Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 STOKİYOMETRİ Kimyasal ve fiziksel değişmelerdeki kütle ve enerji değerlerinin, kimyasal prensipler ve mol kavramından çıkarılan bilgiler yardımıyla hesaplanmasına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 STOKİYOMETRİ Kimyasal ve fiziksel değişmelerdeki kütle ve enerji değerlerinin, kimyasal prensipler ve mol kavramından çıkarılan bilgiler yardımıyla hesaplanmasına."— Sunum transkripti:

1 1 STOKİYOMETRİ Kimyasal ve fiziksel değişmelerdeki kütle ve enerji değerlerinin, kimyasal prensipler ve mol kavramından çıkarılan bilgiler yardımıyla hesaplanmasına kısaca “stokiyometri” adı verilmektedir. Basit bir kimyasal denklem olarak, 2 CO + O 2  2 CO 2 reaksiyonu ele alınacak olursa, n herhangi bir sayı olmak üzere, 2n molekül karbon monoksitin n molekülü oksijen ile birleşerek 2n molekül karbondioksit meydana getirdikleri anlaşılmaktadır. Burada, n = 6,02.10 23 alınacak olursa, denklem 2 mol CO in 1 mol O 2 ile birleşerek 2 mol CO 2 meydana getirdiğini ifade eder.

2 2 Örnek (1-1): 12 gram karbon monoksit gazının oksijen gazı ile yanması sonucunda ne kadar karbondioksit meydana gelir? Çözüm: 2 CO + O 2  2 CO 2 Bu denklemde, 2 mol karbon monoksit gazından 2 mol karbon dioksit meydana geldiğine göre, kullanılan CO molü = oluşan CO 2 molü şeklinde stokiometrik ifade yazılabilir. CO 2 in ağırlığı = CO 2 molü.CO 2 in mol ağırlığı = 0,429. 44 = 18,9 gram

3 3 Örnek (1-2): Bakır-1 oksit, Cu 2 O, ve bakır-2 oksit, CuO, karışımından alınan, 1,50 gramlık bir örnek kantitatif olarak metalik bakıra indirgenmektedir. Reaksiyon sonunda 1,27 gram ağırlığında bakır (Cu) ele geçtiğine göre, karışımda bulunan Cu 2 O in yüzde miktarını hesaplayınız.(Cu=63,5, O=16) Çözüm: Bakır atomlarının korunduğunu göz önüne alırsak buna göre, stokiyometrik bağıntı şu şekilde yazılabilir. Oksitlerdeki toplam Cu molü = Metalik Cu molü 2 Cu 2 O molü + CuO molü = Metalik Cu molü Cu 2 O in ağırlığı = x gram CuO in ağırlığı = 1,50-x gram olacağından, x = 0,836 gram Cu 2 O yüzdesi =

4 4 Örnek (1-3): Çinko sülfür (ZnS) ve piritten (FeS 2 ) meydana gelen bir karışımın 10,40 gramı oksijen akımında kavrulmaktadır. Reaksiyon sonunda elde edilen kükürt dioksit (SO 2 ) gazı bir gazometrede toplanarak, hacminin NK da 3,36 litre olduğu hesaplanmıştır. Buna göre karışımdaki ZnS yüzdesini hesaplayınız. (Zn = 65, Fe = 56, S = 32, O = 16) Çözüm: Kavurma reaksiyonları şöyledir. ZnS + O 2  ZnO + SO 2 2 FeS 2 + 11/2 O 2  Fe 2 O 3 + 4 SO 2 Stokiyometrik bağıntı şu şekilde yazılabilir. Toplam SO 2 molü = ZnS molü + 2. FeS 2 molü 0,15 = 837 = 1008,8 - 37x 37x = 135,8 (ZnS) x = 3,67 gram % ZnS = = 35,29


"1 STOKİYOMETRİ Kimyasal ve fiziksel değişmelerdeki kütle ve enerji değerlerinin, kimyasal prensipler ve mol kavramından çıkarılan bilgiler yardımıyla hesaplanmasına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları