Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMAYA GİRİŞ Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMAYA GİRİŞ Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK."— Sunum transkripti:

1 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMAYA GİRİŞ Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

2 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama Pazarlamanın tanımı ve önemi Mübadele süreci olarak pazarlama Pazarlama çevrimi Pazarlama anlayışında değişim Sosyal pazarlama …

3 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama Aspirin satabilmek için ne gerekir? Hangisini satmak daha kolaydır? Bir fincan Nescafe’yi 12 YTL’ye nasıl satarsınız?

4 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMA NEDİR?  Satış  Reklam  Dağıtım  İkna etme  İnsanları kandırma becerisi  Satış kolaylaştırıcı faaliyetler

5 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMANIN TANIMI PAZARLAMA, iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986)

6 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMANIN TANIMI … PAZARLAMA, kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985)

7 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama

8 “Pazarlama sadece pazarlama bölümüne bırakılamayacak kadar önemlidir.” Hewlett-Packard

9 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama  Harcanan her bir YTL’nin yarısı pazarlama içindir  Daha bilgili tüketiciler  Müşterinin tatmin olma isteği

10 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama Üreticilerle tüketiciler arasında köprü görevi görür Tüketiciler ve firma için değer yaratır Değişim ajanı olarak görev görür Tüketim kalıplarını şekillendirir Önemli istihdam imkanı sağlar ….

11 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama Bir Değişim Aracı Olarak Pazarlama Değer ifade eden şey (Mal, hizmet, fikir) Değer ifade eden şey (Para, kredi, emek, mal) ALICI SATICI

12 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama Mübadele için Gerekli Şartlar En az iki tarafın bulunması Değer içeren unsurların olması Tarafların birbirinden haberdar olması Kabul veya reddetme serbestliğinin olması Karşı tarafla ilişkiye istekli olunması

13 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama  tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek,  bu isteklere uygun üretim yapmak ve tüketicilerin tercihine sunmaktır.

14 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMA ÇEVRİMİ VE ÖĞELERİ İhtiyaçlar İstekler Talep Ürünler Müşteri Sadakati Müşteri Tatmini Müşteri TatminiDeğişim

15 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMA TANIMINDA YER ALAN ÖNEMLİ HUSUSLAR  Pazarlama bir mübadele sürecidir.  İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir.  Faaliyetler bütünüdür.  Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir.  Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur.  Dinamik bir ortamda gerçekleşir.

16 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama  Faaliyet alanı olarak kar amaçlı işletmelerle sınırlı değildir.  Sadece değişimi kolaylaştıran faaliyetleri kapsar.  Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir.  Etkinlik ve karlılık esasına göre değerlendirilir. Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar …

17 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama  Tüketici ürünleri pazarlaması  Endüstriyel pazarlama  Hizmet pazarlaması  Tele-pazarlama, vb.  Yerlerin pazarlanması  Turizm pazarlaması  Doğrudan pazarlama  Internette pazarlama  Fikirlerin pazarlanması  Kişilerin ve şöhretlerin pazarlanması Sosyal pazarlama  Kar amaçlı olmayan işletmeler için pazarlama Pazarlamanın Kapsamı

18 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMA ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM Üretim Anlayışı Ürün Anlayışı Satış Anlayışı Pazarlama Anlayışı Sosyal Pazarlama Anlayışı İlişkisel Pazarlama

19 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama

20 Örgütsel Amaç Firmanın İşi Hedef Başlıca kar hedefi Kullanılan Yöntem Ürün ve hizmet satışı HerkesMax. Satış hacmi Tutundurma Içe yönelik Satış Odaklılık Pazar Odaklılık Dışa yönelik Tüm pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu Müşteri Tatmini Belirli müşteriler İhtiyaç ve isteklerin tatmini

21 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama Zaman 1930 1950 1980 2000 Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı

22 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama Kaynak: Kotler ve diğ. (1996), Principles of Marketing. Toplum (insanların refahı) TOPLUMSAL PAZARLAMA Tüketiciler (İhtiyaçların tatmini) Firma (Kârlar)

23 Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama Teşekkürler.....


"Remzi Altunışık, - Modern Pazarlama PAZARLAMAYA GİRİŞ Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları