Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BE P BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI. BEP ; özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BE P BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI. BEP ; özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan."— Sunum transkripti:

1 BE P BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI

2 BEP ; özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, öğretmenlerin, anne – babaların özel gereksinimlerini karşılamak için oluşturulmuş özel eğitim programıdır.

3  Bir BEP,  Bireyin o anki performansını,  Kısa dönemli öğretim hedeflerini de içeren uzun dönemli amaçları  Bireye sağlanabilecek özel eğitim hizmetlerini ve normal eğitim programlarına ne ölçüde katılabileceğini,

4  Bu tür hizmetlere başlaması için düşünülen zaman ve devam edeceği süreyi,  Uygun amaç, ölçüt değerlendirme sürecini, öğretim amaçlarının değerlendirilmesi için en azından bir yılı temel alan zaman çizelgesini içerir.

5 BEP H AZıRLAMAK Y ASAL O LARAK Z ORUNLU MUDUR ?

6 …………………………………….. 573 Sayılı Özel Eğitim hakkında kanun hükmünde kararnamenin 4. Madde ( f ) bendinde, “ Özel eğitim gerektiren bireyler için BEP’in geliştirilmesi ve eğitim programlarının bireyselleştirilerek uygulanması esastır.” diyerek, BEP’nı yasal olarak zorunlu hale getirmiştir.

7 K IMIN İ ÇIN BEP ?

8 E ĞER BIR ÇOCUK ; A YNı YAŞ GRUBUNDAKI ÇOĞUNLUK ÇOCUKTAN ÖNEMLI SAYıLACAK DERECEDE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞıYORSA O KULA DEVAM EDEN AYNı YAŞ GRUBUNDAKI ÇOCUKLARA SAĞLANAN EĞITIM OLANAKLARıNDAN YARARLANMASıNı ÖNLEYEN YA DA ENGELLEYEN BIR YETERSIZLIĞE SAHIPSE BEP’ E GEREKSINIMI VAR DEMEKTIR. BEP GRUP HEDEFLERI DOĞRULTUSUNDA BIREYIN BIREYSEL HEDEFLERININ OLMASı VE BU HEDEFLERE NASıL ULAŞıLACAĞıNıN BELIRLENMESIDIR.

9 …………………………………… Bir başka deyişle okula devam eden her çocuk için hedef aynı olsa da, tutulan yol ve yolculuğun süresi farklı olacaktır. Ancak özel eğitim gereksinimi olan birey için bu yolun BEP süreci ile çizilmesi ve değerlendirilmesi gerekir. BEP birey için eğitsel bir yol haritasıdır.

10 K IM H AZıRLAR ? BEP’ I K IM H AZıRLAR ?

11 …………………………………. Bireyselleştirilmiş Eğitim Programını Geliştirme Birimi hazırlar. Özel eğitim ve kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda in geliştirilmesi, uygulanması, değerlendi- rilmesi amacıyla oluşturulur. Bu birim; Özel eğitim ve kaynaştırma uygulaması yapılan okullarda BEP’ in geliştirilmesi, uygulanması, değerlendi- rilmesi amacıyla oluşturulur.

12 HAZıRLANMASıNDA VE UYGULANABILMESINDE ÖN KOŞULLAR NELERDIR ? BEP’ NıN HAZıRLANMASıNDA VE UYGULANABILMESINDE ÖN KOŞULLAR NELERDIR ?

13 …………………………………… hazırlamak için ilk basamak öğrencinin gereksinimi ve nelerin öğretilebileceğine karar vermektir. BEP hazırlamak için ilk basamak öğrencinin gereksinimi ve nelerin öğretilebileceğine karar vermektir. Öğrenci, geliştirme birimi tarafından bilgi toplama amacıyla değerlendirmeye alınır. Öğrenci, BEP geliştirme birimi tarafından bilgi toplama amacıyla değerlendirmeye alınır.

14 ………………………………….. BEP geliştirme birimi : Öğrencinin evde, okulda ve toplum içinde neler yapabildiğini, Öğrencinin evde, okulda ve toplum içinde neler yapabildiğini, Öğrencinin isteği veya gereksinimlerini, Öğrencinin isteği veya gereksinimlerini, Öğrencinin şuanda neler yapabildiğini, Öğrencinin şuanda neler yapabildiğini,

15 …………………………………… Öncelik sırasına konulmuş eğitsel ihtiyaçların gerçekleştirilmesi amacıyla en çok bir yıllık uzun dönemli amaçlarını, Öğrencinin ne tür bir destek hizmetine gereksinim duyduğunu, Öğrencinin ne tür bir destek hizmetine gereksinim duyduğunu, Birey için ne tür ve nasıl düzenlemeler yapmak gerektiğini yazarak hazırlamış olur. Birey için ne tür ve nasıl düzenlemeler yapmak gerektiğini yazarak BEP’i hazırlamış olur.

16 ……………………………………. Sonraki basamak ; BEP sürecini izlemek ve ilerlemeleri kaydetmek üzere bireysel izleme çizelgesinin oluşturulmasıdır. BEP sürecini izlemek ve ilerlemeleri kaydetmek üzere BEP bireysel izleme çizelgesinin oluşturulmasıdır. bireysel izleme çizelgesinde öğrencinin gelişim alanlarında neleri yapıp, neleri yapamayacağı kabaca değerlendirilir. BEP bireysel izleme çizelgesinde öğrencinin gelişim alanlarında neleri yapıp, neleri yapamayacağı kabaca değerlendirilir.

17 . Bu çizelgede ; Öğrencinin akademik başarı düzeyi, Öğrencinin akademik başarı düzeyi, İletişim becerileri, İletişim becerileri, Dil ve konuşma gelişimi, Dil ve konuşma gelişimi, Toplumsal uyum becerileri, Toplumsal uyum becerileri, Motor gelişimi, Motor gelişimi, Mesleki bilgi ve becerileri, Mesleki bilgi ve becerileri, genel olarak tanımlanarak yazılır.

18 ……………………………………. Çizelgeyi dolduran birimi, her yıl ilk değerlendirmeyi performans ölçümlerine göre ; Çizelgeyi dolduran BEP birimi, her yıl ilk değerlendirmeyi performans ölçümlerine göre ; Daha sonraki aylara ilişkin değerlendirmeyi uygulayan öğretmen tarafından teslim edilen günlük değerlendirme çizelgelerine göre yapacaktır. Daha sonraki aylara ilişkin değerlendirmeyi BEP’i uygulayan öğretmen tarafından teslim edilen günlük değerlendirme çizelgelerine göre yapacaktır.

19 .. Günlük Değerlendirme çizelgesi sınıf öğretmenince tanzim edilerek haftalık olarak geliştirme birimine aylık değerlendirmenin yapılması amacıyla teslim edilir. Günlük Değerlendirme çizelgesi sınıf öğretmenince tanzim edilerek haftalık olarak BEP geliştirme birimine aylık değerlendirmenin yapılması amacıyla teslim edilir. Öğretmen değerlendirme sonuçlarını ve bu doğrultudaki ödevleri sürekli olarak aileye iletmelidir.

20 .. BEP’in uygulaması Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı () : ( BÖP ) : birimince hazırlanan izleme çizelgesinden sonra öğretmen tarafından hazırlanır. BEP birimince hazırlanan izleme çizelgesinden sonra öğretmen tarafından BÖP hazırlanır. uzun dönemli amaçlara ulaşmak için konulan kısa dönemli amaçları, ayrıntılı değerlendirmeyi, öğretimin planlanmasını içerir. BÖP ; uzun dönemli amaçlara ulaşmak için konulan kısa dönemli amaçları, ayrıntılı değerlendirmeyi, öğretimin planlanmasını içerir.

21 .. Ayrıntılı değerlendirme öğrencinin gereksinim önceliklerinin dikkate alınarak ve ölçme araçları kullanılarak, gelişim alanlarında öğretimin yapılacağı basamağın belirlenmesidir. Ayrıntılı değerlendirme öğrencinin gereksinim önceliklerinin dikkate alınarak ve ölçme araçları kullanılarak, gelişim alanlarında öğretimin yapılacağı basamağın belirlenmesidir. Ayrıntılı değerlendirme için kavram analizine bağlı ölçüt bağımlı testlerin bireysel olarak her öğrenciye uygulandıktan sonra öğretimin planlanması ve öğretimin amaçlarının yazılması gerekir.

22 .. Özel eğitim gerektiren bireyin yerleştirildiği sınıf veya grubun yıllık planları hazırlanırken, müfredat hedefleri doğrultusunda bireyin eğitim amaçları gözetilmelidir. Kısa dönemli amaçlarla günlük, haftalık veya ünite sonunda hangi performans düzeyine ulaşılacağının belirlenmesi gerekir.

23 .. Yıllık Plan : Yıllık plan hazırlanırken bütün öğrenciler değerlendirilmeli ve değerlendirme sonunda her bir öğrenci için uygun yıllık amaç belirlemelidir.

24 .. Günlük Plan : Ünite planın da yer alan amaçların kazandırılmasına yönelik davranışların ele alındığı ve dersin nasıl işleneceğine ilişkin açıklamaların bulunduğu bir plandır. Bu planda ders sonunda yapılacak değerlendirmeye ne kadar süre ayrılacağı ve bu değerlendirmenin hangi ölçme araçları ile yapılacağı gibi hususlar yer almalıdır.

25 .. Öğretmen öğretimi uyguladıktan sonra öğrenci ilerleme kaydedememişse, BEP birimine sunulan raporda öğrenmeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler bildirilir. Bu nedenler ; Öğrenciden kaynaklanan, Öğrenciden kaynaklanan, Öğretimin planlanması ile ilgili, Öğretimin planlanması ile ilgili, Ortamdan kaynaklanan, Ortamdan kaynaklanan, Destek Hizmetleri ile ilgili, Destek Hizmetleri ile ilgili, Anne – babanın öğretim sürecindeki yeri ile ilgili nedenlerdir. Anne – babanın öğretim sürecindeki yeri ile ilgili nedenlerdir.

26 .. Ünite Planı : Her öğrenci için oluşturulan yıllık amaçların ayrıntılı olarak ele alınmasıdır. Öğrenciye nelerin niçin öğretileceği, ne gibi etkinliklere yer verileceği, hangi kaynaklardan yararlanacağı, izlenecek yöntem ve teknikler bu plan içinde yer alır.


"BE P BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI. BEP ; özel eğitim gereksinimi olan her birey için yazılı olarak geliştirilmiş ve özel eğitim gereksinimi olan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları