Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Örgütü Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Örgütü Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)"— Sunum transkripti:

1 İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Örgütü Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)

2 OECD NEDIR? THE ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), demokratik yapılara ve piyasa ekonomisine sahip 34 ülkenin küreselleşmenin ekonomik, sosyal ve yönetim sorunlarını çözmek ve bu sürecin fırsatlarından faydalanmak üzere müştereken çalıştıkları bir forumdur. 1

3 2 OECD, 14 Aralık 1960 tarihinde imzalanan Paris Sözleşmesi'ne dayanılarak, 1961'de kurulmuştur ve savaş yıkıntıları içindeki Avrupa'nın Marshall Planı çerçevesinde yeniden yapılandırılması amacıyla 1948 yılında kurulan Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (OEEC) doğrudan mirasçısıdır. Üyelerinin büyük bir bölümü AB üyeleridir, çoğunluğu da gözlemci üyelerdir. OECD ülkeleri sanayileşip zengin olmuş ülkelerdir.

4 OECD’NIN AMAÇLARı Ekonomik büyüme, mali istikrar, ticaret ve yatırım, teknoloji, yenilik, girişimcilik ve kalkınma alanlarında işbirliği yoluyla refahın sağlanması ve yoksullukla mücadele konularında hükümetlere yardımcı olmak. Ekonomik ve sosyal gelişme ile çevrenin korunması arasındaki dengeyi gözetmek. Herkes için iş imkânı yaratılması ve sosyal eşitlik ile etkin ve sağlıklı bir yönetişim gerçekleştirilmesi. Yeni gelişme ve sorunları anlamak ve bunlara çözüm üretmek konularında hükümetlere tavsiyelerde bulunmak.

5 OECD NE YAPAR? 4 Ülke incelemeleri, istatistikler, genel ekonomik analiz ve çalışmalar ile mukayeseli analizler Bağlayıcı olmayan ilkeler, rehberler, iyi uygulamalar ve tavsiyeler Bağlayıcı düzenlemeler/kararlar (Liberalizasyon Kodları, Rüşvet ile Mücadele Sözleşmesi gibi)

6 GÜNÜMÜZDE OECD 34 üye OECD ülkesi: Dünya’nın GSMH’nın % 60’ından fazlasını, Dünya ticaretinin % 76’sını, Dünya resmi kalkınma yardımlarının % 90’ını, Dünya enerji tüketiminin % 54’ünü, Dünya nüfusunun % 18’ini temsil etmektedir. 100’den fazla ülke “gözlemci” veya “tam katılımcı” olarak OECD’nin çeşitli Komitelerinin çalışmalarına katılmaktadır. 5

7 GÜNÜMÜZDE OECD ÜYE ÜLKELERI 6 OECD üye ülkeleri (2010 yılında üye olmuş 4 ülke gösterilmemiştir) İşbirliği içinde olunan, örgüte üye olmayan üyeler

8 Kurucu üyeler (1961): Avusturya Belçika Kanada Danimarka Fransa Almanya Yunanistan İzlanda İrlanda İtalya Lüksemburg Hollanda Norveç Portekiz İspanya İsveç İsviçre Türkiye Birleşik Krallık Amerika Birleşik Devletleri 7

9 Sonradan katılanlar: Yugoslavya (1962) Japonya (1964) Finlandiya (1969) Avustralya (1971) Yeni Zelanda (1973) Meksika (1994) Çek Cumhuriyeti (1995) Macaristan (1996) Polonya (1996) Güney Kore (1996) Slovakya (2000) Şili (2010) Estonya (2010) Slovenya (2010) İsrail (2010) 8

10 UZMANLıK VE FAALIYET ALANLARı 9 Bilim ve Teknoloji Biyoteknoloji Enerji Çelik Çevre Eğitim Emeklilik ve Sigorta Ekonomi Finans İhracat Kredileri İstatistikler İşgücü Kalkınma İşbirliği Kurumsal Yönetim Rekabet Sağlık Sosyal Konular Tarım ve Balıkçılık Ticaret Uluslararası göç Ulaşım Yatırım Yolsuzlukla Mücadele Vergi

11 OECD’ NIN YAPıSı 10 Sekretarya Konsey tarafından gerçekleştirilmesi kararlaştırılan çalışmaları yürütür. 12 Direktörlük bulunmaktadır. Direktörlükler Komitelere destek verir. Konsey OECD’nin karar alma organıdır. Kararlar uzlaşmayla (consensus) alınmaktadır. Üye ülke temsilcileri ve Avrupa Birliği temsilcisinden oluşmaktadır. Düzenli olarak Daimi Temsilciler düzeyinde toplanan Konsey yılda bir kez OECD çalışmalarının önceliklerini belirlemek ve güncel konuları ele almak üzere Bakanlar düzeyinde toplanmaktadır. Komiteler 250’yi aşkın Komite ve çalışma grubu bulunmaktadır. Üye ülkelerin yanısıra davet edildikleri veya talepkar oldukları takdirde üye olmayan ülkeler ve uluslararası örgütler de gözlemci veya katılımcı statüsüyle toplantılarda yer alabilmektedir.

12 OECD’ NIN BÜTÇESI 11 Zorunlu Bütçe (Part I) Üye ülkelerin zorunlu olarak yaptıkları katkılardan oluşan bütçedir. Gönüllülük esasına göre katılıma açık programların bütçesi (Part II) Üye ülkelerin gönüllülük esasına göre katıldıkları programlar için yapılan katkılardan oluşan bütçedir. OECD şemsiyesi altında faaliyet gösteren Part II program ve kuruluşlardan bazıları: Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Nükleer Enerji Ajansı (NEA) Kalkınma Merkezi (DEV) PISA

13 Uygulama Grup Baskısı & Çoklu Gözlem Grup Baskısı & Çoklu Gözlem Müşterek Karar Alma OECD’DE İNCELEME/ ANALIZ SÜRECI 12 Müzakere Analiz Veri Toplanması

14 OECD ÜYE ÜLKELERINE NE SAĞLAR? Başta ekonomik ve sosyal konular olmak üzere, toplumların hayatlarının hemen hemen tüm alanlarını kapsayan konularda daha yüksek standartlar sağlanabilmesi amacıyla önerilerde bulunur. OECD Standartları, İlke ve Enstrümanları: Bağlayıcı olanlar Gönüllü olanlar - Tavsiyeler Grup Baskısı En iyi uygulama örnekleri Reform önerileri 13

15 OECD HAKKıNDA 14 Toplam Bütçesi: 341 milyon Euro’dur. İki resmi çalışma dili vardır: İngilizce Fransızca Sekreterya bünyesinde 2500’den fazla çalışan vardır. OECD Genel Merkezi Paris’de bulunmakta- dır. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’dır (Meksika)

16 TÜRKIYE DAIMI TEMSILCILIĞI 15 OECD Nezdinde Daimi Temsilciliğimizin kadrosu Dışişleri Bakanlığı’nın yanısıra Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan atanan görevlilerden oluşmaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan OECD toplantılarına yılda yaklaşık 800 temsilci katılmaktadır. Ülkemizde OECD çalışmalarının koordinasyonundan sorumlu 23 ulusal eşgüdüm birimi ve bunlardan ayrıca 23 ilgili kurum bulunmaktadır.

17 TÜRKIYE NEDEN OECD ÜYESI? 16 Türkiye, OECD’nin 20 kurucu üyesinden biridir. OECD’ye üye olmakla ülkemiz dünyadaki ekonomik gelişmeleri ve bunların sonuçlarını yakından takip edebilmektedir. OECD çalışmaları ve en iyi uygulamaları Türkiye’nin içinde bulunduğu reform sürecinde, yapmayı öngördüğü mevzuat ve uygulama değişiklikleri için iyi bir zemin hazırlamaktadır.

18 TÜRKIYE’NIN AMAÇ VE ÖNCELIKLERI 17 Genişleme ve Derinleştirilmiş İşbirliği Uluslararası norm ve kuralları güçlendirmek Enerji güvenliğini sağlamak Ticaret ve yatırımlarda açık pazarın getirilerini arttırmak İstihdam, göç, sosyal sorumluluk ve eğitim konularında etkin olunmasını sağlamak Bilim ve Teknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek

19 OECD’DEN DAHA ETKIN YARARLANABILMEK İÇIN ÖNERILER OECD incelemelerinden daha etkin faydalanma OECD içinde benzer ekonomik sorunları haiz diğer ülkelerin tecrübelerinden yararlanma/uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip etme Komite toplantılarına yetkin temsilcilerce düzenli katılım sağlanması OLIS bilgi kaynağından daha iyi faydanılması OECD’ye ülkemizde görünürlük kazandırılması OECD’yi kurumsal yapı ve işleyiş bakımından iyi tanıyan eleman yetiştirilmesi Komitelerin Büro üyeliği Kurum içi ve kurumlararası eşgüdüm Kalkınma Merkezi’ndeki çalışmalara katkı OECD Sekretaryasında “Secondee” ve Uluslararası Memur görevlendirilmesi OECD yayınlarından daha etkin yararlanılması 18

20 19 KAYNAKÇA http://www.oecd.dt.mfa.gov.tr/ http://www.oecd.org/ http://www.mfa.gov.tr/ www.msxlabs.org › Akademik › Ekonomi www.uhdigm.adalet.gov.tr/oecd/GenelBilgi.html www.masak.gov.tr/ https://tr.wikipedia.org/wiki/OECD

21 RAB İ A AKGÜN 2130703932 KADR İ YE KAYA 2110703353 S İ BEL GÜNDE Ş 2130703933 MUHAMMET ATAEB 2110703602 GÜL Ş AH KADAKO Ğ LU U Ğ UR KAVAK 2130703931 YAZMURAT OVEZOV 2110703606 20


"İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Örgütü Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları