Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK
PAZARLAMAYA GİRİŞ Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK 1 1

2 Bu dersİmİzde… Pazarlamanın tanımı ve önemi
Mübadele süreci olarak pazarlama Pazarlama çevrimi Pazarlama anlayışında değişim Sosyal pazarlama

3 Bir fincan Nescafe’yi 12 YTL’ye nasıl satarsınız?
Aspirin satabilmek için ne gerekir? Bir fincan Nescafe’yi 12 YTL’ye nasıl satarsınız? Hangisini satmak daha kolaydır?

4 Pazarlama nedİr? Satış Reklam Dağıtım İkna etme
İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler marketing Marketing

5 PazarlamanIn TanIMI PAZARLAMA,
iki veya daha fazla taraf arasında gerçekleşen bir değişim/mübadele sürecidir. mübadele sürecinde insan istek ve ihtiyaçlarını tatmine yönelik insan faaliyetleridir. (Kotler, 1986) Marketing

6 PazarlamanIn TanIMI … PAZARLAMA,
kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşmayı sağlayabilecek mübadeleleri gerçekleştirmek üzere malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama sürecidir. (AMA, 1985) Marketing

7 Pazarlama Faalİyetlerİnİ Neden İzlemelİyİz?

8 “Pazarlama sadece pazarlama bölümüne bırakılamayacak
kadar önemlidir.” Hewlett-Packard

9 Pazarlama FaalİYetlerİnİ NEDEN İzlemelİYİZ? …
Harcanan her bir YTL’nin yarısı pazarlama içindir Daha bilgili tüketiciler Müşterinin tatmin olma isteği

10 Pazarlama Neden Önemlİdİr?
Üreticilerle tüketiciler arasında köprü görevi görür Tüketiciler ve firma için değer yaratır Değişim ajanı olarak görev görür Tüketim kalıplarını şekillendirir Önemli istihdam imkanı sağlar ….

11 Bir Değişim Aracı Olarak Pazarlama
Değer ifade eden şey (Mal, hizmet, fikir) (Para, kredi, emek, mal) ALICI SATICI

12 Mübadeleden Bahsedebİlmek İçİn
Mübadele için Gerekli Şartlar En az iki tarafın bulunması Değer içeren unsurların olması Tarafların birbirinden haberdar olması Kabul veya reddetme serbestliğinin olması Karşı tarafla ilişkiye istekli olunması

13 PazarlamanIn amacI tüketici istek ve ihtiyaçlarını belirlemek,
bu isteklere uygun üretim yapmak ve tüketicilerin tercihine sunmaktır.

14 Pazarlama Çevrİmİ ve Öğelerİ
İhtiyaçlar İstekler Talep Ürünler Müşteri Sadakati Müşteri Tatmini Değişim

15 Pazarlama TanImInda Yer Alan Önemlİ Hususlar
Pazarlama bir mübadele sürecidir. İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetlerdir. Faaliyetler bütünüdür. Mallar, hizmetler ve fikirlerle ilgilidir. Üretim, fiyatlandırma, tutundurma ve dağıtım faaliyetlerinden oluşur. Dinamik bir ortamda gerçekleşir.

16 Pazarlama Tanımında Yer Alan Önemli Hususlar …
Faaliyet alanı olarak kar amaçlı işletmelerle sınırlı değildir. Sadece değişimi kolaylaştıran faaliyetleri kapsar. Yönetim süreci olup, sosyal bir ortamda gerçekleşir. Etkinlik ve karlılık esasına göre değerlendirilir.

17 Pazarlamanın Kapsamı Tüketici ürünleri pazarlaması
Endüstriyel pazarlama Hizmet pazarlaması Tele-pazarlama, vb. Yerlerin pazarlanması Turizm pazarlaması Doğrudan pazarlama Internette pazarlama Fikirlerin pazarlanması Kişilerin ve şöhretlerin pazarlanması Sosyal pazarlama Kar amaçlı olmayan işletmeler için pazarlama

18 PAZARLAMA ANLAYIŞINDA DEĞİŞİM
Üretim Anlayışı Ürün Anlayışı Satış Anlayışı Pazarlama Anlayışı Sosyal Pazarlama Anlayışı İlişkisel Pazarlama

19 Değİşen pazarlama yaklaşImlarI ve özellİklerİ

20 SatIş ODAKLILIK ve Pazar OdaklIlIğIn KarşIlaştIrIlmasI
Örgütsel Amaç Firmanın İşi Başlıca kar hedefi Kullanılan Yöntem Hedef Satış Odaklılık Içe yönelik Ürün ve hizmet satışı Herkes Max. Satış hacmi Tutundurma Pazar Odaklılık Dışa yönelik İhtiyaç ve isteklerin tatmini Belirli müşteriler Müşteri Tatmini Tüm pazarlama faaliyetlerinin koordinasyonu

21 Pazarlama anlayIŞIndakİ değİşİm
Zaman Üretim yaklaşımı Ürün yaklaşımı Satış yaklaşımı Pazarlama yaklaşımı

22 Toplumsal Pazarlama AnlayIşInIn Öğelerİ
(insanların refahı) TOPLUMSAL PAZARLAMA Tüketiciler Firma (İhtiyaçların tatmini) ( Kâr lar ) Kaynak: Kotler ve diğ. (1996), Principles of Marketing.

23 Teşekkürler.....


"Prof. Dr. Remzi ALTUNIŞIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları