Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ali ÇAKMAKCI TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortak YMM Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı 1 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ali ÇAKMAKCI TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortak YMM Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı 1 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim,"— Sunum transkripti:

1 Ali ÇAKMAKCI TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortak YMM Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı 1 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

2 TASARININ AMAÇ VE İLKELERİ Yatırım, üretim, istihdam ve tasarrufların teşvik edilmesi, Vergiye gönüllü uyumun artırılması ve kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi adaletinin pekiştirilmesi, Vergi güvenliğinin güçlendirilmesi, Sosyal ve çevresel politikalarla uyumlu düzenlemelerin yapılması, Yürütmede esneklik ve etkinliğin artırılması, 2 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

3 TASARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Tasarı toplamda 1 adet geçici madde olmak üzere toplamda 92 maddeden oluşmaktadır. Tasarıya göre hem gerçek kişilerin gelirleri, hem de kurum kazançları “Gelir Vergisine” tabi tutulacaktır. Kurumlar Vergisi ibaresi kaldırılmaktadır. Tasarıda gerçek kişilerin gelirleriyle, kurum kazançlarının vergilemesi bir bütün halinde aynı bölümlerde düzenlenmiştir. 3 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

4 TASARININ GENEL ÖZELLİKLERİ Tasarıda, her bir gelir unsurunu ilgilendiren istisnalar, muafiyetler ve diğer vergileme konuları aynı bölümde düzenlenmiştir. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükelleflerine ilişkin giderler birleştirilmiş, kurumlara ilişkin bazı gider ilaveleri olmuştur. 4 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

5 Veraset İntikal Vergisi Kaldırılmadı Veraset ve İntikal Vergisi Tasarı kapsamında yer almamaktadır. Vergiye tabi bir gelir unsuru olarak düşünülmemiştir. Dolayısıyla, Kanunun yürürlüğü devam etmektedir. 5 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

6 Stopaja İlişkin Hükümler Vergi kesintisine ilişkin maddeler yine tek maddede yer almaktadır. Gelir türüne bağlı olarak % 15 ve % 25 olmak üzere iki stopaj oranı öngörülmektedir. Mevcut düzenlemelerde olduğu gibi Bakanlar Kurulu’na stopaj oranlarını yeniden belirleme konusunda geniş yetkiler verilmektedir. 6 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

7 AB FONLARI KAYNAKLI STOPAJ Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde, Proje karşılığı sağlanan hibelerle finanse edilen yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerine ilişkin ödemelerden ve Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden, Bu hibelerle sınırlı olmak üzere, vergi kesintisi yapılmayacağı öngörülmektedir. 7 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

8 YENİ STOPAJ SORUMLULARI Kat Mülkiyeti Kanununa göre oluşturulan bina yönetimleri ile her türlü işhanı ve toplu işyerleri yönetimlerine açıkça stopaj yapma yükümlülüğü getirilmektedir. 8 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

9 BEYANNME DÖNEMİ-VERGİ ÖDEME DÖNEMİ DEĞİŞİYOR Gerçek kişiler yılık beyannamelerini izleyen yılın Şubat ayının başından 20. (yirminci) günü akşamına kadar, Kurumlar ise hesap döneminin kapandığı ayı izleyen Mart ayının başından 20. (yirminci) günü akşamına kadar vereceklerdir. Gelir vergisi, gerçek kişiler tarafından Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte, kurumlar tarafından beyanname verilmesi gereken Mart ayının sonuna kadar ödenecektir. 9 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

10 BEYANNME DÖNEMİ-ÖDEME DÖNEMİ DEĞİŞİYOR Dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılmaktadır. Geçici Vergiye ilişkin başka bir değişiklilik bulunmamaktadır. dördüncü fıkrasında Geçici vergi, gerçek kişi mükellefler için 77 nci maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin ilk gelir dilimine uygulanan oranda (%15), kurumlar için ise aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan oranda (%20) alınır. 10 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

11 VERGİ TARİFESİ Gerçek kişilerin gelir vergisine tabi gelirleri aşağıdaki oranlarda vergilendirilir. 10.700 Türk Lirasına kadar %15 26.000 Türk Lirasının 10.700 Türk Lirası için 1.605 Türk Lirası, fazlası %20 60.000 Türk Lirasının 26.000 Türk Lirası için 4.665 Türk Lirası (ücret gelirlerinde 94.000 Türk Lirasının 26.000 Türk Lirası için 4.665 Türk Lirası), fazlası %27 60.000 Türk Lirasından fazlasının 60.000 Türk Lirası için 13.845 Türk Lirası (ücret gelirlerinde 94.000 Türk Lirasından fazlasının 94.000 Türk Lirası için 23.025 Türk Lirası), fazlası %35 11 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

12 Yıllık gelir vergisi, vergiye tabi gelirlerin yıllık toplamından 33 üncü maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan indirimler (Sakatlık İndirimi) düşüldükten sonra bu maddenin birinci fıkrasındaki oranlar uygulanmak suretiyle hesaplanır. Ücretlerin vergilendirilmesinde aylık vergi, yıllık vergi onikiye bölünmek; gündelik vergi, aylık vergi otuza bölünmek suretiyle hesaplanır. Kurum kazançları üzerinden %20 oranında gelir vergisi hesaplanır. 12 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

13 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN KAPSAMI DEĞİŞMEKTEDİR Çocuk: Mükellefle birlikte oturan veya, mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler ve evlat edinilenler ile mükellefle birlikte oturan; ana veya babasını kaybetmiş torunlar ve vesayeti altında bulunmak şartıyla kendisinin veya eşinin kardeşi, kendisinin veya eşinin kardeşlerinin çocukları dâhil) 18 (onsekiz) yaşını veya tahsilde olup 25 (yirmibeş) yaşını doldurmamış olan çocukları ifade etmektedir. 13 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

14 MEVCUT DÜZENLEMEDE ÇOÇUK TABİRİ İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 14 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

15 DERNEK VAKIFLARA BAĞLI İKTİSADİ İŞLETME Vergi kesintisine tabi tutulan gayrimenkul sermaye iratları, mevduat faizleri, katılım hesapları kâr payları, repo gelirleri ve değer artış kazançları, nedeniyle dernek ve vakıflara bağlı iktisadi işletme oluşmaz. Kesinti yoksa mükellef sıfatıyla defter tutulacak, yıllık gelir vergisi ve geçici vergi beyannameleri verilecek ve gelir vergisi ödenecektir. 15 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

16 TAM MÜKELLEFİYET İÇİN YERLEŞME TANIMI DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR Aşağıda yazılı gerçek kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirlerin tamamı üzerinden vergilendirilirler: a) Türkiye’de yerleşmiş olanlar; 1) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununa göre Türkiye’de yerleşim yeri bulunanlar, 16 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

17 YERLEŞMİŞ SAYILMADA KANUNUN MEVCUT HALİ 2) Geliş ve ayrılma günleri dâhil olmak üzere, oniki aylık kesintisiz bir dönemde, bir veya birkaç seferde toplam yüzseksenüç gün veya daha fazla Türkiye’de kalanlar (Tam mükellefiyet, yüzseksenüç günün dolduğu takvim yılı itibarıyla doğar. Yüzseksenüç günün hesabında geçici ayrılmalar Türkiye’de kalma süresini kesmez.). (Mevcut Hali: Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (Geçici ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.) 17 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

18 TAM MÜKELLEFİYET İÇİN YERLEŞME TANIMI DEĞİŞTİRİLMEKETDİR b) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan her türlü kurum, kuruluş, teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup bunların işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan “Türk vatandaşları” (Bu kişilerden, bulundukları ülkelerde elde ettikleri gelirleri dolayısıyla gelir vergisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, bu gelirleri üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.). 18 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

19 KANUNEN YERLEŞMİŞ SAYILMAYANLAR (2) Aşağıda yazılı yabancılar Türkiye’de yüzseksenüç günden fazla kalsalar dahi yerleşmiş sayılmazlar: a) Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye’ye gelen bilim adamları (herhangi bir üst süre sınırı yoktur), Türkiye’de kalma süresi üç tam yılı aşmamış olan; iş adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimseler. b) Eğitim, tedavi, istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler. c) Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan nedenlerle Türkiye’de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. 19 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

20 MEVCUT HALİ Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar: 1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler; 2.Tutukluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmıyan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. 20 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

21 ESNAF MUAFLIĞI Kanunun 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a)(işin başında bulunma), (b) (kira-emlak değeri)ve (c)(gerçek usulde vergiye tabi olmama) bentlerinde yazılı şartları haiz olanlardan kendi ürettikleri ürünleri satanlara münhasır olmak üzere, El dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bunlar gibi geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar. 21 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

22 VERGİDEN MUAF VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığı’na ait olan varlık kiralama şirketleri gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır. 22 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

23 TİCARİ KAZANCIN KAPSAMINA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEMELER (2) Bu Kanunun uygulanmasında; a) Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl üretim yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden, b) Özel okullar ile hastane, laboratuvar, bakımevi ve benzeri yerlerin işletilmesinden, c) Diş protezciliğinden, ç) Menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının alım satımı dâhil, ticari bir organizasyon çerçevesinde borsalarda doğrudan kendi nam ve hesabına veya borsa komisyoncusu, borsa ajanı ve benzerleri aracılığıyla kendi hesabına alım satım yapanlarca bu işlerden, 23 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

24 TİCARİ FAALİYETLER d) Satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından, e) Ticari bir organizasyon çerçevesinde taşınmaz alım satımı ve inşası işleriyle uğraşanların bu faaliyetlerinden, elde edilen kazançlar ticari kazanç sayılır. 24 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

25 TASARIDA BUGÜNE DEK İÇTİHATLA BELİRLENEN TİCARİ ORGANİZASYONUN TANIMI YAPILMAKTADIR Bir faaliyetin ticari muhasebe tutmayı gerektirecek hacim ve önemde olması ya da faaliyetin özelliğine göre işin; sermaye veya yer tahsisi, personel istihdamı, reklam ve tanıtım gibi pazarlamaya yönelik işlemlere girişilmesi, dış kaynak temini, işe mahsus makine ve araç tedariki gibi suretlerle yürütülmesi hallerinde “ticari organizasyon” oluşmuş sayılır. 25 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

26 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK GMSİ’nda eşin anne ve babasının kullanımına bedelsiz olarak tahsis edilen konutlar için emsal kira bedeli esasının uygulanmasına son verilmektedir. Konut kira gelirleri için uygulanan istisna aynen devam etmektedir. Kira gelirlerinde götürü gider uygulaması sınırlandırılmaktadır. 26 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

27 GMSİ GÖTÜRÜ GİDER ESASI Mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen kazancın tespitinde hâsılattan gerçek giderlerin indirilmesi esas yöntem olarak belirlenmekte, -Elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı sadece taşınmazların konut olarak kiraya verilmesinden oluşan ve buna ilişkin hâsılatları tasarının vergi tarifesinin yer aldığı 77. maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı (26.000- TL) aşmayan mükelleflerin, diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hâsılattan istisna tutarını düştükten sonra kalan kısmın %25'ini, 27 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

28 GMSİ GÖTÜRÜ GİDER ESASI İkinci gelir dilimindeki tutarı aşıp, üçüncü gelir dilimindeki ücret dışındaki gelirler için geçerli olan tutarı (60.000-TL) aşmayan mükelleflerin ise aynı şekilde bulunan tutarın %15'ini götürü gider olarak indirebileceklerdir. 28 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

29 GMSİ GÖTÜRÜ GİDER ESASI Buna göre, taşınmazların işyeri olarak kiraya verilmesinde kira tutarına bakılmaksızın, konut olarak kiraya verilmesinde ise belli bir hâsılat tutarı üzerinde gelir elde edilmesi durumunda götürü gider uygulamasına son verilmektedir. Hakların kiralanmasından elde edilen gelirin vergilemesinde de yine götürü gider usulü kabul edilmemektedir. 29 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

30 İNTİFA VE İRTİFAK HAKLARINDAN DOĞAN GELİRLER AÇIKÇA GMSİ OLARAK TANIMLANMIŞTIR Taşınmazlar üzerinde, başka bir taşınmaz veya üçüncü kişiler lehine süreli veya süresiz irtifak hakkı tesis edilmesinden elde edilen gelirler gayrimenkul sermaye iradı olarak tanımlanmaktadır. 30 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

31 YILLARA YAYGIN İNŞAAT İŞLERİ Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, avanslar dahil hak ediş bedellerinin değerlendirilmesinden doğan gelirlerin “elde edildiği yıl” vergilendirilmesi öngörülmektedir. Bugüne kadar yargı tarafından verilen aksi yöndeki kararların önüne geçilmiş olacaktır. Dolayısıyla, yıllara yaygın inşaat işlerine ilişkin hakedişlerin değerlendirilmesi dolayısıyla repo, mevduat faizi, kar payı, değer artış kazancı vs şeklinde doğan tüm gelirler o yıl vergilendirilecektir. 31 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

32 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ Tasarıda özel inşaat işleri tanımlanmakta, başta özel inşaat işlerinde kazancın elde edildiği dönem, kazancın tespiti ve kat karşılığı inşaat işlerinde vergileme durumu ayrıntılı olarak düzenlenmektedir. 32 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

33 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ 1)Taahhüt niteliği bulunsun ya da bulunmasın başkasının arsası üzerinde taşınmaz inşa etme faaliyeti ticari kazanç hükümlerine tabidir. (2) İktisap şekli ve tarihi ne olursa olsun, kendi arsası üzerine inşaat yapan veya kat karşılığı inşaat işleri dâhil yaptıranların bu inşaat faaliyetlerinden doğan kazançları, inşaat faaliyetinin arsa sahibinin ticari işletmesi bünyesinde gerçekleştirilmesi halinde ticari kazanç hükümlerine tabidir. 33 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

34 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (3) Kat karşılığı inşaat işleri dâhil başkasına yaptırılan inşaatlarda, hasılatın müteahhit ile paylaşılmasının kararlaştırılmış olması, faaliyetin arsa sahibi yönünden de ticari faaliyet olduğunu gösterir. (4) İkinci ve üçüncü fıkra kapsamında yapılmamış olması kaydıyla arsa sahibi tarafından inşa edilen veya ettirilen taşınmazların ya da kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde inşa edilip arsa sahibine bırakılan taşınmazların brüt kapalı alanları toplamının; 34 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

35 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ a) (1.000) Bin metrekareyi aşması halinde ilk satış tarihinden itibaren ticari faaliyete başlanıldığı kabul edilir. (500) Beşyüz metrekare ile (1.000)bin metrekare (bin metrekare dâhil) arasında olması halinde ise, inşa edilen taşınmazların satışının arsa sahibine veya müteahhide ait ticari bir ilk satış tarihinden itibaren organizasyon çerçevesinde gerçekleştirilmesi halinde ticari faaliyete başlanıldığı kabul edilir. Bu kapsamda taşınmaz inşa ettiren arsa sahipleri, istedikleri takdirde inşaat faaliyetine başlanıldığı tarihten itibaren mükellefiyet tesis ettirebilirler. 35 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

36 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ b) Beşyüz metrekareyi (beşyüz metrekare dâhil) aşmaması halinde ise inşaat faaliyeti nedeniyle arsa sahibi yönünden ticari kazanç hükümleri uygulanmaz. (5) Arsa sahibi yönünden, dördüncü fıkranın (a) bendi kapsamına giren inşaat işlerinde; a) İnşaatın bitim tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren üç takvim yılı içinde taşınmaz satışı yapılmaması halinde, bu sürenin sonunda anılan taşınmazlar inşaatın bitim tarihindeki maliyet bedeli üzerinden iktisap edilmiş sayılır. 36 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

37 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ b) Yapılan son satış işleminden başlayarak üç yıl içinde herhangi bir taşınmaz satışı yapılmaması durumunda, ticari faaliyetin sona erdiği kabul edilerek satışa konu edilmeyen taşınmazlar işletmeden çekilmiş sayılır. Bu hüküm ticari faaliyetine bu süre içerisinde son verenler hakkında da uygulanır. İşletmeden çekilen taşınmazlar, inşaatın bitim tarihindeki maliyet bedeli üzerinden bu tarihte iktisap edilmiş sayılır. 37 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

38 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (6) Dördüncü fıkranın (a) bendi kapsamındaki inşaatlarda, arsa sahipleri inşaata başlama tarihinden itibaren bu inşaatla ilgili her türlü belgeleri almak ve inşaatın bitim tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmek ve istenildiğinde ibraz etmek zorundadırlar. 38 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

39 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ (7) Dördüncü fıkrada yer alan metrekare büyüklüğünün hesabında, aynı takvim yılı içinde inşasına başlanan, sürdürülen veya tamamlanan birden fazla inşaat işi bulunmaktaysa, bu işlerin tamamı topluca dikkate alınır. Mezkûr metrekare büyüklüklerini ayrı ayrı veya birlikte, büyükşehir belediyeleri, il veya ilçe sınırları itibarıyla ya da bağımsız bölüm ve müstakil yapının niteliğine veya kullanım amacına göre yarısından az ve iki katından fazla olmamak üzere yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 39 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

40 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE KAZANÇ TESPİTİ (1) Özel inşaat işlerinde, inşa edilen veya ettirilen her bir bağımsız bölüm ya da müstakil yapının alıcıya teslim edildiği yıl bunlara ilişkin kâr veya zarar tespit edilir. İnşaatı tamamlanan bağımsız bölüm veya müstakil yapıya ait tapunun devir ve tescil işlemi yapılmamış olsa dahi bağımsız bölümlerin ya da müstakil yapının fiilen alıcının tasarrufuna bırakılması teslim sayılır. 40 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

41 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE KAZANÇ TESPİTİ (2) Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibine verilen taşınmazların müteahhit defter kayıtlarında oluşan maliyet bedeli, müteahhit yönünden, iktisap edilen arsa payının maliyet bedeli sayılır. Arsa sahibinin iktisap ettiği taşınmazların maliyet bedeli ise arsa sahibinin uhdesinde kalan arsa payının emsal bedeli ile müteahhit defter kayıtlarında oluşan maliyetlerden arsa sahibine verilen taşınmazlara isabet eden tutarın toplamından oluşur. 41 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

42 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE KAZANÇ TESPİTİ (3) Kat karşılığı inşaat işleri dışında kalan özel inşaat işlerinde arsa sahibinin arsasını inşaat yapımına tahsis etmesi halinde, arsanın maliyet bedeli olarak inşaatın başladığı tarihteki emsal bedeli esas alınır. İnşa edilen taşınmazların maliyet bedeli de arsanın emsal bedeline inşaat dolayısıyla katlanılan maliyet ve giderlerin eklenmesi suretiyle tespit olunur. 42 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

43 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE KAZANÇ TESPİTİ (4) Birden fazla bağımsız bölüm ya da müstakil yapı içeren özel inşaatlarda, hangi bölüm veya yapıya isabet ettiği kesin olarak tespit edilemeyen giderler, her bir bölüm veya yapının brüt alanının, inşaatın toplam brüt alanına oranı dâhilinde dağıtılır. (5) 14 üncü madde kapsamına giren ve ticari faaliyet sayılan birden fazla işin bulunması veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde, her bir inşaat işinin hasılat ve giderlerinin ayrı bir defterde izlenmesi veya aynı defterde ayrı ayrı izlenebilmesine imkan verecek şekilde gösterilmesi zorunludur. 43 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

44 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİNDE KAZANÇ TESPİTİ (6) İnşaat faaliyetine tahsis edilen arsanın ticari bir işletmeye dâhil olması halinde, yukarıdaki fıkraların uygulanmasında arsanın emsal bedeli yerine maliyet bedeli esas alınır. (7) 14 üncü maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamındaki inşaatlarda, arsa sahipleri inşaata başlama tarihinden itibaren söz konusu inşaatla ilgili belgelerdeki katma değer vergisi dâhil tutarları mükellefiyetlerinin tesisi halinde, mükellefiyetin tesis edildiği yılın maliyet veya giderlerine intikal ettirirler. (8) Özel inşaat işleri veya bu işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde ortak genel giderler ve amortismanların dağıtımı 13 üncü maddenin yedinci fıkrası hükmüne göre yapılır. 44 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

45 BASİT USULE TABİ OLAMAYACAKLARIN KAPSAMI GENİŞLETİLMEKTEDİR İşyerinde kullanılan ve o işyerinde yürütülen faaliyetle mütenasip sayıda motorlu taşıtla faaliyette bulunanlar hariç olmak üzere, ticari faaliyetini bir takvim yılı içinde aynı anda üç aydan fazla süreyle birden fazla işyerinde veya motorlu taşıtla yürütenler basit usulden faydalanamamaktadırlar. 45 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

46 TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDERLER DEĞİŞTİRİLMEKTEDİR Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine ve çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar gider olarak değerlendirilemez. (Mevcut Hali: Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar). Tüm çocuklara yapılan ödemeler artık gider olarak dikkate alınamayabilecektir. 46 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

47 Sözleşmelerde öngörülen cezai şartlar ve teşebbüsün işletilmesinden kaynaklanan kusursuz sorumluluk halleri hariç olmak üzere teşebbüs sahibi tarafından işlenen suçlardan doğan tazminatlar ve basın veya diğer iletişim araçları yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğan maddi ve manevi zararlardan dolayı ödenen tazminatlar. (Mevcut Hali: Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar (Akitler ceza şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.) 47 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

48 Kiralanan veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan veya faaliyetle ilgili olsa bile işin önem ve hacmiyle mütenasip olmayanların giderleri ve amortismanları. (Mevcut Hali: Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları) 48 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

49 AB FONLARI Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması halinde bu tutar gelir kaydedilir. 49 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

50 DEĞER ARTIŞ KAZANCINA YÖNELİK DÜZENLEMELER İkamet amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkartılmasından doğan kazançlar gelir vergisinden istisna tutulmaktadır. Taşınmazlar ve pay senetlerinin elden çıkartılmasından sağlanan değer artış kazanlarının vergileme koşulları yeniden belirlenmektedir. Düzenlemeye göre, taşınmazlar ile pay senetlerinin, elden çıkarılmasından sağlanan kazançların; 50 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

51 VERGİLENDİRME- VERGİLENDİRMEME SÜRELERİ İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 40’ı, - Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 50’si, - Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 60’ı, - Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 75’i, vergiden müstesnadır. 51 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

52 HİSEE SENEDİ VE YATIRIM FONU SATIŞLARINA İLİŞKİN DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNASI Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul AŞ’de işlem gören ve Bir yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin; ve Portföyünün sürekli olarak en az % 51’i Borsa İstanbul’da işlem gören pay senetlerinden oluşan yatırım fonlarının Bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi dışındaki yollarla, elden çıkarılmasından, elde edilen değer artış kazançlarının tamamı vergiden istisna tutulmaktadır. 52 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

53 HALKA ARZ YOLUYLA HİSSE SATIŞ KAZANCI İSTİSNASINDA ÖZEL DURUM Tam mükellef anonim şirketlerde sahip olunan hisselerin halka arz edilmek suretiyle elden çıkarılmasında; İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 60’ı, Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 70’i, Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 80’i, Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin % 90’ı, vergiden müstesna tutulmaktadır. 53 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

54 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI Yukarıda sayılan değer artış kazançlarındaki istisnalara ek olarak, bir yılda elde edilen değer artış kazancının (menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkartılmasından elde edilen kazançlar hariç), gelir vergisi tarifesinin birinci gelir diliminde yer alan tutarlık kısmı (10.700 TL) gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır. 54 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

55 ÜCRETLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Ücretlerde “asgari geçim indirimi”, “vergi indirimi” adı altında devam etmektedir. Sistemin esası değişmemekte, üçüncü çocuk için uygulanan indirim oranı % 5’den % 10’a çıkartılmakta, üçüncü çocuktan sonraki çocuklar için indirim olanağı verilmemektedir. Şirket yönetim kurulu üyelerine, ortaklık payı ile orantılı olmaksızın ödenen kâr payları ücret olarak tanımlanmaktadır. Bir işyerine bağlı olarak çalışanlara, yaptıkları hizmetler karşılığında üçüncü kişiler tarafından verilen para ve ayınlar ile sağlanan diğer menfaatler ücret olarak tanımlanmaktadır. 55 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

56 ÜCRETİN TANIMI Ücretin ödenek, cezai şart olarak ödenenler dâhil tazminat, kasa tazminatı (mali sorumluluk tazminatı) tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı, pay senedi verilmesi ya da pay senedi satın alma hakkı tanınması veya başka adlar altında ödenmiş ya da sağlanmış olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartıyla kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. 56 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

57 ÜCRET KAPSAMI Sporculara ve bunların teknik direktör ve antrenörlerine transfer ücreti, prim, tazminat veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan para, ayın ve menfaatler. (Mevcut Hali: Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler.) Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine yapılan ödemeler ücret olarak müteala edilecektir. 57 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

58 ÜCRET İSTİSNASI Kat malikleri arasından seçilen apartman ve site yöneticilerinin genel yönetim giderlerinden hisselerine düşen payların ödenmeyen tutarı gelir vergisinden istisnadır. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait konutların hizmet erbabına mesken olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler (Tahsis edilen konutun emsal kira bedelinin, 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık metrekare kira bedelinin tahsis edilen konutun metrekaresiyle çarpımı sonucu bulunan tutarı aşan kısmı için istisna uygulanmaz.). 58 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

59 ÜCRET İSTİSNASI 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu uyarınca faaliyet gösteren, ve Ticari faaliyet ile iştigal etmeyen irtibat bürolarında çalışan hizmet erbabına, İşverenin Türkiye dışında elde ettiği kazançları üzerinden, Döviz olarak ödediği ücretler. 59 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

60 ÜCRET İSTİSNASI 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler, Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 366 ncı maddesine göre oluşturulan komite ve komisyon üyeleri ile tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dâhil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatma giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur.). 60 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

61 ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ 1) Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde aşağıda belirtilen indirim uygulanır: a) Ücretlerde özel indirim; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık tutarının; mükellefin kendisi için %50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için %10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5’i, üçüncü çocuk için %10’udur. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Özel indirim, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 77 nci maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz 61 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

62 b) İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için ise eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. c) Özel indirim, bu Kanun veya diğer kanunlarda yer alan, teşvik amaçlı her türlü diğer indirim ve istisnadan önce uygulanır. ç) Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla (a) bendinde belirtilen özel indirim oranlarını artırmaya veya kanuni oranına kadar indirmeye yetkilidir. 62 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

63 d) Özel indirimin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. (2) Yüz ve daha az sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde en fazla iki, yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en fazla dört amatör sporcu için uygulanmak üzere, her yıl ulusal yarışmalara iştirak ettiklerinin belgelenmesi şartıyla amatör sporcu çalıştıranların, bu sporculara ödedikleri ücretlerin asgari ücretin iki katını aşmayan kısmının, 77 nci maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin birinci gelir dilimine uygulanan oran ile çarpılmasıyla bulunan tutar, bunların ücreti üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. 63 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

64 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MEVCUT DÜZENLEME Ücretin gerçek usûlde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanır. Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. 64 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

65 Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. 65 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

66 Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz. İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder. İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır. (Ek fıkra: 16/6/2009-5904/2 md.) Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır. Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgarî ücretin yıllık brüt tutarını aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir. Asgarî geçim indiriminin uygulam dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 66 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

67 SPORCU ÜCRETLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER Tasarıda sporculara ilişkin olarak tutarına bakılmaksızın beyanname verilmemesine ilişkin ayrıcalık kaldırılmakta, Amatör sporcuların desteklenmesi amacıyla, bunların ücretleri üzerindeki gelir vergisi yükü azaltılmaktadır. Düzenlemeye göre; - Yüz ve daha az sayıda işçi çalıştıran işyerlerinde en fazla iki, - Yüzden fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en fazla dört, 67 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

68 PAY SENEDİ VERİLMESİ Hizmet erbabına pay senedi verilmesi durumunda ücret, bu pay senetlerinin hukuki ve ekonomik olarak tasarruf edilebilir olduğu tarihte, pay senedi alım hakkı verilmesi durumunda ise bu hakkın fiilen kullanıldığı tarihte elde edilmiş sayılır. Hakkın kullanıldığı tarihteki pay senedinin piyasa fiyatı ile hizmet erbabına maliyeti arasındaki fark, ücret olarak vergilendirilir. Hakkın kullanılmadan önce satılması durumunda ise satış fiyatı ile çalışana maliyeti arasındaki fark, ücret sayılır. 68 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

69 TELİF HAKLARINA İLİŞKİN İSTİSNA Kazanç istisnası devam etmekle birlikte, kazanç istisnasına sınır getirilmiştir. Telif kazancı kapsamında elde edilen hâsılatın vergi tarifesinin ücret gelirleri için geçerli olan dördüncü gelir diliminde yer alan tutarın iki katını aşması halinde, istisna hükmünün uygulanmayacağı, Elde edilen hâsılatın söz konusu eşiği aşması halinde tamamının beyan edileceği ve bu hâsılat nedeniyle yapılan kesintilerin tarifeye göre hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebileceği, 69 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

70 SERBEST MESLEK KAZANÇ İSTİSNALARI Köylerde veya nüfusu 2.000’i aşmayan yerlerde düğün ve benzeri toplantılarda müzik icra edenlerin bu faaliyetlerine ilişkin kazançları gelir vergisinden müstesnadır. Bu maddedeki istisnaların 61 inci madde uyarınca kesinti suretiyle alınan vergiye şümulü yoktur. 70 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

71 Telif kazancı elde edenlerin, istisnadan faydalanma durumlarına bakılmaksızın, Vergi Usul Kanunu’na göre defter tutma, belge düzenleme ve bildirimde bulunma ödevlerinden muaf tutulacakları, hükmüne yer verilmiştir. Telif kazançlarını “beyan etmek zorunda olanların” bu kazançlarının vergilendirilmesinde, isterlerse gerçek giderler yerine, hâsılatlarının % 25’i kadar götürü gider indirmelerine olanak sağlanmaktadır. Bu maddedeki istisnaların 61 inci madde uyarınca kesinti suretiyle alınan vergiye şümulü yoktur. 71 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

72 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI Motorlu taşıma, çekme, yükleme ve boşaltma araçları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri (bunlara ait hat ve plakalar ile işletme hakları dâhil)nin, Her türlü elektronik ortam veya alan adlarının, kiralanması GMSİ sayılmaktadır. Bir taşınmaz üzerinde başka bir taşınmaz veya üçüncü kişiler lehine süreli veya süresiz irtifak veya intifa hakkı tesis edilmesi kiralama sayılır. 72 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

73 GMSİ GİDERLERE İLİŞKİN DÜZENLEMER d) Mal ve hakların kiralanması için “ödenen” komisyonlar, j)Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin Türkiye’de kira ile oturdukları konutun kira bedeli ile öğrenci yurtları, bakımevi ve huzurevlerine ödenen oda ve yatak ücreti (Kira indirimi gayri safi hasılattan bu fıkranın diğer bentlerinde yazılı giderler düşüldükten sonra kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 67 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi uygulamasında gider fazlalığı sayılmaz.). 73 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

74 GÖTÜRÜ GİDER USULÜ Elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradı münhasıran taşınmazların konut olarak kiraya verilmesinden oluşan ve Buna ilişkin hasılatları 77 nci maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı aşmayan mükellefler, Diledikleri takdirde gerçek giderlere karşılık olmak üzere hasılattan istisna tutarını düştükten sonra kalan kısmın %25’ini, İkinci gelir dilimindeki tutarı aşıp üçüncü gelir dilimindeki ücret dışındaki gelirler için geçerli olan tutarı aşmayan mükellefler ise aynı şekilde bulunan tutarın %15’ini götürü gider olarak indirebilirler. 74 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

75 GÖTÜRÜ GİDER (MEVCUT DÜZENLEME) Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 25'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. 75 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

76 GMSİ İSTİSNASI Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 3.200 Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır. İstisna tutarı üzerinde kazanç elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde, bu istisnadan yararlanılamaz. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayrisafi tutarları toplamı 77 nci maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin üçüncü gelir diliminde ücretler için geçerli olan tutarı aşanlar bu istisnadan faydalanamazlar. 76 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

77 MENKUL SERMAYE İRADI Her nevi pay senetleri ile kurucu pay senetleri ve diğer intifa senetlerine verilen kâr payları (pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler ile kurucu pay senetleri ve diğer intifa senetlerinin ihraççıya iade edilmek suretiyle imha edilmesi karşılığı yapılan ödemeler dâhil), Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları katılma belgelerine ödenen kâr payları, konut finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetlere ve varlık finansmanı fonlarını temsilen ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetlere ödenen faiz, kâr payı veya benzeri gelirler. 77 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

78 Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler hariç ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dâhil) ve Hazine bonosu faizleri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ihraç edilen likidite senetleri, Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetler ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirler. 78 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

79 i) Menkul kıymetler veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler. l) Yukarıdaki bentlerde sayılanlar dışında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre ihraç edilen her türlü sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler 79 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

80 MSİ İSTİSNASI Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 41 inci maddenin ikinci fıkrasının (a)(KAR PAYLARI) ve (b) (İŞTİRAK KAZANÇLARI) bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın kesinti yoluyla alınan vergiye şümulü yoktur. Portföyünün sürekli olarak en az %51’i Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem gören pay senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinden elde edilen iratlar gelir vergisinden müstesnadır. 80 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

81 MSİ İSTİSNA MEVCUT HALİ Tek primli yıllık gelir sigortalarından yapılan ödemelerin tamamı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü maddenin birinci fıkrasının (15) numaralı bendine göre tevkifat yapılmaz. Tam mükellef kurumlardan elde edilen, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna edilen tutar üzerinden 94 üncü madde uyarınca tevkifat yapılır ve tevkif edilen verginin tamamı, kâr payının yıllık beyanname ile beyan edilmesi durumunda yıllık beyanname üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilir. 81 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

82 DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İvazsız olarak iktisap edilenler hariç olmak üzere, 37 nci maddenin birinci fıkrasının (a)(BİNA ARAZİ), (b)(VOLİ MAHALİ DALYAN), (ç)(TESCİLLİ HAKLAR), (d)(ARAMA,İŞLETME, İMTİYAZ HAKLARI), (f)(GEMİ, GEMİ PAYLARI) ve (ğ) (ELEKTRONİK ORTAM, ALAN ADLARI) bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları taşınmazlar dâhil) ve haklar ile (g) bendinde belirtilen motorlu yükleme ve boşaltma araçları ile motorlu taşıtların hat, plaka veya işletme haklarının elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri taşınmazları tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.). 82 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

83 MEVCUT HALİ İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır.). 83 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

84 ÖZEL İNŞAAT ARSA-ARSA PAYLARI Ticari bir işletmenin envanterinde kayıtlı bulunmaması kaydıyla, kat karşılığı inşaat işleri dâhil sahip olunan arsa üzerine inşaat yapan veya yaptıranların bu işlere tahsis ettikleri arsa veya arsa payları da, inşaat faaliyetinin ticari mahiyette olup olmadığına bakılmaksızın, elden çıkarılmış sayılır. 84 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

85 DEĞER ARTIŞINA İLİŞKİN SAFİ KAZANÇ TESPİTİ Aynı menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracından değişik tarihlerde alımlar yapıldıktan sonra bunların bir kısmının elden çıkarılması halinde ilk giren ilk çıkar yöntemi kullanılmak suretiyle alış bedeli belirlenir. Bir menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının alımından önce elden çıkarılması halinde, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak kazanç tespit edilir. Aynı gün içerisindeki işlemlerde ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi kullanılabilir. 85 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

86 ÖZEL İNŞAAT İŞLERİ DEĞER ARTIŞ KAZANCI 45 inci maddenin üçüncü fıkrası kapsamına giren hallerde; a) Kat karşılığı inşaat işleri dolayısıyla arsa sahibinin uhdesinde kalan arsa payının tahsis tarihindeki emsal bedeli, inşaat işine tahsis edilen arsa payının elden çıkarma bedeli olarak kabul edilir, b) Müteahhit tarafından arsa sahibine teslim edilen taşınmazların maliyet bedeli üzerinden arsa sahibine fatura edilen tutar ise müteahhide devredilen arsa payının elden çıkarma bedeli olarak kabul edilir, 86 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

87 Kat karşılığı inşaat söz konusu olmaksızın arsa sahibi tarafından yapılan veya yaptırılan diğer inşaat işlerinde, inşaata tahsis edilen arsanın tahsis tarihindeki emsal bedeli, bu arsanın elden çıkarma bedeli sayılır. Yukarıdaki fıkraya göre elden çıkarılan arsa veya arsa paylarından doğduğu kabul edilen elden çıkarma kazançları, inşa edilen taşınmazların satıldığı tarihler itibarıyla ve satılan taşınmaza isabet eden arsa payıyla sınırlı olarak gerçekleşmiş sayılır. Bu satışlar nedeniyle yapılan tahsilatların, öncelikle satılan taşınmaza isabet eden arsa veya arsa payının elden çıkarma bedeline ilişkin olduğu kabul edilir. 87 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

88 Kat karşılığı inşaat işleri de dâhil olmak üzere, sahip olduğu arsa üzerine inşaat yapan veya yaptıranların inşaat veya satış faaliyetlerinin 14 üncü maddeye göre ticari faaliyet olarak kabul edilmediği hallerde (aynı maddenin beşinci fıkrası hükmü hariç), bu kapsamda edinilen taşınmazlar arsa sahibi yönünden inşaatın bitim tarihi itibarıyla ilk defa iktisap edilmiş sayılır. İnşaatın bitim tarihi yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarihtir. Ancak taşınmazın veya taşınmazların yapı kullanma izin belgesi alınmadan önce fiilen kullanılması halinde, bunların kullanıma başlanma tarihine itibar edilir. 88 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

89 Üçüncü fıkraya göre arsa sahibi tarafından ilk defa iktisap edildiği kabul edilen taşınmazların maliyet bedeli, kat karşılığı inşaat söz konusu olmaksızın inşa edilen ya da ettirilen taşınmazlarda, inşaata tahsis edilen arsanın emsal bedeli ile arsa sahibinin fiili inşaat maliyetlerinin toplamından ibarettir. Kat karşılığı inşaat işleri kapsamında iktisap edilen taşınmazlarda ise maliyet bedeli, arsa sahibinin uhdesinde kalan arsa payının emsal bedeli ile müteahhit tarafından 15 inci maddenin ikinci fıkrasına göre hesaplanan tutardan oluşur. 89 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

90 Bu madde kapsamında doğan değer artış kazancında zamanaşımı, inşa edilen taşınmazların satıldığı tarihler itibarıyla ve satılan taşınmaza isabet eden arsa payıyla sınırlı olmak üzere taşınmazın satıldığı tarihten sonraki takvim yılının başından başlar. 90 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

91 DEĞER ARTIŞ KAZANCI İSTİSNALAR İkamet amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkarılmasından doğan kazançlar, (Bu istisnaya arsa payının devri sonucu tek konut alan arsa sahiplerinin, arsa payının devri sonucu doğan değer artış kazançları da dâhil olup bu bendin uygulanmasında mükellef ile eş ve çocuklar birlikte dikkate alınır.). 91 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

92 37 nci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) (ç) ve (f) bentlerinde yazılı olan mal (motorlu yükleme ve boşaltma araçları ile gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai üretimde kullandıkları taşınmazlar dâhil) ve haklar ile tam mükellef kurumlara ait olan pay senetlerinin, ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasında (Bu bendin uygulanmasında, kooperatiflerin ortaklarına tahsis ettikleri taşınmazlar tahsis tarihinde; finansal kiralama yoluyla iktisap edilmiş taşınmazlar ise finansal kiralama sözleşmesinin imzalandığı tarihte iktisap edilmiş sayılır. Arsaya karşılık iktisap edilen bina veya bağımsız bölümlerde ise iktisap tarihi olarak, 14 üncü maddenin beşinci fıkrası hükmü hariç, 15 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarihe itibar edilir.); 92 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

93 1) İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %40’ı, 2) Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %50’si, 3) Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı, 4) Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %75’i. 93 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

94 Tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin, portföyünün sürekli olarak en az %51’i Borsa İstanbul Anonim Şirketinde işlem gören pay senetlerinden oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesi dışındaki yollarla elden çıkarılmasından elde edilen gelirler. 94 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

95 Tam mükellef anonim şirketlerde sahip olunan pay senetlerinin halka arz edilmek suretiyle elden çıkarılmasında; 1) İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı, 2) Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %70’i, 3) Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %80’i, 4) Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %90’ı. 95 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

96 Bu fıkrada yer alan istisnalara ilave olarak bir takvim yılında elde edilen kazancın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından elde edilen kazançlar hariç, 77 nci maddenin birinci fıkrasındaki tarifenin birinci gelir diliminde yer alan tutar. 96 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

97 ARZİ KAZANÇLAR Kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinden doğan kazançlar dâhil olmak üzere taşınmazların tahliyesi veya kullandırma hakkının devredilmesi karşılığında şerefiye, tazminat, peştemallık, komisyon ve sair adlar altında sağlanan gelirler, (Mevcut Hali: Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil). 97 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

98 EMSAL KİRA BEDELİ Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz: a) Boş kalan taşınmazların muhafazaları maksadıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması. b) Binaların, mal sahiplerinin üstsoyu, altsoyu veya kardeşleri ile birinci derece kayın hısımlarının ikametine tahsis edilmesi (Sayılanların her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.). c) Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi. ç) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda. 98 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

99 EMSAL KİRA BEDELİ MEVCUT HALİ Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz: 1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması; 2. Binaların mal sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru veya kardeşlerden herbirinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.); 3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi; 4. Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda. 99 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

100 GENÇ GİRİŞİMCİLERE VERGİ TEŞVİĞİ Genç girişimciler için vergi indirimi getirilmektedir. Düzenlemeye göre, ilk defa gelir vergisine tabi olan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 (yirmidokuz) yaşını doldurmamış gerçek kişilerin, 3 (üç) vergilendirme döneminde elde edecekleri kazançlarının “asgari ücretin yıllık tutarına isabet eden kısmının, vergi tarifesinin ilk gelir dilimine uygulanan oran ile çarpılmasıyla bulunan tutar”, bunların kazançları üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. 100 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

101 VERGİ İNDİRİMİ ŞARTLARI Kendi işinde bilfiil çalışılması veya bulunulması. Faaliyete devam eden bir işletmenin eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından devralınmamış olması. Faaliyetin adi ortaklıklar ve şahıs şirketleri vasıtasıyla yürütülmesi halinde tüm ortakların bu maddedeki şartları taşıması. İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması. Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlenmemesi. 101 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

102 KORUMALI İŞYERİ İNDİRİMİ Tasarıyla, korumalı işyeri indirimi getirilmektedir. Yıllık beyannamede bildirilecek gelir veya kazançtan, Engelliler Hakkında Kanun’a göre kurulan korumalı işyerlerinde istihdam edilen engelli çalışanlar için diğer kişi ve kurumlarca karşılanan tutar dâhil yapılan ücret ödemelerinin yıllık brüt tutarının % 100'ü oranında korumalı işyeri indirimi sağlanmaktadır. İndirim, her bir engelli çalışan için azami beş yıl süreyle uygulanacak ve yıllık olarak indirilecek tutar, her bir engelli çalışan için asgari ücretin yıllık brüt tutarının % 150'sini aşamayacaktır 102 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

103 KREŞ-ANAOKULU YAPIM GİDERLERİNE İNDİRİM İMKANI Münhasıran kreş ve anaokulu faaliyetinde bulunacak olan veya mevcut işletme içerisinde çalışanların çocuklarına bakım amacıyla kurulan kreş ve anaokuluna ilişkin kuruluş ve yapım giderlerinin % 100'ü oranında indirim olanağı getirilmektedir. 103 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

104 FİNANSMAN GİDER KISITLAMASI Mevcut düzenlemede olduğu gibi, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10'unu aşmamak üzere Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan kısmı gider kabul edilmeyecektir. Kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri tasarıda da bu uygulamanın kapsamı dışında tutulmaktadır. 104 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

105 GEÇİCİ 67. MADDE STOPAJ Mevcut Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesine ilişkin düzenleme kalıcı hale getirilerek aynen korunmaktadır 105 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

106 TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZNACI İSTİSNASI Mevcut halde sadece kurumların en az iki tam yıl süre ile sahip oldukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından elde edilen kazançların % 75’ini vergiden istisna tutan düzenleme değiştirilmektedir. Kazancın istisna tutulacak kısmı elde tutma süresine bağlı olarak kademelendirilmektedir. Ayrıca, istisnanın ticari kazancını bilanço esasına göre tespit eden gerçek kişiler için de uygulanması öngörülmektedir. 106 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

107 TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZNACI İSTİSNASI Ticari kazancını bilanço esasına göre tespit eden gerçek kişiler ile kurumların aktiflerindeki taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının, İki tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 40’ı, Üç tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 50’si, Dört tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 60’ı, Beş tam yıldan sonra satışından doğan kazançların % 75’i, gelir vergisinden müstesna olacaktır. 107 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

108 TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZNACI İSTİSNASI Tasarının geçici maddesiyle, kurumların aktiflerine kayıtlı iktisadi kıymetlerden Kanun’un yayımı tarihi itibariyle iki yıl süreyle elde bulundurulmuş olanların, Kanun’un yayımı tarihinden sonra elden çıkarılmasında, yukarıda yer alan oranların yerine % 75 oranının uygulanması öngörülmüştür. Yani, 5 yıl beklenmesi gerekmemektedir. Çeşitli şekillerde iktisap edilen hisse senetlerinin elde etme tarihi özel olarak düzenlenmektedir: 108 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

109 HİSSE SENETLERİ İKTİSAP TARİHİ Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibarî değeriyle elde edilen hisse senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihinin, Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında sürelerin hesabında, devir olunan veya bölünen kurumda geçen sürelerin,dikkate alınması öngörülmektedir. 109 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

110 YURTDIŞI ŞUBE, İŞTİRAK VE İŞTİRAK SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI Kurumların, yurt dışı iştirak kazançları, yurt dışı şube kazançları ve yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkartılmasından doğan kazançları, mevcut Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan koşullar çerçevesinde gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır. 110 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

111 YABANCI FON KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesiyle ilgili olarak mevcut Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/A maddesinde yer alan hüküm, tasarıda aynen yer almaktadır. Düzenlemeyle, yabancı fonların, SPK tarafından verilen portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip tam mükellef şirketler aracılığıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi, kredi ve benzeri finansal varlıklar ve kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemlerinden elde ettikleri kazançları nedeniyle, maddede belirtilen şartların birlikte gerçekleştirmesi halinde, portföy yöneticiliği yapanların; 111 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

112 YABANCI FON KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Söz konusu fonlar için daimi temsilci, bunların işyerleri de bu fonların işyeri veya iş merkezi olarak sayılmayacağı hükme bağlanmaktadır. Bu kazançlar için beyanname verilmeyecek, diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dahil edilmeyecektir. 112 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

113 ZİRAİ KAZANÇ Gerçek usulde vergilendirilen ve işletme büyüklüğü ölçülerini en az % 50 oranında aşan çiftçi ve çiftçi sayılanların yanında çalışan işçilerin asgari ücrete tekabül eden ücretleri için vergi indirimi getirilmektedir. Düzenlemeye göre, bu tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilecektir. Tarımda kullanılan iktisadi kıymetlerin daha kısa sürede itfa edilebilmesi için, bu kıymetler için amortisman oranının iki katı esas alınarak hesaplanan amortismanlar gider yazılabilecektir. 113 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

114 ÇİFTÇİ SAYILANLAR Çiftçi sayılanlar: 26 ncı maddede yer alan işletme büyüklüğü ölçülerini en az %50 oranında aşan, Ana sözleşmelerinde münhasıran zirai faaliyetle iştigal edeceğine dair açık hüküm bulunan ve, Münhasıran zirai faaliyetle iştigal eden ticaret şirketleri çiftçi sayılır. Çiftçi sayılan kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket kârından aldıkları paylar zirai kazanç hükmündedir. 114 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

115 MEVCUT HALİ Kollektif şirketlerle adi veya eshamlı komandit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi çiftçi sayılmazlar. Zirai faaliyetle iştigal eden kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir. 115 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

116 ZİRAİ FAALİYETİN KAPSAMI Aşım yaptırmak maksadıyla erkek damızlık hayvan beslenmesi, hayvan fetüsü ve damızlık üretimi, bitkisel üretimde kullanılan sertifikalı tohum, yumru ve fide yetiştiricileri ile tohumluk sertifikasyon kuruluşlarının faaliyetleri de zirai faaliyet sayılır. Çiftçi ve çiftçi sayılanların zirai faaliyette kullandığı makine, alet veya biçerdöver, traktör, kamyon ve bu mahiyetteki araçlarının başka çiftçilerin zirai faaliyetlerinde kullandırılması zirai faaliyet sayılır. (Mevcut Hali: Aşım yaptırmak maksadiyla erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır.) 116 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

117 Çiftçilerin ve çiftçi sayılanların sahip oldukları veya işletmelerine dâhil biçerdöver, traktör, kamyon ve bu mahiyetteki araçların başka çiftçilerin zirai faaliyetlerinde çalıştırılması karşılığında elde edilen gelirler zirai kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. Ancak, çiftçi sayılanlardan, zirai faaliyetiyle ilgili 26 ncı maddede yazılı zirai faaliyet gruplarında yer alan arazi, ağaç, hayvan gibi iktisadi kıymetlerden herhangi biri işletme aktifine kayıtlı olmayan veya kayıtlı olmakla birlikte aktife kayıtlı biçerdöver, traktör, kamyon ve bu mahiyetteki araçları zirai faaliyetinin niteliği, önem ve hacmiyle mütenasip bulunmayanların, bu araçlarını başka çiftçilerin zirai faaliyetlerinde çalıştırmalarından elde ettikleri hasılat ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. 117 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

118 2 KAT AMORTİSMAN AYIRMA İMKANI GETİRİLMİŞTİR İşletme büyüklüğü ölçülerini en az %50 oranında aşan çiftçiler ile çiftçi sayılanlar tarafından uygulanmak üzere, “binek otomobiller hariç”, işletmeye dâhil bulunan iktisadi kıymetler için amortisman oranının iki katı esas alınarak hesaplanan amortismanlar zirai kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilir. 118 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

119 BEYANIN TOPLANMASI Tam mükellef kurumlarda esas olarak gelirin toplanması ve beyan esasında bir değişiklik yapılmamaktadır. Tam mükellef kurumların, kazançlarının tamamının yıllık beyanname ile bildirimi, Kooperatiflerin gelirlerinin münhasıran Türkiye'de kesinti suretiyle vergilendirilmiş taşınmaz kira gelirlerinden ibaret olması halinde, bu gelirler için beyanname verilmemesi, öngörülmektedir. 119 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

120 BEYANIN TOPLANMASI Tam mükellef gerçek kişilerde gelirin toplanması ve beyanı esasları yeniden düzenlenmektedir. a) Bütün gelir unsurlarından, bir takvim yılı içinde elde edilen gelirler için ilke olarak yıllık beyanname verilmesini ve beyanı gereken gelirlerin yıllık beyannamede toplanmasını, b) Ticari kazanç sahipleri, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç sahipleri ve serbest meslek erbabının, bu faaliyetlerden kazanç temin edilmemiş olsa da yıllık beyanname vermelerini, 120 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

121 BEYANIN TOPLANMASI Gayrimenkul sermaye iradı, diğer kazanç ve iratlar, telif kazançları veya ücretlerden, gelir unsurları itibarıyla herhangi birinin, 188.000 lirayı aşması halinde, maddede sayılanlar dışında kalan diğer gelirlerin tamamının bu gelirlerle birlikte, yıllık beyannamede toplanmasını, 121 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

122 Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmemesini, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dâhil edilmemesini; Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar, emekli sandıkları, yardım sandıkları ile sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından ödenen irat tutarları, bireysel emeklilik sisteminden ödenen irat tutarları ile kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı 122 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

123 Türkiye'de kesinti suretiyle vergilendirilmiş tahvil ve bono faizleri, mevduat faizleri, repo gelirleri ile Tasarının 62. maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirler 123 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

124 Yukarıda (c) bölümünde yer alan sınır içerisinde olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmemesini, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde de bu gelirlerin beyannameye dâhil edilmemesini; 188.000 lirayı aşmayan tek işverenden elde edilen ücretler, Toplamı, 94.000 lirayı aşmayan birden fazla işverenden alınan ücretler (Birden fazla işverenden alınan ücretlerde, birden sonraki işverenden alınan ücretlerin toplamının 26.000 lirayı aşması halinde birinci işverenden alınan da dâhil ücretlerin tamamı beyan edilir.), Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 1.390 lirayı aşmayan, stopaja tabi olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları (Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi gerekli olan durumlarda bu bent hükmü uygulanmaz.), 124 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

125 GELİRİN TOPLANMASI ESASLARI Yukarıda sayılan şartlan taşıyanlar dışındaki beyana dâhil edilmesi gereken gelirler toplamının, 26.000 lirayı aşmaması şartıyla, Türkiye'de kesinti suretiyle vergilendirilmiş birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları. 125 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

126 DAR MÜKELLEFİYETTE BEYAN Dar mükellefiyette gelirin toplanması ve beyan esasları konusunda bir değişiklik bulunmamaktadır. Tamamı Türkiye'de kesinti suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar ile kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısmı için beyanname verilmesi gerekmemektedir. 126 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

127 EĞİTİM SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİM ESASLARI Eğitim ve sağlık harcamalarının beyan edilen gelir veya kazançtan indirimi, vergi indirimi haline dönüştürülerek korunmaktadır. Düzenlemeye göre, mükellefin kendisi, eşi ve çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının vergi tarifesinin ilk gelir dilimine uygulanan oran ile çarpılmasıyla bulunan tutar, hesaplanan vergiden mahsup edilecektir. 127 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

128 EĞİTİM SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİM ESASLARI İndirim tutarı, yıllık beyannamede bildirilen gelir ve kazancın indirime esas tutarının % 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Bahsi geçen yeni düzenlemeye göre, gelir tutarına bağlı olarak artan oranlı tarifenin sağladığı vergisel avantaj değiştirilmektedir. Buna göre bütün mükellefler aynı oranda vergi indirimi imkanından faydalanacaktır. 128 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

129 YÜRÜRLÜK MADDESİ Kanun’un 01.01.2014 tarihinden itibaren elde edilen kazanç ve gelirlere uygulanmak ve bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmüştür. 129 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

130 130 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

131 131 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

132 132 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

133 133 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

134 134 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

135 135 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

136 136 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.

137 137 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim, İnceleme ve Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Danışmanlığı, Özel Denetim, Bağımsız Denetim, Uluslar arası Vergi Planlaması, Şirket Değerlemesi, İç Denetim, Vergi Danışmanlığı.


"Ali ÇAKMAKCI TaxAuditingYMM Bağımsız Denetim Kurucu Ortak YMM Bağımsız Denetçi E. Hesap Uzmanı 1 Tam Tasdik, KDV-ÖTV İadesi, Vergi Planlaması, Denetim," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları