Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Konferans, ilim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla yapılan uzun konuşmalardır.  Bir hitap çeşidi olan konferans,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Konferans, ilim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla yapılan uzun konuşmalardır.  Bir hitap çeşidi olan konferans,"— Sunum transkripti:

1

2  Konferans, ilim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla yapılan uzun konuşmalardır.  Bir hitap çeşidi olan konferans, bilgi verme esasına dayanmaktadır. Konferans, bir tezi veya görüşü, bir konuyu açıklamak için daha çok akademik yerlerde verilir. Konferans veren kimsenin derin ve geniş bilgi sahibi, orijinal ve sağlam bir görüş sahibi olması beklenir. Konferans heyecanlı konuşmalar yapmak ve dinleyicileri galeyana getirmek yerine, onların merak ve araştırma, öğrenme arzusuna seslenen bir hitaptır.

3

4

5

6  Ulusal veya uluslararası bilimsel toplantı.  Bir kurulu ş un, gündemindeki sorunları, temel konuları konu ş mak ve yeni kurullar seçmek üzere belli sürelerle veya gerektikçe yaptı ğ ı genel toplantı.  Eski Türklerde devlet i ş lerinin görü ş ülüp karara ba ğ landı ğ ı meclis.

7  Bir konuyu görü ş mek üzere çe ş itli ülkelerden gelen delegelerin katılmıyla gerçekle ş tirilen uluslararası toplantılara veya bir kurumun belli zamanlarda ya da gerektikçe yaptı ğ ı toplantılara "kongre" denir.  Dil kongresi, e ğ itim kongresi gibi çe ş itli ba ş lıklar altında düzenlenen kongrelerde, yapılan çalı ş malar üzerine dinleyiciye bilgi verilir.  Kongreler kamuoyuna açık olabilece ğ i gibi, kapalı da olabilir. Kongreler konunun önemine, konu ş macı sayısına, konu ş ma sürelerine göre bir kaç oturum sürebilir.

8 1) Kongre sonunda bir karara varılır ve bu karar ilgililer için ba ğ layıcı özellik ta ş ır. 2) Kongre e ğ itim amaçlı bir toplantı de ğ ildir. 3) Kongre bir kurum tarafından kurum bünyesinden ki ş ilerce düzenlenir. 4) Katılımcılar kurum üyesi olmak zorunda olabilir ya da olmayabilirler.

9

10

11  http://www.edebiyatogretmeni.org/konferans/  https://tr.wikipedia.org/wiki/Konferans  http://gazetesu.sabanciuniv.edu/tr/9-egitimde- iyi-ornekler-sabanci-univ-erg-2012-yapildi  http://kongre.nedirogren.com/  http://istanbul.fotograftr.com/kongre-toplanti- fotograf-cekimi/  http://www.turizmaktuel.com/haber/turkiye- 8217-nin-ilk-kongre-turizm-fuari-istanbul-8217- da


" Konferans, ilim, sanat, hukuk, edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla yapılan uzun konuşmalardır.  Bir hitap çeşidi olan konferans," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları