Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi"— Sunum transkripti:

1 Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi
Dr. Hüdaver Alper Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı

2 Akış Planı Konjenital anomaliler Trakea Bronşlar Edinsel patolojiler
Genişleme ve darlıklar Tümörler Bronşlar Travma Bronşektazi Küçük hava yolları hastalığı

3 Stenoz, Atrezi ve Agenezisi
Havayolu epitel ve mezenkiminin birbirleri ile normal ilişkisinin değişmesi Gelişim sırasında bronşial kanlanmanın bölgesel olarak kesintiye uğraması Trakeal agenezis ( fatal ! ) solunum özefagus yoluyla Trakeo-özefagiel fistül ve özefagus atrezisi Stenoz ve atreziyi daha çok segmental bronşlarda görüyoruz. Sıkışmış müküs ve distalinde kollateral hava yolları ile aşırı havalanma gösteren akciğer alanışeklinde radyolojik görünüm veriyor. En sık LUL apikoposterior segmentte görülüyor. Atrezi geç dönemde, insidental bulgu veriyor. Akciğer agenezisi ikiye ayrılır. Aplazi; bronş güdüğünün kör kese şeklinde oluşması ancak daha ileri dallanmanın olmaması; agenezis bronş güdüğünün dahi gelişmemesi şeklinde tanımlanabilir. Beraberinde göğüs duvarı, iskelet ve aynı taraf yüz anomalileri de tanımlanmıştır. Aortik arkusların gelişim anomalisi ile ilişkin olabileceği düşünülmektedir.

4

5 Bronşiyal atrezi

6 Bronkojenik kist

7 Bronkojenik kist

8 Trakeal Bronkus Trakeadan kör bir bronşiyal keseciğin çıkması (trakeal divertikül ?) Sağ üst lob segment bronkuslarından birinin trakeadan ayrılması Trakeadan sağ üst lobun bir bölümünü havalandıran fazladan bir bronkus çıkması Sağ üst lob bronkusunun ektopik olarak trakeadan ayrılması

9

10

11 Sekestrasyon ve kör bronkuslar

12 Sekestrasyon ve kör bronkuslar

13 Sekestrasyon ve kör bronkuslar

14 Sekestrasyon ve kör bronkuslar

15 Vasküler Trakeal Bası ve Darlıklar
Özefagus sıklıkla darlığın içerisinde (BaSO4) floroskopik tetkikler  MRA / BTA Aberran subklavian arterler Aberran ana karotid arterler Çift arkus aorta Pulmoner sling

16

17

18 Trakeobronşiyal amiloidoz
Kronik hastlıkların seyri sırasında yada primer Akciğer amiloidozu Bronş ağacının amiloid tümörü Yaygın trakeobronşiyal amiloidoz Kalsifiye, büyümüş lenf bezleri 

19 Trakeobronşiyal amiloidoz
Amiloidoz olgularının % 10 unda + Münferit kitlesel form () yada diffüz tutulum() Kalsifikasyon % 50 olguda +

20 A A B Laringotrakeobronşiyal Amiloidoz - Larinks ve servikal trakea hava sütunu kalıbı B

21 A C A D B C Laringotrakeobronşiyal Amiloidoz - Larinks ve servikal trakea hava sütunu kalıbı B D

22 Laringotrakeobronşiyal Amiloidoz - Larinks ve servikal trakea hava sütunu kalıbı

23 Laringotrakeobronşiyal Amiloidoz - Larinks ve servikal trakea hava sütunu kalıbı

24 Laringotrakeobronşiyal Amiloidoz - Larinks ve servikal trakea hava sütunu kalıbı

25

26

27

28 Relapsing polikondrit
Mukopolisakkarid metabolizma bozukluğu Kıkırdakların dönemsel inflamasyonu Dejenerasyon ve fibröz dokuyla yer değiştirme Bronşiyal daralma kollaps inflamasyon fibrozis En sık ölüm nedeni hava yolu daralma komplikasyonu

29 Polikondrit

30 İnspiratuvar seri Ekspiratuvar seri

31 Trakeopatia Osteokondroplastika
Benign 2/3 distal trakea ve ana bronşlar  Membranöz trakea nadiren tutulur dispne öksürük hemoptizi Trakeobronşiyal amloidozun son evresi olduğu iddia edilmiş

32 Trakeopatia Osteokondroplastika
Yaşlılık hali ?, insidental Bronş duvarlarında plak yada nodül tarzında osteokartilaginöz oluşumlar Nadiren semptomatik Submukozal osteokalsifik yapılar Membranöz trakea bölümü normal

33

34

35

36 Trakea ve Bronş Darlıkları ve Tıkanıklıkları
Trakea tm 7 mm

37

38

39 Trakea ve Bronş Darlıkları ve Tıkanıklıkları

40

41

42 Plonjon guatr

43 Trakea Tümörleri Epitelyal Sarkom Skuamöz Fibrosarkom Leymyosarkom
Adenoid kistik CA adenoCA Mukoepidermoid Ca İndiferan Karsinosarkom karsinoid Sarkom Fibrosarkom Leymyosarkom Kondrosarkom Lenfoma Hemanjiyo endoteliyo sarkom Metastaz

44 Trakea Tümörleri Malign trakeal tümörler nadir
(Bronş kanserlerinin % 0.5 inden az) “Benign tümörler daha da nadir” Skuamöz Ca y  Adenoid kistik kanser 50 y + Adenokanser Diğerleri

45 Trakea tm Prof.Dr Yahya Berkmen

46 Trakea tm Prof.Dr Yahya Berkmen

47 Trakea tm

48

49

50 Periferik bronş Ca ve mukus tıkacı

51 Periferik bronş Ca ve mukus tıkacı

52 Vesim Akc Ca_endobronşial metastaz

53 Vesim Akc Ca_endobronşial metastaz

54 Trakeal Genişleme Darlığa göre daha nadir görülür
Trakeobronkomegali Mounier Kuhn Sendromu Ehlers-Danlos sendromu Cutis Laxa Ataksi telanjiektazi Trakeosel Trakeal tüp balonu aşırı şişirilmesi Fibrotik çekinti Relapsing Polikondrit Baİmmun yetmezliklerde çocuklarda görülüyor. Ayrıca otosomal resessiv geçiş olabileceği belirtiliyor.ğ doku hastalıkları ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Tanı çap artışı ile; erişkinde 3 cm den daha geniş trakea ve 2.5 cm den daha geniş ana bronş trakeobronkomegali lehine

55 55

56 56

57

58

59

60

61 Trakeo-bronkomalazi Bronş duvar ve kıkırdaklarının yumuşaması veya harabiyeti Konjenital / akkiz olabilir Ekspiryumda duvarlar içeri göçerek fonksiyonel obstrüksiyon oluşturur Hilal şeklindeki trakealarda membranöz duvarın çökerek daralma oluşturma eğilimi fazla

62

63 ?

64

65 Bronşektazi Geri dönüşsüz fokal bronş dilatasyonu Enfeksiyon
Kartegener sendromu Kistik fibrozis İmmotil silia sendromu Mukoid tıkaç ABPA Silindirik Variköz Kistik(sakküler)

66

67

68

69

70

71

72

73 1. saat 3. saat

74

75

76 18. saat 48. saat

77 Hava Yolu Yaralanmaları
Radyolojik bulgular başlangıç PA gr normal ± trakeal yer değiştirme mediastinal genişleme pnömomediasten pnömoperikard sağ tansiyon pnömotoraks (drenajla düzelme Ø ) ● Hava hapsi / atelektazi ± ● Lümen devamsızlığı ● Lümenin keskin açı yapması (süngü deformitesi) ● Kumpe’nin “fallen lung” işareti

78 Sonuç Aslında çok geniş bir konu
Daha nadir patolojilerin ele alınabilmesi için Bronş tümörleri ve tıkanıklığa bağlı akciğer değişiklikleri amaçlı dışarıda bırakıldı Sonuçta benim perspektifimden bir sunu oldu Umarım yararlı olmuştur


"Trakea ve Bronşların Görüntülenmesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları