Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) ŞEHİTLER ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ KASIM 2015.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) ŞEHİTLER ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ KASIM 2015."— Sunum transkripti:

1 TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) ŞEHİTLER ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ KASIM 2015

2 U YGULAMA Ortak Sınavlar Kapsamındaki Dersler Türkçe Matematik Fen ve Teknoloji Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi T.C.İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük Yabancı Dil

3 U YGULAMA Ortak sınavlar, her dönem iki yazılısı olan derslerden birincisi, üç yazılısı olan derslerden ise ikincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde yapılacak, Ortak sınavlar her dönem iki okul gününe yayılarak yapılacak, o günlerde sınav yapılacak okullarda ders işlenmeyecek, Öğrencilere ortak sınavlarda A, B, C ve D kitapçığı olmak üzere dört çeşit kitapçık verilecektir. Sorular çoktan seçmeli (4 seçenekli) olacak, Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.( bu nedenle boş bırakmayın)

4 U YGULAMA Öğrenciler ortak sınavlara olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında girecek, Sınavda görevlendirilecek öğretmenler kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacak. Geçerli bir mazereti sebebiyle ortak sınava giremeyen öğrenciler için önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı yapılacak, Mazeret sınavı, belirlenen sınav merkezlerinde yapılacak. (Hastalık, vefat vb. gibi bir sebeple sınava giremeyen öğrencinin velisi, sınavın yapıldığı gün içinde mazeretini beyan eden dilekçe ve belgelerle okul yönetimine müracaat edecek. Okul yönetimi bu belgeleri o gün içerisinde MEB’e gönderecek. O gün içerisinde geçerli mazeretini bildirmeyen öğrenciler, mazeret sınavından yararlanamayacak.)

5 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANIN HESAPLANMASI

6 Y ıLSONU BAŞARı PUANı Yılsonu başarı puanı, not ile değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının o dersin haftalık ders saati sayısı ile çarpımının o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puanı ifade eder. Puanlama 100 tam puan üzerinden yapılacaktır,

7 A ĞıRLıKLANDıRıLMıŞ ORTAK SıNAV PUANı Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılacaktır. Çarpımların toplamından elde edilen değerin derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanacaktır. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılacaktır,

8 Y ERLEŞTIRMEYE ESAS PUANıN HESAPLANMASı Öğrencilerin 6, 7 ve 8 inci sınıf yılsonu başarı puanları ile 8 inci sınıf ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı toplanacaktır. Elde edilen toplam ikiye bölünerek yerleştirmeye esas puan elde edilecektir. Puanlama 500 tam puan üzerinden yapılacaktır.

9 EK PUAN Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat sınavlarında, ulusal elemelerden geçtikten sonra ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olan öğrencilere, katıldıkları yılın yıl sonu başarı puanlarına belirlenen oranda ek puan verilecektir.

10 PUAN EŞİTLİĞİ HALİNDE ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME NASIL GERÇEKLEŞECEK?

11 Puan Eşitliği Halinde Ortaöğretime Yerleştirme Nasıl Gerçekleşecek? Yerleştirmeye esas puanların eşit olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre yerleştirme yapılacaktır: 1.Ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı, 2. Sırasıyla 8, 7 ve 6 ıncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğü, 3. Tercih önceliği, 4. Okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı. (Ayrıca yeni yönetmelikle 20 gün ve üstü mazeretsiz devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapacaktır.)

12 ORTAK SINAV UYGULAMA TAKVİMİ DÖNEMSINAV TARİHLERİ MAZERET SINAVI TARİHLERİ SINAV SONUÇLARINI N İLANI 1. Dönem25-26 Kasım 201512-13 Aralık 2015Ocak 2016 2. Dönem27-28 Nisan 201614-15 Mayıs 2016Haziran 2016

13 ORTAK SINAVLAR 1. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Türkçe 09.002040 DAKİKA Matematik 10.102040 DAKİKA Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 11.202040 DAKİKA

14 ORTAK SINAVLAR 2. GÜN OTURUMLARI DERS ADIBAŞLAMA SAATİ SORU SAYISI SÜRESİ Fen ve Teknoloji 09.002040 DAKİKA T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 10.102040 DAKİKA Yabancı Dil 11.202040 DAKİKA

15 Ders NuDers AdıAğırlık Katsayıları 1Türkçe4 2Matematik4 3Fen ve Teknoloji4 4Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2 5T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 6Yabancı Dil2 TOPLAM18

16 SINAVDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Veliler, sınav sırasında okul bahçesi dahil okula alınmayacak. 2. Sınavlar arası dinlenme ve hazırlık süresi, öğrencilerimiz üzerinde oluşabilecek sınav kaygısını, stresini engellemek amacıyla 30 dakika olacaktır. 3. Sınav sırasında öğrenciler dışarı çakamayacak. Sadece iki ders arsındaki geçiş zamanında çıkabilirler. (Sınav öncesi kitapçık kontrolleri gibi sebeplerle bu aralarda sınıftan uzaklaşmamak daha doğru olacaktır.) 4. Sınavda kullanılacak kalem, silgi vb. gibi araçların dışında, kitap, defter, cep telefonu, hesap makinesi gibi araçlar getirilmeyecek.

17 5. Kopyayı engellemek için, sınavlar okunurken ikili kopya taraması yapılacak. Hem kopya çekenin hem de kopya verenin sınavı iptal edilecek. 6. Her bir ders için yapılacak sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içerisinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Geç gelen öğrencilere ek süre verilmeyecektir. 7. Her dersin sınavında ilk 20 dakika süresince öğrenciler sınıflarından çıkmayacak, ilk 20 dakika tamamlandıktan sonra isteyen öğrenci sınıftan çıkabilecektir. 8. Her ders sınavının tamamlanmasına 5 dakika kala hiç bir öğrenci sınıfından çıkmayacak, özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler hariç sınav tamamlanana kadar sınıfta en az iki öğrencinin kalmasına dikkat edilecektir

18 BAŞARIYA GÖTÜREN AİLE

19 “ Allah’ım bana değiştirebileceklerim için güç, değiştiremeyeceklerim için sabır, ama en önemlisi ikisinin arasındaki farkı anlamak için akıl nasip et.” DEĞİŞTİRİLMEYECEK GERÇEKLER:

20 Anne ve babanın değiştiremeyeceği bazı gerçekler var. Bunları olduğu gibi kabul etmek ana babanın ve tüm ailenin akıl sağlığı yönünden önemlidir. NEDİR BU GERÇEKLER: 1. SINAVIN YAPILMASI OLGUSUNU DEĞİŞTİREMEZSİNİZ. Sınav ilan edildiği tarihte, ilan edildiği süre içinde ve ilan edildiği içerikte olacak. 2. OKULLARIN KAPASİTESİNİ DEĞİŞTİREMEZSİNİZ.

21 3. BASKI ÇOCUĞUNUZUN VERİMLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAMAZ. Ne kadar çok baskı yaparsam çocuk o kadar çok çalışır ve o kadar çok öğrenir düşüncesi yanlış ve çok zararlıdır. Bu düşünce aile ortamını cehenneme çeviren en önemli etkendir. Şunu bilmelisiniz ki kendisi istemeden, sırf anne babasının baskısıyla çalışan öğrenci, aslında çalışırmış gibi görünür ama verimli çalışamaz. ANNE BABA SÜREKLİ BASKI UYGULARSA, … MIŞ GİBİ ÇALIŞMAK ÖĞRENCİDE ALIŞKANLIK HALİNE GELİR.

22 4. ÇOCUĞUNUZUN ZİHİNSEL YETENEĞİNİN TÜRÜ VE KAPASİTESİ DEĞİŞMEZ. 5. ÇOCUĞUNUZUN ARKADAŞLARI, SOSYAL ÇEVRESİ, ONUN YAŞAMININ BİR PARÇASIDIR VE SİZ İSTEDİNİZ DİYE BİRDEN BİRE DEĞİŞMEYECEKTİR.

23 ÇOCUĞUNUZ YAŞAMINDA KEŞKE’LERİ DEĞİL İYİ Kİ’LERİ ÇOK OLSUN

24 BAŞARININ TEMELLERİ *NİYET VE BEKLENTİ; *BİLGİ VE BECERİLER

25 1- Çocuğum Okulda Başarılı Olsun, Üniversiteye Girme Hakkını Kazansın Başka Bir Şey İstemem. Burada Söz Konusu Olan Yalnızca Çocuğun Değil, Ailenin de Haysiyeti. Üniversiteye Girenler Nasıl Giriyorsa Benim Çocuğumda Girmeyi Başarsın İstiyorum. Üniversiteye Girememiş Bir Çocuğun Annesi Babası Olmak İstemem. AŞAĞIDAKİ İFADELERİ OKUYUN VE OKUDUKTAN SONRA SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZE NE KADAR UYDUĞU ÜZERİNDE DÜŞÜNÜN; N İ YET VE BEKLENT İ

26 2- Çocuğun üniversitenin, her hangi bir bölümüne girip okumuş olması beni tatmin etmez. İnsanın para kazanabileceği, kolunda altın bilezik gibi bir mesleği işi olması şart, mesleği ve işi olmayan adama kimse saygı duymaz, mesleği olmayan insanın kendisine saygısı olmaz. Çocuğumun her ne pahasına olursa olsun iyi bir iş sahibi olmasını isterim ve beklerim.

27 3- Çocuğun mutlu bir evlilik yapmasını, bizim yakınımızda oturmasını, sık sık görüşerek aile bağlarını gevşemeden devam etmesini isterim. İnşallah. İlerde torunlarımız olacak, onlardan uzakta olmak, torun hasreti çekmek istemem. Benim için önemli olan, çocuğumun aileden uzaklaşmadan ve aile mutluluğunu yaşamasını isterim.

28 4-Çocuğumun kendi yaşamının patronu olmasını isterim. Onun yaşamını anlamlı görmesi, coşkulu olması ve kendini güçlü hissetmesi her şeyden önemli. Benim çocuğum benim beklentilerimi gerçekleştirmek için değil kendi hayallerini keşfedip onları gerçekleştirmek için yaşamalı.Bütün istediğim,çocuğumun ”benim yaşamım !” diyebileceği, anlamlı,coşkulu ve güçlü içi dopdolu bir yaşamının olması. “ ONA BİR YAŞAM KURMAYIN; ÇOCUĞUNUZUN, KENDİ YAŞAMININ MİMARI OLMASINA YARDIMCI OLUN.”

29 sizin çocuğunuz evrende tektir ve muhteşem bir potansiyelle doğmuştur. çocuğunuzla çiftçinin yetiştirdiği ağaçla kurduğu ilişki gibi bir ilişki kurun.

30 ÇİFTÇİ, AĞACIN ÖZÜNÜN NE OLDUĞUNU BİLİR. VE O ÖZE SAYGISI VARDIR. ÇİFTÇİ O ÖZÜN GELİŞMESİ İÇİN UYGUN ORTAM HAZIRLAR. Ç İ FTÇ İ ELMA A Ğ ACINI MUZ A Ğ ACI YAPMAYA ÇALI Ş MAZ.

31 BİLGİ VE BECERİLER BAŞARILI İNSANLAR KENDİ YAŞAMINI YÖNETME SORUMLULUĞUNUN BİLİNCİNDEDİR Çocuğumuzun, yaşamının direksiyonunda kendisinin oturduğunu hissetmesi gerekiyor. Bir genç, yaşamının direksiyonunda kendisinin oturduğunu hissetmediği sürece, istekle ve şevkle derslerine çalışmayacaktır. Sizin istemeniz, zorlamanız, tehdit etmeniz, hediyeler vaat etmeniz taşıma su ile değirmen çevirmeye benzer. Onun yaşamının direksiyonuna kendisinin oturması ve yaşamının sorumluluğunun kendisinde olduğunun bilincine varması gerekir. “bu benim yaşamım ve benim yaşamımım sorumluluğu bende !”

32 BAŞARILI İNSANLARIN HEDEFLERİ VARDIR. NEREYE GİTMEK İSTEDİKLERİNİ BİLİRLER. Çocuğunuzun yaşam başarısına önem veriyor ve yaşam başarısını aklınızda tutarak onunla konuşuyorsanız, dikkatle dinlemeye başladığınız zaman onun gönlünün muradının ne olduğunu anlamaya başlarsınız.

33 BAŞARILI İNSANLAR DUYGU VE DÜŞÜNCELERİNİN FARKINDADIR; KENDİLERİNE DUYGULARINA VE DÜŞÜNCELERİNE SAYGI VE GÜVENLERİ VARDIR. Farkında olmak insan yaşamının özüdür. Farkında olan insan farkında olduğu şeyler arasında seçim yapabilir.Seçim yapabilmek, özgür insanın en temel özelliğidir. Siz ona özgürlüğü öğretmelisiniz.

34 BİTİRİRKEN Her yıl binlerce aile Sınav hazırlığı içinde olan çocuklarının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapma arayışı içine girer. Bu aileler kaygılıdır ve içinde bulundukları durumdan kendilerini çoğu kez bunalmış ve çaresiz hissederler. Bunalmış ve çaresiz hissetmek, öfke ye götürür. Aile ortamında çocuk başarıya yönlendirilmek istenir, ama kaygılı, bunalmış, çaresiz ve öfkeli anne ve babalar bu duygular içinde çoğu kez onlara destek yerine köstek olurlar.

35 PEKİ, NE YAPALIM?

36 Anne-baba olarak sağlıklı,huzurlu,anl ayışlı bir ev ortamı sağlayın. Evde çocuğunuzun kendine ait çalışma mekanının olmasını sağlayın.

37 Zamanı etkili kullanma konusunda olumsuz model olmayın. Çocuğunuzun kapasitesini tanıyın ve gerçekçi olmayan beklentiler içinde olmayın.

38 Çocuğunuzun ders çalışmaktan başka sorumluluğu yokmuş gibi davranmayın. Çocuğunuza karşı her zaman tutarlı davranın. Çocuğunuza değer verin ve ilgilenin.

39 Ödül verme yöntemini doğru kullanın.(Başarıyı başlı başına bir ödül olarak görmesini sağlayın) Bilgisayar oyunları ve TV izlemeye sınır getirin.

40 Ç OCUĞUNUZUN K ENDINE O LAN G ÜVENINI Z EDELEMEYIN !

41 Çocuğunuzla sürekli iletişim içinde olun. Bütün bu söylenenleri ana baba olarak kendi yaşamınızda uygulayın. ÇOCUĞUNUZU KOŞULSUZ SEVİNNN...... SONUÇ OLARAK;

42 TEŞEKKÜRLER


"TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ (TEOG) ŞEHİTLER ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ KASIM 2015." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları