Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih aşağıdakilerden hangisidir? 1879 Fransız İhtilali.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih aşağıdakilerden hangisidir? 1879 Fransız İhtilali."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 1. Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih aşağıdakilerden hangisidir? 1879 Fransız İhtilali

5 2. İşçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesinin zorunlu hâle geldiği, Amerika'da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1910 B) 1920 C) 1929 D) 1939 E) 1960

6 2. İşçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesinin zorunlu hâle geldiği, Amerika'da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1910 B) 1920 C) 1929 D) 1939 E) 1960

7 3. Aşağıdakilerden hangisi hangisi takım oluşturma sürecinin evrelerinden birisi değildir? A) Kural koyma evresi B) Oluşum evresi C) Yanılma evresi D) Performans evresi E) Dağılma evresi

8 3. Aşağıdakilerden hangisi hangisi takım oluşturma sürecinin evrelerinden birisi değildir? A) Kural koyma evresi B) Oluşum evresi C) Yanılma evresi D) Performans evresi E) Dağılma evresi

9 4. Ortak normları (kuralları) paylaşan, genellikle aralarında farklı rollere sahip, ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Kitle B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

10 4. Ortak normları (kuralları) paylaşan, genellikle aralarında farklı rollere sahip, ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Kitle B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

11 5. Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdahaleci kontrol dönemi B) Neo-Liberal dönem C) Liberal çoğulcu dönem D) Sendikasızlık dönemi E) Kitle üretim dönemi

12 5. Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdahaleci kontrol dönemi B) Neo-Liberal dönem C) Liberal çoğulcu dönem D) Sendikasızlık dönemi E) Kitle üretim dönemi

13 6. Çalışma ilişkilerini kendisine konu edinen sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstri sektörü B) Tarım sektörü C) Turizm sektörü D) Hizmet sektörü E) Tüm sektörler

14 6. Çalışma ilişkilerini kendisine konu edinen sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstri sektörü B) Tarım sektörü C) Turizm sektörü D) Hizmet sektörü E) Tüm sektörler

15 7. ‘’2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 2.maddesine göre;işçiler toplu iş sözleşmesi yapabilmek için mutlaka bir ……….ihtiyaç duymaktadır.’’ Cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken hangisidir? A) işçi sendikası B) İş veren C) Devlet D) İş veren sendika E) Dernek

16 7. ‘’2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu’nun 2.maddesine göre;işçiler toplu iş sözleşmesi yapabilmek için mutlaka bir ……….ihtiyaç duymaktadır.’’ Cümlesindeki boşluğa gelmesi gereken hangisidir? A) işçi sendikası B) İş veren C) Devlet D) İş veren sendika E) Dernek

17 8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? A) Vakıf ve dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren

18 8. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? A) Vakıf ve dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren

19 9. Sözel yeteneğe sahip başkalarını kolay etkileyebilen güç ve statüyü bu yolla kolay edinen;hukuk,halkla ilişkiler,küçük ticari Şirket yöneticiliği,girişimcilik,avukatlık,iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir? A)Girişken tip B)Artistik tip C)Gerçekçi tip D)Araştırıcı tip E)Sosyal tip

20 9. Sözel yeteneğe sahip başkalarını kolay etkileyebilen güç ve statüyü bu yolla kolay edinen;hukuk,halkla ilişkiler,küçük ticari Şirket yöneticiliği,girişimcilik,avukatlık,iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir? A)Girişken tip B)Artistik tip C)Gerçekçi tip D)Araştırıcı tip E)Sosyal tip

21 10. Kişilik özelliklerinin büyük ölçüde doğuştan geldiğini, çevresel ve sosyal etkilerin minimum olduğunu, dolayısıyla kişiliğin değişmez nitelikte bulunduğunu ve değişmeye karşı koyduğunu kabul eden yaklaşım nedir? A) Nomotetik yaklaşım B) İdogrofig yaklaşım C) Duyarsız yaklaşım D) Kötümser yaklaşım E) İyimser yaklaşım

22 10. Kişilik özelliklerinin büyük ölçüde doğuştan geldiğini, çevresel ve sosyal etkilerin minimum olduğunu, dolayısıyla kişiliğin değişmez nitelikte bulunduğunu ve değişmeye karşı koyduğunu kabul eden yaklaşım nedir? A) Nomotetik yaklaşım B) İdogrofig yaklaşım C) Duyarsız yaklaşım D) Kötümser yaklaşım E) İyimser yaklaşım

23 11. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci Aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

24 11. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci Aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

25 12- Dünya genelinde 1960’larda ulaşılan %60’lık sendikalı çalışan oranları 2000’li yıllarda % de kaça inmiştir ? %10

26 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz? A) İşçi-toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak B) İşçi- işveren arasındaki güç dengesini sağlamak C) İşveren ve işçi arasında ilişki kurmak D) Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek E) İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak

27 13. Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz? A) İşçi-toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak B) İşçi- işveren arasındaki güç dengesini sağlamak C) İşveren ve işçi arasında ilişki kurmak D) Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek E) İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak

28 14. Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Coğrafya B) Sosyoloji C) Siyaset D) Hukuk E) Tarih

29 14. Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Coğrafya B) Sosyoloji C) Siyaset D) Hukuk E) Tarih

30 15. 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunun 2.maddesine göre ihtiyaç duyulan kurum hangisidir? A) Sendika B) Mahkeme C) Çalışma Müdürlüğü D) Sosyal Güvenlik Kurumu E) İşçi Temsilciliği

31 15. 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi grev ve lokavt kanunun 2.maddesine göre ihtiyaç duyulan kurum hangisidir? A) Sendika B) Mahkeme C) Çalışma Müdürlüğü D) Sosyal Güvenlik Kurumu E) İşçi Temsilciliği

32 16. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir

33 16. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir

34 17. Bireyin;kendine özgü eylem,tepki,arzu,düşünce ve hislerini yansıtan ve onu diğerlerinden ayıran kalıcı özelliklerin tümüne ne ad verilir? Mizaç

35 18. Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal- kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplu pazarlık B) İnsan kaynakları yönetimi C) Kapasite artırımı D) Sendikalaşma E) Ortak eylem

36 18. Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal- kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplu pazarlık B) İnsan kaynakları yönetimi C) Kapasite artırımı D) Sendikalaşma E) Ortak eylem

37 19. Günümüz kurumsal işletmelerin profesyonel yöneticilerine verilen isim nedir? CEO (Cheif Executive Officer)

38 20. Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri resmî gruplar

39 20. Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri resmî gruplar

40

41

42

43 1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz? A) İşveren ve işçi arasında ilişki kurmak B) İşçi-işveren güç dengesini sağlamak C) Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek D) İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak E) İşçi toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak

44 1.Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışma ilişkilerinin doğrudan amaçları arasında yer almaz? A) İşveren ve işçi arasında ilişki kurmak B) İşçi-işveren güç dengesini sağlamak C) Çalışma koşulları ile ilgili müzakereleri sürdürmek D) İşçi örgütleri arasında iletişim kurmak E) İşçi toplum ilişkisinin sağlıklı gelişimini sağlamak

45 2. Aşağıdakilerden hangisi bireyin çalıştığı işten haz almasını ve mutlu olmasını sağlayan kişisel faktörlerden biri değildir? A) Ücretler B) Bireye karşı davranışlar C) Diğer bireylerle ilişkiler D) Verilen görevlerin özellikleri E) Ödüller

46 2. Aşağıdakilerden hangisi bireyin çalıştığı işten haz almasını ve mutlu olmasını sağlayan kişisel faktörlerden biri değildir? A) Ücretler B) Bireye karşı davranışlar C) Diğer bireylerle ilişkiler D) Verilen görevlerin özellikleri E) Ödüller

47 3. İşletmeyi;yönetici otoritesi,karşılıklı bağlılık,ortak değerler ve hedefler etrafında oluşan bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (Tekil) anlayış B) Radikal (Marksist) anlayış C) Sosyolojik anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Plüralist (Çoğulcu) anlayış

48 3. İşletmeyi;yönetici otoritesi,karşılıklı bağlılık,ortak değerler ve hedefler etrafında oluşan bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (Tekil) anlayış B) Radikal (Marksist) anlayış C) Sosyolojik anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Plüralist (Çoğulcu) anlayış

49 4. Aşağıdakilerden hangisi Tuckman’ın takımların gelişim sürecini ifade ettiği evrelerden biri değildir? A) Karmaşa B) Oluşum C) Başkan seçimi D) Dağılma E) Kural koyma

50 4. Aşağıdakilerden hangisi Tuckman’ın takımların gelişim sürecini ifade ettiği evrelerden biri değildir? A) Karmaşa B) Oluşum C) Başkan seçimi D) Dağılma E) Kural koyma

51 5. Bireyin henüz üyesi olmadığı ancak üye olmak için çaba gösterdiği,bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kendine ölçü kabul ettiği grup türüne ne ad verilir? A) Referans grupları B) Üyelik gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri resmî gruplar

52 5. Bireyin henüz üyesi olmadığı ancak üye olmak için çaba gösterdiği,bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kendine ölçü kabul ettiği grup türüne ne ad verilir? A) Referans grupları B) Üyelik gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri resmî gruplar

53 6. 1958 yılında yayımladığı ‘’Endüstri İlişkileri Sistemi’’ isimli kitabı ile endüstri ilişkilerine yönelik kuralları bir araya getirip kendisinin ileri sürdüğü ‘’Sistem Teorisi’’ ile çalışma ilişkilerine bir sistem kazandırmak isteyen sosyolog kimdir? A) Max Weber B) Herbert Spencer C) John Dunlop D) Henry Carter Adams E) Richard Ely

54 6. 1958 yılında yayımladığı ‘’Endüstri İlişkileri Sistemi’’ isimli kitabı ile endüstri ilişkilerine yönelik kuralları bir araya getirip kendisinin ileri sürdüğü ‘’Sistem Teorisi’’ ile çalışma ilişkilerine bir sistem kazandırmak isteyen sosyolog kimdir? A) Max Weber B) Herbert Spencer C) John Dunlop D) Henry Carter Adams E) Richard Ely

55 7. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin bir sendikaya üye olmasında etkili olan nedenlerden biri değildir? A) Sosyal statü B) Ekonomik ihtiyaç C) İş güvenliği D) İşverenle etkin iletişim E) İş yeri açma

56 7. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin bir sendikaya üye olmasında etkili olan nedenlerden biri değildir? A) Sosyal statü B) Ekonomik ihtiyaç C) İş güvenliği D) İşverenle etkin iletişim E) İş yeri açma

57 8. Aşağıdakilerden hangisi hangisi takım oluşturma sürecinin evrelerinden birisi değildir? A) Kural koyma evresi B) Oluşum evresi C) Sıkılma evresi D) Performans evresi E) Dağılma evresi

58 8. Aşağıdakilerden hangisi hangisi takım oluşturma sürecinin evrelerinden birisi değildir? A) Kural koyma evresi B) Oluşum evresi C) Sıkılma evresi D) Performans evresi E) Dağılma evresi

59 9. 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunun 2.maddesine göre işçilerin iş sözleşmesi yapabilmeleri için bağlı olmaları gereken kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Sendika B) Mahkeme C) Çalışma Müdürlüğü D) Sosyal Güvenlik Kurumu E) İşçi Temsilciliği

60 9. 2822 sayılı toplu iş sözleşmesi Grev ve Lokavt kanunun 2.maddesine göre işçilerin iş sözleşmesi yapabilmeleri için bağlı olmaları gereken kurum aşağıdakilerden hangisidir? A) Sendika B) Mahkeme C) Çalışma Müdürlüğü D) Sosyal Güvenlik Kurumu E) İşçi Temsilciliği

61 10. Bireyi;yapıp ettikleriyle,tepkileri veya arzularıyla,düşünce ve hisleriyle,diğer insanlardan ayıran ve kendini ortaya koyan özelliklerin bütününe ne ad verilir? A) Görünüm B) Kimlik C) Ahlak D) Saygınlık E) Kişilik

62 10. Bireyi;yapıp ettikleriyle,tepkileri veya arzularıyla,düşünce ve hisleriyle,diğer insanlardan ayıran ve kendini ortaya koyan özelliklerin bütününe ne ad verilir? A) Görünüm B) Kimlik C) Ahlak D) Saygınlık E) Kişilik

63 11. Bir durum olay ya da olgu karşısında bireyden beklenen olası davranışa ne denir? A) Değer B) Tutum C) İnanç D) Rol E) Gelenek

64 11. Bir durum olay ya da olgu karşısında bireyden beklenen olası davranışa ne denir? A) Değer B) Tutum C) İnanç D) Rol E) Gelenek

65 12. Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Coğrafya B) Sosyoloji C) Siyaset D) Hukuk E) Tarih

66 12. Çalışma ilişkilerinin gelişiminde ve bir disiplin olarak önem kazanmasında doğrudan katkısı olmayan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? A) Coğrafya B) Sosyoloji C) Siyaset D) Hukuk E) Tarih

67 13. Kişilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kişilik,bireysel dengenin ürünüdür B) Kişilik,doğuştan var olan ve sonradan edinilen eğilimlerin bütünüdür C) Kişilik,bireyin kontrol edilemez tutum ve davranışlarıdır D) Kişilik,davranışlara yön verir ve idare eder E) Kişilik,bireyin eğilimlerini çevreye uydurur

68 13. Kişilikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Kişilik,bireysel dengenin ürünüdür B) Kişilik,doğuştan var olan ve sonradan edinilen eğilimlerin bütünüdür C) Kişilik,bireyin kontrol edilemez tutum ve davranışlarıdır D) Kişilik,davranışlara yön verir ve idare eder E) Kişilik,bireyin eğilimlerini çevreye uydurur

69 14. Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdahaleci kontrol dönemi B) Neo-Liberal dönem C) Liberal çoğulcu dönem D) Sendikasızlık dönemi E) Kitle üretim dönemi

70 14. Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk dönem aşağıdakilerden hangisidir? A) Müdahaleci kontrol dönemi B) Neo-Liberal dönem C) Liberal çoğulcu dönem D) Sendikasızlık dönemi E) Kitle üretim dönemi

71 15. Amerika'da başlayan işçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesini zorunlu kılan (Müdahaleci Kontrol Dönemi) ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1929 B) 1960 C) 1910 D) 1920 E) 1939

72 15. Amerika'da başlayan işçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesini zorunlu kılan (Müdahaleci Kontrol Dönemi) ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1929 B) 1960 C) 1910 D) 1920 E) 1939

73 16. İş yerindeki işlerin bir kısmının özel uzmanlık gerektirmesi veya asıl işveren tarafından yapılmasının teknik ve ekonomik güçlükler doğurması nedeniyle işlerin alt işverene yaptırılmasına ne ad verilir? A) Kiralık çalışma B) İş paylaşma C) Tam zamanlı çalışma D) Part-time çalışma E) Taşeronlaşma

74 16. İş yerindeki işlerin bir kısmının özel uzmanlık gerektirmesi veya asıl işveren tarafından yapılmasının teknik ve ekonomik güçlükler doğurması nedeniyle işlerin alt işverene yaptırılmasına ne ad verilir? A) Kiralık çalışma B) İş paylaşma C) Tam zamanlı çalışma D) Part-time çalışma E) Taşeronlaşma

75 17. Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal- kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplu pazarlık B) İnsan kaynakları yönetimi C) Kapasite artırımı D) Sendikalaşma E) Ortak eylem

76 17. Müzakere gruplarına geniş bir özgürlük tanıyan liberal- kolektivizm anlayışına göre çatışmaları çözüme ulaştıracak ve çalışanı ücret düzenlemeleri konusunda söz sahibi kılarak endüstriyel demokrasiyi doğuracak olan süreç aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplu pazarlık B) İnsan kaynakları yönetimi C) Kapasite artırımı D) Sendikalaşma E) Ortak eylem

77 18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan duygularla ilgili özelliklerden biri değildir? A) Duygu bireyin ruh halinde biyokimsayal veya çevresel etkilerle oluşan karmaşık psikofizyolojik bir değişimdir B) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır C) Duygular, amaç ve hedefleri ifade eder D) Duygular, bireyin ihtiyaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir E) Duyguların kişiler üzerindeki etkileri farklıdır

78 18. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan duygularla ilgili özelliklerden biri değildir? A) Duygu bireyin ruh halinde biyokimsayal veya çevresel etkilerle oluşan karmaşık psikofizyolojik bir değişimdir B) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır C) Duygular, amaç ve hedefleri ifade eder D) Duygular, bireyin ihtiyaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir E) Duyguların kişiler üzerindeki etkileri farklıdır

79 19. Sözel yeteneğe sahip başkalarını kolay etkileyebilen güç ve statüyü bu yolla kolay edinen;hukuk,halkla ilişkiler,küçük ticari Şirket yöneticiliği,girişimcilik,avukatlık,iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir? A)Girişken tip B)Artistik tip C)Gerçekçi tip D)Araştırıcı tip E)Sosyal tip

80 19. Sözel yeteneğe sahip başkalarını kolay etkileyebilen güç ve statüyü bu yolla kolay edinen;hukuk,halkla ilişkiler,küçük ticari Şirket yöneticiliği,girişimcilik,avukatlık,iletişim ve danışmanlık hizmetleri gibi işlere uygun tip hangisidir? A)Girişken tip B)Artistik tip C)Gerçekçi tip D)Araştırıcı tip E)Sosyal tip

81 20. Kişilik özelliklerinin büyük ölçüde doğuştan geldiğini, çevresel ve sosyal etkilerin minimum olduğunu, dolayısıyla kişiliğin değişmez nitelikte bulunduğunu ve değişmeye karşı koyduğunu kabul eden yaklaşım nedir? A) Nomotetik yaklaşım B) İdogrofig yaklaşım C) Duyarsız yaklaşım D) Kötümser yaklaşım E) İyimser yaklaşım

82 20. Kişilik özelliklerinin büyük ölçüde doğuştan geldiğini, çevresel ve sosyal etkilerin minimum olduğunu, dolayısıyla kişiliğin değişmez nitelikte bulunduğunu ve değişmeye karşı koyduğunu kabul eden yaklaşım nedir? A) Nomotetik yaklaşım B) İdogrofig yaklaşım C) Duyarsız yaklaşım D) Kötümser yaklaşım E) İyimser yaklaşım

83

84

85

86 1.Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve "Endüstri İlişkileri Sistemi" adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

87 1.Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve "Endüstri İlişkileri Sistemi" adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

88 2.İşletmeyi, yöneticinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etrafında bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış

89 2.İşletmeyi, yöneticinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etrafında bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış

90 3.Aşağıdaki dönemlerden hangisi, çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında en son aşamayı (üye sayısındaki azalma veya yok olma tehlikesi) ifade eder? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

91 3.Aşağıdaki dönemlerden hangisi, çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında en son aşamayı (üye sayısındaki azalma veya yok olma tehlikesi) ifade eder? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

92 4.Bir insanın ilgileri, tutumları, yetenekleri, konuşma tarzı, dış görünüşü ve çevreye uyumu gibi özelliklerinin bütününü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A) Kişilik B) Tutum C) Etnisite D) Mizaç E) Tavır

93 4.Bir insanın ilgileri, tutumları, yetenekleri, konuşma tarzı, dış görünüşü ve çevreye uyumu gibi özelliklerinin bütününü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? A) Kişilik B) Tutum C) Etnisite D) Mizaç E) Tavır

94 5.Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik tipi olarak ifade edilmez? A) Bilinçli tip B) Kanaatkâr tip C) Deneyci tip D) Uyumlu tip E) Dışa dönük tip

95 5.Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik tipi olarak ifade edilmez? A) Bilinçli tip B) Kanaatkâr tip C) Deneyci tip D) Uyumlu tip E) Dışa dönük tip

96 6.Bir durum, olay ya da olgu karşısında bireyin ortaya koyması beklenen olası davranışın öncülü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Gelenek B) Değer C) İnanç D) Tutum E) Davranış

97 6.Bir durum, olay ya da olgu karşısında bireyin ortaya koyması beklenen olası davranışın öncülü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? A) Gelenek B) Değer C) İnanç D) Tutum E) Davranış

98 7.Duyguların doğası ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Duyguların tanımlanması zordur. B) Duygular, güdüler ve dürtüler gibi davranışların şekillenmesinde yönlendirici bir etki yapar. C) Duygular, bireyin ihtiyaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir. D) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır. E) Duygular, bireyin toplumsallaşmasında etkin değildir.

99 7.Duyguların doğası ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? A) Duyguların tanımlanması zordur. B) Duygular, güdüler ve dürtüler gibi davranışların şekillenmesinde yönlendirici bir etki yapar. C) Duygular, bireyin ihtiyaçlarını doyurma biçiminin bir göstergesidir. D) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de etkileyen içsel durumlardır. E) Duygular, bireyin toplumsallaşmasında etkin değildir.

100 8.Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biri değildir? A) Grupları bir arada tutan grup normları vardır. B) Grubun kendi dinamikleri vardır. C) Kendilerini bir grup olarak algılayan bireylerin "biz" duygusu zamanla yerini "ben" duygusuna bırakır. D) Grup üyeleri grup normlarına uydukları sürece grubun üyesi olarak kalmaya devam ederler. E) Bir grup, sınıf, kültür veya toplum tarafından benimsenen, paylaşılan ve yaşanan değerler, kurallar ve davranışlar bütünüdür

101 8.Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biri değildir? A) Grupları bir arada tutan grup normları vardır. B) Grubun kendi dinamikleri vardır. C) Kendilerini bir grup olarak algılayan bireylerin "biz" duygusu zamanla yerini "ben" duygusuna bırakır. D) Grup üyeleri grup normlarına uydukları sürece grubun üyesi olarak kalmaya devam ederler. E) Bir grup, sınıf, kültür veya toplum tarafından benimsenen, paylaşılan ve yaşanan değerler, kurallar ve davranışlar bütünüdür

102 9.Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri-resmî gruplar

103 9.Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) Temel gruplar D) Resmî gruplar E) Gayri-resmî gruplar

104 10. I. Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar. II. Sorunun karşılıklı tartışılmasını sağlar. III. Soruna karşı ilgiyi artırır, sorun çözme yeteneğini geliştirir. IV. Sorunların artması neden olur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çatışmanın olumsuz özelliklerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

105 10. I. Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar. II. Sorunun karşılıklı tartışılmasını sağlar. III. Soruna karşı ilgiyi artırır, sorun çözme yeteneğini geliştirir. IV. Sorunların artması neden olur. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri çatışmanın olumsuz özelliklerindendir? A) Yalnız I B) Yalnız IV C) II ve IV D) I, III ve IV E) I, II, III ve IV

106 11.Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern yönetim anlayışı B) Klasik yönetim anlayışı C) Etkileşimci yönetim anlayışı D) Çatışmacı yönetim anlayışı E) Post modern yönetim anlayışı

107 11.Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern yönetim anlayışı B) Klasik yönetim anlayışı C) Etkileşimci yönetim anlayışı D) Çatışmacı yönetim anlayışı E) Post modern yönetim anlayışı

108 12.Nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Titiz B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat

109 12.Nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Titiz B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat

110 13.Sendikaların bir ülke sınırları içinde ve o ülkenin ulusal çerçevesi kapsamında en üst mesleki örgütlenmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik B) Federasyon C) Konfederasyon D) Temsilcilik E) Kooperatif

111 13.Sendikaların bir ülke sınırları içinde ve o ülkenin ulusal çerçevesi kapsamında en üst mesleki örgütlenmelerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Birlik B) Federasyon C) Konfederasyon D) Temsilcilik E) Kooperatif

112 14.İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üretim kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzlaşmacı model B) Sosyalist model C) Amerikan modeli D) Japon modeli E) Avrupa modeli

113 14.İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üretim kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzlaşmacı model B) Sosyalist model C) Amerikan modeli D) Japon modeli E) Avrupa modeli

114 15.İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? A) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş anlaşması C) Toplu görüşme D) Toplu iş sözleşmesi E) Toplu anlaşma

115 15.İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? A) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş anlaşması C) Toplu görüşme D) Toplu iş sözleşmesi E) Toplu anlaşma

116 16.Aşağıdaki stratejilerden hangisi toplu pazarlık stratejileri arasında yer almaz? A) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) Ayarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi

117 16.Aşağıdaki stratejilerden hangisi toplu pazarlık stratejileri arasında yer almaz? A) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) Ayarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi

118 17.Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık düzeylerinden biri değildir? A) İşletme düzeyinde toplu pazarlık B) İş kolu düzeyinde toplu pazarlık C) Tek iş yeri düzeyinde toplu pazarlık D) Uluslararası düzeyde toplu pazarlık E) Ulusal düzeyde toplu pazarlık

119 18.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi süreçlerinden biri değildir? A) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Motivasyon

120 18.Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi süreçlerinden biri değildir? A) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Motivasyon

121 19.Kitle üretimi, üretimde standardizasyon, bilimsellik, disiplin ve net iş tanımları gibi özellikler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade eder? A) Esnek anlayış B) Modern anlayış C) Taylorizm D) Fordist anlayış E) Post-Fordist anlayış

122 19.Kitle üretimi, üretimde standardizasyon, bilimsellik, disiplin ve net iş tanımları gibi özellikler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini ifade eder? A) Esnek anlayış B) Modern anlayış C) Taylorizm D) Fordist anlayış E) Post-Fordist anlayış

123 20.Gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir çok ülkesinde sektörel anlamda en fazla istihdam sağlayan çalışma sektörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu B) Tarım C) Hizmet D) Sanayi E) İnşaat

124 20.Gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir çok ülkesinde sektörel anlamda en fazla istihdam sağlayan çalışma sektörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kamu B) Tarım C) Hizmet D) Sanayi E) İnşaat

125 21.Kariyer basamaklarında belli bir aşamaya gelinmesi, iş yaşamının monotonlaşmaya başlaması, yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna.................... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kariyer platosu B) kariyer haritası C) kariyer seçimi D) kariyer hareketliliği E) kariyer dengeleri

126 21.Kariyer basamaklarında belli bir aşamaya gelinmesi, iş yaşamının monotonlaşmaya başlaması, yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna.................... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kariyer platosu B) kariyer haritası C) kariyer seçimi D) kariyer hareketliliği E) kariyer dengeleri

127 22.Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? A) Kayıt dönemi B) Keşif dönemi C) İlerleme dönemi D) Sürdürme dönemi E) Düşüş dönemi

128 22.Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? A) Kayıt dönemi B) Keşif dönemi C) İlerleme dönemi D) Sürdürme dönemi E) Düşüş dönemi

129 23.İş yerinde anahtar konumundaki kişilerden boşalan pozisyonlara, vakit kaybetmeden yeni iş görenlerin yerleştirilebilmesi için yapılan planlamaya ne ad verilir? A) Kariyer dengeleri B) Örgütsel yedekleme C) Kariyer durağanlığı D) Kariyer hareketliliği E) Kariyer seçimi

130 23.İş yerinde anahtar konumundaki kişilerden boşalan pozisyonlara, vakit kaybetmeden yeni iş görenlerin yerleştirilebilmesi için yapılan planlamaya ne ad verilir? A) Kariyer dengeleri B) Örgütsel yedekleme C) Kariyer durağanlığı D) Kariyer hareketliliği E) Kariyer seçimi

131 24.Aşağıdaki kavramlardan hangisi "iş ahlakı" kavramı ile örtüşmez? A) Firma ahlakı B) Yönetici ahlakı C) Grup dinamiği D) İş gören ahlakı E) Ticaret etiği

132 24.Aşağıdaki kavramlardan hangisi "iş ahlakı" kavramı ile örtüşmez? A) Firma ahlakı B) Yönetici ahlakı C) Grup dinamiği D) İş gören ahlakı E) Ticaret etiği

133 25.Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? A) Örgütsel standartların belirlenmesi B) Performans kriterlerinin oluşturulması C) İş önerilerinin verilmesi D) Performans ölçümü E) Düzeltici faaliyetler

134 25.Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? A) Örgütsel standartların belirlenmesi B) Performans kriterlerinin oluşturulması C) İş önerilerinin verilmesi D) Performans ölçümü E) Düzeltici faaliyetler

135

136

137

138 1.Çalışma ilişkilerini kendisine konu edinen sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstri sektörü B) Tarım sektörü C) Turizm sektörü D) Hizmet sektörü E) Tüm sektörler

139 1.Çalışma ilişkilerini kendisine konu edinen sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Endüstri sektörü B) Tarım sektörü C) Turizm sektörü D) Hizmet sektörü E) Tüm sektörler

140 2. I. İşçi örgütleri II. Devlet III. İşveren örgütleri IV. İşçiler V. Vakıflar Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri "Çalışma İlişkileri" kavramının unsurları içerisinde değerlendirilemez? A) Yalnız I B) Yalnız V C) I ve IV D) II, IV ve V E) I, III, IV ve V

141 2. I. İşçi örgütleri II. Devlet III. İşveren örgütleri IV. İşçiler V. Vakıflar Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri "Çalışma İlişkileri" kavramının unsurları içerisinde değerlendirilemez? A) Yalnız I B) Yalnız V C) I ve IV D) II, IV ve V E) I, III, IV ve V

142 3.Çalışma hayatında yalnızca fiilî olarak (beden gücü ile) emeğini arz eden işçilere literatürde ne ad verilir? A) Beyaz yakalı B) Mavi yakalı C) Ucuz işçi D) Zayıf işçi E) Kuvvetli işçi

143 3.Çalışma hayatında yalnızca fiilî olarak (beden gücü ile) emeğini arz eden işçilere literatürde ne ad verilir? A) Beyaz yakalı B) Mavi yakalı C) Ucuz işçi D) Zayıf işçi E) Kuvvetli işçi

144 4. 18. Yüzyıl sonrası sanayi devrimi ile toplumsal yapıda ve çalışma ilişkilerinde yaşanan değişimle birlikte ortaya çıkan toplum tipine ne ad verilir? A) Avcı ve toplayıcı toplumlar B) Bahçıvan toplumlar C) Endüstriyel toplumlar D) Post-endüstriyel toplumlar E) Bilgi toplumları

145 4. 18. Yüzyıl sonrası sanayi devrimi ile toplumsal yapıda ve çalışma ilişkilerinde yaşanan değişimle birlikte ortaya çıkan toplum tipine ne ad verilir? A) Avcı ve toplayıcı toplumlar B) Bahçıvan toplumlar C) Endüstriyel toplumlar D) Post-endüstriyel toplumlar E) Bilgi toplumları

146 5.Devlete sınırlı bir rol tanımlar ve kamu müdahalesi olmaksızın müzakere gruplarına geniş özgürlük verir. Çalışanların, kendi yasal haklarını korumak adına ve pazarlık güçlerini arttırmak için örgütlenmelerini meşru bir hak olarak görür. Tanımı yapılan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Liberal kollektivizm anlayışı B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış

147 5.Devlete sınırlı bir rol tanımlar ve kamu müdahalesi olmaksızın müzakere gruplarına geniş özgürlük verir. Çalışanların, kendi yasal haklarını korumak adına ve pazarlık güçlerini arttırmak için örgütlenmelerini meşru bir hak olarak görür. Tanımı yapılan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Liberal kollektivizm anlayışı B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı E) Sosyolojik anlayış

148 6.Aşağıda verilen çalışma ilişkileri teorilerinden hangisi yönetim anlayışı itibarıyla devletçi bir yönetim yaklaşımını benimser? A) Liberal-kolektif teori B) Sistem teorisi C) Sosyal eylem teorisi D) Korparatist teori E) Üniter teori

149 6.Aşağıda verilen çalışma ilişkileri teorilerinden hangisi yönetim anlayışı itibarıyla devletçi bir yönetim yaklaşımını benimser? A) Liberal-kolektif teori B) Sistem teorisi C) Sosyal eylem teorisi D) Korparatist teori E) Üniter teori

150 7.Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

151 7.Çalışma ilişkilerinin geçirdiği aşamalar dikkate alındığında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

152 8.İşçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesinin zorunlu hâle geldiği, Amerika'da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1910 B) 1920 C) 1929 D) 1939 E) 1960

153 8.İşçi-işveren ilişkilerinde devletin müdahalesinin zorunlu hâle geldiği, Amerika'da başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan dünya ekonomik krizinin ortaya çıktığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? A) 1910 B) 1920 C) 1929 D) 1939 E) 1960

154 9.I. Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi II. İş yerinde örgüt üyeleri ile kurulacak olumlu etkileşim III. Bireyin bireysel isteklerini, grup üyelerinin istekleri üzerinde temsil etmesi IV. Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağınkurulması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireyin kişiliği ile işi arasındaki uyumun olumlu sonuçları arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve IV E) I ve II

155 9.I. Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi II. İş yerinde örgüt üyeleri ile kurulacak olumlu etkileşim III. Bireyin bireysel isteklerini, grup üyelerinin istekleri üzerinde temsil etmesi IV. Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağınkurulması Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bireyin kişiliği ile işi arasındaki uyumun olumlu sonuçları arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve IV E) I ve II

156 10.Bireyin bir durum olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış eğilimlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Değer B) Tutum C) İnanç D) Davranış E) Gelenek

157 10.Bireyin bir durum olay ya da olgu karşısında ortaya koyması beklenen olası davranış eğilimlerini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Değer B) Tutum C) İnanç D) Davranış E) Gelenek

158 11.Ortak normları (kuralları) paylaşan, genellikle aralarında farklı rollere sahip, ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Kitle B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

159 11.Ortak normları (kuralları) paylaşan, genellikle aralarında farklı rollere sahip, ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Kitle B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

160 12.Aşağıdakilerden hangisi J. Fichter' göre bir grubu meydana getiren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? A) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilirlik B) Örgütlü olma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği E) Ortak amaç ve gereçler

161 12.Aşağıdakilerden hangisi J. Fichter' göre bir grubu meydana getiren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? A) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilirlik B) Örgütlü olma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği E) Ortak amaç ve gereçler

162 13.Belirli görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan ve bu görevin tamamlanmasından sonra, başka bir görevin verilmemesi ya da başka birtakım işlevlerin üstlenilmemesi hâlinde dağılan takımlar.......olarak adlandırılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Doğal çalışma takımları B) Sürekli çalışma takımları C) Otonom çalışma takımları D) Görev güçleri E) Geçici çalışma takımları

163 13.Belirli görevleri yerine getirmek üzere oluşturulan ve bu görevin tamamlanmasından sonra, başka bir görevin verilmemesi ya da başka birtakım işlevlerin üstlenilmemesi hâlinde dağılan takımlar.......olarak adlandırılır. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Doğal çalışma takımları B) Sürekli çalışma takımları C) Otonom çalışma takımları D) Görev güçleri E) Geçici çalışma takımları

164 14.Aynı örgütteki kişilerin, kişisel farklılıkları, çıkarları, beklenti ve hedef farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan çatışma türüne ne ad verilir? A) Kişinin kendisi ile çatışması B) Kişilerarası çatışma C) Kişiler ve grupların çatışması D) Gruplar arası çatışma E) Örgütler arası çatışma

165 14.Aynı örgütteki kişilerin, kişisel farklılıkları, çıkarları, beklenti ve hedef farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan çatışma türüne ne ad verilir? A) Kişinin kendisi ile çatışması B) Kişilerarası çatışma C) Kişiler ve grupların çatışması D) Gruplar arası çatışma E) Örgütler arası çatışma

166 15.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma nedenlerinden biri değildir? A) Örgütsel iklim B) Amaç farklılıkları C) Algılama ve yorumlama farklılıkları D) Yöneticinin yaşı E) Rekabetçi ödüllendirme sistemleri

167 15.Aşağıdakilerden hangisi örgütsel çatışma nedenlerinden biri değildir? A) Örgütsel iklim B) Amaç farklılıkları C) Algılama ve yorumlama farklılıkları D) Yöneticinin yaşı E) Rekabetçi ödüllendirme sistemleri

168 16.Ülkemizde geçerli olan sendikal örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) İş yeri sendikacılığı B) Meslek sendikacılığı C) Genel sendikacılık D) İş kolu sendikacılığı E) Serbest sendikacılık

169 16.Ülkemizde geçerli olan sendikal örgütlenme biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) İş yeri sendikacılığı B) Meslek sendikacılığı C) Genel sendikacılık D) İş kolu sendikacılığı E) Serbest sendikacılık

170 17.Dünyada ve ülkemizde aşağıdaki sektörlerden hangisinde çalışanların oranı 1980'li yıllardan günümüze artmış ve günümüzde diğer sektörler arasında en yüksek düzeye ulaşmıştır? A) Tarım B) Sanayi C) İnşaat D) Kamu E) Hizmet

171 17.Dünyada ve ülkemizde aşağıdaki sektörlerden hangisinde çalışanların oranı 1980'li yıllardan günümüze artmış ve günümüzde diğer sektörler arasında en yüksek düzeye ulaşmıştır? A) Tarım B) Sanayi C) İnşaat D) Kamu E) Hizmet

172 18.Kariyer basamaklarında yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna örneğin, üniversitede araştırma görevliliğinden başlayıp profesörlüğe yükselen birinin profesörlükten sonra elde edeceği başka bir unvan olmadığı için formel kariyerinin............. ulaşması denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kariyer seçimine B) kariyer platosuna C) kariyer hareketliliğine D) kariyer dengelerine E) kariyer barajına

173 18.Kariyer basamaklarında yükselecek bir pozisyon ve elde edilecek bir unvanın kalmaması durumuna örneğin, üniversitede araştırma görevliliğinden başlayıp profesörlüğe yükselen birinin profesörlükten sonra elde edeceği başka bir unvan olmadığı için formel kariyerinin............. ulaşması denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) kariyer seçimine B) kariyer platosuna C) kariyer hareketliliğine D) kariyer dengelerine E) kariyer barajına

174 19.Kariyer aşamalarında 50'li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem

175 19.Kariyer aşamalarında 50'li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem

176 20.Çalışma yaşamı ile iş yaşamı arasındaki ilişkiyi Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde ortaya koyarak, Protestanlığın Batı Avrupa ülkelerinde Kapitalizmin gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunun tespitini yapan Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A) Max Weber B) Emile Durkheim C) Herbert Spencer D) Ferdinand Tönnies E) Frederick W. Taylor

177 20.Çalışma yaşamı ile iş yaşamı arasındaki ilişkiyi Protestan Ahlâkı ve Kapitalizmin Ruhu adlı eserinde ortaya koyarak, Protestanlığın Batı Avrupa ülkelerinde Kapitalizmin gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunduğunun tespitini yapan Alman sosyolog aşağıdakilerden hangisidir? A) Max Weber B) Emile Durkheim C) Herbert Spencer D) Ferdinand Tönnies E) Frederick W. Taylor

178

179

180

181 1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? A) Dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren

182 1. Aşağıdakilerden hangisi çalışma ilişkileri sistemindeki temel aktörlerden biri değildir? A) Dernekler B) İşçi ve işveren örgütleri C) İşçiler D) Devlet E) İşveren

183 2. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

184 2. Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve Endüstri İlişkileri Sistemi adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden hangisidir? A) Karl Marx B) John Dunlop C) Auguste Comte D) Friedrich Hegel E) Saint Simon

185 3. İşletmeyi; yöneticinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etrafında bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistemi anlayışı E) Sosyolojik anlayış

186 3. İşletmeyi; yöneticinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin başarısı) etrafında bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üniter (tekil) anlayış B) Plüralist (çoğulcu) anlayış C) Radikal (Marksist) anlayış D) Çalışma ilişkileri sistemi anlayışı E) Sosyolojik anlayış

187 4. Üye sayısında azalma veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayı ifade eden çalışma ilişkileri dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-Liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

188 4. Üye sayısında azalma veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayı ifade eden çalışma ilişkileri dönemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Kitle Üretimi Dönemi B) Müdahaleci Kontrol Dönemi C) Liberal Çoğulcu Dönem D) Neo-Liberal Dönem E) Sendikasızlık Dönemi

189 5. İnsanın kendisi ve çevresi ile uyumunu sağlayan, onu diğer insanlardan ayıran, özel ve tek yapan özellikler bütününe ne ad verilir? A) Mizaç B) Davranış C) Tutum D) Kişilik E) Tavır

190 5. İnsanın kendisi ve çevresi ile uyumunu sağlayan, onu diğer insanlardan ayıran, özel ve tek yapan özellikler bütününe ne ad verilir? A) Mizaç B) Davranış C) Tutum D) Kişilik E) Tavır

191 6. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik tipi değildir? A) Gerçekçi tip B) Kanaatkâr tip C) Araştırıcı tip D) Sosyal tip E) Girişken tip

192 6. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik tipi değildir? A) Gerçekçi tip B) Kanaatkâr tip C) Araştırıcı tip D) Sosyal tip E) Girişken tip

193 7. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir.

194 7. Değerlerin doğası ile ilgili aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır? A) Değerler, kişinin fiziksel gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. B) İnsanlar, aynı değerleri farklı yoğunlukta yaşarlar. C) İnsanların değer sistemlerinin gelişiminde kültür, toplum, kurumlar ve kişiliğin etkisi vardır. D) Değerler, kişinin ayrılmaz parçasıdır ve yaşamın her alanında görülür. E) İnsanların sahip olduğu değerlerin sayısı görece fazla değildir.

195 8. Ortak normları paylaşan, aralarında farklı rolleri üstlenen ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Aile B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

196 8. Ortak normları paylaşan, aralarında farklı rolleri üstlenen ve ortak amaçlar doğrultusunda birbirleriyle iletişim içinde bulunan bireyler topluluğuna ne ad verilir? A) Aile B) Grup C) Klik D) Örgüt E) Toplum

197 9. Aşağıdakilerden hangisi bir grup türü değildir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) İkincil gruplar D) Üçüncül gruplar E) Üyelik grupları

198 9. Aşağıdakilerden hangisi bir grup türü değildir? A) Referans grupları B) Birincil gruplar C) İkincil gruplar D) Üçüncül gruplar E) Üyelik grupları

199 10. Aşağıdakilerden hangisi J. Fichter’e göre bir grubu meydana getiren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? A) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilirlik B) Birbirlerinin varlığını dikkate alma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği E) Ortak amaç ve görev

200 10. Aşağıdakilerden hangisi J. Fichter’e göre bir grubu meydana getiren ve gruptaki bireyler arasında düzenli ve sürekli ilişkilerin işlemesini temin eden özelliklerden biri değildir? A) Grup üyeleri ve grup dışı kişiler tarafından görülebilirlik B) Birbirlerinin varlığını dikkate alma C) Grup üyelerinin kendine özgü rollerinin olmaması D) Grup özdeşliği E) Ortak amaç ve görev

201 11. I. Birey ve grupları kutuplaştırır. II. Harcamaları azaltır. III. Farklılıkları derinleştirir, iş birliğini engeller. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çatışmanın olumsuz sonuçlarından değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

202 11. I. Birey ve grupları kutuplaştırır. II. Harcamaları azaltır. III. Farklılıkları derinleştirir, iş birliğini engeller. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri çatışmanın olumsuz sonuçlarından değildir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

203 12. Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern yönetim anlayışı B) Klasik yönetim anlayışı C) Etkileşimci yönetim anlayışı D) Çatışmacı yönetim anlayışı E) Postmodern yönetim anlayışı

204 12. Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen çatışmaların yıkıcı olduğuna inanan yönetim anlayışı aşağıdakilerden hangisidir? A) Modern yönetim anlayışı B) Klasik yönetim anlayışı C) Etkileşimci yönetim anlayışı D) Çatışmacı yönetim anlayışı E) Postmodern yönetim anlayışı

205 13. Nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağırbaşlı B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat

206 13. Nevrotik kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Ağırbaşlı B) İyimser C) Kaygısız D) Konuşkan E) Rahat

207 14. “Mobbing” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahalle baskısı B) Toplumsal baskı C) Ekonomik sıkıntılar D) Örgütsel baskılar E) İş yeri baskısı

208 14. “Mobbing” kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mahalle baskısı B) Toplumsal baskı C) Ekonomik sıkıntılar D) Örgütsel baskılar E) İş yeri baskısı

209 15. Aşağıdakilerden hangisi stres yaratan kişisel etmenlerden biri değildir? A) Ailevi ve toplumsal sorunlar B) Ekonomik sıkıntılar C) Kültürel sorunlar D) İş yeri baskısı E) Örgütsel etmenler

210 15. Aşağıdakilerden hangisi stres yaratan kişisel etmenlerden biri değildir? A) Ailevi ve toplumsal sorunlar B) Ekonomik sıkıntılar C) Kültürel sorunlar D) İş yeri baskısı E) Örgütsel etmenler

211 16. İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üretim kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzlaşmacı Model B) Sosyalist Model C) Amerikan Modeli D) Japon Modeli E) Avrupa Modeli

212 16. İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üretim kalitesini ön plana çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzlaşmacı Model B) Sosyalist Model C) Amerikan Modeli D) Japon Modeli E) Avrupa Modeli

213 17. I.Kitle örgütleridir. II. Sınıf örgütleridir. III. Bağımlı ve sivil örgütlerdir. IV. Demokratik olmayan örgütlerdir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işçi sendikalarının genel özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

214 17. I.Kitle örgütleridir. II. Sınıf örgütleridir. III. Bağımlı ve sivil örgütlerdir. IV. Demokratik olmayan örgütlerdir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri işçi sendikalarının genel özellikleri arasında yer almaz? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

215 18. İş akdine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendikaya üye olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? A) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş sözleşmesi C) Toplu pazarlık D) Toplu anlaşma E) İş akdi

216 18. İş akdine ilişkin hususları düzenlemek amacıyla işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendikaya üye olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir? A) Toplu iş görüşmesi B) Toplu iş sözleşmesi C) Toplu pazarlık D) Toplu anlaşma E) İş akdi

217 19. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık stratejilerinden biri değildir? A) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) Ayarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi

218 19. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık stratejilerinden biri değildir? A) Kurallar B) Pazarlığın tonu C) Ölçütler D) Ayarlamalar E) Baskı unsurlarının seçimi

219 20. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi artıkça öne çıkan ve ekonomi içinde ağırlığı artan sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım B) Hizmet C) Sanayi D) Teknoloji E) Kamu

220 20. Bir ülkede gelişmişlik düzeyi artıkça öne çıkan ve ekonomi içinde ağırlığı artan sektör aşağıdakilerden hangisidir? A) Tarım B) Hizmet C) Sanayi D) Teknoloji E) Kamu

221 21. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi süreçlerinden biri değildir? A) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Motivasyon

222 21. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi süreçlerinden biri değildir? A) İşe alma B) Elde tutma C) Ödüllendirme D) Görev verme E) Motivasyon

223 22. Kariyer aşamalarında 50’li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem

224 22. Kariyer aşamalarında 50’li yaşlara doğru gelinmesi ile formel kariyerde ilerlemenin durmak üzere olduğu dönemi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Keşif dönemi B) İlerleme dönemi C) Sürdürme dönemi D) Düşüş dönemi E) Son dönem

225 23. Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? A) Keşif B) Bakış C) İlerleme D) Sürdürme E) Düşüş

226 23. Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir? A) Keşif B) Bakış C) İlerleme D) Sürdürme E) Düşüş

227 24. İnsanların kendilerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallara ne ad verilir? A) Ahlaki normlar B) Dinsel normlar C) Töresel normlar D) Hukuksal normlar E) Formel normlar

228 24. İnsanların kendilerine karşı vazifelerini ve diğer insanlarla ilişkilerinde nasıl davranmaları gerektiğini belirten kurallara ne ad verilir? A) Ahlaki normlar B) Dinsel normlar C) Töresel normlar D) Hukuksal normlar E) Formel normlar

229 25. Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? A) Örgütsel standartlar B) Etik kodlar C) Normatif kurallar D) Performans ölçümü E) Düzeltici faaliyetler

230 25. Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir? A) Örgütsel standartlar B) Etik kodlar C) Normatif kurallar D) Performans ölçümü E) Düzeltici faaliyetler

231

232


"1. Çalışma ilişkilerinin ve endüstriyel demokrasinin başlangıcı kabul edilen tarih aşağıdakilerden hangisidir? 1879 Fransız İhtilali." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları