Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKİM – KASIM – ARALIK 2015 DÖNEMI FAALIYETLERI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKİM – KASIM – ARALIK 2015 DÖNEMI FAALIYETLERI."— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKİM – KASIM – ARALIK 2015 DÖNEMI FAALIYETLERI

2 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Araştırma, Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Müdürlüğümüz;  Araştırma Şefliği  Girişimcilik ve Meslekleri Geliştirme Şefliği  Meslek Komiteleri Şefliği olmak üzere bünyesinde 3 şeflik barındıran, 9’u uzman olmak üzere toplam 16 personelimiz ile üyelerimize en iyi hizmeti vermek üzere aktif çalışmalar yürüten, dinamik bir birimdir.

3 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  Ekim-Aralık döneminde 222 adet Meslek Komitesi Toplantısı düzenlendik. Söz konusu toplantılarda alınan karar sayımız ise 518 adettir.  Bilindiği üzere; Meslek Komitesi toplantıları, sektörlerini temsilen seçilen Meslek Komitesi ve Meclis Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantılar olup Mevzuat gereği her Meslek Komitesi’nin ayda 1 kez toplantı yapması zorunludur.

4 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Bu toplantılar sektörlerin sorunlarının tek tek ele alındığı, çözüm önerileri getirildiği, güncel ekonomik ve sektörel konularda değerlendirmelerde bulunulan önemli toplantılardır. Müdürlüğümüz 1 uzman 1 memur personel olmak üzere bu toplantıları düzenlemekte, toplantılara katılmakta ve alınan kararların gereğini yerine getirmektedir. Bu doğrultuda; kararın içeriğine göre,  İlgili birimlere iç yazışma ile iletilmesi,  Yönetim Kurulumuza sunulması ve Yönetim Kurulumuzdan çıkan karar doğrultusunda lobi faaliyetinde ve girişimde bulunulması, toplantı düzenlenmesi, ziyaret organizasyonu yapılması gibi konular Müdürlüğümüz sorumluluk alanına girmektedir.

5 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 3 aylık dönemde, sektörlerimizin sorunlarının çözümüne yönelik yerel veya ulusal kamu kurumlarına gönderilen yazılı girişim sayımız 123’dür.  Kurumlar Vergisinde Nakdi Sermaye Artışlarına Yönelik Sağlanan Teşvike İlişkin Genel Tebliğ Taslağı Hakkında Görüşlerimiz  Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik Taslağına İlişkin Odamız Görüşlerimiz  İkinci El Motorlu Araç Ticareti Yapan Üyelerimizin Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne İlişkin Sorunu  Alkollü İçkiler ve Tütün Mamulleri Sektörlerinde Kaçakçılık ile Mücadele bu girişim/lobi faaliyetlerimizden sadece birkaç tanesidir.

6 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 3 aylık dönemde Müdürlüğümüz tarafından; 25 toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılardan bazıları;  İş Melekleri ve Mentor Ağı Kuruluş ve Bilgilendirme Toplantısı  İş Dünyası için Güvenli Tahsilat Dönemi: “ING Güvence”  KOSGEB “KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş” Proje Çağrıları Bilgilendirme Toplantısı  Global Girişimcilik Haftası İzmir Etkinlikleri: Girişimcilik Ekosisteminde Teknoloji Trendleri  Üyelerimize ve Girişimcilerimize Yönelik Teşvik ve Destekler Bilgilendirme Toplantısı  TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in Katılımıyla Özel Toplantı  E-Tebligat Uygulamasına Geçiş Zorunluluğuna İlişkin Eğitim/Bilgilendirme Toplantısı  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı

7 İZMİR TİCARET ODASI İŞ MELEKLERİ VE MENTOR AĞIMIZ  Başarılı iş fikirlerine sahip girişimciler ile,  Sahip olduğu finansman kaynağını doğru bir fikre yönlendirme arayışındaki yatırımcılar ve deneyimli mentorların karşılıklı kazanım esasına dayalı bir platformda buluşabilmesi için Odamız koordinatörlüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Bilimpark ve Embryonix-TTO işbirliği ve İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD), Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) desteği ile, İzmir’in önde gelen işadamları ve akademisyenlerinin üye olarak yer aldığı, çalışmaları Müdürlüğümüzce koordine edilen; « İZMİR TİCARET ODASI İŞ MELEKLERİ VE MENTOR AĞIMIZ » kurulmuştur.  “İzmir Ticaret Odası İş Melekleri ve Mentor Ağı”, Türkiye’de bir Oda tarafından faaliyete geçmiş olan ilk Ağ’dır.  Şu anda 97 yatırımcı ve mentor üyemiz mevcuttur.

8 İZMİR TİCARET ODASI İŞ MELEKLERİ VE MENTOR AĞIMIZ

9 İş Melekleri ve Mentor Ağımız ile Kasım ayında 2 adet girişimci-mentor eşleştirmemiz gerçekleştirilmiştir…

10 KOSGEB DANIŞMA MASAMIZ… Üyelerimiz ve girişimcilerimizin;  KOSGEB veri tabanına kayıt olunması,  Teşvik ve desteklere ilişkin başvuru koşulları,  Hazırlanması gerekli olan evraklar,  Beyanname doldurulması,  İş planı hazırlama,  Proje planı gibi konularda soru işaretlerini Odamız çatısı altında uzmanlarımız eşliğinde giderebilmesi ve KOSGEB’e başvurularının eksiksiz yapılması sağlanmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde KOSGEB Danışma Masamız kurulmuştur.

11 İş Dünyası için Güvenli Tahsilat Dönemi: “ING Güvence” 5 Kasım 2015

12 Global Girişimcilik Haftası İzmir Etkinlikleri: Girişimcilik Ekosisteminde Teknoloji Trendleri 18-19 Kasım 2015

13 Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi’nin katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ticaret Odaları Konseyi Toplantısı 22 Aralık 2015

14 TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin’in Katılımıyla Özel Toplantı 23 Aralık 2015

15 Müdürlüğümüzce, Turizm Müdürlüğümüz ve Şehircilik, Planlama ve İnşaat Müdürlüğümüzden de destek alınarak, İzmir’in tüm ilçelerindeki belediye başkanları ve kaymakamlar başta olmak üzere ilgili kamu ve kurumlar ile görüşmeler yapılmış ve «İzmir İli İlçelerinin Sorunları, Çözüm Önerileri ve Yatırım Olanakları» raporu hazırlanmıştır.

16 Sekretaryası Müdürlüğümüzce yürütülen ve tüm Müdürlüklerimizin katkıları doğrultusunda hazırlanan 2016 Yönetim Kurulu Çalışma Programı ve Bütçesi hazırlanmış ve basılarak tüm üyelerimizin kullanımına açılmıştır.

17 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Son 3 aylık dönemde; üyelerimizin talepleri doğrultusunda; gerek haftaiçi gerekse haftasonu üyelerimizden oluşan heyetlerin katılımıyla düzenlenen 12 yurtiçi fuar ziyaret organizasyonuna Müdürlüğümüz personeli tarafından eşlik edilmiştir.

18 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz, ekonominin ve sektörlerin nabzını tutmaya yönelik çalışmalar da yürütmektedir. 3 aylık dönemde araştırma-inceleme, konuşma, günlük değerlendirme, basın bülteni, toplantı ve fuar sonuç raporu olmak üzere toplam 65 adet rapor hazırladık.

19 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzce, üyelerimizin ve girişimci adaylarının; iş kurma, tutundurma, büyütme, pazarlama ve satış süreçlerinde karşılaşabilecekleri her türlü sorununa çözüm üretmek amacıyla, ticarete giriş, ticareti geliştirme, iş kurma, tutundurma, marka tescil, barkod, sektörel bilgilerin yanısıra teşvik ve destekler, işletmelere dönük teknoparkların ve organize sanayi bölgelerinin sağladığı imkanlar, finansman kaynaklarına yönlendirme konularında danışmanlık hizmeti verilmeye, yanısıra Meslek Komiteleri İletişim Formu aracılığıyla iletilen sektörel taleplerin cevaplanmasına yeni 3 aylık dönemde de devam edilmiştir.

20 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ  Odamızın temsilcilerinin bulunduğu TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu için talep eden üyelerimizin başvurularını aldık ve üye olmalarını sağladık.  Sektörlerle ilgili üretilen ve/veya ticareti yapılan ürünlere ilişkin Fire-Zayiat Oranları için, resmi bir işlemde kullanılmak üzere talep eden üyelerimize onaylı belgelerini hazırlamaya devam ettik.

21 İzmir İş Hayatı 2015-2023 Stratejik Planı’nı hazırladık.  Koordinasyonu Müdürlüğümüzce yürütülen ve İzmir Ekonomi Üniversitesi ve ilgili Müdürlüklerimizin katkıları doğrultusunda hazırlanan İzmir İş Hayatı 2014-2017 Stratejik Planı’nı hazırladık.  Çalışmaların titizlikle yürütülmesi konusunda koordinasyon çalışmalarımıza etkin bir şekilde devam ediyoruz.

22 ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDERİZ…


"ARAŞTIRMA, GİRİŞİMCİLİK VE MESLEKLERİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ EKİM – KASIM – ARALIK 2015 DÖNEMI FAALIYETLERI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları