Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 6.SINIF KONU ANLATIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 6.SINIF KONU ANLATIMI"— Sunum transkripti:

1 MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 6.SINIF KONU ANLATIMI

2 MADDENİN YAPI TAŞI ATOMLAR
MADDELER ÜÇ HALDE BULUNUR KATI-----SIVI------GAZ hangisinin katı,sıvı ya dagaz olduğunu söyleyelim.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Konulara yoğunlaşabildik mi acaba?

15 Maddelerin Halleri Nelerdir ?
Maddeleri fiziksel hallerine göre sınıflandırabiliriz. Bunlar: Katı Hali;(Demir, tahta, tuz) a. Maddenin en düzenli ve en düşük enerjili halidir. b. Tanecikler (atom ve moleküller) belirli bir merkez etrafında titreşim hareketi yaparlar. c. Katıların belirli bir şekil ve hacimleri vardır. d. Sıkıştırılamazlar. 2. Sıvı Hali;(Su, yağ, süt) a. Tanecikler birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparlar. b. Hacimleri belirli, şekilleri belirsizdir (içinde bulundukları kabın şeklini alırlar). c. Akışkandırlar. 3. Gaz Hali;(Hava, oksijen, tüpgaz) a. En düzensiz ve yüksek enerjili haldir. b. Belirli şekil ve hacimleri yoktur (içinde bulundukları kabın şeklini alır, hacmini doldururlar). c. Sıkıştırılabilir ve akışkandırlar. d. İçinde bulundukları kabın her yanına aynı basıncı uygularlar.

16 Madde Nedir ? Madde : Boşlukta (uzayda) yer kaplayan kütlesi, hacmi, eylemsizliği olan her şeye madde denir. Örnek: defter, kitap, hava, su vb… iken enerji, düşünceler, hayaller madde değildir. Demek bir şey madde ise bazı özellikleri vardır. Bunlar; Kütle (m) : Varlıklardaki değişmeyen madde miktarıdır. Ağırlık (G) : Yerçekiminin kütleye etkisidir. Hacim (V) : Cisimlerin kapladığı boşluktur. Eylemsizlik :Kütlenin harekete karşı tepkisidir. Tanecikli Yapı: Bütün maddelerin atom ve molekül gibi çok küçük taneciklerden oluşuyor olmalarıdır. Bu beş madde maddelerin ortak özellikleridir. Maddeleri birbirinden ayırt etmek için kullanılmaz.

17 Maddelerin Halleri Nelerdir ?
Not : Cisimler bu üç halden birinde veya bir karışımı halinde bulunabilir ve madde bir halden diğerine geçebilir.

18 Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?
GAZ 3 4 5 SIVI 6 1 2 KATI

19 Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?
Şemada maddelerin halleri arasındaki geçişler görülmektedir. Bunlar; Erime, Donma, Buharlaşma, Yoğunlaşma, Süblimleşme, Geri süblimleşme veya kırağılaşma. Bu geçişlerden 1, 3 ve 5 gerçekleşirken çevreden ısı alırlar (Endotermik olay). 2, 4 ve 6 ise çevreye ısı verir (Ekzotermik olay).

20 Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?
Not : Buharlaşma her sıcaklıkta gözlemlenen bir olaydır. Eğer sıvı kaynama sıcaklığından düşük Sıcaklıkta ise, yavaş yavaş buharlaşır. Kaynama sıcaklığında ise hızlı ve hareketli bir şekilde buharlaşır.

21 Maddelerin Hal Dönüşümleri Nasıldır?
Not : Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, katıdan gaza doğru geçişlerde; Toplam enerji artar, Düzensizlik artar, Tanecikler arası uzaklık artar, Tanecikler arası çekim kuvveti azalır. Akışkan, hem sıvıları hem gazları belirten ortak bir addır.

22 Maddenin Ayırtedici Özellikleri
Bir maddeyi diğer maddelerden ayırmaya yarayan özellikleri “Ayırtedici Özellikler” denir. Bunlar; Özkütle (Yoğunluk) Erime Noktası Kaynama Noktası Çözünürlük Esneklik İletkenlik Sıcaklık ve Uzama

23 Maddenin Ayırtedici Özellikleri
Bir özelliğin ayırtedici olabilmesi için; Madde miktarına bağlı olmaması Yalnız o maddeye özgü bir özellik olması gerekir. Bütün maddelerde kütle ve hacim ortak olduğundan ve madde miktarına bağlı olduğundan ayırtedici özellik değildir.

24 Maddenin Ayırtedici Özellikleri Maddenin Fiziksel Hali
Maddenin fiziksel hallerine göre ayırtedici özellikler Maddenin Fiziksel Hali Ayırtedici Özellik Katı Sıvı Gaz Yoğunluk Erime Noktası Donma Noktası Kaynama Noktası Yoğunlaşma Noktası Genleşme Esneklik Çözünürlük + - + - + -

25 Emziğimin ayırtedici özellikleri nelerdir bilen var mı acaba?

26 Maddenin ORTAK özellikleri
KÜTLE HACİM EYLEMSİZLİK ELEKTRİKLİ YAPI BU ÖZELLİKLER MADDE MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİRLER

27 KÜTLE Değişmeyen madde miktarına kütle denir
m sembolü ile gösterilir ve terazi ile ölçülür Başlıca birimleri gram(g) kilogramdır(kg) Bir taş parçasının dünyada da Ayda da kütlesi sabittir

28 HACİM Maddenin uzayda kapladığı yere HACİM denir
Hacim V sembolü ile gösterilir Gazların hacmi yoktur Sıcaklık değişirse hacim de değişir

29 Eylemsizlik Maddenin içinde bulunduğu konumu koruma isteğine denir

30 DEMİRİN TANECİLERİ

31 BAZI MADDELERİN ATOMLARI

32

33

34

35

36

37

38 1-İYOT ALKOL İÇİNDE KENDİNİ OLULTURAN TANECİKLERE AYRILIR.
2-AYRILAN TANECİKLER BİRBİRİNDEN UZAKLAŞIR. 3-İYOT TANECİKLERİ ALKOLÜ RENKLENDİRİR. 4-HER MADDEYİ ARD ARDA BÖLMEYE DEVAM EDEBİLSEYDİK EN SONUNDA O MADDEYİ OLUŞTURAN TANECİKLERE ULAŞIRDIK. 5-BİLİM İNSANLARI BİR ÇOK ETKİNLİKLER SONUNDA GÖREMEDİKLERİ HALDE MADDENİN TANECİKLİ YAPIDA OLDUĞU GÖRÜŞÜNÜ KESİNLEŞTİRMİŞLERDİR. 6-KÜREYE BENZEYEN BU TANECİKLERE ATOM ADINI VERMİŞLERDİR.

39 ELMAS DEMİR BAKIR HER MADDENİN TANECİKLERİNİN MADDE İÇİNDEKİ DİZİLİŞLERİ FARKLILIK GÖSTERİR.

40

41

42 Bütün soruları çözdüm. Sınavdan kesin en yüksek notu ben alacağım
Bütün soruları çözdüm. Sınavdan kesin en yüksek notu ben alacağım. Her ne kadar kağıt bulamadık ama kardeşim sağ olsun!!!

43 ATOM NEDİR? Atom, maddenin en küçük yapıtaşıdır. Mikroskopla görülemeyecek kadar küçüktürler; ama bir araya geldiklerinde müthiş hasar yaratabilecek kadar büyük bir enerjiye sahiptirler. Bu boyutu daha da belirgin hâle getirmek için şöyle bir örnek verelim: Avucunuza biraz tuz dökün ve tek bir tuz tanesine bakın. Bu tanenin içindeki atomları tuz taneciği boyutuna getirirsek tuz tanesi yaklaşık 10 km olurdu.

44 Atom proton, nötron ve elektron denilen parçacıklardan oluşur
Atom proton, nötron ve elektron denilen parçacıklardan oluşur. Bu parçacıkların ikisi çekirdekte, biri de çekirdek etrafındadır. Elektronlar kütleleri bakımından protonların yalnızca 1/1840’I kadar olmalarına rağmen taşıdıkları elektrik yükü miktarı aynıdır. ALİ KILIÇ FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETMENİ

45 Atomun bir kütlesi ve bir hacmi vardır.
Kütlesi çok küçük bir yer işgal eden çekirdeğidir.Yani atomun çekirdeği o atomun kütlesini verir. Atomun çekirdeği atomun ortasında küçük bir yer kapladığı halde kütlesi elektronun kütlesinden çok büyüktür. Elektronun kütlesi ise çekirdeğin kütlesi yanında yok sayılacak kadar küçüktür. Bir atomun kütlesi yaklaşık olarak çekirdeğin kütlesine eşittir.

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Fen ve Teknoloji Dersi Kaynak Sitesi
Selçuk KARPUZ Fen ve Teknoloji Öğretmeni


"MADDENİN TANECİKLİ YAPISI 6.SINIF KONU ANLATIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları