Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

#dijitaliz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "#dijitaliz."— Sunum transkripti:

1 #dijitaliz

2 #Dijitaliz ‘Dijital‘olmadan önce… Yazı yazıyorduk, Yüz yüze sohbet ediyorduk, İnsan gülüşlerini tanıyorduk, Bakışmayı biliyorduk, …………………………………………………………………………

3 “Bugün insan, pratikte bedeniyle yapageldiği her şey için uzantılar (protezler) geliştirmiştir. Bir zamanlar ayaklarımız ve sırtımızla yaptığımız şeyi artık ulaşım ve taşımacılık ağlarımız yapıyor. Aslına bakılırsa, insan yapımı bütün maddi şeylere, insanın bir zamanlar bedeniyle ya da bedeninin ilgili parçasıyla yaptığı şeylerin uzantısı olarak bakmak mümkündür.” (Hall)

4 “Yazı üzerine ilk düşüncelerin üretilmesiyle birlikte ,yazıya bir bellek rolü de verilmiştir; yazı, belleği geliştirmeye yönelik bir tür araç, beyne takılan ve beyni depolama yükünden kurtaran bir protez gibi görülmüştür.” (Barthes)

5 *Bu saptamayı iletişim araçları özelinde benimseyecek olursak, yazı belleğimizin, telefon ve radyo sesimizin, görüntümüzün uzantısıdır. Bu durumda Internet, sesimizin ve görüntümüzün uzantısı olmak yanında, tüm duyularımızın, zihnimizin, belleğimizin, aklımızın ve kalbimizin de bir uzantısı (protezi)olarak bize aklın alamayacağı genişlikte imkanlar sunuyor.

6 #Dijitaliz Dijital kültürün gündelik hayatın içine sirayet etmesi bu alanlarda paylaşılan kodların da dönüşmesinde oldukça etkili bir sürece işaret eder. Dijital evrende paylaşılan tüm simge, sembol, jargon ve ikonlar aynı zamanda gündelik hayata sızıp, boy gösterme eğilimindedir. Bu bir yandan sanal - gerçek ikiliğine bizi iterken diğer yandan sanal olanın egemenliğini ilan etmesiyle karşı karşıya bırakır.

7 Sosyal ağlar olarak adlandırabileceğimiz dijital evren haneleri, oluşturulan profiller üzerinden gerçekleşen iletişim, yeni arkadaşların edinildiği, mevcut arkadaşlıkların sürdürüldüğü, bilgi, beceri, beğeni gibi birçok paylaşımın gerçekleştiği, diğerlerinin bağlantılarını gözlemleme, fotoğraf, video yayınlama, mesaj alıp gönderme, dolayısıyla sanal bir yaşam düzeni ortaya koyma seçenekleriyle cazip kılınmıştır.

8

9 Sosyal paylaşım sitelerine mobil ya da sabit, her türlü iletişim aracıyla erişilebilmek (kişisel bilgisayar, tablet bilgisayar, cep telefonu, televizyon) özellikle genç kuşak bireylerin vakitlerinin önemli bir kısmını sanal evren içerisinde geçirmelerine olanak sağlamaktadır. Apaçıktır ki sosyal medya gerek enformasyona ulaşma gerekse kişisel iletilerin, görüntülerin karşı tarafa aktarılmasında hızlı iletişim yapısıyla ve kendi iç dinamikleriyle yeni bir sosyalleşme alanı olarak görülebilir

10

11

12

13

14

15 Tüm bunlar göz önünde bulundurulup sosyal ağlar üzerinden gerçekleşen iletişim pratikleri ve kullanılan kodlar değerlendirildiğinde bu dönüşümü birkaç ana başlık altında toplamak mümkündür: 1- “dil kalıplarındaki çözülme” 2- “duygusal kalıplardaki çözülme” 3- “görsel kalıplarda yığılma” 4- “Hareket Kalıplarındaki Çözülme”

16 Dilsel Kalıplarda Çözülme Duygusal Kalıplarda Çözülme
Sosyal Ağlarda Kullanılan dilin sözlü kültürün de yazılı kültürün de karşılayamadığı simgeler üzerinden gerçekleşmesi, özellikle sesli harflerin eriyerek kaybolduğu yeni bir dil örgüsü oluşturması (slm, nbr, cnm vb.) ikonların kelimelerin yerine geçmesi Duygusal Kalıplarda Çözülme Beğenmek Arkadaş olmak Paylaşmak Görsel Kalıplarda Yığılma (fotoğraf ve yer bildirimleri üzerinden kimliklenme) Hareket Kalıplarında Çözülme (siber aktivizm- tekno mücadele)

17 “dil kalıplarındaki çözülme”
Sosyal ağlar üzerinden gerçekleştirilen konuşma eylemi (chat/sohbet), yazılı kültür özellikleriyle gerçekleşirken, sözlü kültür ya da yazılı kültür içerisine de koyamayacağımız farklı kod sistemleri sunmaktadır. Yazılı kültürün temelini oluşturan cümle yapıları, noktalama işaretleri yerini yeni dil örüntülerine bırakmış, post modern bireyin gündelik hayatı içinde hızlı davranmak ya da bir şeyleri kaçırma endişesi, bilgileri atlamama güdüsü sesli harflerin yok olmasıyla sonuçlanmıştır.                   

18 Ikonlar…smileys Yeni iletişim sembolleri kısaltmalar (slm, nbr, …), yeni jargonlarla anılırken, “ikonların” duygu hallerini anlatabiliyor olması da dil açısından irdelenesi başka bir durumdur. Smileys olarak da isimlenen bu ikonlar, beden dilimizle gösterebileceğimiz duygu ve hareket sistemlerinin sanal göstergeleridir. Daha çok duygu hallerinin şiddetini belirtirken eş zamanlı olarak birçok anlam da ileten bu semboller üzerinden gerçekleşen iletişim ve etkileşim, noktalama işaretlerini de farklı işlevsellikle ikonlaştırarak, yazılı kültürün dışında seyretmektedir.

19 Yılın kelimesi bir emoji’15
Oxford sözlüklerinin “Yılın Kelimesi” bu sene tüm dünyayı şaşırttı, zira kurum seçimini bir kelimeden yana değil, "mutluluk gözyaşları emojisi”nden yana kullandı.

20 “duygusal kalıplardaki çözülme”
Sanal evrende “arkadaş olmak”, “beğenmek”, “paylaşmak” gibi kavramların karşılıkları gerçek hayattaki kadar samimiyet ve içtenlik içermemekle beraber dahası yüzeyselleşen, niteliğinden ziyade niceliksel değerlerle ifade edilir özellik göstermektedir.

21 Sayılarla ifade edilebilen arkadaşlar, beğeniler aynı zamanda kullanıcının ‘popüler kimlik’ sergilemesinin de göstergesi olarak konumlanır. Bunun da ötesinde arkadaş olmak, paylaşmak özellikli kılınması gereken bir duygu haliyken sosyal ağlarda sıradanlaşır. Yüzergezer beğeniler, yüz yüze gelme konusunda kabiliyetsiz içi boşaltılmış arkadaşlıklar, birbirlerini çabuk olumlayan soğuk ilişkiler varlıklarını ilan eder.

22

23 “görsel kalıplarda yıgılma”
Fotoğraf ve video ağırlıklı içeriklerle bireylerin kendini tanımlama çabaları en yaygın pratik olarak göze çarpar. İmajlarla donatılmış, sıkıştırılmış sanal evrende, bu var oluş formunun öznesi, kendini ifade edebilmek, diğerlerinden ayırt edilebilmek, belirli bir toplumsal grupla anılmak gibi kimlik mücadelesini bu yolla telafi etmektedir.

24 Bunun bir dizi nedeni vardır: Öncelikle birey kent hayatının içinde kendi kişiliğini ortaya koymak, kendi biricikliğini ilan etmek gibi güç bir işle karşı karşıyadır. Bunun için toplumsal çevrenin ilgisini çekebilmek adına çevrenin farklılıklara ilişkin duyarlılıklarından yararlanır, farklı olmak, çarpıcı bir biçimde dikkat çekebilmek, belli bir konumu doldurduğunu hissetmek videolar, fotoğraflar üzerinden kurulur.

25

26 Sosyal ağlarda görülen lokasyon uygulamaları da bireyin topluma kendi hikayesini taşımanın başka bir boyutunu oluşturur. Bireyler karakteristik görünme telaşı içinde gittiği, gezdiği yerleri (yer imleri) paylaşmakla sosyo kültürel ve ekonomik olanaklarını özlü bir biçimde bu yolla aktarır. Böylece ötekilerin bakışı üzerinden kurulan ‘özimge’ netlik kazanarak, görsel imajlarla pekiştirilir, sürekli güncellenerek tazelenir.

27

28 “Hareket Kalıplarındaki Çözülme”
Özellikle ana akım medyanın muhalif duruşları dışladığı durumlarda egemen ideolojiye karşı sesine duyurabilme, kendi gündemini oluşturma ve dolaşıma sokulmasında sosyal ağlar yapılarından (kısa zamanda çok kişiye ulaşma, zaman ve mekan konusunda sınırın az olması, maliyetinin düşük olması vb.) ötürü bu süreci kolaylaştıran birer araç konumunda yer almaktadır.

29 *Siber (Dijital) Aktivizim
* ONLINE AKTİVİSTLİK HALİ İçerik + Söz + İmge Dağılım ve Paylaşımı

30 İnternetle birlikte yaygınlaşan ağ kültürünün yansıması olarak gelişen dijital aktivizm ,
- dijital eylemlerin niteliklerini -Kullanılan yöntemleri - Geleneksel aktivizmle ilişkisini dönüştürmektedir.

31 Bireylerin ağ yapıları ve bilgi teknolojilerinin hızlı yayılım niteliklerinden faydalanarak savundukları ya da tepki gösterdikleri, ifade özgürlüğü, insan hakları ve çevre gibi sosyal ve politik konulardaki dava, düşünce ve olaylar üzerine merkezden bağımsız büyüyebilen, temel amacı yüksek kamuoyu sesi ve momentum üretebilmek olan eylemler tasarlayarak ortaya koymasıdır.

32 Geniş kitle Sürdürülebilirlik Etkili ve hızlı olması Çoğaltılabilir Düşük maliyet Pekişme ve birikmeye açık tasarım Eklemlenebilir (metnin çoğalıp, üreme yeteneği) Hipermetinsellik Küresel etkileşim imkanı

33 Siber (Dijital) Aktivizim
* içinde gerçek anlamda etki yaratacak hiçbir adım bulundurmayan, fakat kendini iyi bir şey yapıyormuş, bunun yeterli olduğuna inandırmış bir eylem biçimi. *”Dijital Fanus Etkisi”: İnternetle sosyalleşen insanlar, bir bannera tıklayarak Afrika’daki açları doyurduğunu, yağmur ormanlarını kurtardığını, ozon deliğini kapattığını düşünmeye başlıyor. Dijital aktivizm dijital olmayan hedeflere yönelik olarak hibrid yapılarda işe yarıyor: “yani sokakla buluştuğu zaman…”

34

35

36

37 Barilla’dan ‘Ne Pişireceğim Derdi’ İçin iPhone Uygulaması: iPasta
Apple Store’den ücretsiz olarak indirebileceğiniz iPasta uygulamasında Barilla ürünleri ile yapabileceğiniz tarifler sunuluyor. Uygulamanın “Süpermarket” bölümüne girerek, istenilen aktivite türünü, tarifin zorluk derecesini ve hazırlama süresini seçtikten sonra Barilla’nın önereceği tariflere göz atabiliyorsunuz. Gerekli malzemeler, hazırlama şekli, şefin özel tavsiyeleri, besin değerleri gibi bilgiler de tariflerin içinde yer alıyor. Tarife özel malzemeler için otomatik olarak oluşturulan alışveriş listesi de uygulamada sunuluyor.

38 Uygulamanın “Mutfak” bölümünde ise istenilen Barilla makarna çeşidi ve malzemeleriyle iPasta’nın kişiye özel önereceği tariflere ulaşılabiliyor. İtalya’nın farklı bölgelerine özgü tarif seçeneklerini kullanmak içinse “Bölgesel Tarifler” bölümüne girmek yeterli.

39 iPasta uygulaması makarna severlerin karşısına çıkan iki soruna da çözüm getiriyor. “Makarna Zamanlayıcısı” ile “al dente” makarna pişirmek sorun olmaktan çıkarken “Spaghetti Ölçer” de kişi sayısına göre spaghetti miktarını tespit etmeyi sağlıyor.

40

41 Facebook’tan Organ Bağışına Teşvik
Facebook, sosyal ağına kendine özgü yeni bir içerik ekledi: Bu özellik sayesinde, dünyaya veya ailenize organlarınızı bağışlayacağınızı Facebook sayfanız üzerinden beyan edebilirsiniz. Sosyal ağda yer alan 901 milyon üyesine de organ bağışına teşvik etti. Facebook, sıkça sorulan sorular köşesinde yaptığı açıklamada, “ABD’de 114 binden fazla, dünya geneline ise milyonlarca insan, hayatlarını sürdürebilmek için kalp, karaciğer veya böbrek nakli yaptırmak zorunda.  Bu insanlardan birçoğu, günde 18’i olmak üzere, bağış için beklerken hayatını kaybediyor. Bunun en basit nedeni, talebi karşılayacak bağış yapılmaması. Tıp uzmanları, bu sorunun çözülebilmesi adına organ bağışı konusunda insanları bilinçlendirmenin çok uzun zaman alabileceğini belirtiyor” denildi.

42 YouTube‘a 'Agladım‘ butonu
Buton diğer YouTube butonlarının yanında yer alıyor ve sizi duygulandırıp gözyaşına boğan videonun ardından buraya basarak ağladığınızı ifade ediyorsunuz. Duygunuzun şiddetini belirtmek içinse yıldızlar yerine gözyaşı damlalarını işaretliyorsunuz. Facebook'un 'Beğen'ine (Like) benzer bir işlev taşıyan buton, YouTube'da hali hazırda var olan 'Beğen/Beğenme' (Like/Dislike) butonlarına alternatif  oluyor.

43

44 Twitterda Nikah 02 Eylül :49 (Son güncelleme 02 Eylül :53) Üsküdar Belediye Başkanı Kara,  Cengizhan Çelik ile Candan Canik'in  nikahını Twitter üzerinden kıydı.

45

46

47 Bedük, Türkiye’de ilk kez dijital imza günü gerçekleştirecek
Bedük, “ON” isimli albümü için 10 Aralık’ta dijital imza günü düzenleyerek Türkiye’de bir ilki daha gerçekleştirecek. Google+ hesabı ile Bedük’ü çevrelerine ekleyen kullanıcılar, kısa bir form doldurarak bu etkinliğe dahil olma fırsatı yakalayabilecekler.

48 Koltuk tasarımı dijitale adapte ediliyor

49

50

51 INTERNET VE YALNIZLIK İnternette geçirilen zamanın kişinin insan ilişkilerine zarar vererek yalnızlaşmasına sebep olduğunu savunanlar ve internetin iletişimde yeni bir yol olduğunu ve bir çok faydasının bulunduğunu düşünen görüşler mevcuttur.

52 Bunun üzerinden tartışmalar devam etmektedir
Bunun üzerinden tartışmalar devam etmektedir. Araştırmalardan biri, haftada 15 saati aşkın süre internet başında zaman geçiren kişilerin internet bağımlısı olarak kabul edilebileceği, internet bağımlısı olmayanlara göre kişilerarası iletişime ket vuran bir tarzı daha çok kullandıkları ve yalnızlık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirtilmiştir.

53 Diğer yandan internetin
Diğer yandan internetin yalnızlığı ve depresyonu fark edilebilir düzeyde azalttığını, sosyal destek sağladığını ve özsaygıyı anlamlı seviyede arttırdığı da ortaya atılan başka bir savdır. İnternetin daha çok kullanılmasıyla birlikte yeni insanlarla bağlantı kurarak kendilerini daha az yalnız hissettikleri ortaya konmuştur.

54

55 “sofalizing” İngilizce’de kanepe anlamına gelen sofa kelimesi ile sosyalleşmek anlamına gelen “socializing” kelimelerini birleştirerek “sofalizing” terimini üretmiştir. Bu terim insanların bilgisayarlarını veya mobil telefonlarını kullanarak evde tek başlarına iken internet ve özellikle sosyal medya aracılığıyla sosyalleşmesini ifade etmektedir. O sırada fiziksel olarak tek başına olan birey sosyal medyayı kullanarak yüz yüze görüşme imkanı olmayan insanlar da dahil olmak üzere bir çok kişiyle eşzamanlı olarak iletişim kurabilmektedir.

56 Türkçeye “tekil sosyallik” olarak çevrilebilecek bu kavram;bireyin sanal profilini tanıdığı ve iletişimde olduğu birçok farklı kişi bulunurken fiziksel gerçeklikte bu kişilerden çok azıyla yüz yüze görüşebilecek olmasının yarattığı yabancılaşmayı da kapsamaktadır.

57 Phubbing

58 ‘phubbing’ sosyal medya terminolojileri kapsamında dilimize girmiş yeni bir kelime olarak kullanılmakta. İngilizce ‘phone’ ve ‘snubbing’ kelimelerinin Türkçe karşılığı olan ‘telefon’ ve ‘küçük görme’ anlamını taşıyan sözcüklerden doğan bu kavramın, modern zamanın önemli bir hastalığı haline dönüşen telefon bağımlılığına dikkat çekilmekte.

59 İki kişi konuşurken birinin sürekli olarak elindeki dijital medya ile ilgilenmesi, karşısındakiyle ilgilenmemesi saygısızlığı

60 Neden Phubbing Yapılıyor??
Mevcudiyet/ beden- zihin Ekrana bağımlı olmak, Sosyalleşme asosyalleşme ikilemi Güncellenen bilgileri kaçırma endişesi sonrasında yaşanan ekrana bakma güdüsü/motivasyonu

61 Ego tatminin (doyum noktasının ne olduğu) dijital ortam aracılığıyla kurulan sanal benlik dolayımıyla yaşamak Beğenilmek…rakamsal değerlerle ölçülen popülerlik duygusunun pekiştirilmesi Sosyal medya: Hanelerimiz, hanelerimize çeki düzen vermek, dizayn etmek, hikayelerimizi anlatmak ve süslemek

62 İçinde bulunduğun ortamdan izole olma, kopma, sanal hanelere gömülme,
Gözetleme/gözetlenme …major davranış kalıplarının dönüşümü Görgü kuralları değişiyor..

63

64 Sosyal Medya Alışkanlıklarımız

65

66 *Caps Caps ifadesi Capture yani yakalamak kelimesinden gelmektedir. Ekranda olan biteni Resim veya Video formatında kayıt için kullanılan bir terim Caps terimi benzer şekilde Screen Shot (ekran fotoğrafı) ifadesi gibi ekran görüntüsünü ifade etmek için kullanılır. Örneğin bir filmin caps'inde o filmin çeşitli dakikalarından çekilmiş fotoğraflar yer alır. İnternet platformlarında boy gösteren, fotoroman-karikatür karışımı olarak biçimlenen yeni bir tür.

67 Sosyal ağlar üzerinden gerçekleşen yeni iletişim pratiği irdelendiğinde sanal bir yaşam düzeni ortaya koyma seçenekleriyle cazip kılınmıştır. Bu da yeni iletişim örüntülerinin, dil ve kodların sanal evren içinden türemesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda mizahi gücün yalın ve popüler olanla sosyal ağlar vasıtasıyla aktarımı, internet üzerinden gerçekleşen mizah kültürünün de değişimini peşinden sürükler.

68 Yeni nesil internet kullanıcısının etkili ifade alanlarından birisi olarak ‘caps’, bu değişimin en önemli çıktılarından biri olarak nitelendirilebilir. ‘Caps’, kitlelere mal olmuş kişi ya da durumlara ait görsellerin ve yazınsal ifadelerin mizahi bir dille bir araya getirilmesiyle üretilen görseller olarak tanımlanabilir. Genelde ekran görüntülerinde 'yakalanan' imajların başka imajlarla üst üste bindirilmesi ve metinlerle kurgulanmasıyla 'caps'in basit birkaç grafik tasarım tekniği bilen herkes tarafından kolayca üretilebilecekleri de görülmektedir.

69

70 Popüler Kültür ve Caps ler
Gündelik hayatın içinde “egemen medya metinleri” içeriklerinin sosyal medya platformuna taşınması ve gündem olması üzerinden ilerler.

71

72

73 Kim bu Sebastian?

74

75

76


"#dijitaliz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları