Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi UB Diploma Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi UB Diploma Programı."— Sunum transkripti:

1 TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi UB Diploma Programı

2 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP) nedir ? Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP), merkezi Cenevre'de bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu (IBO) tarafından uygulanan ve 16-19 yaş arası öğrenciler için hazırlanmış, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir programdır. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen diplomanın yanı sıra öğrencilere uluslararası geçerliliği olan bir diplomadır.

3 UBDP, uygulandığı ülkelerin kendi eğitim gereksinimlerine göre değişikliklere olanak tanıyan, uyarlanabilen bir program olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da resmen tanınmaktadır. UBDP Dünya’da 146 ülkede 3913 okulda uygulanmaktadır. Uluslararası bakalorya organizasyonu, her yıl mezun olan yaklaşık 1,241,000 öğrencinin üniversiteye kabul edilmeleri için 140 ülkedeki üniversitelerle işbirliği içerisindedir. IB diplomasını alan öğrenciler, bu ülkelerdeki 2545 üniversiteye öncelikli olarak ve doğrudan kabul edilmektedirler.

4 UBDP, akademik başarılarının yanında öğrencilerin; özdisiplini gelişmiş, üst düzeyde düşünme becerileri kazanmış, sürekli öğrenmeyi yaşam biçimi olarak benimsemiş, toplumsal sorumluluklarının bilincinde, değişik kültürleri tanıyan ve anlayan birer "dünya vatandaşı" olarak yetiştirilmesini hedeflemektedir.

5 Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (UBDP) Neler Kazandırır? Dünya çapında tanınan ayrıcalıklı bir lise programı. Liseden çifte diplomayla mezun olma olanağı. Üst düzey İngilizce kazanımı. Fransızca veya Almanca dillerinden en az B düzeyinde sertifika kazanımı.

6 Toplum önünde başarılı sunum yapma becerisi kazanımı. Proje yönetimi ve ekip çalışması yapabilme becerisi. Vakıf Üniversitelerinde burs ve yatay geçiş olanağı. YGS ve LYS sonucunda Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleşmek. Tanınmış Yurtdışı Üniversitelerine kabul olanağı.

7 Türkiye de en çok öğrenciyle ve en yüksek başarı düzeyiyle UBDP eğitimi veren okul TED Ankara Koleji

8 Okulumuzda 1999-2000 öğretim yılında uygulamaya konulmuş olan UBDP, istekli ve akademik ölçütlere uygun öğrencilerimize TED Ankara Koleji diploması yanı sıra uluslararası geçerliliği olan UB diploması da kazandıran bir programdır. ULUSLARARASI BAKALORYA D İ PLOMA PROGRAMI

9 TED Ankara Koleji Lisesi’nde UBDP Ö ğ rencisi olabilmek için 2015-2016 ÖĞRETİM YILI SONUNDA 08. SINIFTAN MEZUN OLARAK UBDP HAZIRLIK 09.SINIFA BAŞVURU KRİTERLERİ: Okulumuzda UBDP Hazırlık Programı öğrencisi olabilmek için öğrencinin; 7. ve 8. sınıf I. ve II. dönemlerinde Matematik, Fen Bilgisi, İngilizce ve Türkçe derslerinin her birinden en az 45 ve üzerinde dönem puanı alarak başarılı olması ve bu derslerin 7. ve 8. sınıf yıl sonu karne puanlarının 50 ve üzerinde olması, İngilizce ve Türkçe Yeterlilik Sınavları’nda en az 70,00 puan alarak başarılı olması gerekir. Yeterlilik sınavlarında başarılı olamayan ancak yukarıdaki ilk koşulu sağlayan öğrenciler bir yıl Hazırlık okuduktan sonra UBDP Hazırlık 9. sınıfa yerleştirilirler.

10 Bu kriterlere sahip olan ve okulumuzda UBDP’de okumaya hak kazanan öğrenciler, UBDP Hazırlık ( 9 ve 10. sınıflar) Programı’nın ardından lise öğrenimlerinin son iki yılında (11 ve 12. sınıflar) UBDP’de öğrenim görmektedirler. UB Diploma Programı’nda öğretim programları öğrencilerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak Ulusal programla örtüştürülür. UBDP de T.C. MEB diploması ile YGS ve LYS talepleri beraberce ve tekrara yol açmayacak biçimde birleştirilerek düzenlendiği için, zamanı iyi kullanabilen, sorgulayıcı ve araştıran öğrenciler için uygun olan verimli bir programdır.

11 CAS ETK İ NL İ KLER İ

12 CAS Proje Örnekleri Gören eller görme engelliler okulunda Braille alfabesi ile kitap okuma Köy okulu projesinde duvar, kapı ve pervaz boyama, kütüphane ve fen laboratuvarı yapımı Yaşlılar evlerini ve kimsesiz çocukları ziyaret ederek onlara destek olmak Gençlerin okul konularını öğrenmelerine destek olma ve müzik aleti çalma öğretimi

13 11. sınıfta Çeviri Edebiyat Yazılı Ödevi İngilizce Yazılı Çalışma CAS çalışmaları FKB Deney Raporları 4.Grup Projesi Matematik Exploration Araştırması Türkçe-İngilizce Sözlü Sunumlar Bilgi Kuramı Makalesi Bitirme Tezi çalışmalarını zamanı iyi yöneterek tamamlayabilenler 12. sınıfta YGS ve LYS çalışmalarını başarıyla sürdürmektedirler.

14 UBDP’YE DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYILARI 2011- 2012 2012- 2013 2013- 2014 2014- 2015 2015- 2016 UB Hazırlık 1 (9.sınıf) 431368387414 409 UB Hazırlık 2 (10. sınıf) 229294277 332 377 UBDP 1 (11. sınıf) 127160231 228 288 UBDP 2 (12. Sınıf) 104 99 126 149 135 -% 25 -%21 -% 32 -% 30 -% 22 -% 36 -% 18 -% 14 -% 41 -% 13 -% 9

15 409 377 135 288 UBDP’YE DEVAM EDEN ÖĞRENCİ SAYILARI 9. sınıf 10. sınıf 11. sınıf 12. sınıf

16 UBDP SINIF MEVCUTLARI

17 2002-2015 UBDP D İ PLOMA İ STAT İ ST İ KLER İ

18 2002-2015 UBDP ÜN İ VERS İ TE SINAV SONUÇLARI İ STAT İ ST İ KLER İ Yıllar Sınava Giren Öğrenci Sayısı Tercih Bildiren Öğrenci Sayısı Yerleştirilen Öğrenci Sayısı% 200256524887,27 200358575696,56 200432 100 200543413683,72 200657545291,23 200794847781,91 200899888,89 200985848095,23 201085828195,29 20119085 94,44 201210497 93,27 20139990 90,91 2014123107 86,99 2015138 100

19 2015 UBDP MEZUNLARININ YERLE Ş T İ R İ LD İ KLER İ ÜN İ VERS İ TELER Üniversite Öğr. Sayısı Yüzde Boğaziçi 10,70 ODTÜ 1611,59 TED Ü. 53,64 Bilkent Ü. 6446,35 Hacettepe Ü. 53,63 Ankara Ü. 10,70 İstanbul Ü. 21,44 Gazi Ü. 32,17 İTÜ 42,89 TOBB ETÜ 75,07 Sabancı Ü. 42,89 Koç Ü. 42,89 Başkent Ü. 64,34 Bilgi Ü. 32,17 Bahçeşehir Ü. 21,44 Diğer 117,97 Toplam 138100

20 2015 UBDP MEZUNLARININ YERLEŞTİĞİ FAKÜLTELER Fakülteler Öğr. Sayısı Yüzde Mühendislik / Mimarlık6244,92 İktisadi ve İdari Bilimler 31 22,46 Tıp / Dişçilik / Eczacılık1712,31 Hukuk1410,14 Fen – Edebiyat96,52 Diğer Fakülteler53,63 Toplam138100

21 2015 UBDP MEZUNLARININ YERLE Ş T İĞİ TERC İ H SIRALARI Tercih Sırası Ö ğ r. Sayısı Yüzde 11712,31 23424,63 32618,84 41913,76 5107,24 6 ve üzeri3223,18 Toplam138100

22 UBDP SINAVLARI VE ÖDEMESİ UBDP sınavları, kuzey yarımkürede saat farkları dikkate alınarak 12.sınıfın Mayıs ayında e ş zamanlı yapılmakta olup, sınav soruları IBO tarafından okulumuza gönderilmekte ve her dersin sınav bitimini takiben 24 saat içinde ö ğ rencilerimizin cevap ka ğ ıtları de ğ erlendirilmek üzere IBO’nun belirledi ğ i dünyanın de ğ i ş ik ülkelerindeki de ğ erlendirme merkezlerine gönderilmektedir. Ayrıca, iki yıllık süreçte tamamlanan ve de ğ erlendirmesi okulumuz ö ğ retmenleri tarafından yapılan iç de ğ erlendirme evrakları da kontrol amaçlı olarak IBO’ya gönderilmektedir

23 UBDP SINAVLARI VE ÖDEMESİ 2016 Mayıs ayında UBDP Sınavına girecek olan ö ğ rencilerimizin IB sınav ücreti a ş a ğ ıdaki gibidir: Genel kayıt ücreti 114 EURO Ders başına ödenecek 79 EURO (6x79=474) Gönderi bedeli olarak 12 EURO Toplam 600 EURO

24 Ayrıntılı bilgi için: www.tedankara.k12.tr adresinden Lise'yi seçip IPO sayfasından IBO’yu seçip inceleyebilirsinizwww.tedankara.k12.tr UB Koordinatörü: Mine Mavioğlu mmavioglu@tedankara.k12.tr Tel: 5869000/1408


"TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi UB Diploma Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları