Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODELLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODELLER."— Sunum transkripti:

1 MODELLER

2 OKULDA ÖĞRENME TEMSİLCİSİ CARROLL
İYİ ÖĞRENEN VE ÖĞRENEMEYEN ÖĞRENCİLER VARDIR. HIZLI ÖĞRENEN VE ÖĞRENEMEYEN ÖĞRENCİLER VARDIR. EK ZAMAN VE EK ÖĞRENME OLANAKLARI VERİLDİĞİNDE HERKES ÖĞRENEBİLİR

3

4 CARROL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ
1. Yetenek: Öğrencinin bir öğrenme birimini öğrenmek için ihtiyaç duyduğu zamandır. Öğrencilere uygun zaman verildiği taktirde tüm öğrenciler belli bir konuyu öğrenmede tam öğrenme düzeyine erişir. 2. Öğretimi Anlama Yeteneği: Önkoşul öğrenmelere sahip öğrenciler, öğrenme birimini daha kısa sürede öğrenirken, önkoşul öğrenmelere sahip olmayan öğrenciler daha uzun zamana gereksinim duyar. Tam öğrenmedeki karşılığı bilişsel giriş davranışları olarak yorumlanabilir. 3. Sebat (Sabır): Öğrencinin gönüllü olarak öğrenmeye harcadığı zamandır. Öğrencinin güdülenme düzeyini işaret eder. Tam öğrenmedeki duyuşsal giriş özellikleri karşılığı olarak değerlendirilebilir. Ö Ğ R E N C İ

5 CARROL’UN OKULDA ÖĞRENME MODELİ
4. Fırsat: Öğrenme için sunulan olanaklar ve verilen zaman miktarıdır. Öğrencinin öğrenmesi adına ona sunulan fırsat, tam öğrenmede öğretim hizmetinin karşılığı olarak yorumlanabilir. 5. Öğretimin niteliği: Öğretimin yeteneğe bağlı olan sürenin dışında ek zaman gerektirmemesi öğretim hizmetinin niteliğini gösterir. Öğretim yeteneğe bağlı sürenin dışında ek zaman gerektirmediği ölçüde nitelikli, gerektirdiği ölçüde niteliksizdir. Ö Ğ R E T M N

6 ÖĞRETMEN NE YAPMALIDIR
Ne öğretileceğine karar vermek Öğrencileri güdülemek Araç- gereçleri hazırlamak Araç- gereçleri uygularken öğrencilerin özelliklerine dikkat etmek Öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yardım etmek İstendik davranışları pekiştirmek Yeterli Tekrarı Yaptırmak

7 ÖRNEK SORU Aşağıdakilerden hangisi Carroll'un "Okulda Öğrenme Modeli" nin dayandığı temel sayıltılarından biri değildir? A) Sınıfın kontrolü öğretmen tarafından sağlanmalıdır. B) İyi öğrenen ve öğrenemeyen öğrenciler vardır. C) Hızlı öğrenen ve öğrenemeyen öğrenciler vardır. D) Öğrencilere uygun öğrenme koşulları sağlanmalıdır. E) Gerekli zaman ve uygun öğretim olanakları sağlandığında her öğrenci öğrenebilir.

8 ÖRNEK SORU Carroll'un "Okulda öğrenme modeli“ yaklaşımından kaynaklanan iki öğretme - öğrenme modeli vardır. Bunlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Çoklu zeka / Tam öğrenme B) Bireyselleştirilmiş öğretim / Tam öğrenme C) İşbirlikli öğrenme / Tam öğrenme D) Sunuş yolu / Buluş yolu E) Temel öğretme / Çoklu zeka

9 TAM ÖĞRENME MODELİ Değişkenleri 3 tanedir. Öğrenci Nitelikleri
Bilişsel giriş davranışları Duyuşsal giriş davranışları Öğretim Hizmetinin Niteliği Pekiştireç İpucu Dönüt- Düzeltme Etkin Katılım Öğrenme Ürünleri Ders sonundaki bilişsel duyuşsal başarı Öğrenme hızı

10 BLOOM’UN TAM ÖĞRENME MODELİ (MASTERY LEARNING)
MODELİN UYGULANMASI A- HAZIRLIK AŞAMASI: Ünite –Konu- Hedef-davranışlar-kazanımlar Belirlenir. Belirtke Tablosu hazırlanır Önkoşul öğrenme ve davranışlar belirlenir. Öğrencilerin önkoşul öğrenmelere ne derece sahip olduğunu belirleyiniz. Öğrenme eksikleri tamamlanır

11 BLOOM’UN TAM ÖĞRENME MODELİ (MASTERY LEARNING)
B- UYGULAMA AŞAMASI: 6. Yeni hedef ve davranışların kazandırılması için öğretim etkinliklerini planlayınız ve uygulayınız Pekiştireç İpuçları, dönüt ve düzeltmeler Etkin katılım

12 BLOOM’UN TAM ÖĞRENME MODELİ (MASTERY LEARNING)
C- DEĞERLENDİRME AŞAMASI: 7. Ünitenin hedef-davranışları gerçekleştirildikten sonra izlemeye yönelik değerlendirme yapınız. Tüm hedef-davranışları yoklayan sorular sormaya dikkat ediniz. 8. En az %70’lik tam öğrenme ölçütüne göre öğrencilerin düzeylerini değerlendiriniz.

13 BLOOM’UN TAM ÖĞRENME MODELİ (MASTERY LEARNING)
D- TAMAMLAMA AŞAMASI: 9. Tam öğrenme standardına ulaşamayan öğrencilerin için ilave öğretim etkinlikleri planlayınız. Birebir öğretim, küçük grupla öğretim, okulda ek öğretim, evde ek öğretim, programlı öğretim, oyunlarla öğretim, kaynak ve yardımcı kitaplarla öğretim, bilgisayarla öğretim vb. bunlara yer verilemiyorsa farklı strateji, yöntem ve tekniklerle, farklı araç-gereçlere yer verilmesi gerekir.

14 BLOOM’UN TAM ÖĞRENME MODELİ (MASTERY LEARNING)
10. İzleme testi sonuçlarına göre ileride olan öğrenciler için ise zenginleştirilmiş öğretim etkinliklerini uygulayınız. 11. Tekrar izlemeye yönelik değerlendirme yaparak tam öğrenme standardının gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediniz. 12. Beklenen düzeye ulaşılmışsa (%70) ikinci konu bölümüne ya da üniteye geçiniz.

15 ÖRNEK SORU Aşağıdaki eğitim etkinliklerinden hangisi tam öğrenme modeli için uygun değildir? A) Sene başında ünitelerin öğrenme standardının en az %70 olarak belirlenmesi B) 1. sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alan öğrencileri tespit etmesi C) Bilgisayar formatörünün her modülün sonunda uygulamalı değerlendirme çalışmalarına yer vermesi D) Sosyal Bilgiler öğretmeninin kalıcı öğrenmeler gerçekleştirmek için çoğunlukla sınıf dışı öğretim tekniklerini kullanması E) Fen ve Teknoloji öğretmeninin ünite sonlarında öğrenme standardına ulaşamayan öğrencilere ek öğretim yapması

16 ÖRNEK SORU Bir sınıfta öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun öğretim hizmeti sağlanır ve ihtiyaçları olan zaman tanınırsa her öğrenci başarılı olur. Yukarıdaki temel sayıltı hangi öğretme -öğrenme yaklaşımı için söylenebilir? A) Programlandırılmış öğretim B) Tam öğrenme C) İşbirlikli öğrenme D) Yapılandırmacılık E) Çoklu zeka

17 2012-KPSS Tam öğrenme modelini uyguladığını iddia eden özel bir öğretim kurumu, kayıt yaptıran öğrencileri düzey belirleme sınavına almış ve sınav sonucunda öğrencilerin seviyesine göre sınıfları oluşturmuştur. Yapılan bu sınav sonrası oluşturulan sınıfların, takip eden sınavlardaki başarıları ve sınıflar arası başarı farklılıkları aynı düzeyde seyretmektedir. Bir öğrenci velisi, çocuğunun başarısında bir değişiklik olmadığını, hep giriş sınavında aldığı puan düzeyinde puanlar aldığını belirtmekte ve bunu yönetimle tartışmaktadır. Bu durumun çözümü için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Düzey belirleme sınavı daha dikkatli yapılmalıdır. B) Düzey belirleme sınavına göre oluşturulacak sınıflar gözden geçirilmelidir. C) Velilere öğrenci başarılarıyla ilgili sık sık dönüt verilmelidir. D) Şubeler arası geçişlere imkân sağlanmalıdır. E) Düzey belirleme sınavına göre öğretim hizmetinin niteliği düzenlenmelidir.

18 2012-KPSS Öğrenciler; öğretmene ilk derste, geçen yıl bu dersi alan arkadaşlarından dersin çok zor olduğunu, pek çok kişinin dersten kaldığını, hatta kaç kişinin geçeceğinin dönem başında belli olduğunu duyduklarını ve bunun da öğrenmelerini etkilediğini söylerler. Bu açıklama, aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkisini ifade etmektedir? A) Öğretim hizmetinin niteliği B) Dersle ilgili ön bilgi yeterliliği C) Duyuşsal giriş özellikleri D) Geri bildirim ve öğrenme eksikleri E) Öğrenci sorumlulukları


"MODELLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları