Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN HAKLARI BU SUNUM PSK.DANŞ. VE REHBER ÖĞRETMEN PINAR ORMANCI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN HAKLARI BU SUNUM PSK.DANŞ. VE REHBER ÖĞRETMEN PINAR ORMANCI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR."— Sunum transkripti:

1 İNSAN HAKLARI BU SUNUM PSK.DANŞ. VE REHBER ÖĞRETMEN PINAR ORMANCI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

2 İnsanların Sahip olduğu TEMEL HAKLAR nelerdir ?
HAK nedir : İnsanların herhangi bir işi yapma yetkisine hak denir. ÖZGÜRLÜK nedir: İnsanların hiçbir insana zarar vermeden dilediği her şeyi yapabilmesine özgürlük denir.

3 DÜNYADA; İnsan haklarının temelini 10 Aralık 1948 tarihli İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 04 Kasım 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi oluşturmaktadır.

4 TÜRKİYEDE; Türkiye tarafından 1954'te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri: *Yaşama hakkı, işkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı, *Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı,kişi özgürlüğü ve güvenliği, *Hak arama özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı, *Suç ve cezaların kanuniliği, *Özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği, *Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, *İfade özgürlüğü, toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, *Evlenme ve aile kurma hakkı, şikayet hakkı olarak belirlemiştir. Daha sonra toplum yaşamında meydana gelen gelişmelere paralel olarak: *Mülkiyet hakkı, *Eğitim ve öğrenim hakkı, * Seçim hakkı, *Yerleşme ve seyahat özgürlüğü gibi yeni haklar eklenmiştir.

5 İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın!
(Şeyh Edebaliden Osman Bey’e)

6 İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. İnsan hakları, tüm insanların hak ve saygınlık açısından eşit ve özgür olarak doğduğu anlayışına dayanır.

7 -AİLENİN KORUNMASI -TÜRK VATANDAŞ- LIĞI -SEÇME,SEÇİLME HAKLARI
-KİŞİ DOKUNULMAZLIĞI -ZORLA ÇALIŞTIRMA YASAĞI -ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ -KONUT DOKUNULMAZLIĞI -HABERLEŞME HÜRRİYETİ -YERLEŞME VE SEYAHAT HÜRRİYETİ -DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ -DÜŞÜNCE VE KANAAT HÜRRİYETİ -AİLENİN KORUNMASI -EĞİTİM HAKKI -TARIM,HAYVANCILIK VE BU ÜRETİM DALLARINDA ÇALIŞANLARIN KORUNMASI -ÇALIŞMA HAKKI VE ÖDEVİ -SENDİKA KURMA HAKKI -TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI -GREV HAKKI VE LOKAVT -ÜCRETTE ADALET SAĞLANMASI -KONUT HAKKI -SOSYAL GÜVENLİK HAKKI -TÜRK VATANDAŞ- LIĞI -SEÇME,SEÇİLME HAKLARI -KAMU HİZMETİ- NE GİRME -VATAN HİZMETİ -VERGİ ÖDEVİ -DİLEKÇE HAKKI -SİYASİ PARTİLE- RİN UYACAKLARI ESASLAR -PARTİ KURMA

8 TÜRK HUKUKUNDA İNSAN HAKLARI
1982 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği Nedir? Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder. (Madde: 12)

9 1982 Anayasasında Kişinin Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
Kişinin dokunulmazlığı, maddî ve manevî varlığı; Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. (Madde: 17) Zorla çalıştırma yasağı; Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır. (Madde: 18) Kişi hürriyeti ve güvenliği; Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir. (Madde: 19) Özel hayatın gizliliği; Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. (Madde: 20) Kişisel verilerin Korunması; Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir. (Madde: 20)(12 Eylül 2010) Konut dokunulmazlığı; Kimsenin konutuna dokunulamaz. (Madde: 21)

10 Basın hürriyeti; Basın hürdür, sansür edilemez
Basın hürriyeti; Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 28) Süreli ve süresiz yayın hakkı; Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz. (Madde: 29) Basın araçlarının korunması; Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz. (Madde: 30) Düzeltme ve cevap hakkı; .– Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir. (Madde: 32)

11 Dernek kurma hürriyeti; Herkes, önceden izin almaksızın dernek
kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. (Madde: 33) Mülkiyet hakkı; Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. (Madde: 35) Hak arama hürriyeti; Herkes, meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. (Madde: 36) Kanunî hâkim güvencesi; Hiç kimse kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. (Madde: 37) Temel hak ve hürriyetlerin korunması; Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlâl edilen herkes, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkânının sağlanmasını isteme hakkına sahiptir. (Madde: 40)

12 Kim, bir insanı öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür
Kim, bir insanı öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa sanki bütün insanları yaşatmıştır. (Maide-32/ Yaşama Hakkı) Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. (Veda Hutbesi-Eşitlik Prensibi)

13 Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. (Düşence,din ve vicdan hürriyeti) M. Kemal Atatürk

14 -1919 DÜNYA BARIŞINI KORUMAK İÇİN MİLLETLER CEMİYETİNİN KURULUŞU,
-1945 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATININ KURULUŞU, -10 ARALIK 1948 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİNİN İLANI, -1924 CENEVRE ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİ, -20 KASIM 1959 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI BİLDİRİSİNİN İLANINI.

15 ANCAK BÜTÜN BU ÖRGÜTLENMELERE RAĞMEN DÜNYADA HAK İHLALLERİ ARTARAK DEVAMETMİŞ VE ZALİMLER ADALET ÖNÜNDE HESAP VEREMEMİŞ , YAPTIKLARI ZULÜM CEZASIZ KALMIŞTIR. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SONUNDA 6 MİLYON YAHUDİ SOYKIRIMA UĞRAMIŞ VE FAİLİ OLAN NAZİLER CEZALANDIRILMIŞ VE SOYKIRIM BİR İNSANLIK SUÇU KABUL EDİLMİŞTİR. SON 20 YILDA RUS İŞGALİ ALTNDAKİ ÇEÇENİSTAN’DA 400 BİN İNSAN ÖLDÜRÜLMÜŞ OLUP,BUNUN YARIYA YAKINI KADIN VE ÇOCUKTUR.

16 MİYANMAR’DA DOĞU TÜRKİSTAN’DA AFGANİSTAN’DA,PAKİSTAN’DA,TİBET’DE, KARFUR’DA,IRAK’DA MİLYONLARCA MASUM; HAK İHLALİNE UĞRAMIŞ,KADINLAR TECAVÜZE, ÇOCUKLAR ZULME UĞRAMIŞTIR. IRAK VE AFGANİSTAN İNSANLARINI KORUMAK İÇİN İŞGAL EDİLDİ AMA İŞGALDEN SONRA ESKİ ZALİMLERİ ARATMAYACAK YENİ İŞKENCELERE SAHNE OLDU. BAZI İNSAN HAKLARI KURULUŞLARINCA HAZIRLANAN ULUSLAR ARASI İNSAN HAKLARI RAPORLARI GERÇEKTE BU ÜLKELERİ EKONOMİK VE DİPLOMATİK AÇIDAN ÇÖKERTME ARACI OLARAK KULLANILDI.

17 BU NEDENLE ÖNCE KENDİ İNSANIMIZ İÇİN SONRA DA BÜTÜN MAZLUMLAR VE İNSANLIK İÇİN OLMASI GEREKEN İNSAN HAKLARI ANLAYIŞIMIZI ORTAYA KOYMALI VE KORUMALIYIZ. YAŞADIĞIMIZ YÜZYILDA BAŞKALARININ DAYATMALARIYLA DEĞİL, ÖZÜMÜZDEKİ-ENGİN KÜLTÜRÜMÜZDEKİ BİRİKİM VE DENEYİMLERİ ÖN PLANA ÇIKARARAK ,SADECE İNSAN HAKLARINA SAYGILI DEĞİL,İNSAN HAKLARINA DAYALI BİR KAMU İDARESİ TESİS ETMEK MECBURİYETİNDEYİZ.


"İNSAN HAKLARI BU SUNUM PSK.DANŞ. VE REHBER ÖĞRETMEN PINAR ORMANCI TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları