Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi Dr. Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi Dr. Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi Dr. Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 Akış Planı Konjenital anomaliler Trakea Edinsel patolojiler Genişleme ve darlıklar Tümörler Bronşlar Travma Bronşektazi Küçük hava yolları hastalığı

3 Stenoz, Atrezi ve Agenezisi Havayolu epitel ve mezenkiminin birbirleri ile normal ilişkisinin değişmesi Gelişim sırasında bronşial kanlanmanın bölgesel olarak kesintiye uğraması Trakeal agenezis ( fatal ! ) solunum özefagus yoluyla Trakeo-özefagiel fistül ve özefagus atrezisi

4

5

6

7

8 Trakeal Bronkus Trakeadan kör bir bronşiyal keseciğin çıkması (trakeal divertikül ?) Sağ üst lob segment bronkuslarından birinin trakeadan ayrılması Trakeadan sağ üst lobun bir bölümünü havalandıran fazladan bir bronkus çıkması Sağ üst lob bronkusunun ektopik olarak trakeadan ayrılması

9

10

11

12

13

14

15 Vasküler Trakeal Bası ve Darlıklar Özefagus sıklıkla darlığın içerisinde (BaSO 4 ) floroskopik tetkikler  MRA / BTA Aberran subklavian arterler Aberran ana karotid arterler Çift arkus aorta Pulmoner sling

16

17

18 Trakeobronşiyal amiloidoz Kronik hastlıkların seyri sırasında yada primer Akciğer amiloidozu Bronş ağacının amiloid tümörü Yaygın trakeobronşiyal amiloidoz Kalsifiye, büyümüş lenf bezleri 

19 Trakeobronşiyal amiloidoz Amiloidoz olgularının % 10 unda + Münferit kitlesel form (  ) yada diffüz tutulum(  ) Kalsifikasyon % 50 olguda +

20 A B B A

21 A B C D D C B A

22 Laringotrakeobronşiyal Amiloidoz - Larinks ve servikal trakea hava sütunu kalıbı

23

24

25

26

27

28 Relapsing polikondrit Mukopolisakkarid metabolizma bozukluğu Kıkırdakların dönemsel inflamasyonu Dejenerasyon ve fibröz dokuyla yer değiştirme Bronşiyal daralma kollaps inflamasyon fibrozis En sık ölüm nedeni hava yolu daralma komplikasyonu

29

30 Ekspiratuvar seri İnspiratuvar seri

31 Trakeopatia Osteokondroplastika Benign 2/3 distal trakea ve ana bronşlar  Membranöz trakea nadiren tutulur dispne öksürük hemoptizi Trakeobronşiyal amloidozun son evresi olduğu iddia edilmiş

32 Trakeopatia Osteokondroplastika Yaşlılık hali ?, insidental Bronş duvarlarında plak yada nodül tarzında osteokartilaginöz oluşumlar Nadiren semptomatik Submukozal osteokalsifik yapılar Membranöz trakea bölümü normal

33

34

35

36 7 mm Trakea ve Bronş Darlıkları ve Tıkanıklıkları

37

38

39

40

41

42

43 Trakea Tümörleri Epitelyal Skuamöz Adenoid kistik CA adenoCA Mukoepidermoid Ca İndiferan Karsinosarkom karsinoid Sarkom Fibrosarkom Leymyosarkom Kondrosarkom Lenfoma Hemanjiyo endoteliyo sarkom Metastaz

44 Trakea Tümörleri Malign trakeal tümörler nadir (Bronş kanserlerinin % 0.5 inden az) “Benign tümörler daha da nadir” Skuamöz Ca60 y +  Adenoid kistik kanser50 y + Adenokanser Diğerleri

45 Prof.Dr Yahya Berkmen

46

47

48

49

50

51

52

53

54 Trakeal Genişleme Darlığa göre daha nadir görülür Trakeobronkomegali Mounier Kuhn Sendromu Ehlers-Danlos sendromu Cutis Laxa Ataksi telanjiektazi Trakeosel Trakeal tüp balonu aşırı şişirilmesi Fibrotik çekinti Relapsing Polikondrit

55

56

57

58

59

60

61 Trakeo-bronkomalazi Bronş duvar ve kıkırdaklarının yumuşaması veya harabiyeti Konjenital / akkiz olabilir Ekspiryumda duvarlar içeri göçerek fonksiyonel obstrüksiyon oluşturur Hilal şeklindeki trakealarda membranöz duvarın çökerek daralma oluşturma eğilimi fazla

62

63 ?

64

65 Bronşektazi Geri dönüşsüz fokal bronş dilatasyonu Enfeksiyon Kartegener sendromu Kistik fibrozis İmmotil silia sendromu Mukoid tıkaç ABPA Silindirik Variköz Kistik(sakküler)

66

67

68

69

70

71

72

73 1. saat 3. saat

74

75

76 18. saat48. saat

77 Hava Yolu Yaralanmaları Radyolojik bulgular başlangıç PA gr normal ± – trakeal yer değiştirme –mediastinal genişleme –pnömomediasten –pnömoperikard –sağ tansiyon pnömotoraks (drenajla düzelme Ø ) ● Hava hapsi / atelektazi ± ● Lümen devamsızlığı ● Lümenin keskin açı yapması (süngü deformitesi) ● Kumpe’nin “fallen lung” işareti

78 Sonuç Aslında çok geniş bir konu Daha nadir patolojilerin ele alınabilmesi için Bronş tümörleri ve tıkanıklığa bağlı akciğer değişiklikleri amaçlı dışarıda bırakıldı Sonuçta benim perspektifimden bir sunu oldu Umarım yararlı olmuştur


"Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi Dr. Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları