarılı çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer eğitimciler tarafından paylaşılmasının sağlanması.

5 Öğretmenlerin proje tabanlı öğrenmeye adapte olmasına katkıda bulunmak,
Eğitim ve öğretim sürecine olumlu yönde katkı sağlayacak yenilikçi uygulamaların teşvik edilerek, eğitimde başarı seviyesinin artırılması,

6 PROJENİN GEREKÇELERİ İlçede yapılan projeleri tek çatı altında toplamak, Bir okulda yapılan yararlı çalışmaları diğer okullara ulaşmasını sağlayarak düşünce alışverişini geliştirmek, Uygulanan projeleri sürdürülebilir hale getirmek

7 PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Korgan’da Bulunan Tüm Temel Eğitim ve Ortaöğretim Öğrencileri ile Velileri, Korgan Halkı

8 PROJE ORTAKLARI Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Korgan İlçesi Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Korgan ilçesinde bulunan Temel Eğitim Kurumları, Korgan ilçesinde bulunan Ortaöğretim Kurumları, Halk Eğitim Merkezi, Korgan Öğretmenevi ve ASO,

9 PROJENİN AŞAMALARI Proje Hazırlama ve Yürütme Komisyonunun Oluşturulması, Proje taslağının hazırlanması, Projeye son şeklinin verilmesi ve projenin onaylanması, Proje tanıtım afişlerinin/broşür hazırlanarak okullara gönderilmesi, Projenin uygulanacağı okullardaki yönetici ve öğretmenlerin proje hakkında bilgilendirilmesi. Okulların kendi bünyelerinde projelerini hazırlayarak Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne göndermeleri Gönderilen projelerin proje ekibi tarafından değerlendirmeye alınarak 111 projenin belirlenmesi Projenin tanıtılması, Projenin uygulanması, “1 İLÇE 11 GÜÇ 111 PROJE” Projesinin sonuçlandırılması ve değerlendirilmesi.

10 OKUL PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ
Proje çerçevesinde düzenlenecek proje taslaklarını ilçe proje yürütme kuruluna göndermek, Projenin okulda yapılacak olan uygulama takvimini hazırlamak, Projenin okulda yürütmesini ve koordinasyonunu sağlamak, Proje hakkında öğretmenlere ve öğrencilere danışmanlık yapmak, bilgilendirmek, Proje ile ilgili; güzel yazı, afiş ve sloganların okullarda uygun yerlere asılmasını sağlamak, Projeleri raporlaştırılmak

11 PROJENİN ÖZETİ “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacak ve tarihinde son bulacak olup projenin koordinasyon ve yürütmesini Korgan İlçe Milli eğitim Müdürlüğü yapacaktır. Projeye Korgan ilçesinde bulunan toplam 35 Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumu kendi bünyelerinde yapacakları projeleriyle katkıda bulunacaklardır. Her kurum ve okul kendi yapacağı projeyi yürütmekle sorumlu olacaktır. Bunun için okullarda da proje yürütme kurulu kurulacaktır.

12 BEKLENEN ÇIKTILAR Proje sonucunda ortaya çıkan çalışmaların diğer okullara örnek teşkil etmesi ve farklılık oluşturacak çalışmaların teşvik edilmesi beklenmektedir. Projenin, ilçemizin akademik başarı düzeyinin yükselmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Eğitim öğretim yılı sonuna kadar toplam 35 temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın projeye katılarak ortaya 111 ayrı proje çıkması beklenmektedir. Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya ilgi duymaları beklenmektedir. Proje ortakları ile hedef kitle arasındaki iletişimin ve işbirliğinin daha da güçlenmesi beklenmektedir.

13 RİSKLER VE YÖNETİMİ Okul idarelerinin planlanan faaliyetlere yeterli düzeyde ilgi göstermemeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okullar arasındaki işbirliğinin yeterince sağlanamaması Projelerin zamanında sonuçlandırılamaması, Kaynak bulmada yaşanacak zorluklar

14 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Projemizde uygulayıcı konumunda bulunan Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul yönetimlerinin görevlerini titizlikle yerine getirmeleri; öğretmenlerinin özverili çalışmaları ve velilerin aktif katılımları projenin başarısı için çok önemli destek noktalarıdır. Projenin sürdürülebilir olması:  Proje ortaklarının görevlerini özverili olarak yapmalarına, Proje çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından proje kapsamında bir sonraki eğitim – öğretim döneminde yapılacak uygulamalar planlanırken, proje çıktıları göz önüne alınacak, aksayan ve eksik yönler düzeltilecek, iyi uygulamalar yaygınlaştırılacaktır

15 PROJENİN MALİYETİ 3.000,00 TL DEĞERLENDİRME
Bu projenin uygulanmasından sonra Proje Yürütme Kurulu, okullardan gelecek olan sonuçları istatistiki veriler kullanılarak raporlaştırılır ve duyurulur.

16

17

18

19 ÖRNEK PROJELER

20 BİR ŞİİR DE SEN OKU PROJESİ

21 GELENEKSEL ÇİZGİ OYUN ALANLARI

22 AB PROJELERİ

23 AB PROJELERİ

24 BİLİM ŞENLİKLERİ

25 SERGİLER

26 EĞLENCE VE OYUN İÇERİKLİ PROJELER

27 TARİHİ, KÜLTÜREL VB. GEZİLER

28 BİLGİ YARIŞMALARI

29 TİYATRO, SİNEMA VB. İÇERİKLİ PROJELER

30 SES YARIŞMALARI

31 ATIK KAĞIT, PİL VB. TOPLAMA GERİDÖNÜŞÜM PROJELERİ

32 VELİ ZİYARETLERİ

33 FİZİKİ İYİLEŞTİRME VE GÜZELLEŞTİRME ÇALIŞMALRI

34 OYUNCAKLARIMIZI PAYLAŞALIM KİMSE OYUNCAKSIZ KALMASIN PROJESİ

35

36 FİDAN DİKME, DOĞAYI KORUMA VB. PROJELER

37 KÜTÜPHANE ZİYARETLERİ

38

39 SAĞLIKLA İLGİLİ PROJELER

40 TARFİK, GÜVENLİK VB. İLE İLGİLİ PROJELER

41 HAYATA AÇILAN 50 PENCERE

42 KARİYER PLANLAMASI

43 HÜSN-Ü HAT SERGİSİ

44 RESİM SERGİSİ PROJESİ

45 BİLİNÇLİ NESİLLER SAĞLIKLI BEDENLER PROJESİ

46 PANSİYONUN EV ORTAMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ PROJESİ

47


"İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları