Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları."— Sunum transkripti:

1 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

2 Ne Zaman Alınır? Yazılan tezlerin tez savunma sınavı öncesinde jüri üyelerine dağıtılması Başarılı bulunan tezlerin mezuniyet aşamasında Enstitü’ye teslim edilen ciltlenmiş ve elektronik nüshalarının içerisinde “Ek” olarak yer alması aşamalarında Tez Çalışması Orijinallik Raporu alınır.

3 Dayanak 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine 01/07/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan “Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”e dayanılarak hazırlanmıştır.

4 Kimler Tarafından Alınır?
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesi tarafından sağlanan İntihal Tespit Programı (Turnitin) kullanılarak, kendi kişisel hesapları üzerinden tez danışmanları tarafından alınır.

5 Tezin Hangi Kısımları İntihal Tespit Programına Yüklenir?
Tezin yalnızca Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak İntihal Tespit Programı’na yüklenmesi ile alınır. dosya büyüklüğünün 40 MB’tan düşük olması, dosyada en az 20 kelime bulunması, sayfa sayısının 400’den az olması gerekmektedir. Microsoft Word, PDF, OpenOffice (ODT) dosya tipleri kullanılabilmektedir. Dosya başlığı olarak tez başlığının tamamı yazılır. Yazar adı/soyadı olarak öğrencinin adı/soyadı yazılır.

6 İntihal Tespit Programında Hangi Filtreleme Seçenekleri Kullanılır?
İntihal tespit programındaki filtreleme seçenekleri şu şekilde ayarlanır: Kaynakça hariç (Bibliography excluded) Alıntılar hariç/dahil (Quotes excluded/included) 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words) Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.

7 Tez Savunma Öncesinde Rapor Alınması
Raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran görüntüsünde belirtilen ‘benzerlik oranı,’ raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın ‘toplam sayfa sayısı’ ve raporlamanın yapıldığı ‘tarih’ bilgisi Enstitü web sitesindeki ‘Tez Çalışması Orijinallik Raporu’ formuna işlenir. Tez savunmasına girecek öğrencilerin, tezlerinin jüri üyelerine dağıtacakları nüshalarının ekinde, danışmanları tarafından onaylanmış ve imzalanmış ‘Tez Çalışması Orijinallik Raporu’ formunu teslim etmeleri zorunludur.

8 Mezuniyet İşlemlerinde Rapor Alınması
Tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak ikinci bir Orijinallik Raporu daha alınır. Enstitü’ye teslim edilecek basılı ve elektronik nüshaların ekinde ikinci bir ‘Tez Çalışması Orijinallik Raporu’ formunu teslim etmeleri zorunludur.

9 Benzerlik Oranı Kabul Kriterleri Nelerdir?
Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması’nın orijinal olarak kabul edilebilmesi için, benzerlik oranı «Alıntılar Hariç» yapılıyorsa en fazla %15, «Alıntılar Dahil» yapılıyorsa en fazla %30 olmalıdır. Benzerlik oranı hesaplanırken, öğrencinin tezi ile ilgili yapmış olduğu yayınlar kapsam dışında bırakılabilir.

10 İlgili Formlar ve Dokümanlar
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu Turnitin Programı Kullanma Klavuzu Bu formlara FBE web sayfasından ulaşabilirsiniz.


"TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları