Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN:DERYA ÇELİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN:DERYA ÇELİK"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN:DERYA ÇELİK
https://www.facebook.com/groups/ / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK FİNAL BÜTÜNLEME VE ARA SINAV SORULARI ( )

2 HAZIRLAYAN:DERYA ÇELİK 2013 ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI

3 HAZIRLAYAN:DERYA ÇELİK
İLK KEZ ARA SINAV OLACAK OLAN HER ŞEYDEN Bİ HABER AÖFLİ

4 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 1. Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih aşağıdakilerden hangisidir? 1879 Fransız İhtilali

5 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 2. İşçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesinin zorunlu hâle geldiği, Amerika'da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1910 B) 1920 C) 1929 D) 1939 E) 1960

6 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 2. İşçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesinin zorunlu hâle geldiği, Amerika'da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1910 B) 1920 C) 1929 D) 1939 E) 1960

7 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 3. Aşağıdakilerden hangisi hangisi takım oluşturma sürecinin evrelerinden birisi değildir? Kural koyma evresi Oluşum evresi Yanılma evresi Performans evresi Dağılma evresi

8 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 3. Aşağıdakilerden hangisi hangisi takım oluşturma sürecinin evrelerinden birisi değildir? Kural koyma evresi Oluşum evresi Yanılma evresi Performans evresi Dağılma evresi

9 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 4. Ortak normları (kuralları) paylaşan, genellikle aralarında farklı rollere sahip, ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Kitle B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

10 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 4. Ortak normları (kuralları) paylaşan, genellikle aralarında farklı rollere sahip, ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Kitle B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

11 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 5. Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir? Müdahaleci kontrol dönemi Neo-Liberal dönem Liberal çoğulcu dönem Sendikasızlık dönemi Kitle üretim dönemi

12 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 5. Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir? Müdahaleci kontrol dönemi Neo-Liberal dönem Liberal çoğulcu dönem Sendikasızlık dönemi Kitle üretim dönemi

13 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 6. Çalışma ilişkilerini kendisine konu edinen sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstri sektörü B) Tarım sektörü C) Turizm sektörü D) Hizmet sektörü E) Tüm sektörler

14 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 6. Çalışma ilişkilerini kendisine konu edinen sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstri sektörü B) Tarım sektörü C) Turizm sektörü D) Hizmet sektörü E) Tüm sektörler

15 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 7. ‘’2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 2.maddesine göre;işçiler toplu iş sözleşmesi yapabilmek için mutlaka bir ……….ihtiyaç duymaktadır.’’ Cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken hangisidir? işçi sendikası İş veren Devlet İş veren sendika Dernek

16 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 7. ‘’2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 2.maddesine göre;işçiler toplu iş sözleşmesi yapabilmek için mutlaka bir ……….ihtiyaç duymaktadır.’’ Cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken hangisidir? işçi sendikası İş veren Devlet İş veren sendika Dernek

17 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? A) Vakıf ve dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren

18 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? A) Vakıf ve dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren

19 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 9. Sözel yeteneğe sahip başkalarını kolay etkileyebilen güç ve statüyü bu yolla kolay edinen;hukuk,halkla ilişkiler,küçük ticari Şirket yöneticiliği,girişimcilik,avukatlık,iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir? Girişken tip Artistik tip Gerçekçi tip Araştırıcı tip Sosyal tip

20 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 9. Sözel yeteneğe sahip başkalarını kolay etkileyebilen güç ve statüyü bu yolla kolay edinen;hukuk,halkla ilişkiler,küçük ticari Şirket yöneticiliği,girişimcilik,avukatlık,iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir? Girişken tip Artistik tip Gerçekçi tip Araştırıcı tip Sosyal tip

21 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 10. Kişilik özelliklerinin büyük ölçüde doğuştan geldiğini, çevresel ve sosyal etkilerin minimum olduğunu, dolayısıyla kişiliğin değişmez nitelikte bulunduğunu ve değişmeye karşı koyduğunu kabul eden yaklaşım nedir? Nomotetik yaklaşım İdogrofig yaklaşım Duyarsız yaklaşım Kötümser yaklaşım İyimser yaklaşım

22 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 10. Kişilik özelliklerinin büyük ölçüde doğuştan geldiğini, çevresel ve sosyal etkilerin minimum olduğunu, dolayısıyla kişiliğin değişmez nitelikte bulunduğunu ve değişmeye karşı koyduğunu kabul eden yaklaşım nedir? Nomotetik yaklaşım İdogrofig yaklaşım Duyarsız yaklaşım Kötümser yaklaşım İyimser yaklaşım

23 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 11. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci Aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

24 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 11. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci Aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

25 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 12- Dünya genelinde 1960’larda ulaşılan %60’lık sendikalı çalışan oranları 2000’li yıllarda % de kaça inmiştir ? %10

26 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz? İşçi-toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak B) İşçi- işveren arasındaki güç dengesini sağlamak  C) İşveren ve işçi arasında ilişki kurmak D) Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek E) İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak

27 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz? İşçi-toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak B) İşçi- işveren arasındaki güç dengesini sağlamak  C) İşveren ve işçi arasında ilişki kurmak D) Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek E) İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak

28 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 14. Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafya Sosyoloji Siyaset Hukuk Tarih

29 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 14. Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafya Sosyoloji Siyaset Hukuk Tarih

30 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunun 2.maddesine göre ihtiyaç duyulan kurum hangisidir? Sendika Mahkeme Çalışma Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu İşçi Temsilciliği

31 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunun 2.maddesine göre ihtiyaç duyulan kurum hangisidir? Sendika Mahkeme Çalışma Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu İşçi Temsilciliği

32 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 16. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir

33 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 16. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir

34 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 17. Bireyin;kendine özgü eylem,tepki,arzu,düşünce ve hislerini yansıtan ve onu diğerlerinden ayıran kalıcı özelliklerin tümüne ne ad verilir? Mizaç

35 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 18. Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal-kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? Toplu pazarlık İnsan kaynakları yönetimi Kapasite artırımı Sendikalaşma Ortak eylem

36 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 18. Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal-kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? Toplu pazarlık İnsan kaynakları yönetimi Kapasite artırımı Sendikalaşma Ortak eylem

37 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 19. Günümüz kurumsal işletmelerin profesyonel yöneticilerine verilen isim nedir? CEO (Cheif Executive Officer)

38 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 20. Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri resmî gruplar

39 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2013 ARA SINAV 20. Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri resmî gruplar

40 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
ARASINAVDA NEYMİŞ GÖZÜM KAPALI YAPARIM Bİ TIKLA

41 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 YILI ARA SINAV SORU VE CEVAPLARI

42 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
AZÇIK AŞIM KAYGISIZ BAŞIM HOOOPP SINAVVV VARRR

43 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz? İşveren ve işçi arasında ilişki kurmak İşçi-işveren güç dengesini sağlamak Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak İşçi toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak

44 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz? İşveren ve işçi arasında ilişki kurmak İşçi-işveren güç dengesini sağlamak Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak İşçi toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak

45 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 2. Aşağıdakilerden hangisi bireyin çalıştığı işten haz almasını ve mutlu olmasını sağlayan kişisel faktörlerden biri değildir? Ücretler Bireye karşı davranışlar Diğer bireylerle ilişkiler Verilen görevlerin özellikleri Ödüller

46 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 2. Aşağıdakilerden hangisi bireyin çalıştığı işten haz almasını ve mutlu olmasını sağlayan kişisel faktörlerden biri değildir? Ücretler Bireye karşı davranışlar Diğer bireylerle ilişkiler Verilen görevlerin özellikleri Ödüller

47 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 3. İşletmeyi;yönetici otoritesi,karşılıklı bağlılık,ortak değerler ve hedefler etrafında oluşan bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Üniter (Tekil) anlayış Radikal (Marksist) anlayış Sosyolojik anlayış Çalışma ilişkileri sistem anlayışı Plüralist (Çoğulcu) anlayış

48 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 3. İşletmeyi;yönetici otoritesi,karşılıklı bağlılık,ortak değerler ve hedefler etrafında oluşan bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? Üniter (Tekil) anlayış Radikal (Marksist) anlayış Sosyolojik anlayış Çalışma ilişkileri sistem anlayışı Plüralist (Çoğulcu) anlayış

49 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 4. Aşağıdakilerden hangisi Tuckman’ın takımların gelişim sürecini ifade ettiği evrelerden biri değildir? Karmaşa Oluşum Başkan seçimi Dağılma Kural koyma

50 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 4. Aşağıdakilerden hangisi Tuckman’ın takımların gelişim sürecini ifade ettiği evrelerden biri değildir? Karmaşa Oluşum Başkan seçimi Dağılma Kural koyma

51 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 5. Bireyin henüz üyesi olmadığı ancak üye olmak için çaba gösterdiği,bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kendine ölçü kabul ettiği grup türüne ne ad verilir? A) Referans grupları B) Üyelik gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri resmî gruplar

52 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 5. Bireyin henüz üyesi olmadığı ancak üye olmak için çaba gösterdiği,bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kendine ölçü kabul ettiği grup türüne ne ad verilir? A) Referans grupları B) Üyelik gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri resmî gruplar

53 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV yılında yayımladığı ‘’Endüstri İlişkileri Sistemi’’ isimli kitabı ile endüstri ilişkilerine yönelik kuralları bir araya getirip kendisinin ileri sürdüğü ‘’Sistem Teorisi’’ ile çalışma ilişkilerine bir sistem kazandırmak isteyen sosyolog kimdir? Max Weber Herbert Spencer John Dunlop Henry Carter Adams Richard Ely

54 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV yılında yayımladığı ‘’Endüstri İlişkileri Sistemi’’ isimli kitabı ile endüstri ilişkilerine yönelik kuralları bir araya getirip kendisinin ileri sürdüğü ‘’Sistem Teorisi’’ ile çalışma ilişkilerine bir sistem kazandırmak isteyen sosyolog kimdir? Max Weber Herbert Spencer John Dunlop Henry Carter Adams Richard Ely

55 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 7. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin bir sendikaya üye olmasında etkili olan nedenlerden biri değildir? Sosyal statü Ekonomik ihtiyaç İş güvenliği İşverenle etkin iletişim İş yeri açma

56 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 7. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin bir sendikaya üye olmasında etkili olan nedenlerden biri değildir? Sosyal statü Ekonomik ihtiyaç İş güvenliği İşverenle etkin iletişim İş yeri açma

57 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 8. Aşağıdakilerden hangisi hangisi takım oluşturma sürecinin evrelerinden birisi değildir? Kural koyma evresi Oluşum evresi Sıkılma evresi Performans evresi Dağılma evresi

58 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 8. Aşağıdakilerden hangisi hangisi takım oluşturma sürecinin evrelerinden birisi değildir? Kural koyma evresi Oluşum evresi Sıkılma evresi Performans evresi Dağılma evresi

59 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV sayılı toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunun 2.maddesine göre işçilerin iş sözleşmesi yapabilmeleri için bağlı olmaları gereken kurum aşağıdakilerden hangisidir? Sendika Mahkeme Çalışma Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu İşçi Temsilciliği

60 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV sayılı toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunun 2.maddesine göre işçilerin iş sözleşmesi yapabilmeleri için bağlı olmaları gereken kurum aşağıdakilerden hangisidir? Sendika Mahkeme Çalışma Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu İşçi Temsilciliği

61 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 10. Bireyi;yapıp ettikleriyle,tepkileri veya arzularıyla,düşünce ve hisleriyle,diğer insanlardan ayıran ve kendini ortaya koyan özelliklerin bütününe ne ad verilir? Görünüm Kimlik Ahlak Saygınlık Kişilik

62 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 10. Bireyi;yapıp ettikleriyle,tepkileri veya arzularıyla,düşünce ve hisleriyle,diğer insanlardan ayıran ve kendini ortaya koyan özelliklerin bütününe ne ad verilir? Görünüm Kimlik Ahlak Saygınlık Kişilik

63 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 11. Bir durum olay ya da olgu karşısında bireyden beklenen olası davranışa ne denir? A) Değer B) Tutum C) İnanç D) Rol E) Gelenek

64 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 11. Bir durum olay ya da olgu karşısında bireyden beklenen olası davranışa ne denir? A) Değer B) Tutum C) İnanç D) Rol E) Gelenek

65 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 12. Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafya Sosyoloji Siyaset Hukuk Tarih

66 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 12. Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Coğrafya Sosyoloji Siyaset Hukuk Tarih

67 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 13. Kişilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kişilik,bireysel dengenin ürünüdür Kişilik,doğuştan var olan ve sonradan edinilen eğilimlerin bütünüdür Kişilik,bireyin kontrol edilemez tutum ve davranışlarıdır Kişilik,davranışlara yön verir ve idare eder Kişilik,bireyin eğilimlerini çevreye uydurur

68 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 13. Kişilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kişilik,bireysel dengenin ürünüdür Kişilik,doğuştan var olan ve sonradan edinilen eğilimlerin bütünüdür Kişilik,bireyin kontrol edilemez tutum ve davranışlarıdır Kişilik,davranışlara yön verir ve idare eder Kişilik,bireyin eğilimlerini çevreye uydurur

69 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 14. Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir? Müdahaleci kontrol dönemi Neo-Liberal dönem Liberal çoğulcu dönem Sendikasızlık dönemi Kitle üretim dönemi

70 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 14. Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir? Müdahaleci kontrol dönemi Neo-Liberal dönem Liberal çoğulcu dönem Sendikasızlık dönemi Kitle üretim dönemi

71 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 15. Amerika'da başlayan işçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesini zorunlu kılan (Müdahaleci Kontrol Dönemi) ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1929 B) 1960 C) 1910 D) 1920 E) 1939

72 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 15. Amerika'da başlayan işçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesini zorunlu kılan (Müdahaleci Kontrol Dönemi) ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1929 B) 1960 C) 1910 D) 1920 E) 1939

73 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 16. İş yerindeki işlerin bir kısmının özel uzmanlık gerektirmesi veya asıl işveren tarafından yapılmasının teknik ve ekonomik güçlükler doğurması nedeniyle işlerin alt işverene yaptırılmasına ne ad verilir? Kiralık çalışma İş paylaşma Tam zamanlı çalışma Part-time çalışma Taşeronlaşma

74 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 16. İş yerindeki işlerin bir kısmının özel uzmanlık gerektirmesi veya asıl işveren tarafından yapılmasının teknik ve ekonomik güçlükler doğurması nedeniyle işlerin alt işverene yaptırılmasına ne ad verilir? Kiralık çalışma İş paylaşma Tam zamanlı çalışma Part-time çalışma Taşeronlaşma

75 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 17. Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal-kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? Toplu pazarlık İnsan kaynakları yönetimi Kapasite artırımı Sendikalaşma Ortak eylem

76 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 17. Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal-kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? Toplu pazarlık İnsan kaynakları yönetimi Kapasite artırımı Sendikalaşma Ortak eylem

77 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan duygularla ilgili özelliklerden biri değildir? A) Duygu bireyin ruh halinde biyokimsayal veya çevresel etkilerle oluşan karmaşık psikofizyolojik bir değişimdir B) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır C) Duygular, amaç ve hedefleri ifade eder D) Duygular, bireyin ihtiyaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir E) Duyguların kişiler üzerindeki etkileri farklıdır

78 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan duygularla ilgili özelliklerden biri değildir? A) Duygu bireyin ruh halinde biyokimsayal veya çevresel etkilerle oluşan karmaşık psikofizyolojik bir değişimdir B) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır C) Duygular, amaç ve hedefleri ifade eder D) Duygular, bireyin ihtiyaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir E) Duyguların kişiler üzerindeki etkileri farklıdır

79 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 19. Sözel yeteneğe sahip başkalarını kolay etkileyebilen güç ve statüyü bu yolla kolay edinen;hukuk,halkla ilişkiler,küçük ticari Şirket yöneticiliği,girişimcilik,avukatlık,iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir? Girişken tip Artistik tip Gerçekçi tip Araştırıcı tip Sosyal tip

80 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 19. Sözel yeteneğe sahip başkalarını kolay etkileyebilen güç ve statüyü bu yolla kolay edinen;hukuk,halkla ilişkiler,küçük ticari Şirket yöneticiliği,girişimcilik,avukatlık,iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir? Girişken tip Artistik tip Gerçekçi tip Araştırıcı tip Sosyal tip

81 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 20. Kişilik özelliklerinin büyük ölçüde doğuştan geldiğini, çevresel ve sosyal etkilerin minimum olduğunu, dolayısıyla kişiliğin değişmez nitelikte bulunduğunu ve değişmeye karşı koyduğunu kabul eden yaklaşım nedir? Nomotetik yaklaşım İdogrofig yaklaşım Duyarsız yaklaşım Kötümser yaklaşım İyimser yaklaşım

82 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 ARA SINAV 20. Kişilik özelliklerinin büyük ölçüde doğuştan geldiğini, çevresel ve sosyal etkilerin minimum olduğunu, dolayısıyla kişiliğin değişmez nitelikte bulunduğunu ve değişmeye karşı koyduğunu kabul eden yaklaşım nedir? Nomotetik yaklaşım İdogrofig yaklaşım Duyarsız yaklaşım Kötümser yaklaşım İyimser yaklaşım

83 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
ÜJJJ BEJJJ DAKİDA BİTEN BİRR ARASINAV KAHRAMANI AÖFLİ

84 2014 YILI FİNAL SINAVI SORU VE CEVAPLARI
HAZIRLAYAN:DERYA ÇELİK https://www.facebook.com/groups/ / ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI FİNAL SINAVI SORU VE CEVAPLARI

85 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
VE FİNAL HAZIRLIKLARI TAM GAZZZ

86 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve "Endüstri İlişkileri Sistemi" adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

87 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve "Endüstri İlişkileri Sistemi" adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

88 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 2.İşletmeyi, yöneticinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etrafında bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış

89 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 2.İşletmeyi, yöneticinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etrafında bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış

90 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 3.Aşağıdaki dönemlerden hangisi, çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında en son aşamayı (üye sayısındaki azalma veya yok olma tehlikesi) ifade eder? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

91 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 3.Aşağıdaki dönemlerden hangisi, çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında en son aşamayı (üye sayısındaki azalma veya yok olma tehlikesi) ifade eder? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

92 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 4.Bir insanın ilgileri, tutumları, yetenekleri, konuşma tarzı, dış görünüşü ve çevreye uyumu gibi özelliklerinin bütününü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A) Kişilik B) Tutum C) Etnisite D) Mizaç E) Tavır

93 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 4.Bir insanın ilgileri, tutumları, yetenekleri, konuşma tarzı, dış görünüşü ve çevreye uyumu gibi özelliklerinin bütününü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A) Kişilik B) Tutum C) Etnisite D) Mizaç E) Tavır

94 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 5.Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik tipi olarak ifade edilmez? A) Bilinçli tip B) Kanaatkâr tip C) Deneyci tip D) Uyumlu tip E) Dışa dönük tip

95 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 5.Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik tipi olarak ifade edilmez? A) Bilinçli tip B) Kanaatkâr tip C) Deneyci tip D) Uyumlu tip E) Dışa dönük tip

96 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 6.Bir durum, olay ya da olgu karşısında bireyin ortaya koyması beklenen olası davranışın öncülü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Gelenek B) Değer C) İnanç D) Tutum E) Davranış

97 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 6.Bir durum, olay ya da olgu karşısında bireyin ortaya koyması beklenen olası davranışın öncülü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Gelenek B) Değer C) İnanç D) Tutum E) Davranış

98 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 7.Duyguların doğası ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Duyguların tanımlanması zordur. B) Duygular, güdüler ve dürtüler gibi davranışların şekillenmesinde yönlendirici bir etki yapar. C) Duygular, bireyin ihtiyaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir. D) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır. E) Duygular, bireyin toplumsallaşmasında etkin değildir.

99 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 7.Duyguların doğası ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Duyguların tanımlanması zordur. B) Duygular, güdüler ve dürtüler gibi davranışların şekillenmesinde yönlendirici bir etki yapar. C) Duygular, bireyin ihtiyaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir. D) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır. E) Duygular, bireyin toplumsallaşmasında etkin değildir.

100 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 8.Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biri değildir? A) Grupları bir arada tutan grup normları vardır. B) Grubun kendi dinamikleri vardır. C) Kendilerini bir grup olarak algılayan bireylerin "biz" duygusu zamanla yerini "ben" duygusuna bırakır. D) Grup üyeleri grup normlarına uydukları sürece grubun üyesi olarak kalmaya devam ederler. E) Bir grup, sınıf, kültür veya toplum tarafından benimsenen, paylaşılan ve yaşanan değerler, kurallar ve davranışlar bütünüdür

101 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 8.Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biri değildir? A) Grupları bir arada tutan grup normları vardır. B) Grubun kendi dinamikleri vardır. C) Kendilerini bir grup olarak algılayan bireylerin "biz" duygusu zamanla yerini "ben" duygusuna bırakır. D) Grup üyeleri grup normlarına uydukları sürece grubun üyesi olarak kalmaya devam ederler. E) Bir grup, sınıf, kültür veya toplum tarafından benimsenen, paylaşılan ve yaşanan değerler, kurallar ve davranışlar bütünüdür

102 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 9.Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri-resmî gruplar

103 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 9.Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri-resmî gruplar

104 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 10. I. Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar. II. Sorunun karşılıklı tartışılmasını sağlar. III. Soruna karşı ilgiyi artırır, sorun çözme yeteneğini geliştirir. IV. Sorunların artması neden olur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çatışmanın olumsuz özelliklerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

105 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 10. I. Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar. II. Sorunun karşılıklı tartışılmasını sağlar. III. Soruna karşı ilgiyi artırır, sorun çözme yeteneğini geliştirir. IV. Sorunların artması neden olur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çatışmanın olumsuz özelliklerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

106 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 11.Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern yönetim anlayışı B) Klasik yönetim anlayışı C) Etkileşimci yönetim anlayışı D) Çatışmacı yönetim anlayışı E) Post modern yönetim anlayışı

107 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 11.Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern yönetim anlayışı B) Klasik yönetim anlayışı C) Etkileşimci yönetim anlayışı D) Çatışmacı yönetim anlayışı E) Post modern yönetim anlayışı

108 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 12.Nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Titiz B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat

109 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 12.Nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Titiz B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat

110 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 13.Sendikaların bir ülke sınırları içinde ve o ülkenin ulusal çerçevesi kapsamında en üst mesleki örgütlenmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik B) Federasyon C) Konfederasyon D) Temsilcilik E) Kooperatif

111 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 13.Sendikaların bir ülke sınırları içinde ve o ülkenin ulusal çerçevesi kapsamında en üst mesleki örgütlenmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik B) Federasyon C) Konfederasyon D) Temsilcilik E) Kooperatif

112 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 14.İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üretim kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzlaşmacı model B) Sosyalist model C) Amerikan modeli D) Japon modeli E) Avrupa modeli

113 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 14.İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üretim kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzlaşmacı model B) Sosyalist model C) Amerikan modeli D) Japon modeli E) Avrupa modeli

114 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 15.İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? A) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş anlaşması C) Toplu görüşme D) Toplu iş sözleşmesi E) Toplu anlaşma

115 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 15.İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? A) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş anlaşması C) Toplu görüşme D) Toplu iş sözleşmesi E) Toplu anlaşma

116 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 16.Aşağıdaki stratejilerden hangisi toplu pazarlık stratejileri arasında yer almaz? A) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) Ayarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi

117 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 16.Aşağıdaki stratejilerden hangisi toplu pazarlık stratejileri arasında yer almaz? A) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) Ayarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi

118 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 17.Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık düzeylerinden biri değildir? A) İşletme düzeyinde toplu pazarlık B) İş kolu düzeyinde toplu pazarlık C) Tek iş yeri düzeyinde toplu pazarlık D) Uluslararası düzeyde toplu pazarlık E) Ulusal düzeyde toplu pazarlık

119 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 18.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi süreçlerinden biri değildir? A) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Motivasyon

120 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 18.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi süreçlerinden biri değildir? A) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Motivasyon

121 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 19.Kitle üretimi, üretimde standardizasyon, bilimsellik, disiplin ve net iş tanımları gibi özellikler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade eder? A) Esnek anlayış B) Modern anlayış C) Taylorizm D) Fordist anlayış E) Post-Fordist anlayış

122 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 19.Kitle üretimi, üretimde standardizasyon, bilimsellik, disiplin ve net iş tanımları gibi özellikler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade eder? A) Esnek anlayış B) Modern anlayış C) Taylorizm D) Fordist anlayış E) Post-Fordist anlayış

123 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 20.Gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir çok ülkesinde sektörel anlamda en fazla istihdam sağlayan çalışma sektörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu B) Tarım C) Hizmet D) Sanayi E) İnşaat

124 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 20.Gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir çok ülkesinde sektörel anlamda en fazla istihdam sağlayan çalışma sektörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu B) Tarım C) Hizmet D) Sanayi E) İnşaat

125 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 21.Kariyer basamaklarında belli bir aşamaya gelinmesi, iş yaşamının monotonlaşmaya başlaması, yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kariyer platosu B) kariyer haritası C) kariyer seçimi D) kariyer hareketliliği E) kariyer dengeleri

126 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 21.Kariyer basamaklarında belli bir aşamaya gelinmesi, iş yaşamının monotonlaşmaya başlaması, yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kariyer platosu B) kariyer haritası C) kariyer seçimi D) kariyer hareketliliği E) kariyer dengeleri

127 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 22.Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? A) Kayıt dönemi B) Keşif dönemi C) İlerleme dönemi D) Sürdürme dönemi E) Düşüş dönemi

128 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 22.Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? A) Kayıt dönemi B) Keşif dönemi C) İlerleme dönemi D) Sürdürme dönemi E) Düşüş dönemi

129 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 23.İş yerinde anahtar konumundaki kişilerden boşalan pozisyonlara, vakit kaybetmeden yeni iş görenlerin yerleştirilebilmesi için yapılan planlamaya ne ad verilir? A) Kariyer dengeleri B) Örgütsel yedekleme C) Kariyer durağanlığı D) Kariyer hareketliliği E) Kariyer seçimi

130 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 23.İş yerinde anahtar konumundaki kişilerden boşalan pozisyonlara, vakit kaybetmeden yeni iş görenlerin yerleştirilebilmesi için yapılan planlamaya ne ad verilir? A) Kariyer dengeleri B) Örgütsel yedekleme C) Kariyer durağanlığı D) Kariyer hareketliliği E) Kariyer seçimi

131 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 24.Aşağıdaki kavramlardan hangisi "iş ahlakı" kavramı ile örtüşmez? A) Firma ahlakı B) Yönetici ahlakı C) Grup dinamiği D) İş gören ahlakı E) Ticaret etiği

132 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 24.Aşağıdaki kavramlardan hangisi "iş ahlakı" kavramı ile örtüşmez? A) Firma ahlakı B) Yönetici ahlakı C) Grup dinamiği D) İş gören ahlakı E) Ticaret etiği

133 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 25.Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? A) Örgütsel standartların belirlenmesi B) Performans kriterlerinin oluşturulması C) İş önerilerinin verilmesi D) Performans ölçümü E) Düzeltici faaliyetler

134 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 FİNAL 25.Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? A) Örgütsel standartların belirlenmesi B) Performans kriterlerinin oluşturulması C) İş önerilerinin verilmesi D) Performans ölçümü E) Düzeltici faaliyetler

135 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
SINAVDAN ÇIKAN AÖFLİ

136 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME SINAVI SORU VE CEVAPLARI

137 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
BÜTÜNLEMEEEE YOLLARI TAŞTAN

138 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 1.Çalışma ilişkilerini kendisine konu edinen sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstri sektörü B) Tarım sektörü C) Turizm sektörü D) Hizmet sektörü E) Tüm sektörler

139 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 1.Çalışma ilişkilerini kendisine konu edinen sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstri sektörü B) Tarım sektörü C) Turizm sektörü D) Hizmet sektörü E) Tüm sektörler

140 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 2. I. İşçi örgütleri II. Devlet III. İşveren örgütleri IV. İşçiler V. Vakıflar Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri "Çalışma İlişkileri" kavramının unsurları içerisinde değerlendirilemez? A) Yalnız I B) Yalnız V C) I ve IV D) II, IV ve V E) I, III, IV ve V

141 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 2. I. İşçi örgütleri II. Devlet III. İşveren örgütleri IV. İşçiler V. Vakıflar Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri "Çalışma İlişkileri" kavramının unsurları içerisinde değerlendirilemez? A) Yalnız I B) Yalnız V C) I ve IV D) II, IV ve V E) I, III, IV ve V

142 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 3.Çalışma hayatında yalnızca fiilî olarak (beden gücü ile) emeğini arz eden işçilere literatürde ne ad verilir? A) Beyaz yakalı B) Mavi yakalı C) Ucuz işçi D) Zayıf işçi E) Kuvvetli işçi

143 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 3.Çalışma hayatında yalnızca fiilî olarak (beden gücü ile) emeğini arz eden işçilere literatürde ne ad verilir? A) Beyaz yakalı B) Mavi yakalı C) Ucuz işçi D) Zayıf işçi E) Kuvvetli işçi

144 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME Yüzyıl sonrası sanayi devrimi ile toplumsal yapıda ve çalışma ilişkilerinde yaşanan değişimle birlikte ortaya çıkan toplum tipine ne ad verilir? A) Avcı ve toplayıcı toplumlar B) Bahçıvan toplumlar C) Endüstriyel toplumlar D) Post-endüstriyel toplumlar E) Bilgi toplumları

145 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME Yüzyıl sonrası sanayi devrimi ile toplumsal yapıda ve çalışma ilişkilerinde yaşanan değişimle birlikte ortaya çıkan toplum tipine ne ad verilir? A) Avcı ve toplayıcı toplumlar B) Bahçıvan toplumlar C) Endüstriyel toplumlar D) Post-endüstriyel toplumlar E) Bilgi toplumları

146 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 5.Devlete sınırlı bir rol tanımlar ve kamu müdahalesi olmaksızın müzakere gruplarına geniş özgürlük verir. Çalışanların, kendi yasal haklarını korumak adına ve pazarlık güçlerini arttırmak için örgütlenmelerini meşru bir hak olarak görür. Tanımı yapılan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Liberal kollektivizm anlayışı B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış

147 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 5.Devlete sınırlı bir rol tanımlar ve kamu müdahalesi olmaksızın müzakere gruplarına geniş özgürlük verir. Çalışanların, kendi yasal haklarını korumak adına ve pazarlık güçlerini arttırmak için örgütlenmelerini meşru bir hak olarak görür. Tanımı yapılan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Liberal kollektivizm anlayışı B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış

148 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 6.Aşağıda verilen çalışma ilişkileri teorilerinden hangisi yönetim anlayışı itibarıyla devletçi bir yönetim yaklaşımını benimser? A) Liberal-kolektif teori B) Sistem teorisi C) Sosyal eylem teorisi D) Korparatist teori E) Üniter teori

149 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 6.Aşağıda verilen çalışma ilişkileri teorilerinden hangisi yönetim anlayışı itibarıyla devletçi bir yönetim yaklaşımını benimser? A) Liberal-kolektif teori B) Sistem teorisi C) Sosyal eylem teorisi D) Korparatist teori E) Üniter teori

150 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 7.Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

151 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 7.Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

152 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 8.İşçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesinin zorunlu hâle geldiği, Amerika'da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1910 B) 1920 C) 1929 D) 1939 E) 1960

153 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 8.İşçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesinin zorunlu hâle geldiği, Amerika'da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1910 B) 1920 C) 1929 D) 1939 E) 1960

154 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 9.I. Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi II. İş yerinde örgüt üyeleri ile kurulacak olumlu etkileşim III. Bireyin bireysel isteklerini, grup üyelerinin istekleri üzerinde temsil etmesi IV. Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağınkurulması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireyin kişiliği ile işi arasındaki uyumun olumlu sonuçları arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve IV E) I ve II

155 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 9.I. Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi II. İş yerinde örgüt üyeleri ile kurulacak olumlu etkileşim III. Bireyin bireysel isteklerini, grup üyelerinin istekleri üzerinde temsil etmesi IV. Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağınkurulması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireyin kişiliği ile işi arasındaki uyumun olumlu sonuçları arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve IV E) I ve II

156 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 10.Bireyin bir durum olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış eğilimlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Değer B) Tutum C) İnanç D) Davranış E) Gelenek

157 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 10.Bireyin bir durum olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış eğilimlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Değer B) Tutum C) İnanç D) Davranış E) Gelenek

158 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 11.Ortak normları (kuralları) paylaşan, genellikle aralarında farklı rollere sahip, ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Kitle B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

159 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 11.Ortak normları (kuralları) paylaşan, genellikle aralarında farklı rollere sahip, ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Kitle B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

160 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 12.Aşağıdakilerden hangisi J. Fichter' göre bir grubu meydana getiren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? A) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilirlik B) Örgütlü olma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği E) Ortak amaç ve gereçler

161 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 12.Aşağıdakilerden hangisi J. Fichter' göre bir grubu meydana getiren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? A) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilirlik B) Örgütlü olma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği E) Ortak amaç ve gereçler

162 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 13.Belirli görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan ve bu görevin tamamlanmasından sonra, başka bir görevin verilmemesi ya da başka birtakım işlevlerin üstlenilmemesi hâlinde dağılan takımlar olarak adlandırılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Doğal çalışma takımları B) Sürekli çalışma takımları C) Otonom çalışma takımları D) Görev güçleri E) Geçici çalışma takımları

163 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 13.Belirli görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan ve bu görevin tamamlanmasından sonra, başka bir görevin verilmemesi ya da başka birtakım işlevlerin üstlenilmemesi hâlinde dağılan takımlar olarak adlandırılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Doğal çalışma takımları B) Sürekli çalışma takımları C) Otonom çalışma takımları D) Görev güçleri E) Geçici çalışma takımları

164 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 14.Aynı örgütteki kişilerin, kişisel farklılıkları, çıkarları, beklenti ve hedef farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan çatışma türüne ne ad verilir? A) Kişinin kendisi ile çatışması B) Kişilerarası çatışma C) Kişiler ve grupların çatışması D) Gruplar arası çatışma E) Örgütler arası çatışma

165 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 14.Aynı örgütteki kişilerin, kişisel farklılıkları, çıkarları, beklenti ve hedef farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan çatışma türüne ne ad verilir? A) Kişinin kendisi ile çatışması B) Kişilerarası çatışma C) Kişiler ve grupların çatışması D) Gruplar arası çatışma E) Örgütler arası çatışma

166 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 15.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma nedenlerinden biri değildir? A) Örgütsel iklim B) Amaç farklılıkları C) Algılama ve yorumlama farklılıkları D) Yöneticinin yaşı E) Rekabetçi ödüllendirme sistemleri

167 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 15.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma nedenlerinden biri değildir? A) Örgütsel iklim B) Amaç farklılıkları C) Algılama ve yorumlama farklılıkları D) Yöneticinin yaşı E) Rekabetçi ödüllendirme sistemleri

168 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 16.Ülkemizde geçerli olan sendikal örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) İş yeri sendikacılığı B) Meslek sendikacılığı C) Genel sendikacılık D) İş kolu sendikacılığı E) Serbest sendikacılık

169 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 16.Ülkemizde geçerli olan sendikal örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) İş yeri sendikacılığı B) Meslek sendikacılığı C) Genel sendikacılık D) İş kolu sendikacılığı E) Serbest sendikacılık

170 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 17.Dünyada ve ülkemizde aşağıdaki sektörlerden hangisinde çalışanların oranı 1980'li yıllardan günümüze artmış ve günümüzde diğer sektörler arasında en yüksek düzeye ulaşmıştır? A) Tarım B) Sanayi C) İnşaat D) Kamu E) Hizmet

171 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 17.Dünyada ve ülkemizde aşağıdaki sektörlerden hangisinde çalışanların oranı 1980'li yıllardan günümüze artmış ve günümüzde diğer sektörler arasında en yüksek düzeye ulaşmıştır? A) Tarım B) Sanayi C) İnşaat D) Kamu E) Hizmet

172 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 18.Kariyer basamaklarında yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna örneğin, üniversitede araştırma görevliliğinden başlayıp profesörlüğe yükselen birinin profesörlükten sonra elde edeceği başka bir unvan olmadığı için formel kariyerinin ulaşması denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kariyer seçimine B) kariyer platosuna C) kariyer hareketliliğine D) kariyer dengelerine E) kariyer barajına

173 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 18.Kariyer basamaklarında yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna örneğin, üniversitede araştırma görevliliğinden başlayıp profesörlüğe yükselen birinin profesörlükten sonra elde edeceği başka bir unvan olmadığı için formel kariyerinin ulaşması denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kariyer seçimine B) kariyer platosuna C) kariyer hareketliliğine D) kariyer dengelerine E) kariyer barajına

174 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 19.Kariyer aşamalarında 50'li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem

175 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 19.Kariyer aşamalarında 50'li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem

176 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 20.Çalışma yaşamı ile iş yaşamı arasındaki ilişkiyi Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde ortaya koyarak, Protestanlığın Batı Avrupa ülkelerinde Kapitalizmin gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunun tespitini yapan Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A) Max Weber B) Emile Durkheim C) Herbert Spencer D) Ferdinand Tönnies E) Frederick W. Taylor

177 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2014 BÜTÜNLEME 20.Çalışma yaşamı ile iş yaşamı arasındaki ilişkiyi Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde ortaya koyarak, Protestanlığın Batı Avrupa ülkelerinde Kapitalizmin gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunun tespitini yapan Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A) Max Weber B) Emile Durkheim C) Herbert Spencer D) Ferdinand Tönnies E) Frederick W. Taylor

178 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
BİRİSİ BÜTMÜ DEDİ O NE BANA DAYANIRMI BÜTTT

179 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
VEEE FİNALLLL SORULARI

180 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK

181 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? A) Dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren

182 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? A) Dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren

183 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 2. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

184 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 2. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

185 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 3. İşletmeyi; yöneticinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etrafında bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistemi anlayışı E) Sosyolojik anlayış

186 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 3. İşletmeyi; yöneticinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etrafında bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistemi anlayışı E) Sosyolojik anlayış

187 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 4. Üye sayısında azalma veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayı ifade eden çalışma ilişkileri dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-Liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

188 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 4. Üye sayısında azalma veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayı ifade eden çalışma ilişkileri dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-Liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

189 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 5. İnsanın kendisi ve çevresi ile uyumunu sağlayan, onu diğer insanlardan ayıran, özel ve tek yapan özellikler bütününe ne ad verilir? A) Mizaç B) Davranış C) Tutum D) Kişilik E) Tavır

190 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 5. İnsanın kendisi ve çevresi ile uyumunu sağlayan, onu diğer insanlardan ayıran, özel ve tek yapan özellikler bütününe ne ad verilir? A) Mizaç B) Davranış C) Tutum D) Kişilik E) Tavır

191 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 6. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik tipi değildir? A) Gerçekçi tip B) Kanaatkâr tip C) Araştırıcı tip D) Sosyal tip E) Girişken tip

192 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 6. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik tipi değildir? A) Gerçekçi tip B) Kanaatkâr tip C) Araştırıcı tip D) Sosyal tip E) Girişken tip

193 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 7. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir.

194 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 7. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir.

195 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 8. Ortak normları paylaşan, aralarında farklı rolleri üstlenen ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Aile B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

196 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 8. Ortak normları paylaşan, aralarında farklı rolleri üstlenen ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Aile B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

197 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 9. Aşağıdakilerden hangisi bir grup türü değildir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) İkincil gruplar D) Üçüncül gruplar E) Üyelik grupları

198 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 9. Aşağıdakilerden hangisi bir grup türü değildir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) İkincil gruplar D) Üçüncül gruplar E) Üyelik grupları

199 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 10. Aşağıdakilerden hangisi J. Fichter’e göre bir grubu meydana getiren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? A) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilirlik B) Birbirlerinin varlığını dikkate alma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği E) Ortak amaç ve görev

200 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 10. Aşağıdakilerden hangisi J. Fichter’e göre bir grubu meydana getiren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? A) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilirlik B) Birbirlerinin varlığını dikkate alma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği E) Ortak amaç ve görev

201 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 11. I. Birey ve grupları kutuplaştırır. II. Harcamaları azaltır. III. Farklılıkları derinleştirir, iş birliğini engeller. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çatışmanın olumsuz sonuçlarından değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

202 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 11. I. Birey ve grupları kutuplaştırır. II. Harcamaları azaltır. III. Farklılıkları derinleştirir, iş birliğini engeller. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çatışmanın olumsuz sonuçlarından değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

203 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 12. Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern yönetim anlayışı B) Klasik yönetim anlayışı C) Etkileşimci yönetim anlayışı D) Çatışmacı yönetim anlayışı E) Postmodern yönetim anlayışı

204 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 12. Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern yönetim anlayışı B) Klasik yönetim anlayışı C) Etkileşimci yönetim anlayışı D) Çatışmacı yönetim anlayışı E) Postmodern yönetim anlayışı

205 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 13. Nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağırbaşlı B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat

206 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 13. Nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağırbaşlı B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat

207 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 14. “Mobbing” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahalle baskısı B) Toplumsal baskı C) Ekonomik sıkıntılar D) Örgütsel baskılar E) İş yeri baskısı

208 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 14. “Mobbing” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahalle baskısı B) Toplumsal baskı C) Ekonomik sıkıntılar D) Örgütsel baskılar E) İş yeri baskısı

209 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 15. Aşağıdakilerden hangisi stres yaratan kişisel etmenlerden biri değildir? A) Ailevi ve toplumsal sorunlar B) Ekonomik sıkıntılar C) Kültürel sorunlar D) İş yeri baskısı E) Örgütsel etmenler

210 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 15. Aşağıdakilerden hangisi stres yaratan kişisel etmenlerden biri değildir? A) Ailevi ve toplumsal sorunlar B) Ekonomik sıkıntılar C) Kültürel sorunlar D) İş yeri baskısı E) Örgütsel etmenler

211 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 16. İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üretim kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzlaşmacı Model B) Sosyalist Model C) Amerikan Modeli D) Japon Modeli E) Avrupa Modeli

212 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 16. İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üretim kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzlaşmacı Model B) Sosyalist Model C) Amerikan Modeli D) Japon Modeli E) Avrupa Modeli

213 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 17. I.Kitle örgütleridir. II. Sınıf örgütleridir. III. Bağımlı ve sivil örgütlerdir. IV. Demokratik olmayan örgütlerdir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işçi sendikalarının genel özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

214 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 17. I.Kitle örgütleridir. II. Sınıf örgütleridir. III. Bağımlı ve sivil örgütlerdir. IV. Demokratik olmayan örgütlerdir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işçi sendikalarının genel özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

215 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 18. İş akdine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendikaya üye olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? A) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş sözleşmesi C) Toplu pazarlık D) Toplu anlaşma E) İş akdi

216 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 18. İş akdine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendikaya üye olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? A) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş sözleşmesi C) Toplu pazarlık D) Toplu anlaşma E) İş akdi

217 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 19. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık stratejilerinden biri değildir? A) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) Ayarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi

218 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 19. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık stratejilerinden biri değildir? A) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) Ayarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi

219 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 20. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi artıkça öne çıkan ve ekonomi içinde ağırlığı artan sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım B) Hizmet C) Sanayi D) Teknoloji E) Kamu

220 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 20. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi artıkça öne çıkan ve ekonomi içinde ağırlığı artan sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım B) Hizmet C) Sanayi D) Teknoloji E) Kamu

221 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 21. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi süreçlerinden biri değildir? A) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Motivasyon

222 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 21. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi süreçlerinden biri değildir? A) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Motivasyon

223 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 22. Kariyer aşamalarında 50’li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem

224 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 22. Kariyer aşamalarında 50’li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem

225 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 23. Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? A) Keşif B) Bakış C) İlerleme D) Sürdürme E) Düşüş

226 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 23. Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? A) Keşif B) Bakış C) İlerleme D) Sürdürme E) Düşüş

227 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 24. İnsanların kendilerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallara ne ad verilir? A) Ahlaki normlar B) Dinsel normlar C) Töresel normlar D) Hukuksal normlar E) Formel normlar

228 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 24. İnsanların kendilerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallara ne ad verilir? A) Ahlaki normlar B) Dinsel normlar C) Töresel normlar D) Hukuksal normlar E) Formel normlar

229 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 25. Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? A) Örgütsel standartlar B) Etik kodlar C) Normatif kurallar D) Performans ölçümü E) Düzeltici faaliyetler

230 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
2015 FİNAL 25. Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? A) Örgütsel standartlar B) Etik kodlar C) Normatif kurallar D) Performans ölçümü E) Düzeltici faaliyetler

231 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
RAHATLAMANIN HAFİFLİĞİNİ YAŞAR AÖFLİ

232 HAZIRLAYAN :DERYA ÇELİK
FİNALDEN 10 SONRA GRUP TAKİPLERİ BAŞLAR AÖFLİ İÇİN


"HAZIRLAYAN:DERYA ÇELİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları