Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SİGORTA ACENTELERİ VE ŞİRKETLERİ DİKKAT !!! 29.04.2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SİGORTA ACENTELERİ VE ŞİRKETLERİ DİKKAT !!! 29.04.2008."— Sunum transkripti:

1 SİGORTA ACENTELERİ VE ŞİRKETLERİ DİKKAT !!! 29.04.2008

2 SİGORTACILIK KANUNU Kanun No. 5684 Kanun No. 5684 Kabul Tarihi: 3/6/2007 Kabul Tarihi: 3/6/2007

3 GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Sigorta acenteleri, bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almak ve Levhaya kayıt olmak zorundadır. Bu Zorunluluğu yerine getirmeyenler sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamaz. Sigorta acenteleri, bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Müsteşarlıktan uygunluk belgesi almak ve Levhaya kayıt olmak zorundadır. Bu Zorunluluğu yerine getirmeyenler sigorta acenteliği faaliyetinde bulunamaz.

4 Sigorta acenteleri MADDE 23 (1) Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir. (1) Sigorta acenteliği gerçek veya tüzel kişilerce yapılır. Sigorta acenteliği yapmak isteyenlerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince tutulan Levhaya yazılı olması gerekir. (2) Sigorta acenteliği yapacaklar, Müsteşarlıktan bu nitelikleri taşıdıklarını gösteren bir belge alarak Levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur. Müsteşarlık, belge alınmasına ilişkin işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine görev verebilir. (2) Sigorta acenteliği yapacaklar, Müsteşarlıktan bu nitelikleri taşıdıklarını gösteren bir belge alarak Levhaya kayıt olmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine başvurur. Müsteşarlık, belge alınmasına ilişkin işlemlerin incelemeye ve onaya hazır hale getirilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine görev verebilir.

5 SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ Yürürlülük Yürürlülük 14 Nisan 2008 PAZARTESİ 14 Nisan 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26847 Resmî Gazete Sayı : 26847

6 Uygunluk belgesi, Levhaya kayıt ve duyuru MADDE 5 (1) Sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilere Levhaya kayıt öncesi Müsteşarlıkça verilecek uygunluk belgesi için, düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydı ile belirtilen bilgi ve belgeler aranır. (1) Sigorta acenteliği yapacak gerçek veya tüzel kişilere Levhaya kayıt öncesi Müsteşarlıkça verilecek uygunluk belgesi için, düzenleniş tarihleri son altı aydan eski olmamak kaydı ile belirtilen bilgi ve belgeler aranır. (2) Acentelerce uygunluk belgesi almak için başvuru TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapılır. (2) Acentelerce uygunluk belgesi almak için başvuru TOBB tarafından görevlendirilecek odalara yapılır. (3) Başvuru sırasında istenilen bilgiler, ayrıca elektronik ortamda kaydedilir. (3) Başvuru sırasında istenilen bilgiler, ayrıca elektronik ortamda kaydedilir. (4) Belgeleri tamamlanmış olan acentelerin talepleri TOBB tarafından Müsteşarlığa intikal ettirilir. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler Levhaya kaydedilmek üzere TOBB a bildirilir. Bu bildirim, bildirime konu acenteler bakımından uygunluk belgesi niteliğindedir. (4) Belgeleri tamamlanmış olan acentelerin talepleri TOBB tarafından Müsteşarlığa intikal ettirilir. Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirmede durumu uygun görülenler Levhaya kaydedilmek üzere TOBB a bildirilir. Bu bildirim, bildirime konu acenteler bakımından uygunluk belgesi niteliğindedir. (5) Uygunluk belgesi alan ve TOBB internet sitesinde liste halinde duyurulan acenteler, Levhaya kayıt olmak için en geç altı ay içinde TOBB a başvuruda bulunur. (5) Uygunluk belgesi alan ve TOBB internet sitesinde liste halinde duyurulan acenteler, Levhaya kayıt olmak için en geç altı ay içinde TOBB a başvuruda bulunur.

7 SİGORTACILIK KANUNU Mad 23 (4) Aşağıdaki hallerde sigorta acentesinin kaydı; a) Sigorta acenteliği yapması için gerekli nitelikleri kaybetmişse, a) Sigorta acenteliği yapması için gerekli nitelikleri kaybetmişse, b) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse, b) Hakkında meslekten çıkarma kararı verilmişse, c) Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse, c) Levhaya yazılmasını müteakip altı ay içinde faaliyete geçmezse, ç) Sigorta acenteliğinden ayrılmışsa, ç) Sigorta acenteliğinden ayrılmışsa, d) Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse, d) Ticaret veya ticaret ve sanayi odasındaki kaydı silinmişse, e) Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya aidatını üç yıl üst üste hiç ödememişse, e) Tespit edilen kayıt ücretini süresi içinde yatırmamışsa veya aidatını üç yıl üst üste hiç ödememişse, Levhadan silinir.

8 YÖNETMELİK 2. BÖLÜM Acentelerin Kuruluş ve Faaliyet Esasları YÖNETMELİK 2. BÖLÜM Acentelerin Kuruluş ve Faaliyet Esasları MADDE 4 (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: MADDE 4 (1) Acentelik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: a) Türkiye’de yerleşik olması, a) Türkiye’de yerleşik olması, b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması, b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması, c) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, c) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, ç) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, d) Teknik personel vasıflarını taşıması, d) Teknik personel vasıflarını taşıması, e) Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması, e) Asgari malvarlığı şartını yerine getirmiş olması, f) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması, f) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması,

9 (2) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması, a) Merkezlerinin Türkiye’de bulunması, b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, c) Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması, c) Asgari sermaye şartının yerine getirilmiş olması, ç) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması. ç) Fiziksel, teknik ve idari altyapı ile insan kaynakları bakımından yeterli olması. (3) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır: (3) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin yetkililerinde, gerçek kişi ortaklarında ve tüzel kişi ortaklarının yetkililerinde aşağıdaki nitelikler aranır: a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, a) Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin dört numaralı alt bendinde belirtilen suçlardan hüküm giymemiş veya ceza almamış olması, b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, b) İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması, (4) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır. (4) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin tüzel kişi ortaklarında iflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması şartı aranır.

10 (2) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerde aşağıdaki nitelikler aranır: (5) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların ayrıca Teknik Personel nitelikleri taşıması gerekir. (5) Acentelik faaliyetinde bulunacak tüzel kişi yetkililerinden şirketi sigorta işlemleri bakımından temsil ve ilzama yetkili olanların ayrıca Teknik Personel nitelikleri taşıması gerekir. (6) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir. (6) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek kişi acenteler ile tüzel kişiliği haiz acentenin müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getiren kişilerin, ayrıca en az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan mezun olması ve iki yıllık mesleki deneyimi kazanmış olması gerekir.

11 Halen faal olan gerçek kişi acenteler ve tüzel kişi acente yöneticisi ile poliçe düzenlemekle görevli personel GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyet gösteren acenteler, en geç 31/12/2008 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce faaliyet gösteren acenteler, en geç 31/12/2008 tarihine kadar durumlarını bu Yönetmeliğe uygun hale getirmek zorundadırlar.

12 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle faal olarak acentelik yaptıklarını kanıtlayan; a) Gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acente yönetici ve poliçe düzenlemekle görevli personelinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde aranılan lise veya dengi okulu mezunu olma, a) Gerçek kişi acenteler ile tüzel kişi acente yönetici ve poliçe düzenlemekle görevli personelinde, 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde aranılan lise veya dengi okulu mezunu olma, b) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek ve tüzel kişi acente yöneticilerinde 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında aranılan en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olma, şartları aranılmaz. b) Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkilerine sahip gerçek ve tüzel kişi acente yöneticilerinde 4 üncü maddenin altıncı fıkrasında aranılan en az iki yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olma, şartları aranılmaz. Diğer şartları taşımaları halinde teknik personel kimliği verilecek bu kişiler, tarihine kadar 19 uncu maddede belirtilen eğitimi tamamlamadıkları takdirde faaliyetleri durdurulur ve eğitimi alana kadar faaliyette bulunamazlar. Diğer şartları taşımaları halinde teknik personel kimliği verilecek bu kişiler, 31/12/2009 tarihine kadar 19 uncu maddede belirtilen eğitimi tamamlamadıkları takdirde faaliyetleri durdurulur ve eğitimi alana kadar faaliyette bulunamazlar.

13 Mesleki sorumluluk sigortası MADDE 7 Mesleki sorumluluk sigortası MADDE 7 (1) Acenteler, mesleki faaliyetlerinden dolayı sigortalılarına verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. (1) Acenteler, mesleki faaliyetlerinden dolayı sigortalılarına verebilecekleri zararlara karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. (2) Mesleki sorumluluk sigortasının, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 YTL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 YTL olmak üzere yaptırılması gerekmektedir. (2) Mesleki sorumluluk sigortasının, beher tazminat talebi için teminatı en az 10.000 YTL ve bir yıl boyunca tüm tazminat talepleri için teminatı en az 100.000 YTL olmak üzere yaptırılması gerekmektedir. (3) Acenteler, sigorta şirketleri ile yaptıkları acentelik sözleşmesini takiben en geç bir ay içerisinde mesleki sorumluluk sigortasını yaptırarak, bu hususta elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirimde bulunur. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın acentelik faaliyetinde bulunulamaz. (3) Acenteler, sigorta şirketleri ile yaptıkları acentelik sözleşmesini takiben en geç bir ay içerisinde mesleki sorumluluk sigortasını yaptırarak, bu hususta elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirimde bulunur. Mesleki sorumluluk sigortası olmaksızın acentelik faaliyetinde bulunulamaz. (4) Mesleki sorumluluk sigortasının asgari miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık artış oranını aşmamak kaydıyla Müsteşarlıkça arttırılabilir. (4) Mesleki sorumluluk sigortasının asgari miktarı her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık artış oranını aşmamak kaydıyla Müsteşarlıkça arttırılabilir.

14 Asgari sermaye MADDE 8 (1) Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000 YTL’dir. Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4’ünden aşağı olamaz. (1) Tüzel kişi acenteler için asgari sermaye miktarı şirket türüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutardan az olmamak kaydıyla 25.000 YTL’dir. Gerçek kişilerin beyan edecekleri mal varlıkları bu miktarın altında olamaz. Bu tutar acentelerce aracılık edilen yıllık prim tutarının %4’ünden aşağı olamaz. (2) Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır. Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını en geç takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirirler. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl sonuna kadar tamamlanır. Sermaye açığını kapatmayan acenteler, bu açığı kapatana kadar acentelik faaliyetinde bulunamazlar. (2) Aracılık edilen yıllık prim tutarı, yıl sonları itibariyle hesaplanır. Acenteler aracılık ettikleri yıllık prim tutarlarını en geç takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirirler. İlave sermaye ihtiyacının ortaya çıkması halinde, eksik kalan sermaye en geç yıl sonuna kadar tamamlanır. Sermaye açığını kapatmayan acenteler, bu açığı kapatana kadar acentelik faaliyetinde bulunamazlar.

15 Unvan, ilan, reklam, afiş ve pano MADDE 15 (1) Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde acenteler, unvanlarında sigorta ifadesi ile birlikte acentelik veya aracılık ifadelerinden birini kullanmak zorundadır. Acenteler, sigorta şirketlerine ve sözleşme yaptırmak isteyenlere yanıltıcı bilgi ve belge veremezler. Acenteler, unvanlarını acentelik fonksiyonlarını gizleyecek şekilde ve unvanlarında sigorta şirketi olarak faaliyet gösterdikleri anlamını taşıyacak ifadeler kullanamazlar. (1) Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde acenteler, unvanlarında sigorta ifadesi ile birlikte acentelik veya aracılık ifadelerinden birini kullanmak zorundadır. Acenteler, sigorta şirketlerine ve sözleşme yaptırmak isteyenlere yanıltıcı bilgi ve belge veremezler. Acenteler, unvanlarını acentelik fonksiyonlarını gizleyecek şekilde ve unvanlarında sigorta şirketi olarak faaliyet gösterdikleri anlamını taşıyacak ifadeler kullanamazlar. (2) Acenteler, Levha kayıt numarasını içeren bir plakayı işyerlerinin giriş bölümünde ve gözle görünür şekilde asmak zorundadır. Bu plakanın şekli Müsteşarlığın uygun görüşü ile İcra Komitesince belirlenir. (2) Acenteler, Levha kayıt numarasını içeren bir plakayı işyerlerinin giriş bölümünde ve gözle görünür şekilde asmak zorundadır. Bu plakanın şekli Müsteşarlığın uygun görüşü ile İcra Komitesince belirlenir. (3) Acentelerin faaliyet gösterecekleri başka bir adresteki şubeleri acente ile aynı unvanı taşımak zorundadır. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Levha bilgilerine ilave ettirirler. Şubelerin antet, afiş, reklam ve tabelalarında acente unvanına yer vermeleri zorunludur. (3) Acentelerin faaliyet gösterecekleri başka bir adresteki şubeleri acente ile aynı unvanı taşımak zorundadır. Acenteler şubelerine ilişkin bilgileri şube tesisinden itibaren en geç onbeş iş günü içinde Levha bilgilerine ilave ettirirler. Şubelerin antet, afiş, reklam ve tabelalarında acente unvanına yer vermeleri zorunludur.

16 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teknik Personel, Eğitim ve Kimlik Teknik personel Teknik personel MADDE 18 (1) Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemleri yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılabilir. MADDE 18 (1) Sigorta ürünlerinin, acenteler tarafından pazarlanması, bilgilendirme ve satış işlemleri yalnızca acentelerin teknik personeli tarafından yapılabilir. (2) Teknik personel olmak için aşağıdaki şartlar aranır: (2) Teknik personel olmak için aşağıdaki şartlar aranır: a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer niteliklerin taşınması, a) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentlerinde sayılanlar hariç diğer niteliklerin taşınması, b) En az lise veya dengi okul mezunu olması, b) En az lise veya dengi okul mezunu olması, c) Sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az iki yıl mesleki deneyim kazanılmış olması. Ancak, en az 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz. c) Sigortacılıkla ilgili kurum veya kuruluşların meslekle ilgili bölümlerinde en az iki yıl mesleki deneyim kazanılmış olması. Ancak, en az 2 yıllık aktüerya, pazarlama, risk yönetimi ve sigortacılık ile ilgili yüksek okullardan veya dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarda bu şart aranmaz. (3) Acenteler teknik personeline ilişkin bilgileri, kaydedilmek ve bu personelin kayıt numarası ve kimliklerini almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir. (3) Acenteler teknik personeline ilişkin bilgileri, kaydedilmek ve bu personelin kayıt numarası ve kimliklerini almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir. (4) Gerçek kişi acenteler ve tüzel kişi acente yöneticileri ile müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getirenlerin teknik personel unvanını taşıması gerekir. (4) Gerçek kişi acenteler ve tüzel kişi acente yöneticileri ile müdürünün veya bu unvanı taşımasa bile fiilen bu görevi yerine getirenlerin teknik personel unvanını taşıması gerekir.

17 (5) Teknik personelin poliçe satışı sırasında sigortalıya hangi acenteye bağlı olarak çalıştıklarını açıkça belirtmeleri, yapacakları tanıtımlarda ve bilgilendirme notlarında bağlı oldukları acentenin unvanını yazmaları gerekmektedir. (5) Teknik personelin poliçe satışı sırasında sigortalıya hangi acenteye bağlı olarak çalıştıklarını açıkça belirtmeleri, yapacakları tanıtımlarda ve bilgilendirme notlarında bağlı oldukları acentenin unvanını yazmaları gerekmektedir. (6) Teknik personelin yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan bağlı bulundukları acenteler sorumludur. (6) Teknik personelin yaptığı işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan bağlı bulundukları acenteler sorumludur. (7) Hayat sigortalarında görev yapacak teknik personel hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (7) Hayat sigortalarında görev yapacak teknik personel hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. (8) Lise ve dengi okul mezunu olup, teknik personel olmak için diğer gerekli nitelikleri taşıyan, ancak deneyim şartı bulunmayanlar yardımcı teknik personel unvanı ile işe başlatılabilirler. Yardımcı teknik personele en az altı ay çalışması ve esasları Müsteşarlıkça belirlenecek temel sigortacılık bilgileri sınavını kazanması kaydı ile sigorta işlemleri yapma yetkisi verilebilir. Yardımcı teknik personel iki yıllık çalışma süresini doldurduğu takdirde teknik personel unvanını kazanır ve acenteler bu personeli sürelerinin dolmasını takiben en geç yirmi gün içinde kaydedilmek, kayıt numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir (8) Lise ve dengi okul mezunu olup, teknik personel olmak için diğer gerekli nitelikleri taşıyan, ancak deneyim şartı bulunmayanlar yardımcı teknik personel unvanı ile işe başlatılabilirler. Yardımcı teknik personele en az altı ay çalışması ve esasları Müsteşarlıkça belirlenecek temel sigortacılık bilgileri sınavını kazanması kaydı ile sigorta işlemleri yapma yetkisi verilebilir. Yardımcı teknik personel iki yıllık çalışma süresini doldurduğu takdirde teknik personel unvanını kazanır ve acenteler bu personeli sürelerinin dolmasını takiben en geç yirmi gün içinde kaydedilmek, kayıt numarası ve kimlik almak üzere elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya bildirir

18 Teknik personel eğitimi MADDE 19 (1) Teknik personel, tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurulacak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime tabi tutulur. Verilecek eğitimlerin Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılması esastır. Elektronik ortamda eğitim verilmesi de mümkündür. Müsteşarlık gerek görülen hallerde bu eğitimlerin yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir. (1) Teknik personel, tarihi ve programı Müsteşarlıkça üç ay önceden duyurulacak ve en az üç yılda bir beş iş gününü geçmemek üzere verilecek eğitime tabi tutulur. Verilecek eğitimlerin Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılması esastır. Elektronik ortamda eğitim verilmesi de mümkündür. Müsteşarlık gerek görülen hallerde bu eğitimlerin yapılması amacıyla yurt içindeki veya yurt dışındaki kurum, kuruluş, meslek örgütleri veya üniversitelerden yararlanabilir. (2) Birinci fıkrada belirtilen eğitimi süresi içerisinde almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlanıncaya kadar durdurulur. (2) Birinci fıkrada belirtilen eğitimi süresi içerisinde almamış olan teknik personelin faaliyeti bu eğitimi tamamlanıncaya kadar durdurulur. Kimlik Teknik personelin kimlikleri uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu oda tarafından verilir. Odalar, bu hizmet için TOBB tarafından belirlenecek bir ücret alabilir Kimliği olmayanlar ile kimliği olup ibraz edemeyenler sigorta sözleşmelerine aracılık yapamazlar Kimlik Teknik personelin kimlikleri uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu oda tarafından verilir. Odalar, bu hizmet için TOBB tarafından belirlenecek bir ücret alabilir Kimliği olmayanlar ile kimliği olup ibraz edemeyenler sigorta sözleşmelerine aracılık yapamazlar

19 5684 sayılı Kanun Ceza Hükümleri (Adlî Cezalar) Sigorta Acentelik Faaliyetine Yönelik Hükümler

20 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Sözleşme yapma veya prim tahsil etme yetkisine sahip sigorta acentelerinin acentelik dışında ticarî faaliyette bulunması (35/20) (Bankalar ile özel kanunla kurulmuş ve kendisine sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan kurumlar ile hayat sigortaları veya zorunlu sigortalarla sınırlı olarak sözleşme yapmaya veya prim tahsiline yetkili olanlar hariç) 5684’de Öngörülen Ceza Yüz günden az olmamak üzere adli para cezası (asgari 2.000 YTL) Yüz günden az olmamak üzere adli para cezası (asgari 2.000 YTL) 7397’deki Durum 715 YTL’den 3.575 YTL’ye kadar adli para cezası 715 YTL’den 3.575 YTL’ye kadar adli para cezası

21 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Sigorta acenteliği yetkilerini veya unvanlarını başka kişilere kullandırmak veya söz konusu yetki ve unvanları kullanmak (35/20) 5684’de Öngörülen Ceza Beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 10.000 YTL) Beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 10.000 YTL) 7397’deki Durum İlk defa 5684 sayılı Kanunla düzenlendi İlk defa 5684 sayılı Kanunla düzenlendi

22 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Kanunen yetkili olmadığı halde sigorta acenteliği yaptığı izlenimini uyandırmak (35/20) 5684’de Öngörülen Ceza Yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 2.000 YTL) Yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 2.000 YTL) 7397’deki Durum İlk defa 5684 sayılı Kanunla düzenlendi İlk defa 5684 sayılı Kanunla düzenlendi

23 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Sigorta acenteliği yapmaktan yasaklananların, sigorta acenteliğiyle ilgili faaliyetlerde çalışması veya çalıştırılması ile her ne şekilde olursa olsun sigorta acenteliği mesleğinin icrası için bu kişilerle işbirliği yapılması (35/20) 5684’de Öngörülen Ceza Söz konusu kişileri çalıştıranlar, işbirliği yapanlar ile bu faaliyetlerde çalışanlar için ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 4.000 YTL) Söz konusu kişileri çalıştıranlar, işbirliği yapanlar ile bu faaliyetlerde çalışanlar için ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 4.000 YTL) 7397’deki Durum İlk defa 5684 sayılı Kanunda düzenlendi İlk defa 5684 sayılı Kanunda düzenlendi

24 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Sigorta acenteliği yapamayacaklarla, sigorta acenteliği sözleşmesi yapmak (35/20) 5684’de Öngörülen Ceza Beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 10.000 YTL) Beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 10.000 YTL) 7397’deki Durum Acentelik yapamaya- caklara acentelik yetkisi verilmesi durumunda 715 YTL’den 3.575 YTL’ye kadar adli para cezası Acentelik yapamaya- caklara acentelik yetkisi verilmesi durumunda 715 YTL’den 3.575 YTL’ye kadar adli para cezası

25 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Prim tahsil etme veya sözleşme yapma yetkisi verilemeyecek kişilerin bu yetkileri kabul etmesi veya söz konusu kişilere bu yetkilerin verilmesi (35/20) 5684’de Ceza Yetkileri veren şirket yöneticileri üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 6.000 YTL) Yetkileri veren şirket yöneticileri üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 6.000 YTL) Bu yetkileri kabul eden kişiler ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 4.000 YTL) Bu yetkileri kabul eden kişiler ikiyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 4.000 YTL) 7397’deki Durum Yetki verilmesinde 715 YTL’den 3.575 YTL’ye kadar adli para cezası Yetki verilmesinde 715 YTL’den 3.575 YTL’ye kadar adli para cezası Yetkiyi kabul edenler için ilk defa düzenleme yapıldı Yetkiyi kabul edenler için ilk defa düzenleme yapıldı

26 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Hakkında meslekten çıkarma kararı verilen tüzel kişi sigorta acentelerini temsile ve ilzama yetkili olup meslekten çıkarma kararı verilmesinde sorumluluğu bulunanların başka bir tüzel kişi sigorta acentesinde denetçi veya temsile ve ilzama yetkili olarak çalışması veya çalıştırılması (35/20) 7397’deki Durum İlk defa 5684 sayılı kanunla düzenlendi İlk defa 5684 sayılı kanunla düzenlendi 5684’de Öngörülen Ceza Çalıştıranlar ile çalışanlar için Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası Bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası Üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 6.000 YTL) Üçyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 6.000 YTL)

27 5684 sayılı Kanun Ceza Hükümleri (Adlî Cezalar) Acenteler, Brokerler, Eksperler ve Aktüerlerle İlgili Ortak Hükümler

28 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem (Acenteler ve brokerler için) Müsteşarlığın tespit ve ilan ettiği aracılık komisyonları dışında komisyon almak (35/13) 5684’de Öngörülen Ceza Komisyon alanlar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 2.000 YTL) Komisyon alanlar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 2.000 YTL) 7397’deki Durum Komisyon alanlar için ilk defa düzenleme yapıldı Komisyon alanlar için ilk defa düzenleme yapıldı

29 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Kanuna aykırı olarak ruhsatı olmadan brokerlik veya sigorta eksperliği yapmak, Müsteşarlıktan uygunluk belgesi olmadan sigorta acenteliği yapmak veya Aktüerler Siciline kaydolmadan aktüerlik yapmak (35/23) 5684’de Öngörülen Ceza Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası Dörtyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 8.000 YTL) Dörtyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 8.000 YTL) 7397’deki Durum 715 YTL’den 3.575 YTL’ye kadar adli para cezası 715 YTL’den 3.575 YTL’ye kadar adli para cezası

30 5684 – Adlî Suçlar Suç Oluşturan Eylem Levhaya kayıtlı olmadan sigorta eksperliği veya sigorta acenteliği faaliyetinde bulunulmak (35/24) 5684’de Öngörülen Ceza Yüzelli günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 3.000 YTL) Yüzelli günden az olmamak üzere adlî para cezası (asgari 3.000 YTL) 7397’deki Durum Levha ilk defa 5684 sayılı Kanunla düzenlendi Levha ilk defa 5684 sayılı Kanunla düzenlendi

31 Adlî cezalar MADDE 35 (13) Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak tarifeleri Müsteşarlığın onayı olmaksızın uygulayanlar beşyüz günden az olmamak üzere; Müsteşarlığın tespit ve ilan ettiği aracılık komisyonları dışında komisyon verenler üçyüz günden az olmamak üzere; bu komisyonları alanlar ise yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (13) Bu Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı olarak tarifeleri Müsteşarlığın onayı olmaksızın uygulayanlar beşyüz günden az olmamak üzere; Müsteşarlığın tespit ve ilan ettiği aracılık komisyonları dışında komisyon verenler üçyüz günden az olmamak üzere; bu komisyonları alanlar ise yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (14) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak( zorunlu sigortalar) sözleşme yapmaktan kaçınanlar beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır. (14) Bu Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak( zorunlu sigortalar) sözleşme yapmaktan kaçınanlar beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.

32 Adlî cezalar 20) Bu Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasına aykırı olarak ticarî faaliyette bulunanlar( Acentelikten başka işle uğraşanlar) yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile 20) Bu Kanunun 23 üncü maddesinin onuncu fıkrasına aykırı olarak ticarî faaliyette bulunanlar( Acentelikten başka işle uğraşanlar) yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile onüçüncü fıkrasına aykırı olarak sigorta acenteliği yetkilerini veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; sigorta acenteliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile onüçüncü fıkrasına aykırı olarak sigorta acenteliği yetkilerini veya unvanlarını başka kişilere kullandıranlar ve söz konusu yetki ve unvanları kullananlar beşyüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile; sigorta acenteliği yaptığı izlenimini uyandıranlar yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası ile

33 Sigorta Acenteleri İcra Komitesi MADDE 27 – (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulur. Kırk kişiden oluşan Meclis üyeleri, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri arasından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ve Müsteşarlıkça ortaklaşa belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir MADDE 27 – (1) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi oluşturulur. Kırk kişiden oluşan Meclis üyeleri, mesleğinde itibar ve tecrübe sahibi ticaret odası veya ticaret ve sanayi odası mensubu sigorta acenteleri arasından, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince ve Müsteşarlıkça ortaklaşa belirlenen usûl ve esaslara göre seçilir

34 Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (2) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye seçer. Bu Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulundan bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisine ve Komiteye seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta acenteliği yapmış olmak gerekir. Yedek üyelerde de asıl üyelerde aranan nitelikler aranır. (2) Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi üyeleri, dört yıl süre ile görev yapmak üzere dokuz kişiden oluşan Sigorta Acenteleri İcra Komitesinde görev almak üzere yedi asıl ve yedi yedek üye seçer. Bu Komiteye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulundan bir üye ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreteri veya görevlendireceği yardımcısı daimî üye olarak atanır. Sigorta Acenteleri Sektör Meclisine ve Komiteye seçilebilmek için en az on yıl bilfiil sigorta acenteliği yapmış olmak gerekir. Yedek üyelerde de asıl üyelerde aranan nitelikler aranır.

35 TEŞEKKÜR EDERİM TURUSAN BAĞCI


"SİGORTA ACENTELERİ VE ŞİRKETLERİ DİKKAT !!! 29.04.2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları