Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yenilenebilir Enerjiye Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yenilenebilir Enerjiye Giriş"— Sunum transkripti:

1

2 Yenilenebilir Enerjiye Giriş
BÖLÜM 16 Yenilenebilir Enerjiye Giriş

3

4

5

6 16.1 GİRİŞ Elektrik üretenenerji kaynakları üç sınıfa ayrılabilir. (1) fosil yakıt, (2) nükleeryakıt, (3) yenilenebilir kaynaklar. Petrol, kömür ve doğalgaz fosil yakıtlardır. Fosil yakıtlar, milyonlarca yıl once yerkabuğuna gömülmüş basınçve ısı altında kalmış fosillerden (olu bitkiler ve hayvanlar) oluşmuştur.

7 16.2 ENERJİ VE GÜÇ

8 16.3 ENERJİ VE GÜÇ

9 Türbin

10 Termal Çevrim

11 16.4 Solar enerjİ SİSTEMLERİ

12

13

14 Fotovoltaik Fotovoltaik Hücreler

15 PV Modeller

16

17

18

19

20

21 16.4.5 Fotovoltaik Sistemler

22

23

24 16.5 RÜZGAR ENERJİSİ Rüzgar Türbinleri

25 Türbin Gücü

26 16.5.3 Hız ve Eğim (Pitch) Kontrolü

27 Güç Eğrisi

28 16.5.5 Rüzgar Enerjisi Sitemleri

29 Devam ediyor

30

31 16.5.6 Çift Beslemeli Asenkron Generatörler

32 16.5.7 Sincap Kafesli Asenkron Generatörler

33

34 Senkron Generatörler

35 16.5.9 Sabit Mıknatıslı Senkron Generatörler

36

37 16.5.10 Anahtarlamalı Relüktans Generatör
Rüzgar Türbini Güç Konfigürasyonlarının Karşılaştırılması

38

39 16.6 Okyanus EneRJİSİ 16.6.1 Dalga Enerjisi
Açık Deniz (Offshore) Sistemleri Kıyı (Onshore) Sistemler Salınım Yapan Su Sütunları [1] Tapchans [1] Pendulor Cihazlar [1]

40 16.6.2 Dalga Üretim Mekanizması

41

42 Dalga Gücü

43

44 Gelgit Enerjisi

45 16.6.5 Okyanus Termal Enerjisinin Dönüştürülmesi
Okyanus termal enerji dönüştürmesi (OTEC) olarak isimlendirilen süreç, enerji üretmek için dünyanın okyanuslarında tutulan ısı enerjisini kullanır

46 16.7 Hidroenerjİ 16.7.1 Büyük Ölçekli Hidroenerji
Küçük Ölçekli Hidroenerji

47 16.8 YakIt Hücrelerİ

48

49 16.8.1 Hidrojen Üretimi ve Yakıt Hücreleri

50

51 16.8.2 Yakıt Hücrelerinin Çeşitleri

52 16.8.3 Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücreleri (PEMFC)

53 16.8.4 Direkt- Metanol Yakıt Hücreleri (DMFC)

54 16.8.5 Alkalin Yakıt Hücreleri (AFC)

55 16.8.6 Fosforik Asit Yakıt Hücreleri (PAFC)

56 16.8.7 Erimiş Karbonatlı Yakıt Hücreleri (MCFC)

57 16.8.8 Katı Oksit Yakıt Hücreleri (SOFC)

58 16.8.9 Yakıt Hücrelerinin Isıl ve Elektriksel Süreçleri

59

60 16.9 JEOT ERMAL ENERJİ Kuru buhar güç santralleri
Flaş buhar güç santralleri İkili çevrim güç santralleri

61 16.10 Bİyokütle EnerJİSİ Biyokütlenin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlar; bitkiler gibi organik maddeler, orman ve ziraat atıkları, belediyelerin ve endustrinin organik bileşenleridir.

62 ÖZet Yenilenebilir enerji kaynakları, hidrolik güç, rüzgar, solar, hidrojen, biyokütle, dalga ve jeotermal enerjileri kapsar. Yenilenebilir enerji kaynakları, yenilenebilir kaynaklardan sürdürülebilir ve temiz enerji üretirler. Bu teknolojilerin, ülkelerin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir pay oluşturması, cevre kalitesinin iyileştirilmesi, güçlü bir enerji ekonomisine katkı sağlaması potansiyeli bulunmaktadır. Solar enerji doğrudan elektrik enerjisine çevrilebilir. Yerkürenin yüzeyindeki solar güç, yansıma, sacımla ve emilim gibi sebeplerle yerkürenin dışındaki solar gücün sadece bir bolumudur. Solar verimlilik bir bölgeden diğerine değişiklik gösterir.

63


"Yenilenebilir Enerjiye Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları