Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PATNOS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PATNOS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ."— Sunum transkripti:

1 PATNOS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ

2 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini yetersizliği olmayan akranları ile birlikte sürdürmeleri esasına dayalı özel bir eğitim çeşidi olarak tanımlanır. TANIM

3 Zihinsel öğrenme yetersizliği olanlar, İşitme yetersizliği olanlar, Ortopedik (Beden) yetersizliği olanlar, Görme yetersizliği olanlar, Dil ve konuşma güçlüğü olanlar Otizm tanılı olan bireyler 1 2 3 4 5 ENGEL TÜRLERİ

4 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ ÇEŞİTLERİ Tam Zamanlı Kaynaştırma Tam Zamanlı Kaynaştırma Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı normal sınıftadır;öğrenci tam gün boyunca normal sınıfta eğitim almaktadır. Yarı Zamanlı Kaynaştırma Yarı Zamanlı Kaynaştırma Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencinin kaydı özel sınıftadır; özel eğitim sınıfı öğrencisi başarılı olabileceği derslerde kaynaştırma sınıfında eğitim almaktadır. 1 2

5 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ESASLARI Okullarda, kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrencilerin bir sınıfa en fazla iki öğrenci olacak şekilde eşit olarak dağılımı sağlanır. 6

6 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNİN ESASLARI Kaynaştırma yoluyla eğitim alan öğrencinin bulunduğu ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim Sınıflarında sınıf mevcudu: Özel eğitime ihtiyacı olan Özel eğitime ihtiyacı olan 2 öğrenci varsa 25, 2 öğrenci varsa 25, 1 öğrenci varsa 35 1 öğrenci varsa 35 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir. Okul Öncesi Eğitimde özel eğitime öğrenciyi geçmeyecek şekilde ihtiyacı olan 2 öğrenci varsa 10, 2 öğrenci varsa 10, 1 öğrenci varsa 20 1 öğrenci varsa 20 öğrenciyi geçmeyecek şekilde düzenlenir.

7 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BAŞARIYI DEĞERLENDİRME İşitme yetersizliği veya hafif Düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrenciler her tür ve kademede velinin/ vasisinin yazılı talebi doğrultusunda yabancı dil programlarındaki bazı bilgi ve becerilerin öğretiminden veya dersin tamamından muaf tutulabilirler.Bu bireyler velinin isteği doğrultusunda merkezi ortaöğretime geçiş sınavında, yabancı dil dersi sınavından muaf tutulurlar.

8 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİNDE BAŞARIYI DEĞERLENDİRME Motor becerilerde yetersizliği olan öğrenciler motor beceri gerektiren derslerin uygulamalı bölümlerinden muaf tutulurlar. Görme yetersizliği bulunan öğrenciler çizimli ve şekilli sorulardan muaf tutulurlar.

9 1. Doğal gözlemin yapılması. 1. Doğal gözlemin yapılması. 2.Çevresel uyaranların sağlanması. 2.Çevresel uyaranların sağlanması. 3.Rehberlik servisiyle durum değerlendirilmesi. 3.Rehberlik servisiyle durum değerlendirilmesi. 4.Okul yönetimi ve aile ile durumun konuşulması. 4.Okul yönetimi ve aile ile durumun konuşulması. 5.Gerekli formların doldurulması ve RAM’a yönlendirilmesi 5.Gerekli formların doldurulması ve RAM’a yönlendirilmesi

10 BEP Geliştirme Birimi 72. Madde:Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerini sürdürdükleri okul ve kurumlarda eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’ lerini hazırlamak amacıyla bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme birimi oluşturulur.

11 BEP Geliştirme Birimi Kimlerden Oluşur? BEP Geliştirme Birimi Başkan (okul md – yrd) Gezerek özel eğitim görevi yapan öğrt. Rehber Öğretmen Eğitim programı hazırlamakla görevli öğrt. sınıf öğretmeni Öğrencinin dersine giren alan öğrt. Öğrencinin Velisi Öğrenci

12 BEP NEDİR

13 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim özellikleri, performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan amaçlara yönelik destek eğitim hizmetlerini içeren özel eğitim programıdır…

14 1.Bep biriminin kurulması 1.Bep biriminin kurulması 2.Her ders için bulunulan sınıfın düzeyine göre yer alan tüm amaçların yer aldığı Kaba değerlendirme formu ( Eğitsel değerlendirme formunun) hazırlanması. Örn: Kaba Değerlendirme (Eğitsel Değerlendirme) Formu Değerlendirilen: Değerlendiren: 2.Her ders için bulunulan sınıfın düzeyine göre yer alan tüm amaçların yer aldığı Kaba değerlendirme formu ( Eğitsel değerlendirme formunun) hazırlanması. Örn: Kaba Değerlendirme (Eğitsel Değerlendirme) Formu Değerlendirilen: Değerlendiren: Adı: Adı: Adı: Adı: Soyadı: Soyadı: Soyadı: Soyadı: Yaş: Branşı Yaş: Branşı Sınıf: Sınıf: Özür grubu: Özür grubu: Değerlendirme tarihi: Değerlendirme tarihi: Kaba değerlendirme formu Kaba değerlendirme formuSıra Dersin adı +-1. Amaçlar (Kazanımlar) 2.

15 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının aşamaları 3.Eğitim Performansı: Performans alımında (+) çıkan tüm amaçlar 3.Eğitim Performansı: Performans alımında (+) çıkan tüm amaçlar 4.Gereksinim listesi: 4.Gereksinim listesi: Performans alımında (-) çıkan tüm amaçlar Performans alımında (-) çıkan tüm amaçlar 5.Öncelikli gereksinim listesi: Eğitim – Öğretim yılı içinde öncelikle kazandırılması gereken amaç listesi (Uzun dönemli amaçlar) 5.Öncelikli gereksinim listesi: Eğitim – Öğretim yılı içinde öncelikle kazandırılması gereken amaç listesi (Uzun dönemli amaçlar)

16 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı 1-Öğrencinin Kimlik Bilgileri Öğrencinin:Annenin:Babanın: Adı: Soyadı: Yaş: Sınıf: Adres: Adı: Soyadı: Meslek: İletişim: Tıbbi bilgiler: İşitme: Görme: Zihin: İlaç kullanımı: Özür grubu:

17 2-Eğitim hizmetlerinin süresi ve sorumluları 3-Performans düzeyi 3-Performans düzeyi Hafta içi her gün(?) Sorumlu öğretmen-leri 2015/2016 Eğitim – Öğretim yılı ….. öğretmeni Matematik:Resim: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Türkçe

18 4-Gerekli destek hizmetler: 5-Gelişim alanı: U.D.A: Ayşe bağımsız olarak 1’den 100’e kadar 1’er ritmik sayar. 5-Gelişim alanı: U.D.A: Ayşe bağımsız olarak 1’den 100’e kadar 1’er ritmik sayar. Akıllı tahta Projeksiyon Kağıt Kalem Kısa Dönemli Amaçlar (K.D.A.) Öğretim tekniği Öğretim yöntemi Araçlar (Materyal) Sorumlu 1.K.D.A. : Ayşe bağımsız olarak 1’den 20!ye kadar sayar. Eş zamanlı ipucu tekniği Doğrudan / Doğal Öğretim yöntemi Değerlendir me tekniği Başarı tarihi Resimli kartlar

19 6-Değerlendirme: Değerlendirme için ölçmeler her amaç kazanımından sonra yapılacaktır. Sonuçlar sorumlu kişi tarafından tabloya işlenecektir. Hizmet yeri ve süresi Gelişim alanı Başarıldı Gelişme var BaşarılamadıYorumTarih

20 Öğrenci için kazandırılması planlanan amaçtır. Örn: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak ritmik sayar. Öğrenci için kazandırılması planlanan amaçtır. Örn: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak ritmik sayar.

21 Öğrenci için kazandırılması planlanan uzun dönemli amacın alt bölümleridir. Öğrenci için kazandırılması planlanan uzun dönemli amacın alt bölümleridir. Örn: U.D.A: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A: K.D.A 1: Öğrenci 1’den 20’ye kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 1: Öğrenci 1’den 20’ye kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 2: Öğrenci 1’den 40’a kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 2: Öğrenci 1’den 40’a kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 3: Öğrenci 1’den 60’a kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 3: Öğrenci 1’den 60’a kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 4: Öğrenci 1’den 80e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 4: Öğrenci 1’den 80e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 5: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. K.D.A 5: Öğrenci 1’den 100’e kadar bağımsız olarak 1’er ritmik sayar. SON KISA DÖNEMLİ AMAÇ, UZUN DÖNEMLİ AMACIN KENDİSİDİR. SON KISA DÖNEMLİ AMAÇ, UZUN DÖNEMLİ AMACIN KENDİSİDİR.

22 Uda ve kda’larda ölçüt olmak zorundadır. Örn: Uda ve kda’larda ölçüt olmak zorundadır. Örn: U.D.A: Ayşe 1 den 100 ‘e kadar dönem(yıl) sonuna kadar bağımsız olarak birer ritmik sayar. U.D.A: Ayşe 1 den 100 ‘e kadar dönem(yıl) sonuna kadar bağımsız olarak birer ritmik sayar. K.D.A: K.D.A: Ayşe 1 den 20 ye kadar bağımsız olarak birer ritmik sayar. Ayşe 1 den 20 ye kadar bağımsız olarak birer ritmik sayar.

23 Doğ rudan öğretim yöntemi: Doğ rudan öğretim yöntemi: Önceki derslerin tekrarı Önceki derslerin tekrarı Öğretmenin ders aktarımı Öğretmenin ders aktarımı Öğretmenin rehberlik uygulaması Öğretmenin rehberlik uygulaması Öğrencinin bağımsız ders sunumu Öğrencinin bağımsız ders sunumu Doğal öğretim yöntemi Doğal öğretim yöntemi

24 Eş zamanlı öğretim tekniği: Öğrenciye ders sunumunda takıldığı her aşamada anında ipucu verilmesidir. Eş zamanlı öğretim tekniği: Öğrenciye ders sunumunda takıldığı her aşamada anında ipucu verilmesidir. Sabit oranlı öğretim tekniği: Sabit oranlı öğretim tekniği: Öğrenciye belirli aşamalardan sonra ipucunun verilmesi.

25 –Ö–Ö–Ö–Öğretimde kullanılacak araç – gereçlerdir –A–A–A–Akıllı tahta –P–P–P–Projeksiyon –3–3–3–3 boyutlu materyaller …

26 –İstenilen davranışın artmasını sağlayan etkendir. Sosyal pekiştireci Sosyal pekiştireci Etkinlik pekiştireci Etkinlik pekiştireci Yiyecek pekiştireci Yiyecek pekiştireci

27 Öğrencinin her amaç sonrasında kazandırılmaya çalışılan amacı ne kadar öğrendiğinin tespit edilmesidir.

28


"PATNOS REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME UYGULAMALARI VE BEP SEMİNERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları