Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.sakarya.edu.tr. 27 Ağustos 2015, SAÜ Senato www.sakarya.edu.tr European University Association (EUA) Institutional Evaluation Programme (IEP)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.sakarya.edu.tr. 27 Ağustos 2015, SAÜ Senato www.sakarya.edu.tr European University Association (EUA) Institutional Evaluation Programme (IEP)"— Sunum transkripti:

1 www.sakarya.edu.tr

2 27 Ağustos 2015, SAÜ Senato www.sakarya.edu.tr European University Association (EUA) Institutional Evaluation Programme (IEP)

3 www.sakarya.edu.tr Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)’nin bir hizmeti olan Kurumsal Değerlendirme Programı; yükseköğretim kurumlarının, yükseköğretim tecrübesi olan liderler tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirme yoluyla en yüksek fayda elde etmelerini sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. *Institutional Evaluation Programme-IEP Kurumsal Değerlendirme Programı (KDP)

4 www.sakarya.edu.tr KDP (IEP)’nın başlıca özellikleri; Öz-değerlendirme aşamasına güçlü bir vurgu, Avrupa ve uluslararası bakış açısı, Akran-değerlendirmesi yaklaşımı, Gelişim odaklılık, KDP, kurumu bütünüyle değerlendiren bir programdır. Kurumsal Değerlendirme Programı (KDP)

5 www.sakarya.edu.tr KDP (IEP)’nın odaklandığı konular; Stratejik Liderlik kapasitesi ve bunu destekleyen içsel yönetimin ve yönetişimin etkinliği, İçsel kalite süreçlerinin uygunluğu, Çıktıların karar alma ve stratejik yönetim süreçlerinde ne derece kullanıldığı, İçsel mekanizmalardaki eksikliklerin belirlenmesi, Değerlendirme KDP Rehberi temel alınarak yürütülmektedir. Kurumsal Değerlendirme Programı (KDP)

6 www.sakarya.edu.tr Ne yapmaya çalışıyor? Değerler, Misyon, Normlar, Hedefleri Nasıl yapıyor? Organisayonel özellikleri (yönetim yapıları, temel faaliyetleri vb.) İşlerini nasıl biliyor? Hedeflerin gerçekleştirilmes ini sağlayan içsel izleme ve kalite güvence düzenlemeleri Gelişim için nasıl değişiyor? Hızlı gelişme açısından kurumsal değişim kapasitesi Değerlendirme Mantığı

7 www.sakarya.edu.tr Değerlendirme Yöntembilimi Değerlendirme süreci şu 4 stratejik soruya dayanmaktadır; 1.Kurum ne yapmaya çalışıyor? – Kurumun normları, değerleri, misyonu ve hedefleri nelerdir? Nasıl tanımlanır? 2.Kurum nasıl yapıyor? – Kurumun organisayonel özellikleri (yönetim yapıları, temel faaliyetleri, sorumluluk dağılımı vb.) nelerdir? Karar alma süreçleri, süreçler vb. 3.Kurum işlerini nasıl biliyor? – Hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayan içsel izleme, geri bildirim ve kalite güvence düzenlemeleri 4.Gelişim için kurum nasıl değişiyor? – Hızlı gelişme açısından kurumsal değişim kapasitesi

8 www.sakarya.edu.tr Değerlendirme Süreci Değerlendirme süreci bileşenleri; Öz-değerlendirme, 2 Saha Ziyareti, Değerlendirme raporu, Follow-up prosedürü; son değerlendirme raporunun yayınlanmasından sonraki 1 veya 3 yıl içerisinde kurum tekrar değerlendirilir.

9 www.sakarya.edu.tr Değerlendirme Süreci Aşama Tarih Aralığı Süreç 1Mart-Haziran 2015 Kurum IEP’ye katılmak üzere kayıt olur. 2Temmuz-Ekim 2015 IEP değerlendirme ekibini oluşturur. Katılan kurumlar IEP tarafından düzenlenen Hazırlık Çalıştaya/video konferansa katılarak süreçle ilgili bilgi alır. Eylül sonuna kadar programa katılım bedeli ödenir. 3 Ekim 2015 – Mart 2016 Öz-değerlendirme aşaması; kurum öz değerlendirme yapar ve IEP rehberine göre özdeğerlendirme raporu IEP’ye sunulur (Raporun ilk SZ’den dört hafta önce ulaşması gereklidir.) Dış değerlendirme süreci başlar; 1.Saha Ziyareti gerçekleştirilir. 4Nisan-Mayıs 2016 Kurum değerlendirme ekibi tarafından istenen ilave bilgileri sunar. 5Mayıs-Haziran 2016 Değerlendirme ekibi 2.Saha Ziyaretini gerçekleştirir ve sonunda sözel olarak değerlendirme raporu sunulur. 6Temmuz-Eylül 2016 IEP taslak raporu kuruma sunar. IEP tamamlanmış raporu kuruma gönderir ve web sayfasından (www.eua.be/iep) yayınlar.www.eua.be/iep 71 ya da 3 yıl sonra Follow-up kapsamında tekrar değerlendirilme

10 www.sakarya.edu.tr Değerlendirmeler, IEP değerlendirmeci havuzunun üyeleri tarafından yürütülmektedir. Ekip; eski veya mevcut rektör veya rektör yardımcılarından, kalite güvence süreçlerinde tecrübesi olan bir öğrenci ve ekip koordinatöründen (yükseköğretim tecrübesi veya kalite güvencesi yöneticisi tecrübesi olan) oluşmaktadır. Değerlendirme Ekibi

11 www.sakarya.edu.tr 1.Saha Ziyaret Planı Örneği 1. GÜN 9.00-10.00 Rektör 10.15-11.30 Özdeğerlendirme Ekibi 11.30-12.30 Kampüs Turu 12.30-14.00 Öğle Yemeği 14.10-15.00 Fakülte A&B Ziyareti (Dekanlar ve Dekan Yardımcıları) 15.10-15.50 Fakülte A&B Ziyareti (Akademik Personel Temsilcileri) 16.00-16.40 Fakülte A&B Ziyareti (Öğrenciler) 17.00-18.00 Dış İşbirlikleri (Endüstri, Toplum ve/veya Yerel Yönetim) 18.30-19.30 Ara Değerlendirme (Değerlendirme Ekibi arasında) Akşam Akşam Yemeği

12 www.sakarya.edu.tr 1.Saha Ziyaret Planı Örneği 2. GÜN 9.00-9.50 Fakülte C&D Ziyareti (Dekanlar ve Dekan Yardımcıları) 10.00-10.40 Fakülte C&D Ziyareti (Akademik Personel Temsilcileri) 10.50-11.30 Fakülte C&D Ziyareti (Öğrenciler) 11.40-12.30 Ara Değerlendirme (Değerlendirme Ekibi arasında) 12.30-13.00 Değerlendirme Ekibi 13.00 Öğle Yemeği Öğleden Sonra Değerlendirme Ekibi ayrılır.

13 www.sakarya.edu.tr 2.Saha Ziyaret Planı Örneği 1. GÜN 9.00-10.00 Rektör 10.10-11.00 Özdeğerlendirme Ekibiyle 11.10-12.30 Dekanlarla Görüşme 12.40-14.00 Öğle Yemeği 14.00-15.00 Merkezi Ofis Çalışanlarıyla 15.10-16.00 Senato 16.00-16.45 Öğrenci Temsilcisi 17.00-18.00 Dış İşbirlikleri (Endüstri, Toplum ve/veya Yerel Yönetim) 18.00-19.00 Ara Değerlendirme (Değerlendirme Ekibi arasında) Akşam Akşam Yemeği

14 www.sakarya.edu.tr 2.Saha Ziyaret Planı Örneği 2. GÜN 9.00-9.50 Fakülte E&F Ziyareti (Dekanlar ve Dekan Yardımcıları) 10.00-10.40 Fakülte E&F Ziyareti (Akademik Personel Temsilcileri) 10.50-11.30 Fakülte E&F Ziyareti (Öğrenciler) 12.30-14.00 Öğle Yemeği 14.00-15.00 Uluslararası Araştırmacılar ve Öğrencilerle 15.30-20.00 Ara Değerlendirme 20.00 Akşam Yemeği 21.00-23.00 Sözel Rapor Taslağının Hazırlanması 3. GÜN 9.00-10.00 Kapanış Toplantısı 10.00-10.30 Sözel Raporun Düzenlenmesi 10.30-12.00 Sözel Raporun Sunulması Öğleden Sonra Öğle Yemeği ve Değerlendirme Ekibi ayrılır


"Www.sakarya.edu.tr. 27 Ağustos 2015, SAÜ Senato www.sakarya.edu.tr European University Association (EUA) Institutional Evaluation Programme (IEP)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları