Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİDOĞAN KONVÜLSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİDOĞAN KONVÜLSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 YENİDOĞAN KONVÜLSİYONLARI

2 Yenidoğan Dönemi Bu değişimlere en duyarlı organlar;
İntrauterin hayattan ekstrauterin yaşama uyum sağlama Yaşamsal işlevleri kendi başına sürdürme Bu değişimlere en duyarlı organlar; KALP, BÖBREK VE BEYİN Fonksiyonel değişimlerin gerçekleştiği bir dönemdir.

3 Konvülsiyon  Konvülsiyon, bir grup nöronun paroksismal deşarjı (anormal elektrik deşarjı) sonucu oluşan geçici nörolojik işlev bozukluğu olarak tanımlanır. 

4 Yenidoğan döneminde görülen konvülsiyonların genellikle ciddi hastalıklarla ilişkili olabilmesi ve spesifik tedavi gerekliliği, solunum-dolaşım bütünlüğünü bozabilmesi, ciddi beyin hasarı yaratarak prognozu olumsuz etkilemesi tanı ve tedavinin acil olarak yapılmasını zorunlu kılar.

5 Yenidoğan Konvülsiyonlarının Etyolojisi
Hipoksik İskemik Ensefalopati İntrakranial Kanama MSS Enfeksiyonları Doğuştan Metabolizma Bozukluklar Akut Metabolizma Bozuklukları İlaca Bağlı Konvülsiyonlar Benign Yenidoğan Konvülsiyonları Serebrovasküler Bozukluklar

6 Yenidoğanda Konvülsiyon Nedenleri
Doğumu izleyen ilk 3 günde konvülsiyon nedenleri Doğumdan 3 gün sonra oluşan konvülsiyon nedenleri Periatal asfeksi(beynin oksijensiz kalmasıyla oluşur) (Hipoksik İskemik Ensefalopati) Geç hipokalsemi Doğum travmaları kafa içi kanaması(prematürelerde sıktır) Enfeksiyonlar(sepsis ensefalit) Hipoglisemi (prematüre, DDT, diyabetik anne çocuklarında sıktır) Doğumsal metabolik hastalıklar Hiponatremi, hipernatremi MSS dejenaratif hastalıkları Beyinle ilgili konjenital sorunlar Kernikterus

7 Konvülsiyonların Sınıflandırılması
Subtle Klonik Tonik Myoklonik Yenidoğan konvülziyonlarını temel klinik özelliklere göre 4 sınıfa ayrılmaktadır;

8 1) Subtle Nöbetler: Yenidoğan döneminde en sık görülen nöbet tipidir. Bu terim nöbetin motor, davranışsal ya da otonom özelliklerine bakılarak klonik, tonik ve myoklonik tanımlamasının yapılamadığı nöbetler için kullanılır.

9 Subtle nöbetlerde görülen majör değişiklikler
Göz hareketleri: tonik horizontal dönme şeklinde olan göz hareketleri fiksasyonun eşlik ettiği bakış Ağız, yanak, dil hareketleri (emme, çiğneme, yalanma) Ekstremite hareketleri (pedal çevirme, kol çevirme) Otonomik belirtiler Apne

10 2) Klonik Nöbetler: Vücudun herhangi bir bölgesini içerebilen ritmik kasılmalar/sarsılmalar şeklinde ortaya çıkar. Fokal ve multifokal olmak üzere iki alt tipi tanımlanmıştır.

11 Fokal klonik nöbetler; yüz, alt ve üst ekstremite hareketleri ya da aksiyal yapı (boyun ve gövde) bozuklukları şeklinde görülebilmektedir. Multifokal nöbetler ise gezici karakterleri ile daha çok vücudun birkaç bölümünde izlenir.

12 3) Tonik Nöbetler: Kollarda ve bacaklarda sertleşme mevcuttur.
Tonik nöbetler fokal ve generalize olarak ikiye ayrılır ve generalize tip fokal tiplere göre daha sık görülür. Fokal tonik nöbetler, bir ekstremitenin asimetrik postür alması ve gövdenin etkilenen tarafa doğru fleksiyonundan oluşur.

13 Jeneralize tonik-klonik nöbetler
Jeneralize nöbetler sıklıkla tüm ekstremitelerin tonik ekstansiyonu ya da bazı durumlarda üst ekstremitelerin fleksiyonu ve alt ekstremitelerin ekstansiyonu ile beraberdir. Ekstremitelerin tonik ekstansiyonu veya fleksiyonu

14 4) Miyoklonik Nöbetler:
"Miyo" kas , "klonus" sıçrama anlamına gelir. Genellikle fleksör kas gruplarını tutmaları ve daha hızlı oluşum karakterleri ile klonik nöbetlerden ayrılır. Genellikle kol ve bacaklarda ani sıçrama şeklinde görülür.

15 Konvülsiyonda Bakım ACİL TEDAVİ: Hava yolu açıklığının sürdürülmesi Nöbet sırasında beyinde enerji tüketiminde artma ve doğru orantılı olarak oksijen tüketiminde artma, monitörize edilerek gerekli ise oksijen desteğinin sağlanması Bebeği travmalardan koruma Bebeğin ekstremiteleri kısıtlamak için zorlanmamalı, Baş yan tarafa çevirilir, Ağız içerisine konvülsiyon anında oradaysak abeslank yerleştirme ancak sonrasında zorlamama

16 Damar yolu açılarak biyokimyasal testler için kan örneği alınmalı ve kan şekeri bakılmalı
Konvülziyon geçiren bir yenidoğanın vital bulguları stabilize edildikten sonra ilk olarak damar yolu açılarak stick ile kan glukoz düzeyi bakılır. HİPOGLİSEMİ VARSA:%10 glukoz solüsyonundan 2ml/kg IV bolus yapılır, perfüzyonuna 6ml/kg/dk dozda devam edilir. Yineleyen nöbetlerin yol açtığı metabolik olaylar düşünüldüğünde hipoglisemi olmasa da konvülziyon geçiren bebekte kan şekerinin normalin üst sınırında tutulması yararlı olacaktır

17 İLAÇ DOZ VERİLİŞ ŞEKLİ Fenobarbital (Luminal amp) 20mg/kg eğer 15 dk. içinde nöbet durmazsa, dk. aralıklarla 5-10 mg/kg bolus olmak üzere 40 mg/kg toplam yükleme dozu İdame 3-5 mg/kg/gün bölünmüş dozlarda verilir IV (yavaş puşe) İdame doz yüklemeden saat sonra başlanır. Fenitoin (Epanutin amp) 10-20mg/kg 4-6mg/kg/gün IV İzotonik ile infüzyon/ yavaş puşe BenzodiazepinlerLorezapam mg/kg 5 dk içinde verilmeli IV Midazolam 0,5-1,0 μg/kg 10 dk içinde mg/kg/saat IV İnfüzyon Diazepam 0.3 mg/kg/saat

18

19 Öykü Alma, Fizik Muayene ve Nedene Yönelik Tedavi
Maternal öykü (maternal diyabet, annenin enfeksiyonları, gebelikte ilaç kullanımı, intrauterin büyüme geriliği) Bebeğin doğum öyküsü ( doğum travması, postnatal asfiksi, mekonyum aspirasyonu, CPR ?) Ailede özellikle yenidoğan döneminde konvülsiyon geçirmiş birey

20 Öykü alma, fizik muayene
Vital bulguların takibi (Solunum dolaşım desteğine ihtiyacı var mı?) Baş çevresi (saçlı deride hematom, fontanelin büyüklüğü, bombeliği, KİBAS/ Menenjit bulgusu?) İdrar ter veya ağız içerisinde anormal koku (metabolik hastalık?)

21 TANI Yenidoğan konvülsiyonları çoğu zaman klinik gözlem ile fark edilir. Sinir sistemi immatür olması nedeniyle, yenidoğan konvülsiyon geçirmiş olsa bile EEG (Elektroensefalografi) normal olabilir. Bazı durumlarda ise EEG bulgusu olmasına karşın klinik bulgu yoktur.

22 Ebeveynlerin bilgi ve destek gereksinimi
Konvülsiyona İlişkin Kayıt Tutulması (Başlangıç- bitiş zamanı, oluştuğu vücut bölümü, motor hareketin tipi, göz ve pupilla reaksiyonu, solunum, renk ve bilinç düzeyi izlenmeli ve kaydedilmelidir.

23 TEŞEKKÜRLER...


"YENİDOĞAN KONVÜLSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları