Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FLORİSTİK BİTKİ COĞRAFYASI (JEOLOJİK ZAMAN TABLOSU) NEOENDEMİKLER devam ERA:PERIOD:EPOCH:AGE (millions of years ago):EVENTS: Quaternary Recent (Holocene)0.01Historic.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FLORİSTİK BİTKİ COĞRAFYASI (JEOLOJİK ZAMAN TABLOSU) NEOENDEMİKLER devam ERA:PERIOD:EPOCH:AGE (millions of years ago):EVENTS: Quaternary Recent (Holocene)0.01Historic."— Sunum transkripti:

1 FLORİSTİK BİTKİ COĞRAFYASI (JEOLOJİK ZAMAN TABLOSU) NEOENDEMİKLER devam ERA:PERIOD:EPOCH:AGE (millions of years ago):EVENTS: Quaternary Recent (Holocene)0.01Historic time Pleistocene2.5Ice ages; humans appear CENOZOICTertiary Pliocene2.5 - 7Ape-like ancestors of modern humans Miocene7 - 25 Oligocene25 - 38Origins of most modern mammals Eocene38 - 54 Paleocene54 - 65 MESOZOIC Cretaceous65 - 135Flowering plants appear; dinosaurs extinct Jurassic135 - 190 Conifers, mammals & birds appear; dinosaurs dominant Triassic190 - 235Mammal-like reptiles appear PALEOZOIC Permian 235 - 280Great extinction event, glaciation Pennsylvanian 280 - 345 Great coal forests, reptiles appear, conifers, seed ferns, amphibians abundant Mississippian Devonian345 - 395Fish abundance, first reptiles and ammonites Silurian395 - 450First terrestrial plants and animals Ordovician450 - 500First vertebrates Cambrian500- 570Origin of most invertebrates PRECAMBRIAN Proterozoic570-2500Evolution of Monera and earliest Metazoa Archean 2500-3800 Prebiotic evolution and Archaea Hadean 3800 - 4600 Formation of the Solar System and Earth

2 PERIODEPOCHsubSTAGEmyBP Quaternary Holocene- - - - - -0.01 Pleistocene- - - - - -1.6-1.8 Tertiary Pliocene- - - - - -5-5.2 Miocene Late Messinian7.5 Tortonian10 Serravallian12 Mid Langhian, late15 Langhian, early18 Early Burdigalian- Aquitanian23-25.2 Oligocene - Chattian30 EarlyStampian36 Eocene LatePriabonian37.0 Mid Bartonan42.0 Lutetian50 EarlyYpresian54 - 56.5 Paleocene LateThanetian60.5 EarlyDanian65 - 66.5 Cretaceous - - - - Maastrichtian73 Campanian83 Santonian87.5 Coniacian88.5 Turonian91 Cenomanian97.5 - - - - Albian113 Aptian119 Barremian125 Hauterivian131 Valanginian138 Berriasian144 Jurrasic- - - - -- - - - 150-213 Triassic- - - - - - - 219-248

3

4 EONERAPERIODEPOCHTIME P H A N E R O Z O I C CENOZOIC Modern world with animals, plants and geographical features as we know it today, came into being. Quaternary Humans appear Holocene Humans start to dominate the world. Sea levels rise after end of ice age drowning large areas of land. 10.000 yrs ago till present Pleistocene First primitive humans appear. 1/4th of land covered by ice. 1.7 million - 10. 000 years Tertiary Mammals become the dominant larger animals replacing the reptiles. Pliocene Human-like apes make appearance. Climates cools as Ice Age nears. Galapagos islands rise from the sea. Panama land bridge emerges 3 million connecting South with North America. 5 - 1.7 million Miocene Camel, cat, horse, raccoon, weasel and rhinoceros dominate. 23 - 5 million Oligocene True Primates make first appearance. Horses and tapir on American soil. 35 - 23 million Eocene Mammals adapt to marine life. Formation of Andes end. 57 - 35 million Paleocene Marsupials, carnivores, ungulates. Modern continents start to form. 65 - 57 million MESOZOIC Age of Reptiles Cretaceous 65 million years ago, mass extinction of dinosaurs. Flowering plants and modern trees appear. Formation of the Andes begin. 145 - 65 million years Jurassic Birds make appearance, reptiles dominate sea and land. Cycads, conifers, ginkgoes and seed ferns. South America breaks away from Africa 210 - 145 million years Triassic Dinosaurs and first true primitive mammals appear. Evergreen trees dominate. Breakup of Pangaea into 2 supercontinents. 245 - 210 million years PALEOZOIC Evolution from primitive to more advanced life. Life rises out of the oceans and ventures on land. Permian Great mass extinction as tribolites, many fishes and corals dies out because of environmental changes. Cycad like plants and true conifers appear in the north. Land masses drift together to form Pangaea. 290 - 245 million years Carboniferous Amphibians venture out of the sea and on to land. Lush forests in swamplands turned into today's coal and oil deposits. Horsetails, lycopods, ferns abound. 360 - 290 million years Devonian Age of fish with bony fish making appearance.Land covered with giant ferns. 410 - 360 million years Silurian Later a scorpion became first air-breathing animal. Oceans teem with vertebrate, jawed fish and corals. Vascular plants venture on land as first terrestrial life. 440 - 410 million years Ordovician Trilobites are still abundant and vertebrate fish make first appearance and so do corals. 510 - 440 million years Cambrian Marine invertebrates, especially trilobites abound in sea but no land animals yet. Seaweed in the oceans and lichens on land. Formation of Gondwanaland supercontinent. 570 - 510 million years PROTEROZOIC Soft-bodied marine invertebrates emerge 900 million years ago. Eucaryotic cells and algae in oceans. 2.5 billion - 570 million ARCHEAN Prokaryotic cells only, bacteria and blue-green algae in the oceans Algae in the oceans begin producing oxygen, which settled in the atmosphere and was necessary for the later evolution of higher animals. Consolidation of earth's crust and first sign of life. 3.8 - 2.5 billion years FORMATION OF EARTH4.6 billion ago FORMATION OF UNIVERSE 20 - 7 billions of years ago.

5 Biyolojik çeşitlilik nedir? Biyolojik Çeşitlilik her yerde (karada ve suda) yaşayan canlıların oluşturduğu çeşitliliğe denir. Bu çeşitlilik, sadece türleri ve bu türlerin kendi içlerindeki genetik farklılıkları değil aynı zamanda içinde yaşadıkları ekosistemleri de kapsar.

6 Yaşamın çeşitliliği

7 1. Genetik çeşitlilik, 2.Tür çeşitliliği, 3.Yaşam alanı ya da ekosistem çeşitliliği, 4.Ekolojik ilişkiler çeşitliliği Biyolojik Çeşitliliğin Katmanları

8 From Frankel et al., 1995, The conservation of plant biodiversity. Biyolojik Çeşitliliğin Katmanları genler bireyler türler ekosistemler

9 Küresel rakamlar Bugüne kadar 1.6-1.8 milyon tür tanımlanıp adlandırılmıştır. (Günümüzde 3 milyon tür olduğu tahmin ediliyor). (tutucu bir tahminle) Yeryüzünde toplam 6-10 milyon canlı türü (alternatif tahminle) 30-100 milyon canlı türü

10 Türkiye’de kaç tür var? ~ 8800 tohumlu bitki türü kaydı ~ 1250 omurgalı türü kaydı ~ 17,200 omurgasız türü kaydı Türkiye’de toplam yaklaşık 100,000 bitki, hayvan ve diğer canlı gruplarına ait tür olması tahmin ediliyor

11 Tür zenginliği deseni

12 Endemizm zenginliği deseni

13 Biyolojik çeşitliliğin değeri Ekolojik sistemlerin verdikleri hizmetler ve onları oluşturan doğal “sermaye” stokları, yeryüzünün yaşam-destek sistemin işleyişi için hayati önemdedir. Doğrudan ya da dolaylı olarak, insanlığın refahına ve gezegenin ekonomik değerine katkıda bulunurlar.

14 Costanza ve ark. 16 farklı biyomdaki 17 ekosistem hizmetinin değerini hesapladı. Tüm canlıküre için, bu değerin yılda ortalama 33 trilyon ABD $ tutarında olduğu ortaya çıktı. Bu küresel GSMH’ya denk bir değerdir. Belirsizlikler nedeniyle, bu bir en alt sınır olarak kabul edilmelidir. Biyolojik çeşitliliğin değeri

15 Biyoçeşitlilik kaybı Tüm türlerin yarısından fazlasının soyunun 2100 yılında tükenmesinden korkuluyor! Son 500 milyon yılda beş büyük kitlesel soytükeniş gerçekleşti. Altıncısı yakında geliyor mu? Son 500 yılda yokolan türlerin sayısı daha önceki bütün insanlık tarihinde yokolan tür sayısından fazladır.

16 Küresel 200 Ekolojik Bölge (WWF) Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi

17 Önemli Kuş Göç Yolları Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi

18 Türkiye’nin ve Harşit Vadisi’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi

19 WWF Kafkasya Programı Kafkasya Ekolojik Bölgesi biyolojik çeşitlilik koruma ve sürdürülebilir kaynak yönetimi Kritik Ekosistemler Fonu Ortaklığı Kafkasya Ilıman Karışık Orman Ekolojik Bölgesi

20 Öncelikli Alanlar, Koridorlar ve Koruma Alanları

21 Otsu ve odunsu türler yönünden oldukça zengin olan bölge, 614 farklı bitki türüne ev sahipliği yapar, Bunların %12’si yani 77 tür endemiktir. Bu türlerden 30’u, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabında “tehlike altında” olarak değerlendirilmiştir. Bitki Çeşitliliği Tehlike Kategorisi Hassas VU Düşük Riskte LR Veri eksik DD Tür sayısı 8211

22 Campanula betulifolia LR Endemik ve gösterişli çiçekleri olan bir çançiçeği. Quercus macranthera ssp.syspirensis LR Endemik bir ağaç türümüz. Dactylorhiza osmanica LR Hassas bir habitatta yaşayan soğanlı bir bitki türümüz. Lilium ciliatum LR Bölgesel yayılışlı bir bitki türümüz. Crocus aerius VU Bölgesel yayılışlı endemik bir bitki türümüz. Lilium candidum-Ak zambak Bölgesel (Balkanlar ve Batı Asya) yayılışlı bir bitki türümüz.

23 Biyoçeşitlilik kaybına tepki Biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekonomik kalkınma aynı anda olabilir mi? Yeryüzü biyolojik çeşitliliğinin %80’i kalkınmakta olan ülkeler ormanlarında.. “Sürdürülebilir kalkınma”

24 Kazdağları'nın Endemik Bitkileri http://www.kazdaglari.com/bitkiler/kazdag/kazdag.html Kazdağları'nda 32 tane endemik (Dünyada sadece Kazdağında bulunan) bitki türü olduğu literatürde bahsedilmektedir.Bunun 29 tanesinin Kazdağları milli parkında bulunduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Biz fotoğraflayabildiklerimizi sitemize aldık. Abies Equi TrojanaAchillea fraasii S.troiana Allium kurtzianum Armeria Trojana Bokhari Kazdağı göknarıCivan perçemi, AyvadanaYabani Sarımsak Hieracium marmoricola, Şahin otu, Mercangüş Thymus pulvinatus celak (kekik)

25

26 22-26 Kasım 2007 Örümcek Ormanları Orman Biyolojik Çeşitlilik Eğitimi Uğur Zeydanlı (Doğa Koruma Merkezi) Biyolojik Çeşitlilik ve Harşit Vadisi’nin Biyolojik Çeşitlilik Açısından Önemi

27 Yaşamın çeşitliliği


"FLORİSTİK BİTKİ COĞRAFYASI (JEOLOJİK ZAMAN TABLOSU) NEOENDEMİKLER devam ERA:PERIOD:EPOCH:AGE (millions of years ago):EVENTS: Quaternary Recent (Holocene)0.01Historic." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları