Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FLORİSTİK BİTKİ COĞRAFYASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FLORİSTİK BİTKİ COĞRAFYASI"— Sunum transkripti:

1 FLORİSTİK BİTKİ COĞRAFYASI
(JEOLOJİK ZAMAN TABLOSU) ERA: PERIOD: EPOCH: AGE (millions of years ago): EVENTS: Quaternary Recent (Holocene) 0.01 Historic time Pleistocene 2.5 Ice ages; humans appear CENOZOIC Tertiary Pliocene Ape-like ancestors of modern humans Miocene 7 - 25 Oligocene Origins of most modern mammals Eocene Paleocene MESOZOIC Cretaceous Flowering plants appear; dinosaurs extinct Jurassic Conifers, mammals & birds appear; dinosaurs dominant Triassic Mammal-like reptiles appear   PALEOZOIC Permian   Great extinction event, glaciation Pennsylvanian   Great coal forests, reptiles appear, conifers, seed ferns, amphibians abundant Mississippian Devonian Fish abundance, first reptiles and ammonites Silurian First terrestrial plants and animals Ordovician First vertebrates Cambrian Origin of most invertebrates PRECAMBRIAN Proterozoic Evolution of Monera and earliest Metazoa Archean    Prebiotic evolution and Archaea Hadean    Formation of the Solar System and Earth NEOENDEMİKLER devam

2 PERIOD EPOCH sub STAGE myBP Quaternary Holocene - - 0.01 Pleistocene Tertiary Pliocene 5-5.2 Miocene Late Messinian 7.5 Tortonian 10 Serravallian 12 Mid Langhian, late 15 Langhian, early 18 Early Burdigalian - Aquitanian Oligocene Chattian 30 Stampian 36 Eocene Priabonian 37.0 Bartonan 42.0 Lutetian 50 Ypresian Paleocene Thanetian 60.5 Danian Cretaceous Maastrichtian 73 Campanian 83 Santonian 87.5 Coniacian 88.5 Turonian 91 Cenomanian 97.5 Albian 113 Aptian 119 Barremian 125 Hauterivian 131 Valanginian 138 Berriasian 144 Jurrasic Triassic

3

4 EON ERA PERIOD EPOCH TIME P H A N E R O Z O I C
CENOZOIC Modern world  with animals,  plants and geographical features as we know it today, came into being. Quaternary Humans appear Holocene Humans start to dominate the world. Sea levels rise after end of ice age drowning large areas of land. yrs ago till present Pleistocene   First primitive humans appear. 1/4th of land covered by ice. 1.7 million years Tertiary Mammals become the dominant larger animals replacing  the reptiles. Pliocene Human-like apes make appearance. Climates cools as Ice Age nears. Galapagos islands rise from the sea. Panama land bridge emerges 3 million connecting South with North America. million Miocene Camel, cat, horse, raccoon, weasel  and rhinoceros dominate. million Oligocene True Primates make first appearance. Horses and tapir on American soil. million Eocene Mammals adapt to marine life.  Formation of Andes end. million Paleocene Marsupials, carnivores, ungulates. Modern continents start to form. million MESOZOIC Age of Reptiles Cretaceous 65 million years ago, mass extinction of dinosaurs. Flowering plants and modern trees appear. Formation of the Andes begin.   million years Jurassic Birds make appearance, reptiles dominate sea and land. Cycads, conifers, ginkgoes and seed ferns. South America breaks away from Africa million years Triassic Dinosaurs and first true primitive mammals appear. Evergreen trees dominate. Breakup of Pangaea into 2 supercontinents. million years PALEOZOIC Evolution from primitive to more advanced life. Life rises out of the oceans and ventures on land. Permian Great mass extinction as tribolites, many fishes and corals dies out because of environmental changes. Cycad like plants and true conifers appear in the north. Land masses drift together to form Pangaea. million years Carboniferous Amphibians venture out of the sea and on to land.  Lush forests in swamplands turned into  today's coal and oil deposits. Horsetails, lycopods, ferns abound. million years  Devonian Age of fish with bony fish making appearance.Land covered with giant ferns. million years Silurian Later a scorpion became first air-breathing animal.  Oceans teem with vertebrate, jawed fish and corals. Vascular plants venture on land as first terrestrial life. million years  Ordovician  Trilobites are still abundant and vertebrate fish make first appearance and so do corals. million years Cambrian Marine invertebrates, especially trilobites abound in sea but no land animals yet. Seaweed in the oceans and lichens on land. Formation of Gondwanaland supercontinent. million years PROTEROZOIC Soft-bodied marine invertebrates emerge  900 million years ago. Eucaryotic cells and algae in oceans. 2.5 billion -  570 million ARCHEAN  Prokaryotic cells only, bacteria and blue-green algae in the oceans Algae in the oceans begin producing oxygen, which settled in the atmosphere and was necessary for the later evolution of higher animals. Consolidation of earth's crust and first sign of life. billion years FORMATION OF EARTH 4.6 billion ago FORMATION OF UNIVERSE billions of years ago.

5 Biyolojik çeşitlilik nedir?
Biyolojik Çeşitlilik her yerde (karada ve suda) yaşayan canlıların oluşturduğu çeşitliliğe denir. Bu çeşitlilik, sadece türleri ve bu türlerin kendi içlerindeki genetik farklılıkları değil aynı zamanda içinde yaşadıkları ekosistemleri de kapsar.

6 Yaşamın çeşitliliği

7 Biyolojik Çeşitliliğin Katmanları
Genetik çeşitlilik, Tür çeşitliliği, Yaşam alanı ya da ekosistem çeşitliliği, Ekolojik ilişkiler çeşitliliği

8 Biyolojik Çeşitliliğin Katmanları
bireyler genler türler ekosistemler From Frankel et al., 1995, The conservation of plant biodiversity.

9 Küresel rakamlar Bugüne kadar milyon tür tanımlanıp adlandırılmıştır. (Günümüzde 3 milyon tür olduğu tahmin ediliyor). (tutucu bir tahminle) Yeryüzünde toplam 6-10 milyon canlı türü (alternatif tahminle) milyon canlı türü

10 Türkiye’de kaç tür var? ~ 8800 tohumlu bitki türü kaydı
~ omurgalı türü kaydı ~ 17,200 omurgasız türü kaydı Türkiye’de toplam yaklaşık 100,000 bitki, hayvan ve diğer canlı gruplarına ait tür olması tahmin ediliyor

11 Tür zenginliği deseni

12 Endemizm zenginliği deseni

13 Biyolojik çeşitliliğin değeri
Ekolojik sistemlerin verdikleri hizmetler ve onları oluşturan doğal “sermaye” stokları, yeryüzünün yaşam-destek sistemin işleyişi için hayati önemdedir. Doğrudan ya da dolaylı olarak, insanlığın refahına ve gezegenin ekonomik değerine katkıda bulunurlar.

14 Biyolojik çeşitliliğin değeri
Costanza ve ark. 16 farklı biyomdaki 17 ekosistem hizmetinin değerini hesapladı. Tüm canlıküre için, bu değerin yılda ortalama 33 trilyon ABD $ tutarında olduğu ortaya çıktı. Bu küresel GSMH’ya denk bir değerdir. Belirsizlikler nedeniyle, bu bir en alt sınır olarak kabul edilmelidir.

15 Biyoçeşitlilik kaybı Tüm türlerin yarısından fazlasının soyunun 2100 yılında tükenmesinden korkuluyor! Son 500 milyon yılda beş büyük kitlesel soytükeniş gerçekleşti. Altıncısı yakında geliyor mu? Son 500 yılda yokolan türlerin sayısı daha önceki bütün insanlık tarihinde yokolan tür sayısından fazladır.

16 Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi
Küresel 200 Ekolojik Bölge (WWF)

17 Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi
Önemli Kuş Göç Yolları

18 Türkiye’nin ve Harşit Vadisi’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi

19 Kafkasya Ilıman Karışık Orman Ekolojik Bölgesi
WWF Kafkasya Programı Kafkasya Ekolojik Bölgesi biyolojik çeşitlilik koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi Kritik Ekosistemler Fonu Ortaklığı

20 Öncelikli Alanlar, Koridorlar ve Koruma Alanları

21 Bitki Çeşitliliği Otsu ve odunsu türler yönünden oldukça zengin olan bölge, 614 farklı bitki türüne ev sahipliği yapar, Bunların %12’si yani 77 tür endemiktir. Bu türlerden 30’u, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında “tehlike altında” olarak değerlendirilmiştir. Tehlike Kategorisi Hassas VU Düşük Riskte LR Veri eksik DD Tür sayısı 8 21 1

22 Lilium candidum-Ak zambak
Bölgesel (Balkanlar ve Batı Asya) yayılışlı bir bitki türümüz. Campanula betulifolia LR Endemik ve gösterişli çiçekleri olan bir çançiçeği. Lilium ciliatum LR Bölgesel yayılışlı bir bitki türümüz. Crocus aerius VU Bölgesel yayılışlı endemik bir bitki türümüz. Quercus macranthera ssp.syspirensis LR Endemik bir ağaç türümüz. Dactylorhiza osmanica LR Hassas bir habitatta yaşayan soğanlı bir bitki türümüz.

23 Biyoçeşitlilik kaybına tepki
Biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekonomik kalkınma aynı anda olabilir mi? Yeryüzü biyolojik çeşitliliğinin %80’i kalkınmakta olan ülkeler ormanlarında.. “Sürdürülebilir kalkınma”

24 Kazdağları'nda 32 tane endemik (Dünyada sadece Kazdağında bulunan)
      Kazdağları'nın Endemik Bitkileri               Kazdağları'nda 32 tane endemik (Dünyada sadece Kazdağında bulunan) bitki türü olduğu literatürde bahsedilmektedir.Bunun 29 tanesinin Kazdağları milli parkında bulunduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Biz fotoğraflayabildiklerimizi sitemize aldık.                        Abies Equi Trojana Achillea fraasii S.troiana   Allium kurtzianum  Armeria Trojana Bokhari Kazdağı göknarı Civan perçemi, Ayvadana Yabani Sarımsak Thymus pulvinatus celak (kekik) Hieracium marmoricola, Şahin otu, Mercangüş

25

26 Orman Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi
22-26 Kasım 2007 Örümcek Ormanları Biyolojik Çeşitlilik ve Harşit Vadisi’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi Uğur Zeydanlı (Doğa Koruma Merkezi)

27 Yaşamın çeşitliliği


"FLORİSTİK BİTKİ COĞRAFYASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları