Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2009 MEBGEP FAALİYETLERİNİN UYGULAMAYA YÖNELİK İLERLEMELERİ Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2009 MEBGEP FAALİYETLERİNİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2009 MEBGEP FAALİYETLERİNİN UYGULAMAYA YÖNELİK İLERLEMELERİ Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2009 MEBGEP FAALİYETLERİNİN."— Sunum transkripti:

1 Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2009 MEBGEP FAALİYETLERİNİN UYGULAMAYA YÖNELİK İLERLEMELERİ Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2009 MEBGEP FAALİYETLERİNİN UYGULAMAYA YÖNELİK İLERLEMELERİ Reinhard Rolla Ekip Lideri MEBGEP Projesi

2 2 FAALİYET 1.2 Uluslararası Konferanslar Gerçekleştirilen Faaliyetler24-26 Haziran 2009 tarihinde Eğitim Yönetimi Modelleri konulu Uluslararası Konferans İstanbul’da gerçekleşmiştir - AB reformları - MEB Genel Müdürlüklerindeki Yaklaşımlar - Karşılaştırmalı Yaklaşım - 3 Model için Sonuçlar ULUSLAR ARASI KONFERANSLAR

3 Uluslararası Konferanstan Görünümler

4 4 FAALİYET 2.2.1 Yerel yetkililere devredilebilecek eğitim hizmetlerinin belirlenmesi (Çalışma Grubu A) Çıktı:Yerinden yönetim için öneriler ve alternatif politikalar içeren taslak rapor (Haziran 2009 tarihinde teslim edilmiştir) Gerçekleştirilen FaaliyetlerAnkara’da toplam 12 çalıştaydan 11 çalıştay düzenlenmiştir OECD tablosu temel alınmış anket AB ülkelerine 1 Çalışma Ziyareti: 27 – 30 Eylül - Almanya 30 Eylül – 03 Ekim - Fransa ÇALIŞMA GRUBU A

5 5 FAALİYET 2.2.2 MEB birimlerinin görev ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ve yeniden yapılandırılması Çıktı:Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarının görev ve sorumluluklarına ilişkin mevcut durum analizi ve yeniden tanımlama için alternatif politikalar, öneriler ve modeller (Haziran 2009 tarihinde teslim edilmiştir) Gerçekleştirilen Faaliyetler - 3 kısa dönemli uzman mevcut durum analizi gerçekleştirmiştir - Kısa dönemli uzmanlar tarafından iyileştirme modelleri ve yeniden yapılandırma için karşılaştırmalar ve öneriler geliştirilmiştir Alt-faaliyetler- Uzman toplantıları - MEB birimleri ile toplantılar - MEB’in yapısal belgelerinin analizi - Toplantıların koordinasyonu - Politika grubuna sunular MEB BİRİMLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARININ YENİDEN TANIMLANMASI VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI

6 6 FAALİYET 2.2.3 Eğitim ortaklarının görev ve sorumluluklarını yeniden yapılandırmak Çıktı:Eğitim ortaklarının görev ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması için alternatif politikaların ve önerilerin yer aldığı rapor (Haziran 2009 tarihinde teslim edilmiştir) Gerçekleştirilen Faaliyetler2 kısa dönemli uzmanın eğitim ortaklarının görev ve sorumluluklarının analizi Alt-faaliyetler-4 AB ülkesinin iyi uygulama örneklerinin analizi (İskoçya, Almanya, Danimarka, İtalya) EĞİTİM ORTAKLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARINI YENİDEN YAPILANDIRMAK

7 7 FAALİYET 2.2.4 Finansman ve kaynakların etkin kullanımı için alternatif model önerileri (Çalışma Grubu B) Çıktı:Finansman ve kaynaklarının kullanımına ilişkin mevcut durum analizi ve finansman ve insan kaynaklarının etkin kullanılması için alternatif politikalar ve öneriler içeren taslak rapor (Haziran 2009 tarihinde teslim edilmiştir) Gerçekleştirilen Faaliyetler- Ankara’da toplam 12 çalıştay gerçekleştirilmiştir -AB ülkelerine 1 Çalışma Ziyareti gerçekleştirilmiştir 11-14 Ekim - İtalya 14-17 Ekim - Almanya ÇALIŞMA GRUBU B

8 8 FAALİYET 2.2.5 İç kontrol için alternatif model önerileri (Çalışma Grubu C) Çıktı:MEB strateji belgesine uygun biçimde iç kontrolün ve iç denetimin güçlenmesi için alternatif politikalar, öneriler ve modeller içeren eylem planı (Haziran 2009 tarihinde teslim edilmiştir) Gerçekleştirilen Faaliyetler- Ankara’da 8 çalıştay düzenlenmiştir - 10 eğitim semineri gerçekleştirilmiştir (Bakınız Faaliyet No. 4.1.1.) Planlanan FaaliyetlerAB ülkelerine 1 Çalışma Ziyareti (Almanya/İngiltere) ÇALIŞMA GRUBU C

9 9 FAALİYET 2.2.6 İzleme ve değerlendirme mekanizmalarını güçlendirmek için alternatif modeller önerilmesi (Çalışma Grubu D) Çıktı:İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi için alternatif modeller ve politika ve öneriler içeren eylem planı içeren bir rapor (Haziran 2009 tarihinde teslim edilmiştir) Gerçekleştirilen Faaliyetler- Toplam 12 çalıştaydan 11 çalıştay Ankara’da düzenlenmiştir -AB ülkelerine 1 Çalışma Ziyareti 27-30 Eylül – İngiltere 30 Eylül – 03 Ekim - Hollanda ÇALIŞMA GRUBU D

10 STRATEJİ BELGESİ OLUŞTURMAK İÇİN YOLA KOYULDUK…

11 15-16-17 Ekim 2009 tarihlerinde Antalya ilinde gerçekleştirilen Çalıştay’da 3 Alternatif Model incelenmiş Müsteşar Yardımcısı, 3 Genel Müdür, 5 İl Milli Eğitim Müdürü, 3 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 1 Kaymakam ve 3 Okul Müdürü ve Akademisyenlerden oluşan katılımcıların ortak kararı ile taslak Tek Modele dönüştürülmüştür.katılımcıların ALTERNATİF MODELLERDEN TEK MODEL GELİŞTİRMEK…

12 ALTERNATİF MODELLERDEN TEK MODELE… 4 Kasım 2009 tarihinde Ankara’da yapılan toplantıda Sn. Bakan ÇUBUKÇU, MEB Müsteşarı Muammer Yaşar ÖZGÜL, Müsteşar Yardımcısı Salih ÇELİK, MEB Bakan Danışmanları, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yetkilileri ve MEBGEP uzmanlarının katılımı ile, geliştirilen yeni model incelendi.

13 ALTERNATİF MODELLERDEN TEK MODELE…

14 ALTERNATİF MODELLERDEN TEK MODEL GELİŞTİRMEK… 14-15 Kasım 2009 İstanbul Toplantısı Sn. Bakan Nimet ÇUBUKÇU başkanlığında yapılan toplantıya, MEB Müsteşar Yardımcıları Mehmet TEMEL, Salih ÇELİK, Recep IŞIK, Remzi KAYA, Cumali DEMİRTAŞ, Sadettin SABAZ ile MEB Bakan Danışmanları, Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı yetkilileri ve MEBGEP uzmanları katıldı. Sn. Bakan ÇUBUKÇU, proje tarafından yapılan çalışmalara teşekkür ederek, ortaya konan bulguların son derece yararlı olduğunu, bundan sonraki aşamada ise, model çalışmasının bakanlığın ilgili birimlerince yürütüleceğini ve çalışmalara son halinin verileceğini belirtti.

15 15 FAALİYET 2.2.7.1 12 Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirilen FaaliyetlerPolitika Bileşeni için 10 Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir Planlanan Faaliyetler2 Koordinasyon Toplantısı KOORDİNASYON TOPLANTISI

16 16 FAALİYET 2.2.7.2 12 Politika Grubu Toplantısı Gerçekleştirilen Faaliyetler9 Politika Grubu Toplantısı Planlanan Faaliyetler3 Politika Grubu Toplantısı POLİTİKA GRUBU TOPLANTISI

17 17 FAALİYET 3.1 3797 sayılı Yasa için Değişiklik Önerileri Gerçekleştirilen Faaliyetler- 3797 sayılı Yasaya önerilecek değişikliklere temel olabilmesi için Yeşil Belge tamamlanmaktadır - 14.10.2009 tarihinde Yeşil Belge MEB’e teslim edilmiştir - Görüşler 30.10.09 tarihine kadar alınacaktır 3797 SAYILI YASA İÇİN DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİ

18 18 FAALİYET 4.1.1 200 MEB Üst Düzey Yöneticileri için Eğitim Gerçekleştirilen FaaliyetKızılcahamam’da MEB üst düzey yöneticileri ve 81 ilin Eğitim Müdürleri için 10 eğitim semineri : “İç Kontrol Sistemleri ve Uygulamaları” 200 MEB Üst Düzey Yöneticisi için Eğitim

19 19 FAALİYET 4.1.2 400 MEB Merkezi ve Taşra Teşkilatı Yöneticisi için Eğitim Gerçekleştirilen Faaliyet- 10 farklı ilde ilk 3 eğitim semineri gerçekleşmiştir (toplam 60 eğitim semineri). - Proje sonuçlarının anlatıldığı bir 1 seminer Period:Kasım 2009 – Ocak 2010 FAALİYET 4.1.3 400 MEB İl Düzeyi Yöneticisi için Eğitim Gerçekleştirilen FaaliyetEğitim seminerleri planlamaları tamamlanmıştır Eğitim seminerleri başlamıştır

20 20 SONUÇ 5 FAALİYETLERİ Gerçekleştirilen Faaliyet- Uluslararası konferans / tanıtım imkanlarından yararlanıldı - Proje faaliyetlerinin yer aldığı 2 periyodik yayın çıktı - Internet sitesi tasarlandı ve düzenli aralıklarla güncellenmekte - Tanıtım materyalleri üretilmiştir -Basın notları hazırlanıp dağıtıldı; -AB Bilgi Ofisleriyle işbirliği yapıldı - 1 Tanıtım filmi tamamlanıp yayınlandı - TRT TV ve Gazete röportajı TANITIM FAALİYETLERİ


"Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2009 MEBGEP FAALİYETLERİNİN UYGULAMAYA YÖNELİK İLERLEMELERİ Yönetim Kurulu Toplantısı 16 Aralık 2009 MEBGEP FAALİYETLERİNİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları